#0554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet - LØRN.TECH

Tema: FOODTECH

#0554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Expørt: Nina Øverby

Professor i ernæring

fra Universitetet i Agder

Med lørner Silvija Seres

Hvordan forstå ernæring bedre gjennom teknologi? Og hvordan kan vi inspirere befolkningen til å spise sunnere gjennom ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i ernæring ved universitetet i Agder, Nina Øverby, om hvordan man kan bruke digitale midler for å fremme god helse.

Noen kjappe med ekspørt Nina Øverby

Navn
Nina Øverby 

Tittel og selskap? 
Professor i ernæring, Universitetet i Agder. 

Utdanning og hobby? 
PhD i ernæringsvitenskap, ingen spesiell hobby, liker å pusle, men gjør det for sjelden. 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er ernæringsfysiolog, forsker på betydningen av mat tidlig i livet for senere helse og forsker på tiltak som kan fremme et godt kosthold blant barn, ungdom og foreldre. Har ledet en forskningsgruppe, som nå er forskningssenter, i seks år. For fem år siden så vi at teknologi eller digitale medier kunne hjelpe oss med å utvikle tiltak som kunne nå mange på en gang, som kunne gi annen informasjon enn vanlige brosjyrer og som kunne være interaktiv. Fra da ble jeg interessert i å forske på hvordan man kan bruke teknologi til å bedre kosthold og dermed folkehelse. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å undervise studenter i ernæring, folkehelse og mat og helse. Og samtidig forske på betydningen av mat. Mat og ernæring er svært sentralt i FNs bærekraftsmål, så jeg tenker at det er det viktigste vi gjør.   

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Mitt felt er ikke teknologi, men vi bruker teknologi for å se om det fungerer bedre enn tradisjonelle metoder innen folkehelse og ernæring. Vi kaller det digitale intervensjoner, en form for e-helse. I enkelte studier har vi utviklet nettsteder som foreldre får tilgang til med korte filmsnutter om hverdagssituasjoner om mat m.m. I andre prosjekter har vi utviklet e-læringsprogrammer som barnehagepersonale kan bruke for å fremme sunne matvaner i barnehagen. Vi evaluerer disse tiltakene i studier hvor en gruppe får tilgang og den andre gruppen ikke får tilgang og så kan vi se om det er forskjell etter tiltaket er gjennomført.  

Hvorfor er det så spennende? 
Jeg syns dette er spennende fordi det gir helt nye muligheter. Man kan nå andre enn man har nådd tidligere. Man kan nå flere enn tidligere. Det er kostnadseffektivt, og jeg mener det er en stor mulighet for folkehelsearbeid generelt og for ernæringsarbeid spesielt. Særlig fordi det er en mulighet til å nå folk som nødvendigvis ikke er interessert i mat (i mitt tilfelle) eller forskning til vanlig. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Vi har utviklet og evaluerer flere såkalte digitale intervensjoner. Vi har sett at slike lavterskeltiltak kan bedre kostholdet til små barn. I hvert fall på kort sikt. Vi skal i gang med et prosjekt i Arendal hvor vi skal samle alle de digitale intervensjonene vi har utviklet og som har effekt, og forsøke å implementere det der i daglig drift enten det er på helsestasjon, barnehage eller skole.  

Har du andre eksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt? 
Internasjonalt er jeg svært begeistret for arbeidet forskere som Mary Barker og Sophia Strømmer gjør ved Uni Southampton. De jobber med å utvikle digitale intervensjoner med sterk grad av brukermedvirkning. Jeg tror dette er svært viktig. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er mange som mener at å kunne endre seg / gjøre andre ting er en essensiell sak i fremtiden. Jeg tror det er svært viktig å henge med teknologisk og at slik kunnskap er viktig. Men jeg tror samtidig at vi mister noen elementære livsferdigheter på veien hvis alt skal gjøres av teknologien, så jeg tror at skills for life må opp på agendaen.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
De nye lærerplanene for grunnskolen har tatt inn over seg livsmestring og folkehelse, så jeg tenker at planene er svært gode for dette i Norge. 

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt? 
Michie er en forsker som har svært god oversikt over forskningsfeltet og digitale intervensjoner og helse.  

Et favorittsitat om fremtiden?
Vi har et slagord for toppforskningssenteret vårt som er: «Diet today – health of tomorrow.» Kostholdet i dag er morgendagens helse.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi og digitale intervensjoner har et stort potensial for å bedre kosthold til store og viktige grupper av befolkningen (de sårbare og de unge), men vi vet foreløpig ikke hvordan vi kan gjøre dette slik at endringer kan vare over lang tid. 

Dette lørner du:

Forskning på ernæring
Intervensjon
Grønnsaker
Formidling av kosthold digitalt

Anbefalt litteratur:

Susan Michie er en forsker som har svært god oversikt over forskningsfeltet og digitale intervensjoner og helse. 

Teknologi og digitale intervensjoner har et stort potensial for å bedre kosthold til store og viktige grupper av befolkningen (de sårbare og de unge), men vi vet foreløpig ikke hvordan vi kan gjøre dette, slik at endringer kan vare over lang tid.

Nina Øverby

Refleksjon

Vi spiser ikke nok grønnsaker i Norge. Hvordan kan teknologi være et verktøy for å farge myndighetenes kostholdsråd for å bidra til økt inntak av grønnsaker og endret atferd?

Search name, company, subject or keyword