#0527: Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? -eller ikke til løsninger i det hele tatt? - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#0527: Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? -eller ikke til løsninger i det hele tatt?

Expørt: Marianne Selle

Digital transformation officer

fra Sopra Steria

Med lørner Silvija Seres

Hva er det egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende innovasjon i større bedrifter? Og hvordan får man folk til å lære mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i alle mulige retninger, men fokuseres mot et felles mål? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å drive innovasjon både er bredt og komplekst – du er ikke ferdig selv om prototypen fungerer.

Noen kjappe med ekspørt Marianne Selle

Navn
Marianne Selle

Tittel
Digital Transformation Officer 

Selskap
Sopra Steria

Utdanning
Master i informatikk fra UiO 

Hobby
Hobbyen er å lære så mye jeg kan om enterprise innovation 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en ekstrovert nerd som ble interessert i teknologi fordi jeg skjønte (tidlig 90-tall) at hele vår verden vil bli endret og preget av digital teknologi. Jeg ville forstå hva dette var. Fra bits og bytes og protokoller til applikasjoner.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi gjør Norge bedre. Vi hjelper offentlig sektor å ta bedre beslutninger, bli mer effektive og bygge velferd for innbyggerne. I tillegg hjelper vi privat sektor å bli mer konkurransedyktige og brukerorienterte. Basisen vår er teknologi, men verdien vi skaper handler om mennesker som får en bedre arbeidshverdag eller bedre tjenester, f.eks. fra det offentlige. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Nå fokuserer jeg mest på hvordan vi skal bruke teknologi til det beste for sluttbrukere og samfunn – og ikke minst hvordan jeg og mine kollegaer i Sopra Steria kan være gode rådgivere for alle de virksomhetene vi jobber med slik at de kan oppnå det samme.  

Hvorfor er det så spennende? 
De store endringene vi opplever i samfunnet medfører store uløste utfordringer. Jeg tror at en del av de potensielle skrekk-scenarioene vi kan se for oss relatert til klima/miljø, urbanisering, demografiske endringer etc. kan løses med god bruk av teknologi. Det som etter min erfaring er den store utfordringen er å få virksomheter og ledere til å jobbe mer målrettet med utvikling, testing og skalering av gode initiativer. Vi sitter på massivt uforløst potensial. Kanskje mest fordi vi ikke er gode nok til å prioritere. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Når bør vi og hvordan vi kan regulere de globale selskapene. F.eks. med tanke på skattelegging, arbeidsforhold, dominans osv. Når blir f.eks. en plattformtjeneste som Vipps eller AirBnB så dominerende at det ikke lenger bør være opp til dem å bestemme hvem som kan være kunder fordi det å bli utestengt fra disse har så store konsekvenser med tanke på å kunne delta i samfunnet?  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg jobber med å mestre kunsten å prototype riktig (løse de riktige problemene og finne de riktige løsningene), og å kunne gjøre det på en måte som forbereder implementeringen best mulig. Og med å bidra til å transformere Sopra Steria. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Jeg tror grunnleggende forståelse av digital teknologi er helt avgjørende. Det bør egentlig inn på linje med å lese og skrive. Og så tror jeg vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan jobbe bedre sammen, på tvers av fagfelt, men også på tvers av personlighetstyper, kulturer og politiske preferanser. Nordmenn er ganske homogene, så jeg tror vi trenger å lære det å takle heterogenitet bedre. Det er ikke farlig å være uenige – vi kan jobbe godt sammen likevel. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Noe vi gjør veldig bra i Norge er at vi stort sett vurderer mennesker som likeverdige, og det er et fantastisk utgangspunkt for å kunne jobbe på tvers av ulikheter. I tillegg har vi grunnleggende tillit til hverandre, hvilket hjelper oss å kutte en del unødig kontroll og byråkrati.  

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt? 
Jeg vil anbefale alle i Sopra Steria å lese «2age of agile» som handler mye om ledelsesprinsipper i moderne virksomheter som møter krav til å kunne endre seg osv. Og så ber vi alle om å lese «Accelerate – the science of Lean software…», som er en forskningsbasert analyse av hva DevOps-praksis egentlig betyr for en virksomhet på alle områder.  

Et favorittsitat om fremtiden?
«You can accomplish anything if you don’t mind who gets the credit»  – superheltenes tid er over. Hvis vi klarer å se litt bort fra vårt eget behov for å skinne, tror jeg mulighetsrommet er tilnærmet ubegrenset.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Å drive innovasjon er bredt og komplekst. Du er ikke ferdig når prototypen fungerer. 

Dette lørner du:

Innovasjonsgapet
Å mestre kunsten å prototype riktig 
Å budsjettere for innovasjon
Prototyper
Norsk teknologi eksport 
Regulering som utviklingsmulighet

Anbefalt litteratur:

Accelerate – state of develops 

Vi blir forelsket i prototypene, ikke i effekten av å få den skalert. Få har forankring, fordi organisasjonen ikke vet hvordan de skal levere den nye tjenesten, fordi kvaliteten ikke blir god nok til å kunne skalere og man ikke vil bygge noe på nytt.

Marianne Selle

Refleksjon

Hvordan skal man som kunde kunne klare å balansere hva man ønsker, og samtidig stole på at utviklerne har kapasiteten som trengs til å sende dette i riktig retning?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom