#0555: Kunstig intelligens og forretningsutvikling - LØRN.TECH

Tema: AI

#0555: Kunstig intelligens og forretningsutvikling

Expørt: Johan Wedel

CTO

fra Gridd.AI Robotics

Med lørner Silvija Seres

Kan AI teknologi organisere bedriften din, bedre enn du som kjenner dine ansatte og deres kultur? Og hvordan blir den nye prosess verdenen vi går inn i? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Gridd.AI Robotics, Johan Wedel, om hvorfor fremtidens offentlige og private virksomhetsarkitektur ikke nødvendigvis vil bli bestemt av mennesker.

Noen kjappe med ekspørt Johan Wedel

Navn
Johan Wedel 

Tittel og selskap?
CTO, Gridd.ai Robotics AS  

Utdanning og hobby?
Bachelor Digital Forensics, Master Informasjonssystemer, interesserer meg for reise, gourmetmat, trening og gaming(konsoll).  

SoMe tagger og linker?
https://gridd.aihttps://www.linkedin.com/company/gridd-ai-robotics og https://www.facebook.com/griddAI

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon? 
Teknologi og innovasjon er noe som bare graviterer naturlig mot meg, man kan si jeg har et indre kompass som alltid hindrer meg i å følge strømmen. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
I det store og hele så bidrar vi med å gjøre Norge (og Europa) verdensledende innen digital transformasjon. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Anvendelse av kunstig intelligens på måter ingen andre har tenkt på, og setter det i kontekst til virksomhetsarkitektur. Jeg er veldig entreprise-fokusert. 

Hvorfor er det spennende?
Fordi de aller fleste teknologer er enten konsumer-fokusert eller tech-fokusert, og kompasset mitt følger som nevnt å ikke strømmen. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Kontroversene rundt kunstig intelligens er ofte interessante, men dessverre er de på feil premisser fra feil folk. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Har kun fokusert på Automated Process Management, fint lite tid til annet dessverre. 

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Er to andre selskaper vi liker å følge, og det er Boost AI og Spacemaker. I dag er vi relativt lik Boost når det kommer til kjerneteknologi, men vår fremtidsvisjon for produktet vårt er Spacemaker.   

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Jon Iden sin bok om Prosessledelse.  

Et favoritt fremtidssitat?
Å bekymre seg for AI er som å bekymre seg for overbefolkning – på Mars. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
At fremtidens virksomhetsarkitektur (offentlig eller privat) ikke vil bli bestemt av mennesker.  

Dette lørner du:

Virtuelle roboter
Effektivisering
Automatisering
AI for informasjonssamling 

Anbefalt litteratur:

Jon Iden sin bok om Prosessledelse

Vårt endelige mål med AI teknologien, er at vi skal klare å kartlegge bedriften din og deretter generere modeller på hvordan arkitekturen til organisasjonen ville sett ut, dersom en AI hadde bestemt den.

Johan Wedel

Search name, company, subject or keyword