#0538: Bo lenger hjemme - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#0538: Bo lenger hjemme

Expørt: Arild Kristensen

CEO

fra Norwegian Smart Care Cluster

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan teknologi understøtte tjenester som gir et trygt og godt liv hjemme for pleietrengende, så disse kan bo hjemme lengre? Og hvordan kan teknologi være med på å forbedre velferd og helse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen, om hvordan teknologi støtter de ‘daglige aktivitetene’ og at dette vil bli en stadig større del av livene våre, dette må vi være åpne for i det offentlige og det private.

Noen kjappe med ekspørt Arild Kristensen

Dette lørner du:

Morgendagens omsorg
Klynger
Offentlig vs. privat helsetjenester
AI og neurale nett
Effektivisering av behandling

Anbefalt litteratur:

Rapporten  til stortinget “morgendagens omsorg”
Cixun Lee – The Three-Body problem

Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester. Dette skaper “impact”!

Arild Kristensen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom