#543: Fremtidens mobilitet med autonomi - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#543: Fremtidens mobilitet med autonomi

Expørt: Linn Terese Lohne Marken

Daglig leder

fra Forus PRT

Med lørner Silvija Seres

Hvordan bør autonomi fases inn i en større skala, men i et etablert trafikkbildet? Og hvordan igangsatte Forus PRT norges første pilotprosjekt for selvkjørende buss på offentlig vei, før det var etablert et lovverk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder Forus PRT, Linn Terese Lohne Marken, om ny teknologi innen transport.

Dette lørner du:

Selvkjørende busser
Nye lovgivninger
Innovasjon
Brukerinvolvering

Anbefalt litteratur:

https://www.forusprt.com/

Search name, company, subject or keyword