#554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet - LØRN.TECH

Tema: FOODTECH

#554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Expørt: Nina Øverby

Professor i ernæring

fra Universitetet i Agder

Med lørner Silvija Seres

Hvordan forstå ernæring bedre gjennom teknologi? Og hvilke kan vi inspirere befolkningne til å spise sunnere, gjennom ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i ernæring ved universitetet i Agder, Nina Øverby, om  hvordan man kan bruke digitale midler for å fremme god helse. 

Noen kjappe med ekspørt Nina Øverby

Navn
Nina Øverby 

Tittel og selskap? 
Professor i ernæring, Universitetet i Agder 

Utdanning og hobby? 
PhD i ernæringsvitenskap, ingen spesiell hobby, liker å pusle, men gjør det for sjelden. 

SoMe tagger og linker?
@overbynina @feed_uia #lifecoursenutrition 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er ernæringsfysiolog, forsker på betydningen av mat tidlig i livet for senere helse og forsker på tiltak som kan fremme et godt kosthold blant barn, ungdom og foreldre. Hvordan få folk til å gjøre små grep som kan ha stor betydning for helse. Har ledet en forskningsgruppe, som nå er forskningssenter i seks år. For 5 år siden så vi at teknologi eller digitale kunne hjelpe oss i å utvikle tiltak som kunne nå mange på en gang, som kunne gi annen informasjon enn vanlige brosjyrer og som kunne være interaktiv. Fra da ble jeg interessert i å forske på hvordan man kan bruke teknologi til å bedre kosthold og dermed folkehelse. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å undervise studenter i ernæring, folkehelse, og mat og helse. Og samtidig forske på betydningen av mat. Mat og ernæring er svært sentralt i FN’s bærekraftsmål blant annet, så jeg tenker at det er det viktigste vi gjør.   

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Mitt felt er ikke teknologi, men vi bruker teknologi for å se om det fungerer bedre enn tradisjonelle metoder innen folkehelse og ernæring. Vi kaller det digitale intervensjoner, en form for e-helse. I enkelte studier har vi utviklet nettsteder som foreldre får tilgang til med korte filmsnutter om hverdagssituasjoner om mat mm. I andre prosjekter har vi utviklet e-læringsprogrammer som barnehagepersonale kan bruke for å fremme sunne matvaner i barnehagen. Vi evaluerer disse tiltakene i studier hvor en gruppe får tilgang og den andre gruppen ikke får tilgang og så kan vi se om det er forskjell etter tiltaket er gjennomført.  

Hvorfor er det spennende? 
Jeg syns dette er spennende fordi det gir helt nye muligheter. Man kan nå andre enn man har nådd tidligere med tiltak. Man kan nå flere enn tidligere. Det er kostnads-effektivt og jeg mener det er en stor mulighet for folkehelsearbeid generelt og for ernæringsarbeid spesielt. Særlig fordi det er en mulighet til å nå folk som nødvendigvis ikke er interessert i mat (i mitt tilfelle) eller forskning til vanlig. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Jeg er kanskje utypisk forsker, men jeg er ikke spesielt interessert i kontroverser- de er det utrolig mange av innen ernæringsfeltet, men jeg er mest interessert i å formidle de store linjene av hva vi vet i dag. Og det er at mat er førstelinjeforsvaret vårt for sykdom. Det er en av de største risikofaktorene for sykdomsbyrde i verden og i Norge. Mat er essensielt for vår eksistens, men også klodens eksistens. Og vi som befolkning mister ferdigheter knyttet til mat: matlaging, hvordan velge gode alternativer i butikken, hvordan kan vi ta gode valg. I tillegg vet vi at det er enkelte faser av livet hvor mat er ekstra viktig, de første tusen ukene av livet. Jeg bruker tid på hvordan vi kan formidle dette best mulig via teknologi og annet.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Forskningssenteret jeg leder har mange prosjekter som vi driver. Vi har utviklet og evaluerer flere såkalte digitale intervensjoner. Vi har sett at slike lavterskel-tiltak kan bedre kosthold til små barn. I hvert fall på kort sikt. Vi skal i gang med et prosjekt i Arendal hvor vi skal samle alle de digitale intervensjonene vi har utviklet og som har effekt, og forsøke å implementere det der i daglig drift enten det er på helsestasjon, barnehage eller skole. Dette for å sette det inn i et system og ut i livet. Ofte lever prosjektene våre bare i prosjektperioden og blir liggende i en skuff- forskningsresultatene må ut der det trengs. 

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt? 
Internasjonalt er jeg svært begeistret for arbeidet forskere som Mary Barker og Sophia Strømmer gjør ved Uni Southampton. De jobber med å utvikle digitale intervensjoner med sterk grad av brukermedvirkning. Jeg tror dette er svært viktig. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Hm…  Det er mange som mener at ferdigheten: å kunne endre seg/gjøre andre ting er en essensiell sak i fremtiden. Jeg tror det er svært viktig å henge med teknologisk og at slik kunnskap er viktig. Men, jeg tror samtidig at vi mister noen elementære livsferdigheter på veien hvis alt skal gjøres av teknologien, så jeg tror at skills for life må opp på agendaen.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
De nye lærerplanene for grunnskolen har tatt inn over seg med livsmestring og folkehelse blant annet, så jeg tenker at planene er svært gode for dette i Norge. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Michie er en forsker som har svært god oversikt over forskningsfeltet og digitale intervensjoner og helse.  

Et favoritt fremtidssitat?
Oj. Jeg har egentlig ingen gode sitater. Men alt vi forsker på i senteret handler om fremtiden, barns helse senere i livet eks. Vi har et slagord for toppforskningssenteret vårt om er Diet today – health of tomorrow. Kostholdet i dag er morgendagens helse.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi og digitale intervensjoner har et stort potensial for å bedre kosthold til store og viktige grupper av befolkningen (de sårbare og de unge), men vi vet foreløpig ikke hvordan vi kan gjøre dette slik at endringer kan vare over lang tid. 

 

Dette lørner du:

Forskning på ernæring
Intervensjon
Grønnsaker
Formidling av kosthold digitalt

Anbefalt litteratur:

Susan Michie er en forsker som har svært god oversikt over forskningsfeltet og digitale intervensjoner og helse. 

Search name, company, subject or keyword