#0557: Hvordan skape innovative byer? - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0557: Hvordan skape innovative byer?

Expørt: Øyvind Lyngen Laderud

Internasjonal koordinator

fra Kristiansand kommune

Med lørner Silvija Seres

Hva betyr det å drive med internasjonal koordinering i en kommune? Og hvordan kan man utnytte kompetansen, også utenfor kommunens grenser, til å komme kommunen til gode? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med internasjonal koordinator i Kristiansand kommune, Øyvind Lyngen Laderud, om internasjonalt samarbeid og læring på tvers av kommuner for å sammen kunne løse de store utfordringene.

Noen kjappe med ekspørt Øyvind Lyngen Laderud

Navn? 
Øyvind Lyngen Laderud 

Tittel og selskap?
Internasjonal koordinator, Kristiansand kommune. 

Utdanning og hobby?
HiA (nå UiA (1983-1989) Økonomi, administrasjon, internasjonalisering og global innovasjon (BI 2011/2012). Hobby: (lytter på musikk (americana..). 

SoMe tagger og linker?
https://www.linkedin.com/in/%C3%B8yvind-laderud-74bb384/ 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Ikke- teknolog, men har sett på hvordan nye teknologier har vært med på å endre samfunn og måter å arbeide på. Hvem tar opp teknologien først, deretter hvordan den endrer store viktige institusjoner, den yngre generasjon sitt forhold til teknologi, fra spill til koding, programmering og nå ettertraktet kompetanse for arbeidslivet. 
 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Spille inn forslag til å gjøre ting annerledes, samspill med adm ledelse og politisk ledelse, må gjøre begge deler... 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Ønsker at jeg har fokus på Åpen innovasjon, medarbeiderbasert innovasjon, samarbeid med akademia , næringsliv og ikke minst de små innovatørene, skape en modell for å faslitere uttesting av ny teknologi, men virkeligheten er ikke alltid slik. 

Hvorfor er det spennende?
Boka til Henry Chesbrough (2003), men også at gjennom mange år med internasjonalt samarbeid i prosjekter at det fins intelligent liv utenfor kommunen. Innovasjon betyr ofte også endringer i oppgaver roller for den enkelte, derfor er også mostanden stor. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Åpen vs. lukket innovasjon, utforming av ny avdeling for innovasjon i organisasjoner som har vært preget av silo tenkning, 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Samarbeid om utprøving av KI med Anzyz tech (KI) Europeisk prosjektsamarbeidet innen grønt næringsliv, plan for samarbeid med små grundere 

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Digitale Estland, bruk av blokkjedeteknologi i samfunnet, hva? Austin, Texas.. (var der første gangen i 2007). en by som klarer å få hele byen til å samarbeid for innovasjon og utvikling. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
IT selvsagt, løse utfordringer i tverrfaglige team. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Stor grad av tillit i samfunnet, viktig å beholde, ikke skape unødige ledelsesledd, involvere ansatte. 

Et favoritt fremtidssitat?
Det må være rom for/kultur for at man kan feile. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon krever samarbeid 

 

 

Dette lørner du:

Åpen innovasjon 
Silotenkning 
Innovative innkjøpsordninger 
innhenting av kompetanse 
Samarbeid

Anbefalt litteratur:

Boka til Henry Chesbrough (2003)

Innovasjon krever samarbeid fra kommunen og utover.

Øyvind Lyngen Laderud

Search name, company, subject or keyword