#0543: Fremtidens mobilitet med autonomi - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0543: Fremtidens mobilitet med autonomi

Expørt: Linn Terese Lohne Marken

Daglig leder

fra Forus PRT

Med lørner Silvija Seres

Hvordan får man folk til å tenke design med helt nye verktøy som ikke fantes tidligere? Og hvordan gir man opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til bruk i digital fabrikkering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Verket FabLab, Hanne Eriksen, om bindeleddet mellom næringslivet og undervisning.

Noen kjappe med ekspørt Linn Terese Lohne Marken

Navn
Hanne Eriksen  

Tittel, selskap
Founder og daglig leder i Verket FabLab 

Utdanning, hobby
Master i grafisk/interaksjonsdesign 

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i tech?
Jeg er en kreativ og teknisk person som er drevet av utvikling. Jeg oppdaget digital fabrikkeringsverdenen da jeg tok min master i interaksjonsdesign i Sveits i 2014/2015. Endelig hadde vi designere et verktøy til å realisere designprosjekter utover trykk og skjerm.  

 Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Gir opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til bruk i digital fabrikkering.  

 Hva fokuserer du på innen 3D-printing?
Vi fokuserer på å utvikle en delingsplattform for digital fabrikkering / utvikling / prototyping. Hvor utdanning og industri har en felles fysisk møteplass, og bruker det samme fagspråket og de samme teknologiene.  

Hvorfor er det så spennende?
Fordi vår modell ikke eksisterer noen andre steder i Norge (globalt vet jeg ikke), og fordi vi ser at det virker, vi får den responsen vi har planlagt, og det blir mer og mer etterspurt.  

 Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
FabLab i seg selv har vært kontroversielt å introdusere – spesielt som en kvinne i midten av 30-årene, på det som er mennenes arena (industri, verktøy, maskiner og materialer). Gründerne er redde for at ideene deres skal bli stjålet, skolene ser / har sett på oss som en konkurrent og industrien har enten vært skeptiske til at vi kan levere til industristandard eller sett på oss som konkurrent innenfor deres domene. Men FabLab er et bindeledd, en kunnskapsbank, en inspirasjon og et komplimenterende tilbud til alle disse gruppene.   

 Dine egne prosjekter siste året?
Vårt felles prosjekt med Østfold fylkeskommune: etablering av FabLab Nettverk i vgsDelingsøkonomi for vgs. (flere skoler bruker samme FabLab istedenfor å investere i egne), kursing av lærere i teknologiforståelse / digital fabrikkering, prototypingkurs for Ungt entreprenørskap og FabLab-konferanse.   

 Har du andre gode eksempler på 3D-print internasjonalt og nasjonalt?
Jeg ser veldig mot Italia og deres FabLab-kultur, hvor de tenker helhetlig og har like mye fokus på design som teknologiene i seg selv. FabLab-nettverket kan fort bli veldig ingeniørrettet, hvor man er mer opptatt av å bygge maskiner enn hva de skal bruke dem til. Som designere har vi først et behov – som vi deretter finner løsningen på (som kan være å bygge en maskin).  

 Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å vite hvordan man finner frem til informasjonen man trenger.   

 Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Siden vår modell er ny i Norge, er det få eksempler jeg kan sammenligne med, men jeg vil gi honnør til Østfold fylkeskommune som har vært overraskende positive og åpne for fremoverlente forslag som løser deres utfordringer innenfor teknologiundervisning og praktisk undervisning for teoritunge fag.  

Kan du anbefale noe stoff om 3D-print?
Det er litt utfordrende, for FabLab-verdenen er en blanding av undergrunnsaktører som holder på litt i det skjulte og utdanningsinstitusjoner som selger dette som sitt eget.   

Jeg tror nesten ikke det finnes noen bøker rundt dette (som jeg har fått med meg), men noen linker er:   

https://www.amazon.com/Designing-Reality-Survive-Digital-Revolution/dp/0465093477 

https://www.amazon.com/FabLab-Machines-Inventors-Cultural-Studies/dp/3837623823 

https://www.amazon.com/FabLab-Revolution-Manual-Massimo-Menichinelli/dp/3721209656 

Et favorittsitat om fremtiden?
«It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.» – Steve jobs. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Verket FabLab er en katalysator, fysisk verktøy og møteplass for teknologiutvikling og undervisning.  

Dette lørner du:

Selvkjørende busser
Nye lovgivninger
Innovasjon
Brukerinvolvering

Anbefalt litteratur:

https://www.forusprt.com/

Norge er blant landene som er best tilrettelagt for selvkjørende biler Etter Nederland og Singapore er Norge det landet i verden som er best tilrettelagt for selvkjørende biler. Det betyr at vi faktisk slår land som USA, Japan, Tyskland, forteller hun i episoden.

Linn Terese Lohne Marken

Refleksjon

En kunstner ser et hav av idéer, mens en ingeniør ser fremgangsmåten. Sammen blir man gode, sies det. Hvilke positive retninger for samfunnet kan digitaliseringen ta om den kreative og den matematiske kunnskapen smelter mer naturlig sammen fremover?

Search name, company, subject or keyword