SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#522: Teknologi i seg selv er sjeldent nok

Ekspørt: Tomas Moe Skjølsvold

Professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Fra NTNU

Med Lørner

Hvordan får vi tatt i bruk nye og klimavennlige teknologier fort, samtidig som vi, som et samfunn får gjort grundige vurderinger av de ulike interessene vi har i samfunnet? Og kan man bruke spilldesign for å gjøre det enklere for samfunnet å ta i bruk teknologien fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, Tomas Moe Skjølsvold, om å forstå teknologiens rolle i samfunnet, og samspillet mellom sosiale og tekniske prosesser.

— Teknologi er en viktig ingrediens i det grønne skiftet, men teknologiene vi utvikler og plasserer ut er ikke bare redskaper for å redusere CO2-utslipp. De er også med på å forme fremtidens samfunn, og dermed er teknologiutvikling og teknologiimplementering dypest sett også en politisk aktivitet, forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

  • Teknisk energiforskning
  • Spilldesign
  • Tverrfaglighet
  • Eierskap til data
  • Grønne skifte
  • Transportteknologi

Anbefalt litteratur: 

  • Norwegian centre for energy transition strategies (NTRANS)
  • “Vitenskap, teknologi og samfunn» av Tomas Moe Skjølsvold
  • Youtube filmen «Lift me up!»

Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Technoport

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word