#549: Kids - kunst og computer - LØRN.TECH

Tema: ARTTECH

#549: Kids – kunst og computer

Expørt: Sjur Høgberg

Rektor

fra Knuden - Kristiansand kulturskole

Med lørner Silvija Seres

Er du en kunstner dersom du programmerer en AI teknologi, til å produsere kunst? Og hva er kulturelle uttrykk anno 2019 og hva vil det være i 2030 eller 2050? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Knuden – Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg, om hvorfor kunstfagene må ta dataen tilbake, det var hos kunsten det smalt først. 

Noen kjappe med ekspørt Sjur Høgberg

Navn:
Sjur Høgberg 

Tittel og selskap? 
Rektor, Knuden – Kristiansand kulturskole 

Utdanning og hobby? 
Utdannet grunnskolelærer, musiker og master i ledelse. 

SoMe tagger og linker?  
http://facebook.com/sjur.hogberg - www.linkedin.com/in/sjur-hogberg - https://www.facebook.com/Kristiansand.kulturskole/ 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Jeg er Sjur og er rektor i kulturskolen. Vi treffer 2000 barn hver uke og nesten 100000 barn og eldre på våre konserter. Jeg falt i teknologigryta som ung. På videregående, som tidlig på åttitallet fortsatt hett gymnas, var det sorte skjermer med grønne bokstaver. Her laget jeg mine første dataprogrammer i hørelære. Hvordan høre forskjell på musikalske intervaller. Lydkortet i ABC-80-maskinene låt ikke akkurat som noe symfoniorkester. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
På jobben skal vi yte vår skjerv til at den oppvoksende slekt blir skikkelige mennesker, nysgjerrige og med en passe dose dannelse. I tillegg skal vi gi både unge og gamle unike kulturopplevelser gjennom konserter, forestillinger og utstillinger. Gi «kidsa» «omsettelige» ferdigheter og holdninger.
 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Teknologi har plass på alle hjørner rundt kunstbordet: Som øvingspartner/assistent, som arena for spredning av kulturuttrykk og som (det) kunstnerisk medium i film, visuell kunst, musikk og e-sport. 

Hvorfor er det spennende? 
Teknologi er et helt univers, det dukker opp nye ideer som distribueres med et knips mellom alle verdenshjørner. Fra gutterommet i Tokyo til styrebordet i en bedrift i Kristiansand i løpet av noen timer. Teknologi virker demokratiserende i et land som Norge der mange har nettilgang og kan oppdatere seg på hva som skjer verden rundt. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Kontroverser: Industrien kan være kynisk. Hvordan lage kritiske data(for)brukere som når opp mot store internasjonale selskaper gjennom å greie å avsløre uetiske forretningsmodeller. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
I Kristiansand kan man gjennomføre et gjennomgående løp med laptop som hovedinstrument i musikk – helt fra kulturskolen og opp til masternivå på Universitetet. 

Dette håper vi skal være en rettesnot for andre ting vi driver med også – f.eks. i e-sport der vi håper å kunne rekruttere til videregående opplæring og senere karriere eller høyere utdanning. 

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Favoritteksempler: Vår egen teaterforestilling alene, sammen der mobilbasert kommunikasjonsteknologi på en måte var hovedrolleinnehaveren. Hvordan snakker ungdommer sammen med mobilen som premissgivende medium?  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Nysgjerrighet, utforskertrang, åpenhet, ikke gå å legge seg når man er på sporet av noe genialt :-)  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Mesteparten av befolkningen går rundt med en datamaskin i lomma og har høyhastighets internett på jobb og hjemme. Mobilen + mennesket er kunstprodusent: Både foto, film, musikk og kommunikasjon kan gjøres med utstyr alle bærer på seg hele tiden. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Big Data: The Management Revolution, artikkel fra Harward business review, hvordan bruker genererte data kan gi retning for virksomhetsstyring. Simon Sinek: Start with whydet er ditt commitment og ikke dine tjenester/produkter som vil trekke deg frem.  

Et favoritt fremtidssitat?
Den største kulturskolen i Norge heter YouTube. Dette er (bl.a.) en læringsplattform som har ukentlig besøk av mer enn 90% av ungdommene våre hver uke. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunstfagene må ta dataen tilbake, det var hos oss det smalt først. 

 

Dette lørner du:

Laptop som kunstverktøy
kunst som blir demokratiserende 
Kultur
Digital skaperkraft 

Anbefalt litteratur:

The Management Revolution, artikkel fra Harward business review
Simon Sinek sin Start with why

Refleksjon

Livslang læring er eget initiativ samtidig som prioriteringen av det ses med interne og eksterne institusjonelle muligheter for å vokse ytterligere på fagfelt. Laptop som instrument er populært hos de yngre generasjoner. Men hvordan vil de eldre generasjonene som livnære seg med sine tradisjonelle instrumenter overleve? Kan det tenkes at man vil bli tvunget til ny kunnskapstilegnelse nå fremover for å være deltaker av samfunnet?

Search name, company, subject or keyword