#532 - IT-verden sin juss - LØRN.TECH

Tema: REGTECH

#532 – IT-verden sin juss

Expørt: Heidi Beate Vang

Juridisk seniorrådgiver

fra BarentsWatch

Med lørner Silvija Seres

Hva er IT juss og hvor får man bruk for det? Og hvordan skape et grunnlag for samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling på tvers av etatene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med juridisk seniorrådgiver i BarentsWatch, Heidi Vang, om hvordan deling av data stadig blir viktigere, men ikke på bekostning av sikkerhet og juss! 

Noen kjappe med ekspørt Heidi Beate Vang

Navn
Heidi Beate Vang.

Tittel og selskap
Juridisk seniorrådgiver I BarentsWatch

Utdanning og hobby?
Master i rettsvitenskap med senere spesialisering i «ICT-law». Under utdanning på BI i sikkerhetsledelse og konflikthåndtering. Hobby er Crossfit, hund og bøker.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Min vei inn i teknologiens verden er ganske tilfeldig, og har nå blitt veldig fascinert av teknologiens verden. Veien inn i denne verden var gjennom mitt interesseområde for hav – og nordområdene og jussens rolle i dette domenet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
BarentsWatch er et program som skaper grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og  informasjonsdeling – både for offentlige etater, næringer og offentligheten. BarentsWatch samler og tilgjengeliggjør offentlig data i nye tjenester innenfor hav – og kystdomenet. Det strekker seg fra tjenester som omhandler fiskehelse i havbruksnæringen og tjenester som gjør arbeidet for fiskere lettere og tryggere. Vi har en lukket havovervåkningstjeneste som effektiviserer operativ innsats og samarbeid mellom offentlige etater som for eksempel politi, toll, skatt, forsvar mfl. Vi bidrar til samfunnssikkerhet gjennom havovervåkning og tjenesten. Felles ressursregister er en sikker tjeneste som skal gi et felles situasjonsbilde for å redde liv, helse, miljø og eiendom.

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Mitt fokus er på at vi i utviklingen av tjenester følger et stort spekter av regelverk og avtaler som vi har
inngått og inngår med ulike dataeiere for å kunne dele data videre. Samt ansvaret for at tjenestene oppfyller krav til for eksempel sikkerhetsloven.

Hvorfor er dette spennende?
Juss, teknologi og sikkerhet vil spille en betydelig rolle i den videre samfunnsutviklingen. Innenfor.
teknologiområdet og deling av data har jussen så vidt begynt å spille sin rolle og funksjon. Det er utrolig viktig at jussen ikke blir en hemsko for videre utvikling, men også viktig at jussen ikke blir hengende for langt bak.

Dine Egne relevante prosjekter siste året?
Mye av det siste året har dreid seg om tilpasning til nye lovverk som for eksempel GDPR og Sikkerhetsloven

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
En rekke selskaper klarer nå å realisere gevinster som følge av at offentlige data er mer tilgjengelig. At vi tilgjengeliggjør offentlig data i Norge har betydning til for eksempel fiskekjøpere i Asia. Mye av den teknologien som brukes i BW er nyskapende og er operasjonaliserende for forskning. Dette synes jeg er svært spennende. (Kan ikke snakke om hvilken teknologi). Videre er romsatsning og satellitteknologi veldig spennende.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Vi må ufarliggjøre teknologi og gjøre den forståelig for en større gruppe mennesker, og ikke bare innenfor IT. Evnen til å skjønne hva som ligger bak og hvordan teknologien fungerer, blir viktigere for alle samfunnsområder. Sikkerhet er et område som blir stadig mer viktig og som jeg brenner for. At vi har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse innenfor dette feltet blir avgjørende for hvordan vi kan håndtere data og teknologi; at vi faktisk kan og bør ta teknologi i bruk, da både som offentlige, private og kommersielle aktører.

Hva gjør vi unikt godt I Norge av dette? 
Vi har heldigvis en rekke private aktører som er god på sikkerhet i Norge. Offentlig sektor som helhet har dessverre en lang vei å gå. Vi har en regjering som har gitt sikkerhet fokus, men utfordringen ligger i prioriteringene.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Deling av data blir stadig viktigere, men ikke på bekostning av sikkerhet og juss!

Dette lørner du:

IT juss
GDPR og sikkerhetsloven
Tilpasning til nye lovverk
Informasjonsdeling
brukerstyrt utvikling

Anbefalt litteratur:

Biografien til Edward Snowden

Search name, company, subject or keyword