#544: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#544: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

Expørt: Jorunn J. Sætre

Prosjektleder

fra Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi sørge for samhandling på tvers av sektorer? Og i jungelen av virkemidler, hvordan skal vi posisjonere seg riktig for å finne det riktige virkemidlene for de ulike prosjektene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J. Sætre, om hvordan internasjonale forbindelser kan føre til felles globale prosjekter og eksport av teknologi.

Noen kjappe med ekspørt Jorunn J. Sætre

Navn 
Jorunn J. Sætre  

Tittel og selskap
Prosjektleder, energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES). 

Utdanning og hobby? 
Kjemiingeniør. Hobby er svømming og musikk

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon? 
Opprinnelig fra Bergen.Kjemiingeniør av utdannelse med tilleggsutdanning innen petroleumsteknologi. Likte realfag på skolen og syntes at matematikk og fysikk var spennende. Også likte jeg å lære andre språk. Min først jobb var i Stavanger. Etter et par år ved sykehuset begynte jeg i oljeindustrien i 1981. Denne perioden i mine jobber har jeg i stor grad arbeidet med teknologi og nye løsninger – også i mine lederstillinger. Det har vært en fantastisk reise som har gitt meg mulighet til å arbeide i utlandet, ti år til sammen. Tildelt prisen SPE Oilwoman of the year i 2008. Jeg begynte i NES i august 2018. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Være en arena for samhandling hvor medlemmer kan knytte nye og kanskje utradisjonelle koblinger, og igangsette industrielle prosjekter innen to hovedkategorier; bidra til lavere CO2 avtrykk fra eksisterende energiløsninger fra petroleumsutvinning og utvikling av fornybare energiløsninger. Vi vil således være en arena for transformasjonsprosessen mot et lavutslippssamfunn, bistå med søknad om finansiering fra virkemiddelapparatet og EU systemet, arrangere workshops og andre arrangementer med aktuelle tema for medlemmene og kommunikasjon med våre medlemmer.   

Hva fokuserer klyngen på innen teknologi/innovasjon? 
Teknologi knyttet til energi; omstilling, digitalisering, reduksjon av utslipp, nye energiløsninger, økt utvinning, karbonfangst og lagring (CCUS) mm.Først og fremst er vi veldig åpne for alle gode idéer som kan komme fra gründere, teknologibedrifter og andre medlemmer. Vi har en teknisk komité hvor déer til industrielle prosjekter blir kanalisert. Det er viktig at et industrielt prosjekt i klyngens regi har en sluttbruker.  

Hvorfor er det spennende? 
Klyngen bidrar til bedre, fremtidige og bærekraftige energiløsninger. Arbeidsplasser blir skapt.
Én idé blir en løsning på et problem eller utfordringet selskap som har en krevende utfordring kan presentere denne for relevante bedrifter og klyngen bidrar til samhandling mellom partene.  

Mange av våre medlemmer er fra eller har sin bakgrunn fra olje- og gass industrien. Det er utrolig spennende at nettopp personer med bakgrunn fra denne industrien bruker sin kompetanse i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er en imponerende ”entreprenørskånd” og evne til omstilling.Dette er en fantastisk reise å være med på. 

 Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Finansiering, det er krevende for mange gründerselskap.Navigere i jungelen av virkemidler.
Motstand mot land vind. Petroleumsnæringen sitt renommé i enkelte miljøer; det er en næring som har betydd kolossalt mye for Norge, og vil fortsatt bety mye.   

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Tre eksempler:Agri-e, fra biogass til hydrogen, CO2, varme og elektrisitet.Flexifloat, flytende vind.Og Crust Harvest, geotermisk varme
 

Samhandlinger med internasjonale miljøer innen klyngens interessefelt?
NES har etablert flere internasjonale forbindelser til klynger i andre deler av verden.
Canada, Australia, Aberdeen, Vaasa m.fl. Bidra til internasjonale forbindelser for våre medlemmer. Kan føre til felles globale prosjekter og eksport av teknologi. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Kostnadseffektiv / konkurransedyktig havvind. Lavutslipp fra petroleumsindustrien. Digitalisering og automasjon. Redusere energiforbruk. CCUS.Samt knytte sine aktiviteter til FNs bærekraftmål.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Utarbeider en havvromsstrategi.
En bevisst satsing på CO2 håndtering.
Støtteordninger for Forskning og teknologi 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Mye god informasjon/dokumentasjon og rapporter på relevante nettsider: 

  • https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/id1003/ 
  • https://www.npd.no/ 
  • https://www.norwegianenergysolutions.no/

Et favoritt fremtidssitat?
”Kanskje mer om nåtid enn fremtid”, et Piet Hein sine gruk. Riktignok på engelsk: You’ll qonquer the present suspiciously fast if you smell of the future – and stink the past
Kanskje mer om nåtid enn fremtid, et av Piet Hein sine gruk, riktignok på engelsk: 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Samhandling. Omstilling.Transformasjon.Energi, lavutslipp og fornybar 

Dette lørner du:

Samhandling
Transformasjon
Lavutslipp
Energi
CCS

Anbefalt litteratur:

https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/id1003/
https://www.npd.no/
https://www.norwegianenergysolutions.no/

Refleksjon

Petroleumsnæringen sliter med sitt renommé i enkelte miljøer, spesielt blant unge. Til tross for dette er det er en næring som har betydd kolossalt mye for Norge, og vil fortsatt bety mye.   
Hvordan kan petroleumsnæringen jobbe for å øke sitt renommé blant grupper de sliter?

Search name, company, subject or keyword