#528 - Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#528 – Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet

Expørt: Beate S. Krogstad

IT-konserndirektør

fra Statnett

Med lørner Silvija Seres

Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet blir kraftsystemdriften vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-konserndirektør for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene i strømnettverket.

Noen kjappe med ekspørt Beate S. Krogstad

Navn
Beate S. Krogstad

Tittel
CIO 

Selskap
Statnett

Utdanning
Sivilingeniør i matte og fysikk (NTNU) 

Hobby
Turer på langrenn.  

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi
Jeg ble tidlig interessert i realfag og likte å finne løsninger  ulike problemer. Den første jobben jeg fikk etter studiene mine i 1998, ledet meg tilfeldigvis inn  programvareutviklingJeg har alltid vært opptatt av å skape verdiog jeg blir alltid glad når jeg får jobbe sammen med flinke og løsningsorienterte folk. 

Hva er det viktigste dere gjør  jobben
Elektrifisering er nøkkelen for å lykkes med klimamål og det grønne skiftetStatnett er både netteier og øverste ansvarlig for driften av det norske kraftsystemet. Ny fornybar strømproduksjon er en bra ting og helt nødvendig for å  klimamålene, men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet blir kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert. For å løse dette er vi avhengig av økt automatisering og beslutningsstøtte, det vil si at vi er nødt til å digitalisere kraftsystemdriften 

Hva er du mest opptatt av innen teknologi
Jeg er spesielt interessert i utviklingen av og mulighetene som ligger innenfor AI og datatunge løsninger. 

Hvorfor er det  spennende
Data, sammen med programvare og annen nødvendig digital infrastruktur (datakraft og overføringskraft), er svært ofte en del av løsningen uavhengig av spørsmålet, men det er spennende først når man forstår behovet og spørsmålsstillingen 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene
Balanse mellom digitalisering, AI og full automatisering samt det å beholde forståelse for og kompetanse om «hva» og «hvorfor». Vi  kunne styre strømsystemet den dagen det digitale av en eller annen grunn svikterog også for å kunne fortsette innovasjon og videreutviklingDigitalisering het eCommerce ved forrige århundreskifteog etter nesten 20 år er mye av det vi jobbet med og tenkte realisert. Det har likevel vært noen overraskelser og nye erkjennelser underveisblant annet behovet for å sikre en god balanse mellom digitale løsninger og menneskelig interaksjon. 

Dine egne relevante prosjekter siste året
To hovedspor når det gjelder digitalisering for Statnett. Det første innenfor kraftsystemet med digitalisering av kraftsystemdriften (implementering av nytt balanseringskonsept i Norden), og det andre med tilnærming til digitalisert anleggsforvaltning (loT og digitale fundamenter / dataplattform med infrastrukturtilnærming). 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden
Gode kommunikasjons– og samarbeidsevner kombinert med teknologikompetanse. Det er også viktig å lære seg hvordan man raskt kan forstå «virksomhetsbehov» og hvordan man kan jobbe effektivt i tverrfaglige team. 

Er det noe vi gjør i Norge som er unikt
Vi har tillit til hverandreen flat struktur og en stor offentlig sektor som gjennomfører store IT- og digitaliseringsprosjekternoe som gir nyttig læring for hele IT-bransjen. 

Har du et favoritt-fremtidssitat
«The only way to do a great job is to love what you do» – Steve Jobs. Jeg mener det er viktig – både i dag og i fremtiden – å være et sted hvor du har det bra og kan lære sammen med kollegaene dine. Jeg presterer i hvert fall best når jeg kan utforskediskutere og produsere sammen med lærevillige og løsningsorienterte kollegaer som har det gøy  jobb. 

Viktigste poeng fra vår samtale
Det å  klimamål krever stor innsats fra mange aktører og parter, men også oss som forbrukereOg her er digitalisering et viktig bidragblant annet for å håndtere kraftsystemet, men selvsagt også for å sikre nye industrier og økt verdiskaping i Norge. 

Dette lørner du:

Automatisering 
Balansering i strømnettet
Elektrifisering 
Fornybar energi
Spot markedet  (det nordiske kraftmarkedet) 
Cybersecurity og IoT

Anbefalt litteratur:

https://www.entsoe.eu/
https://www.statnett.no/

Refleksjon

Er kunstig intelligens svaret på de menneskeskapte klimautfordringene vi står overfor i dag? Hva kan vi i så fall gjøre for å få folk mindre skeptiske til AI?

Search name, company, subject or keyword