SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#520: Innovasjon innenfor prosessindustri

Ekspørt: Nuria Espallargas

Professor på NTNU og gründer av

Fra Seram Coatings AS

Med Lørner

Hva har gjort at vi er blitt så gode på materialteknologi? Og Seram Coating løser problemer som ingen har klart å løse før, hvordan har de lykkes der andre har feilet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på NTNU og gründer av Seram Coatings AS, Nuria Espallargas, om silicium carbide, belegg, termisk sprøytning m.m, hva dette kan brukes til, hva deres fordeler er og ikke minst hva det faktisk er

— jeg synes det vi arbeider med er spennende, fordi vi driver med noe andre har prøvd å løse før, men ikke klart, forteller hun i episoden. hvorfor klarte de, forteller hun i episoden. 

Dette lørner du: 

  • siliconcarbide 
  • Kjemiteknologi
  • Belegg
  • Bærekraft
  • Prosessindustri

Anbefalt litteratur: 

Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Technoport

Hvem er Teknologiformidling?
Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?
Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word