#547: Fleksibilitet i strømnettet - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#547: Fleksibilitet i strømnettet

Expørt: Unni Farestveit

Konserndirektør for Samfunnskontakt

fra Agder Energi

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi utnytte kapasiteten i nettet vårt, uten å gjøre mer investeringer enn nødvendig? Og hvorfor blir fleksibilitet i strømnettet så viktig fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit, om hvorfor og hvordan vi må utnytte alle den dataen som samles inn til verdiskapning. Hele energisystemet er i en enorm forandring, og vi må sørge for at vi henger med. 

Noen kjappe med ekspørt Unni Farestveit

Navn?
Unni Farestveit 

Tittel og selskap?
Konserndirektør Samfunnskontakt, Agder Energi  

Utdanning og hobby?
Siviløkonom og maratonløper, golfspiller og sportsfisker 

SoMe tagger og linker?
FB, Twitter? Agder Energi, Skift, ZERO, Agderenergikonferansen.

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg har et ansvar for at Agder Energi følger med og vet hva som skjer innenfor 3 områder: politikk, marked og teknologi, for å sikre at vi som selskap greier å posisjonere oss for fremtiden 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi følger med på omgivelsene, analyserer for å finne ut hva som påvirker vår virksomhet. Teknologi, i tillegg til klimapolitikk, er en av de viktigste driverne for endring i vår bransje. Derfor må vi omstille oss. Innovasjon og utvikling blir derfor noe av det viktigste vi holder på med. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Big Data, IoT, Vi jobber med skybaserte løsninger bla. Automatiske strømmålere og sensorer i nettet bidrar til at vi kan samle inn store datamengder. Disse dataen kan vi bruke for å optimalisere vedlikehold av nettet, optimalisere investeringer i nettet, utnytte nettet bedre ved å balansere produksjonen som mates inn på nettet og kundenes bruk av strømmen. Fleksibilitet. Kunder kan få betalt for strøm de ikke bruker som kan brukes andre steder i nettet etc. Vi må utnytte alle data som samles inn til verdiskapning 

Hvorfor er det spennende?
Det gir muligheter for å skape ny forretning og nye verdier for konsernet. Nye arbeidsoppgaver og samarbeid med helt andre aktører i markedet, spesielt teknologibedrifter men også andre aktører som industri, akademia, forskningsmiljøer, etc. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Norge produserer mer fornybar og ren energi enn vi trenger. Dette overskuddet kunne vi eksportert via kabler til kontinentet og tjent penger på fordi Tyskland og andre land skal stenge ned atomkraft og kullkraft og trenger og etterspør dette fra Norge. Dette er det motstand mot i Norge fordi det kan øke strømprisen i perioder med 1-2 øre / kwh. I andre perioder av året vil Norge kunne importere billig strøm fra kontinentet. Ren fornybar vannkraft er en unik ressurs som Norge har og som er etterspurt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Electric Region Agder – vi har sammen med Kristiansand kommune og fylkeskommunene kartlagt elektrifiseringsgraden i nye Kristiansand kommune. Sammen med Thema Consulting har vi utviklet en modell som nå skal brukes på alle 25 kommunene i Agder og som Troms fylkeskommune også ønsker å se på. Modellen gjør det mulig å finne ut hvor man bør elektrifisere og hvilke tiltak som har størst effekt i forhold til reduksjoner i CO2 utslipp. Havna i Kristiansand blir nå pilot og målsetningen er å utvikle løsninger slik at Havna kan bli fullelektrisk og da bli teknologiske løsninger helt avgjørende. IoT, big data,  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror at kombinasjoner med teknologi og annen fagkunnskap som økonomi, innovasjon, strategi og ingeniørfag blir viktigere og viktigere. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Uia i Agder kombinerer utdanningen nå med teknologi, innovasjon, økonomi etc. Vi tar raskt teknologi i bruk i Norge, det gir oss et fortrinn i den videre utviklingen. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  Jeg anbefaler deg å lese alt om global klimapolitikk, start-up innen teknologi, næringslivsaviser og tidsskrifter, og The Tipping Point av Malcolm Gladwell 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er en av de viktigste driverne som kommer til å endre energibransjen og hvordan kundene kommer til å forholde seg til elektrisitet. 

Dette lørner du:

Subsidier 
Solkraft og vannkraft
Fleksibilitets utfordringer
IoT
Klimapolitikk 

Anbefalt litteratur:

Jeg anbefaler deg å lese alt om global klimapolitikk, start-up innen teknologi, næringslivsaviser og tidsskrifter.
The Tipping Point av Malcolm Gladwell 
https://www.ae.no/konferanse

Search name, company, subject or keyword