#530 Den nye digitale arbeidsplassen - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#530 Den nye digitale arbeidsplassen

Expørt: Torunn Gaasemyr

Digital collaboration manager

fra Sopra Steria

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan teknologien tilrettelegge for effektive nye måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå? Og bli bedre på intern kunnskapsdeling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for å bli bedre på.

Noen kjappe med ekspørt Torunn Gaasemyr

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Torunn, bergenser og statsviter-utdannet fra Trondheim. Digital entusiast som brenner for samspillet mellom forretning og teknologi. De siste fire årene har jeg jobbet med digital samhandling i Sopra Steria, og jeg er opptatt av hvordan man kan bruke moderne samarbeidsteknologi (slik som Office 365, Workplace og Slack) som et konkurransefortrinn som er positiv både for effektivitet, kvalitet og trivsel, og økt bærekraft.

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I Sopra Steria hjelper vi  kundene våre med alt fra strategiutvikling, IT-rådgivning, systemutvikling og drift. Kunnskap er vår viktigste ressurs, og vi lever av å dele den med kundene våre, og å overføre kunnskap og erfaringer fra sektor til sektor. For at vi skal kunne gjøre det er det utrolig viktig at vi har moderne digitale samarbeidsverktøy på plass både internt og ut mot kundene våre, og at lederne stiller seg bak disse.

 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
I det daglige er jeg opptatt av hvordan teknologien kan tilrettelegge for effektive og nye måter å jobbe på fremover og her og nå, og viktigheten av at lederne går foran som gode digitale ledere. I tillegg er jeg opptatt av hvordan virksomheter bør gå frem for å unngå «information overload» ved innføring av nye verktøy for lagring og deling, men snarere balansere brukerbehov og virksomhetens behov for kontroll.

 

Hvorfor er det spennende?
Fordi det påvirker alt vi gjør og vi er avhengig av å ha gode strukturer på plass for å lykkes. Den hurtige utviklingen vi ser nå, stiller helt nye krav til virksomhetene hva gjelder kontinuerlig kompetanseutvikling, nye forretningsmodeller, styring av informasjon som ressurs, og investering av moderne samhandlingsteknologi er et viktig steg på veien i møte med nye forutsetninger og utfordringer. Gartner anslår at innen 2022, vil 40 % av ansatte daglig være i kontakt med en kunstig intelligens-instans for beslutningsstøtte. Den digitale kompetansen som trengs for å sikre en suksessfull overgang til heldigital arbeidsplass må bygges opp nå.

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Ikke akkurat en kontrovers, men det er mange steder det er lite fokus på styring og håndtering av informasjon i dag. Mange virksomheter har underliggende informasjonsberg, og de vil slite med å finne frem i kunnskapen sin om få år, i tillegg til at det vil være vanskelig å gjøre dataen om til innsikt i dag.

 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har jobbet med å sikre at bruken av digital arbeidsplass internt hos oss matcher forretningsbehovene våre best mulig. Hvordan sikre at alle finner riktig informasjon, akkurat der de er? Legge til rette for lystbetont kunnskapsdeling? Hos oss i Sopra Steria kan du få svar innen 10 minutter uansett spørsmål, og vi pleier å si at når du drar ut i oppdrag har du i prinsippet 1800 kolleger i ryggen som kan hjelpe deg og dele av sin kunnskap. Det kommer ikke av seg selv.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
For det første – evnen til å hele tiden videreutvikle sin kunnskap. Og så tror jeg kunnskap om endringsledelse vil være viktig også på veien videre. Digitalisering blir ikke bedre enn menneskenes forståelse av den, og da er vi avhengig av de som klarer å lede virksomheter gjennom endring, drive lederforankring, og så videre.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er helt klart en fordel at vi ikke er har veldig hierarkiske organisasjoner, og at vi har et samfunn hvor tillit og åpenhet er viktige bærebjelker.

 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
VI har en norsk professor innen samhandling på Berkley som skriver mye klokt – Morten Hansen

Ellers anbefaler jeg alle å lese Agnes’ Ravatn sin selvhjelpsbok om digital detox  – Operasjon Sjølvdisiplin

Viktigste poeng fra vår samtale?
En digital arbeidsplass hvor ledelse, prosesser, kultur og teknologi understøtter nye måter og jobbe på og legger til rette for deling av kunnskap, er en forutsetning for å lykkes i en tid med høy endringstakt hvor informasjon er en av våre viktigste ressurser.

 

Dette lørner du:

Grensesnittet mellom teknologi og forretning 
Den digitale arbeidsplassen 
Intern kunnskapsdeling
Tverrfaglighet i praksis 
Forutsetninger for å lykkes 
Samhandling

Anbefalt litteratur:

Bøkene til Morten Hansen
Operasjon Sjølvdisiplin av Agnes’ Ravatn

Search name, company, subject or keyword