#552: Kom igang med digitalisering i offentlig sektor - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#552: Kom igang med digitalisering i offentlig sektor

Expørt: Ann-Helen Moum

kommunalsjef for digitalisering

fra nye Kristiansand kommune

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skal vi forholde oss til det gapet som har oppstått mellom; hvilke digitale muligheter de ansatte benytter seg av som privatpersoner og hva vi tilbyr som arbeidsverktøy i offentlig sektor? Og hvordan få mer fart på utviklingen i kommunene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef for digitalisering i nye Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum, om hvordan de har fornyet Kristiansand kommune. 

Noen kjappe med ekspørt Ann-Helen Moum

Navn 

Ann-Helen Moum 

Tittel og selskap 

Kommunalsjef digitalisering, nye Kristiansand kommune 

Utdanning og hobby 

Siviløkonom, organisasjons- og endringsledelse. Er det mulig å si at jeg har egentlig hobbyen min som jobb? Forøvrig så er jeg opptatt av å være ute, ikke trene eller ekstreme turer, men bare være der det er natur. 

SoMe tagger og linker?
Insta/L-In/Face: annhelenmoum 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?  

Er egentlig ikke så interessert i hverken i teknologi eller innovasjon, men jeg er lat og nysgjerrig.
Spørsmålet er alltid «det må jo finnes enklere eller bedre måter å løse dette på», og da er teknologi ofte svaret. Også er jeg så fasinert av menneskelig atferd, (nysgjerrig på hvorfor de gjør som de gjør og mener det de mener). Det har gjennom livet gitt meg litt kunnskap om mange fagområdet og prosesser som gir meg grunnlaget for å se «uvanlige» sammenhenger    

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Kombinere inkrementell innovasjon med små forbedringssteg. Det er behov for å løfte kommunen opp til nivå 0 (der resten av verden er), samtidig så har vi samfunnsfloker som kun kan løses dersom vi tenker helt nytt. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
ENKELT å forstå for de som skal håndtere det/bruke det i hverdagen. MERVERDI for samfunnet og bruker. 

https://www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/aktuelt/-vi-a-ikke-glemme-at-det-er-folk-det-handler-om/ 

Hvorfor er det spennende?
Akkurat nå i vår kommune så er det et gap mellom hvilke digitale muligheter de ansatte benytter seg av som privatpersoner og hva vi tilbyr som arbeidsverktøy. Potensialet for en enklere hverdag for ansatte og innbyggere er enormt! Samtidig så opplever jeg at vi gjemmer oss i «pratetid» på begrensende juss og digital modenhet. 

Det store spørsmålet nå er hvordan få mer fart på utviklingen? 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Etikk og klima. Jeg opplever det snakkes lite (i generelle kretser) om det vi ikke ser, eks: råvareuttak, datalager og forbruk av utstyr. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Siste året har for det meste handlet om kommunesammenslåing, men jeg har også jobbet iherdig med å digitalisere prosesser knyttet til byggforvaltningen i ny kommune, og en melde-tjeneste som blir lansert i januar: https://youtu.be/VsEmxvErq9k (NB, filmen er ikke klar til å deles). 1. januar så lanseres også v1,0 av Min side (plattform for digitale innbyggertjenester. 

Eller vil jeg vise til kommunens SNU-prosjekt som resulterte i appen SEES: https://nordicsafecities.org/empowering-youth/ 

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Som kommune-fan så vil jeg trekke frem: København kommune er min personlige favoritt når det kommer til kommune 3.0. De har satt innbyggeren i fokus og har møtt utfordringen med en stadig økende befolkning uten et like stadig økende budsjett. Ålesund sitt arbeid med å bruke FN som støtte til å bygge en digital tvilling er også knall kult.   

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Jeg er tilbake til at de handler om folk, og det må vi ikke glemme.
Vi må vedlikeholde tilliten, og derfor ha informasjonssikkerheten under kontroll.
Vi må inkludere innbyggeren i utviklingsarbeidet, kommunene har ikke råd eller kapasitet til å løse flokene på egenhånd.
Vi må involverer innbyggeren i prioriteringsarbeidet, vi har bare 100% fokus så la oss være sikre på at vi bruker det riktig. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har et godt utgangspunkt i vår kultur med tillit og dugnad som en del av grunnmuren.
Det vi bør eksportere er et sosialdemokratisk digitalt DNA. 

Et favoritt fremtidssitat?
De som ikke kan huske historien, er dømt til å gjenta den. 

La oss feile, og lære av feilene! 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hashtaggene nå er: gjennomføre/Kommune 3.0/en digital offentlig sektor/FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by 

 

Dette lørner du:

Kommune 3.0
Innovasjon i offentlig sektor
Digital modenhet i kommunal sektor
FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by
Digitale arbeidsverktøy 

Anbefalt litteratur:

https://www.nordicsmartcities.com/
https://www.kristiansand.kommune.no/

Search name, company, subject or keyword