#0542: Overvåkning av strømnettet - LØRN.TECH

Tema: DRONETECH

#0542: Overvåkning av strømnettet

Expørt: Steffen Solberg

Systemarkitekt og Co-Founder

fra KVS Technologies

Med lørner Silvija Seres

Strømnettet er det moderne samfunnets kanskje viktigste infrastruktur, flere hundre tusen kilometer med luftledninger som årlig må inspiseres. Gjøres denne inspeksjonen på mest mulig effektiv måte idag? Kan autonome droner gjennomføre denne inspeksjonen trygt, sikkert og uten miljøavtrykket som kommer fra dagens metoder? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med systemarkitekt og Co-Founder av KVS Technologies, Steffen Solberg, om hvordan de gjør en drone om fra en «dum» drone, til å bli et smart verktøy som kan utføre lange inspeksjoner av kraftlinjer autonomt og trygt.

Noen kjappe med ekspørt Steffen Solberg

Navn  

Steffen Solberg.  

Tittel og selskap 

Systemarkitekt og Co-Founder, KVS Technologies 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

Jeg er Steffen Solberg – Distrè Bergenser som har forvillet seg til Stavanger, og ser ut til å bli værende her. Co-Founder og systemarkitekt i KVS Technologies. Traff to fantastisk dyktige karer da jeg holdt på med mastergraden min ved UiS – og startet selskapet i 2016. KVS Technologies er et selskap som leverer autonome inspeksjoner av kraftlinjer med droner. 

Jeg har vært nysgjerrig på hvordan ting fungerer helt fra jeg var en liten gutt. Jeg husker spesielt at jeg skrudde forsterkeren til min far ifra hverandre da jeg var liten gutt – for å se hvordan den fungerte. Tror ikke han var veldig happy for det. Litt senere tok jeg to ødelagte Nokia 3210er, og brukte delene til å sette sammen en stk. som fungerte. Det var en veldig tilfredsstillende følelse for en ung og nysgjerrig Solberg.  

Ble opptatt av robotikk og hva dette kan gjøre for oss mennesker da jeg var rundt 13. Da jeg et Discovery-program om “Ocean explorers” som brukte fjernstyrte undervannsroboter med robotarmer til å inspisere og installere utstyr det tenkte jeg var utrolig kult! 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Strømnettet er det moderne samfunnets kanskje viktigste infrastruktur se for deg dagens samfunn uten det … 

Bare i Norge er det flere hundre tusen kilometer med luftledninger som årlig må inspiseres for å sørge for at tilstanden til strømnettet god. Å overvåke denne enorme infrastrukturen er både tidkrevende og risikofylt, og når strømmen går må man finne feilen så fort som mulig. I KVS så gjør vi disse inspeksjonene tryggere og mer effektive, og uten miljøavtrykket fra dagens metoder. Løsningen, som vi har utviklet sammen med kraftselskapene, benytter autonome droner til å gi verdifull innsikt om tilstanden til strømnettet, som komplementerer deres drift- og vedlikeholdsavdeling. På sikt vil dette bidra til lavere en strømregning. 

Noen nøkkelord for dette er; 

  • Raskere feilretting -> Reduserte kostnader / KILE. 
  • Bedre innsikt -> prediktivt vedlikehold. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 

Vi benytter de beste flysystemene/dronene i markedetog utruster de med vår unike software, algoritmer og hardware-pakke. Dette gjør dronen om fra en «dum» drone til å bli et smart verktøy som utfører lange inspeksjoner av kraftlinjer uten noen pilot som styrer hverken dronen eller kameraer/sensorer.  Systemet leverer innsikt eller data rett til kunden, umiddelbart – og er designet for brukes både til årlige inspeksjoner og i beredskapstilfeller når strømnettet er slått ut.  

Hvorfor er det spennende? 

Det er utrolig spennende å få være med å opprettholde forsyningssikkerheten til strømnettet. Jeg mener at selskapene vi jobber med har godt over 2 millioner kunder til sammen – og hver kunde er ofte en familie med personer som meg og deg – som er helt lammet skulle noe skje med strømnettet. Da er det viktig at vi er der og støtter nettselskapene slik at de får et best mulig utgangspunkt for å holde strømnettet stabilt. 

Videre så planlegger vi å ekspandere til utlandet i løpet av 2020 og 2021, og det ligger et enormt utappet potensial i å forbedre det prediktive vedlikeholdet til nettselskapene – noe som gjør at vi får en enorm samfunnsnytte. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Robotene tar over jobbene til mennesker – jeg er ikke enig i det hele tatt i denne kontroversen. Vi har sett at maskiner erstatter mennesker i mange prosesser, helt siden den industrielle revolusjon – men i de fleste tilfeller så ser man en forflytning fra mindre produktive jobber til mer produktive jobber. 

Vi har flere tidligere helikopterpiloter som jobber hos oss, og som syntes det er fantastisk å slippe risikoen, bråket, og stresset med å sitte som pilot under tidspress. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 

Boende drone inne på trafoanlegg i samarbeid med Nordic Unmanned og SINTEF. 

Langdistanse linjeinspeksjon for Agder Energi – hvor vi har etablert base/kontrollrom og sender autonome droner ut fra gullknapp lufthavn – og har klart å få til god integrasjon mellom disse autonome dronene og tradisjonell bemannet luftfart. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 

Boeing Horizon X (Boeing sitt interne startup) sin prototype av en autonom cargo drone ble fremvist tidligere i år. Hvis man ser godt etter i videoene deres, så ser vi flere av de samme komponentene som står på våre droner – og det er litt interessant å se hvordan selv et så stort selskap er drevet til å ta i bruk ny teknologi, åpen kildekode og skal forsøke å jobbe på en mer iterativ måte. Det at andre store selskaper søker etter å bruke samme utviklingsmetodikk som de mindre selskapene er en slags validasjon. Samtidig tenker jeg at mange selskaper har utrolig mye å lære av de store luftfartsselskapene – i hvordan man går frem for å skape systemer som er gjennomsyret av sikkerhet. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Elektronikk, software og mulighetene for å kunne utnytte synergier mellom forskjellige fagfelter. 

Samtidig er jo soft-skills som kreativitet, problemløsing, nettverksbygging, samarbeid, og det å få team til å spille hverandre gode uunnværlige kunnskaper å ha. 

Som et ungt selskap som skal ut i verden er vi på jakt etter kreative sjeler som er problemløsere. Våre ansatte er vår største ressurs. Og jeg tenker at det vi ønsker å gjøre er å ansette smarte folk og la de være med å forme veien. 

Hvorfor tror du at Norge er et så bra sted å drive teknologiutvikling innen droneverden? 

Vi er utrolig flinke til å stole på hverandre i Norge, og derfor har vi har myndigheter som er åpne og inkluderende. 

Luftrommet er relativt lite trafikkert, og det er ganske store avstander med lite bebyggelse, og velutviklet infrastruktur. 

Det finnes dessuten gode forskningsbudsjetter og ordninger selskaper kan benytte for å få gjennomført utvikling av ny teknologi. 

Vi har også god sikkerhetskultur, samt utfordrende topografi og klima funker det her funker det overalt. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 

Jeg liker gjerne å se opptak av konferanseinnlegg – typisk på youtube eller TED-Talks.  

Folk tenker gjerne at vi er et droneselskap, og at “mitt felt” da er droner, men vi er mye nærmere et softwarehus som leverer en tjeneste – på samme måte som netflix først og fremst er et av verdens fremste softwarehus som leverer TV-tjenester. 

Et eksempel på et konferanseinnlegg jeg likte spesielt godt er: 

“Mastering Chaos – a Netflix guide to microservices”  

  • hvor en av Netflix’s hovedingeniører beskriver i detalj hvordan de klarer å håndtere over 100millioner brukere via et kontinuerlig oppdatert system med ekstremt lite nedetid. 
  • Alle utviklerne til Netflix har fri tilgang til å teste koden sin på kundeplattformen – og det er ingen fast weekly maintenance når de oppdaterer systemene sine. 

Et favoritt fremtidssitat? 

Fremtiden er her – og det er ingenting som hindrer deg i å bygge det du drømmer om.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Vi jobber med å få til et paradigmeskifte innen inspeksjon av samfunnskritisk infrastruktur. Dette krever ikke 10% fokus, men 100 % fokus for å få til i internasjonal sammenheng. I Norge er det fantastisk mye spennende som skjer i mange sektorer, men vi har alt for få internasjonale eksportsuksesser. Vi må bygge flere verdensmestere og eksportere disse. Så vidt vi kjenner til, er vi fremst i verden på akkurat det vi fokuserer på. 

Dette lørner du:

Prediktivt vedlikehold
Droner
Strømnettet
Integrated operations

Anbefalt litteratur:

Se på konferanseinnlegg på youtube eller tedtalk

“Mastering Chaos – a Netflix guide to microservices”

I Norge er det fantastisk mye spennende som skjer i mange sektorer, men vi har alt for få internasjonale eksportsuksesser. Vi må bygge flere verdensmestere og eksportere disse. Så vidt vi kjenner til, er vi fremst i verden på akkurat det vi fokuserer på.

Steffen Solberg

Search name, company, subject or keyword