#0534 - Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomi - LØRN.TECH

Tema: REGTECH

#0534 – Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomi

Expørt: Hans Christian Holte

Skattedirektør

fra Skatteetaten

Med lørner Silvija Seres

Hvordan utvikles skatteregelverket? Og kan man bruke kunstig intelligens i skatteinnkrevingen, for å bedre kunne kreve inn riktig skatt og ikke nødvendigvis mest mulig skatt fra folk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med skattedirektør i Skatteetaten, Hans Christian Holte, om hvordan de jobber for å finansiere offentlig virksomhet i Norge – det er disse som må fungere for at velferdsstaten Norge skal fungere.

Noen kjappe med ekspørt Hans Christian Holte

Navn? 
Hans Christian Holte

Tittel og selskap? 
Skattedirektør, Skatteetaten

Utdanning og hobby? 
Statsviter + Cand Mag i informatikk, fjell, fiske, lese, spill og høre musikk

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Offentlig leder, har vært i mange roller og virksomheter i det offentlige, digitalisering viktig del av mange av jobbene

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Finansierer offentlig virksomhet i Norge – vi må fungere for at velferdsstaten i Norge skal fungere

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Akkurat nå: Deling av data og verdsetting av data

Hvorfor er det spennende? 
Det er viktig for at vi skal gjøre jobben vår – det har betydning for hele samfunnet, ikke bare oss

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Diskusjonen som nå går om skattelegging av en digitalisert økonomi. Du kan høre historiens sus – det dreier seg om å erstatte grunnleggende prinsipper for internasjonal beskatning som har vært der i 100 år.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
– Modernisere folkeregisteret, Ny skattemenlding (dialogbasert, fra skjema til tema), Tax administration 2030

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Kunnskap om deling og verdsetting av data, digitale økosystemer – kort sagt forstå digital transformasjon heller enn automatisering/digitalisering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har i det norske samfunnet tillit – der er vi kanskje verdensmestere, det gir oss et unikt utganghspunkt for videre utvikling – noe å ta vare på-

Et favoritt fremtidssitat? 
David Bowie: Tomorrow belongs to those who can hear it coming”

Dette lørner du:

Selvangivelsen sin historie 
Viktigheten av tillit i samfunnet 
Deling av data og verdsetting av data
Kunstig intelligens i  skattelegging 
Risikobasert tilnærming 
Innovative innkjøpsordninger

Anbefalt litteratur:

skatteetaten.no 
Skattelegging av digital økonomi oecd sine  nettsider 

Diskusjonen som nå går om skattelegging av en digitalisert økonomi er interessant. Du kan høre historiens sus – men dette dreier seg om å erstatte grunnleggende prinsipper for internasjonal beskatning som har vært der i 100 år.

Hans Christian Holte

Search name, company, subject or keyword