#0521: ENERGYTECH - Fride Vullum-Bruer - Fremtidens batteriteknologi - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0521: ENERGYTECH – Fride Vullum-Bruer – Fremtidens batteriteknologi

Expørt: Fride Vullum-Bruer

Forsker

fra Sintef energi

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt. Hvorfor blir batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an i dag? Hvilke batterier blir de viktige batteriene fremover når det finnes så mange forskjellige?

Noen kjappe med ekspørt Fride Vullum-Bruer

Navn
Fride Vullum-Bruer

Tittel
Forsker 

Selskap
SINTEF Energi

Utdanning 
Har en PhD i kjemisk prosessteknologi

Hobby
Hobbyene mine er løping, sykling og friluftsliv.

 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er forsker i SINTEF, men jobbet tidligere som førsteamanuensis på NTNU. Jeg har vært interessert i realfag siden jeg var ganske ung, men det var litt tilfeldig at jeg endte opp med å jobbe med batteriteknologi. Jeg fikk muligheten til å bygge opp min egen forskningsgruppe på NTNU, og da valgte jeg å jobbe videre med Li-batteri. Og det viste seg jo å være et godt valg, selv om det i starten var ganske tregt og vanskelig å få industri med på laget.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi jobber bl.a. direkte med teknologiutvikling og hjelper industri til å bli mer miljøvennlig og redusere energiforbruket. Samtidig bidrar vi med å gi råd til både industri, offentlige instanser og politikere om hva vi mener er viktige områder å satse på. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Mitt hovedområde er batteriteknologi, spesielt Li-ionbatteri. Jeg har jobbet mye med materialutvikling for å gjøre batteriene bedre. Vi prøver å forlenge levetiden slik at batterier kan lades opp og ut flere ganger før de må byttes ut. Vi har også jobbet med sikkerhet for å gjøre batteriene sikrere og unngå at de tar fyr eller eksploderer. Og sist, men ikke minst har jeg jobbet mye med å kunne lage batterier på en mer miljøvennlig måte.  

Hvorfor er det så spennende? 
Batteriområdet er et sterkt voksende område. Det å få være en del av det grønne skiftet og bidra til at biler, båter, ferger, skip og kanskje til og med fly blir med miljøvennlig er utrolig kjekt.  

Hva synes du er de mest interessante kontroversene
En utfordring vi har når det gjelder Li-batterier er mengden energi som kreves for å produsere disse. Det gjør at det er mye større CO2-utslipp forbundet med produksjon av en elbil i forhold til en bensin- eller dieselbil. Det er selvsagt også en utfordring når det gjelder tilgang på spesielt kobolt, som det brukes mye av i Li-batteri.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Da jeg jobbet på NTNU, hadde jeg prosjekter hvor vi jobbet med å implementere et nytt elektrodemateriale i Li-batteri, som er basert på alger. Dette er fornybare materialer som vokser i sjøvann og trenger i hovedsak silisium, CO2 og lys for å vokse. De er betydelig mer miljøvennlige enn grafitten som den er tenkt å erstatte. I tillegg vil den føre til økt kapasitet i batteriet.  

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Det er mye snakk om det som kalles faststoffbatterier, og hvordan disse kan revolusjonere batteriteknologien. I faststoffbatteri er dagens flytende elektrolytt erstattet med en fast elektrolytt, enten som polymer, keramisk materiale eller en hybridform. Disse batteriene vil være mye sikrere enn dagens batteri, og vi vil kunne unngå eksplosjoner og branner. I tillegg vil batteriene kunne operere på mye høyere temperaturer.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Vi må lære oss å utnytte energien mer effektivt. Kunnskap om energieffektivisering er ekstremt viktig. Og her må vi lære oss å tenke i store systemer. Og da tenker jeg ikke bare enkeltstående bygg, men hele nabolag og kanskje byer. Vi må unngå at energi ikke blir utnyttet maksimalt.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
I Norge er vi verdensledende på elektrifisering av sjøtransport. Vi har kommet veldig langt på å implementere batteridrevne ferger og skip. Dette inkluderer også en del hybridfartøy som bl.a. den nye Colorline-ferga der all transport til og fra havneområdet skjer helelektrisk for å redusere lokal forurensning.   

Et favorittsitat om fremtiden?
Et sitat er av Churchill: «Pessimisten ser vanskeligheter i enhver mulighet. Optimisten ser muligheter i enhver vanskelighet.» 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Elektrifiseringen skjer enten vi vil eller ei. Og vi må være med på kappløpet hvis vi ikke skal bli totalt avhengige av Europa. I Norge har vi grønn kraft og ekspertise og kompetanse til å produsere både battericeller og pakker. Vi er et foregangsland innen elektrifisering av skipsfart, og vi skal fortsette å lede an innen elektrifisering. 

Dette lørner du:

Nullutslipps hurtigbåter 
Materialutvikling 
Rare elements 
Resirkulering av batterier 
Energilagring 
Faststoff Batterier

Anbefalt litteratur:

Teknisk Ukeblad er en god kilde å følge med på
https://electrek.co/ som har mange nyheter om elbiler
Ønsker man å gå litt mer i dybden og forstå hvordan batteri fungerer, så er det en nettside som heter Battery University

Elektrifiseringen skjer om vi vil eller ei. Og vi må være med på kappløpet hvis vi ikke skal bli total avhengige av Europa. I Norge har vi grønn kraft og ekspertise og kompetanse til å produsere både battericeller og pakker. Vi er et foregangsland innen elektrifisering av skipsfart, og vi skal fortsette å lede an innen elektrifisering.

Fride Vullum-Bruer

Dette er Sintef energi

Informasjon kommer…

Refleksjon

Produksjon av batterier til elbiler har et mye større karbonavtrykk enn forbrenningsbiler. Burde det bli innført blockchain på verdikjeden på bilproduksjon, og har du selv ansvaret for å opplyse deg om hvilken bil som er mest miljøvennlig?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution