#0524: Trøndelag - en grensesprengende fylkeskommune. - LØRN.TECH

Tema: TRANSPORT

#0524: Trøndelag – en grensesprengende fylkeskommune.

Expørt: Erlend Solem

Fylkesdirektør for samferdsel

fra Trøndelag fylkeskommune

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan man bruke det offentlige, til å skape en plattform for innovasjon? Og hvorfor sier Erlend at utslippsfrie hurtigbåter vil kunne bli Trøndelag sin månelanding? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Sole, om hvordan Trøndelag skaper gode samferdselsløsninger som også gir fantastiske klimabidrag og at dette representerer et stort industripotensial.

Noen kjappe med ekspørt Erlend Solem

Navn?
 Erlend Solem.

Tittel og selskap?
Fylkesdirektør for samferdsel

Trøndelag fylkeskommune.

Utdanning og hobby?
 Bachelor fra BI og cand mag fra Universitet basert på BI-utdannelsen. Hobby: bygger gjerne noe. Turer, har hund. Elektrifisering. Elbil og elbåt -et hav av forskjell.

SoMe tagger og linker?

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/50wdae/naa-er-turen-kommet-til-hurtigbaater-fem-aktoerer-kjemper-om-aa-faa-de-foerste-utslippsfrie-baatene-paa-sjoeen

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/jakten-pa-fremtidens-hurtigbat/

https://www.tu.no/artikler/disse-fem-skal-utvikle-fremtidens-hurtigbater/434474

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
 Trondheimer på 52, med ansvar for samferdselen i fylket. Høye politiske klimamål presset meg til maritim industri.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi lager gode samferdselsløsninger som samtidig gir fantastiske klimabidrag og representerer et stort industripotensial.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
 Nytten ved teknologien, ikke teknologien i seg selv.

Hvorfor er det spennende?
 Norsk maritim teknologi er spennende fordi vi er verdensledende, som vi var for 1000 år siden og den er et politisk Kinderegg med kombinasjon av samferdsel, næring og klima.
 Gjennom å benytte offentlige anskaffelser var vi i stand til å få industrien til å kunne levere båter verden aldri har sett, med teknologi som aldri har vært prøvd før. Vi etterspurte noe som ikke fantes og fikk det.
 Teknologisk at man får noe svært tungt til å gå fort og langt på vann, uten fossil energi.
 Praktisk at vi har et storting som har vedtatt at vi skal ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi når det er tilgjengelig. Vi har dokumentert den tilgjengelig. Næringen er klare til å levere. Hvis vi i det offentlige får til å gjøre oss i stand til å bestille.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har ledet anskaffelsesprosjektene hybridferge, fremtidens hurtigbåt og nå spør vi etter «tilgjengelighet til land 24/7», og ikke bru.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt
De 10 største skipene i verden står for like store svovelutslipp som verdens 1 mrd biler. Norsk industri kan ikke gjøre noe for de 1 mrd bilene, men på sikt kan vi kanskje hindre utslippene på de ti båtene.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Batteriteknologi og ikke hydrogen. Gjerne norskproduserte batterier.
Smarte foil-teknologier. Morgendagens båter blir lik fly.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
 Jo dyrere arbeidskraft jo mer konkurransedyktig er den i Norge. Norge virker å ha verdens beste maritime industri- og utviklingsmiljø.

 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hvis vi tenker på det norske klimaregnskapet satser vi på elbil og elbuss. Hvis vi tenker på det norske bidraget til det globale klimaregnskapet utvikler vi maritim miljøteknologi, og bruker den i Norge før norsk industri eksporterer den. Det er godt for det norske klimaregnskapet, for eksporten og for det globale klimaregnskapet.

 

Dette lørner du:

Offentlig innovasjon
Utslippsfrie hurtigbåter
Anbud på produkter som ikke finnes 
Samferdsel 
Norsk eksport potensiale 
Klimaregnskap 

Anbefalt litteratur:

Artikkel fra aftenposten om utslippsfrie hurtigbåter 
Artikkel fra Trøndelag fylke sine nettsider om utslippsfrie hurtigbåter
Artikkel fra Teknisk ukeblad om utslippsfrie hurtigbåter

Hvis vi tenker på det norske klimaregnskapet satser vi på elbil og elbuss. Hvis vi tenker på det norske bidraget til det globale klimaregnskapet utvikler vi maritim miljøteknologi, og bruker den i Norge før norsk industri eksporterer den.

Erlend Solem
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom