#553: Fra forskning til forretning - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#553: Fra forskning til forretning

Expørt: Sunniva Whittaker

Rektor

fra Universitetet i Agder

Med lørner Silvija Seres

Er samskaping en metode, eller en kultur? Og man kan lage kunstig intelligens, men kan man lage kunstig etikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, om at vår største utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets tjeneste ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste. 

Noen kjappe med ekspørt Sunniva Whittaker

Navn
Sunniva Whittaker. 

Tittel og selskap
Rektor Universitetet i Agder. 

Utdanning og hobby
Fransk lingvistikk (tidligere konferansetolk med utdanning fra Paris) hobby: yoga og hund. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
Har jobbet med faglig ledelse i 17 år – har vært interessert i teknologi i forskning korpusarbeid. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Kvalitetsarbeid utdanning og forskning, samarbeid med eksterne partnere (privat og offentlig sektor). 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Akkurat nå, sikre at vi er i utviklingsfronten og samtidig beholde en viss edruelighet mht hva vi bruker teknologien til.  

Hvorfor er det spennende?  
Viktig for å stryke institusjonens posisjon i UH-sektoren. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Hvordan prioritere innsatsen innen teknologi 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Som faglig leder, har jeg ikke hatt egne prosjekter den senere tiden. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  
Store tekstdatabaser eksempelvis ved Brigham Young University (studere språkutvikling, språkvariasjon mm). 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Teknologiens innvirkning på samfunnet og menneske.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Flinke til å integrere samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver i teknologiske miljø. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?   
Advances in corpus linguistics. 

Et favoritt fremtidssitat?
I believe in standardizing automobiles. I do not believe in standardizing human beings. (Einstein) 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vår største utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets tjeneste ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste.  

 

Dette lørner du:

Learning analytics
Talegjenkjenning
Samskaping 

Anbefalt litteratur:

Advances in corpus linguistics

Search name, company, subject or keyword