#0547: Fleksibilitet i strømnettet - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0547: Fleksibilitet i strømnettet

Expørt: Unni Farestveit

Konserndirektør for Samfunnskontakt

fra Agder Energi

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi utnytte kapasiteten i nettet vårt, uten å gjøre mer investeringer enn nødvendig? Og hvorfor blir fleksibilitet i strømnettet så viktig fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit, om hvorfor og hvordan vi må utnytte alle den dataen som samles inn til verdiskapning. Hele energisystemet er i en enorm forandring, og vi må sørge for at vi henger med. 

Noen kjappe med ekspørt Unni Farestveit

Navn: 
Unni Farestveit.  

Tittel og selskap: 
Konserndirektør Samfunnskontakt, Agder Energi.   

Utdanning og hobby?
Siviløkonom, maratonløper, golfspiller og sportsfisker.  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg har et ansvar for at Agder Energi følger med og vet hva som skjer innenfor 3 områder: politikk, marked og teknologi. Dette for å sikre at vi som selskap greier å posisjonere oss for fremtiden.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi følger med på omgivelsene og analyserer for å finne ut hva som påvirker vår virksomhet. Teknologi og klimapolitikk er  to av de viktigste driverne for endring i vår bransje. Derfor må vi omstille oss. Innovasjon og utvikling er derfor noe av det viktigste vi holder på med. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Big Data og IoT. Vi jobber med skybaserte løsninger som bla. automatiske strømmålere og sensorer i nettet som bidrar til at vi kan samle inn store datamengder.  

Hvorfor er det spennende?
Det gir muligheter for å skape ny forretning og nye verdier for konsernet.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Norge produserer mer fornybar og ren energi enn vi trenger. Dette overskuddet kunne vi eksportert via kabler  til kontinentet og tjent penger på fordi Tyskland og andre land skal stenge ned atomkraft og kullkraft. Dette er det motstand mot i Norge fordi det kan øke strømprisen i perioder med 1-2 øre / kwh.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Electric Region Agder – vi har sammen med Kristiansand kommune og fylkeskommunene kartlagt elektrifiseringsgraden i nye Kristiansand kommune. Sammen med Thema Consulting har vi utviklet en modell som nå skal brukes på alle 25 kommunene i Agder, og som Troms fylkeskommune også ønsker å se på. Modellen gjør det mulig å finne ut hvor man bør elektrifisere og hvilke tiltak som har størst effekt i forhold til reduksjoner i CO2 utslipp.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror at kombinasjoner med teknologi og annen  fagkunnskap som økonomi, innovasjon, strategi og ingeniørfag blir viktigere og viktigere. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Uia i Agder kombinerer utdanningen nå med teknologi, innovasjon, økonomi etc.  Vi tar raskt teknologi i bruk i Norge – dette gir oss et fortrinn i den videre utviklingen. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
“The Tipping Point” av Malcolm Gladwell.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er en av de viktigste driverne som kommer til å endre energibransjen og hvordan kundene  forholder seg til elektrisitet. 

Dette lørner du:

Subsidier 
Solkraft og vannkraft
Fleksibilitets utfordringer
IoT
Klimapolitikk 

Anbefalt litteratur:

Jeg anbefaler deg å lese alt om global klimapolitikk, start-up innen teknologi, næringslivsaviser og tidsskrifter.
The Tipping Point av Malcolm Gladwell 
https://www.ae.no/konferanse

Energisystemene er i sterk endring og det snakkes om en revolusjon. Vi som kunder skal forholde oss til elektrisitet på en ny måte; vi skal produsere og vi skal forbruke. Så hele energisystemet er i en enorm forandring og det må vi sørge for at vi klarer å henge med på.

Unni Farestveit

Dette er Agder Energi

Informasjon kommer…

Refleksjon

Det er ingen hemmelighet at energibruken vår påvirker klimaet i negativ forstand, men hvordan skal enkeltindividet klare å påvirke sentrale ledere og skape en endring?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution