#0568: Verdien av entusiasme - LØRN.TECH

Tema: EDTECH

#0568: Verdien av entusiasme

Expørt: Anders Baumberger

Redaktør og forretningsutvikler

fra Kikora

Med lørner Silvija Seres

Kan det bli for mye matte? Og hvordan skape en nasjonal bevegelse som mattemaraton er blitt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med redaktør og forretningsutvikler i Kikora, Anders Baumberger, om hvorfor entusiasme er så verdifullt og hvordan man kan skape entusiasme. 

Noen kjappe med ekspørt Anders Baumberger

Navn
Anders Baumberger

Tittel og selskap?
Redaktør og forretningsutvikler i Kikora

Utdanning og hobby?
Hovedfag i glasiologi fra UiO og Svalbard. + Realfagslektor

SoMe tagger og linker?
Mattemaraton.no
Kikora.no
Kikora og MatteMaraton på facebook.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Schizofren type: Forsket på Svalbardbreers respons på klimaendringer -> Men innså fort at det var vanskelig å kombinere jobb på avkroker på Svalbard med det å drive hjemgården i Ski hvor det bl.a. annet går 12 hester som skal ha mat morgen og kveld…

Så jeg fant tilbake til plan A: Undervise i matematikk og drive hjemgården på si. Og da innså jeg hvor mye slavearbeid man gjør som høyt utdannet lærer (rette lekser og prøver) – på bekostning av mye mer spennende sider ved lærerjobben: Skape engasjement for realfagene og være en god omsorgsperson. -> Da de to Kikora-gründerne Ellef Fange Gjelstad og Johan Vik banket på døra mi og sa jeg måtte inn i Kikora – så var jeg et lett bytte.

Og siden har det vært Kikora – hovedsakelig i roller som faglig og formidlende potet.

MEN da blir det jo mye stillesitting foran skjerm – og jeg er IKKE laget for å sitte stille foran skjerm, så jeg starter og slutter fortsatt alle dager med en runde hos hestene, og etter jobb prøver jeg å kaste barna mine litt rundt og helst komme meg UT. Har også skrevet bøker og artikler for å senke andres terskel for å komme seg ut.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Frigjøre tid for lærere (350 000 000 oppgaver løst i Kikora, ferdig rettet og rapportert til lærere i Norge, Sverige, Brasil og Belgia.)
Gjøre matte mer motiverende for veldig mange elever. Og i Mai gjør vi matte direkte kult – gjennom MatteMaraton.
Skaper arbeidsplasser (25 personer / 18 årsverk)

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Bruk av tech for:
Effektivisering
Motivering
Sosial samhandling
Økt fysisk aktivitet

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er viktig og fordi potensialet er gigantisk for den enkelte bruker – og skaleringspotensialet like så.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Innenfor pedagogikk: Verdien av mengdetregning. Her er debatten ofte påfallende polarisert.
Generelt: At noen fortsatt bestrider at klimaendringene er menneskeskapte og alvoret i situasjonen. Folk rasjonaliserer for å forsvare egne makelige valg i livet. Jeg også.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
MatteMaraton: 188 000 deltakende elever +++
Camp Kikora: Realfag i praksis: Kun noen få hundre elever, men desto større påvirkning på hver enkelt. Jeg tror veldig på at korte positive opplevelser kan sette dype spor i elever og påvirke store veivalg videre i livet.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Jeg har veldig sans for Boyan Slats Ocean Cleanup System fordi han allerede som tenåring bestemte seg for å ta tak i noe som de fleste av oss andre blir apatiske av: Mengden plast i havet. Enkel filosofi, uredd tilnærming, gjennomføringsevne og evnen til å bidra til å sette problemet på kartet. Gjennom MatteMaraton håper og ønsker jeg at vi kan bidra til å skape flere generasjoner med folk som kombinerer visjonære planer med gjennomføringsevne, der kompetent bruk av fakta og tall er et åpenbart suksesskriterium.

Hva tror du er relevant kompetanse for fremtiden?
Blant de viktigste: I protest mot måten 21st century skills defineres på; Critical thinking, creativity, collaboration, communication, information literacy, media literacy, technology literacy, felxibility, leadership. initative, productivity, social skills,

Så vil jeg nevne: Varme hender (Til behandling av både dyr og mennesker) og ekte håndverk og annet fysisk hardt arbeid (som jeg selv liker å drive med).
La meg ta eksempelet med fôring av hestene mine til lunsj. Ellers: Kildekritikk, bruk av tall og kommunikasjon / formidling.

Hva gjør vi godt i Norge av dette?
Jeg har jo stor sans for FAKTISK.no som gjør faktasjekk på utsagn som politikere, media og næringslivsledere kommer med. Det er et godt bidrag til et velfungerende demokrati.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Alle som bryr seg om framtida bør gå inn på Udir.no og lese Rammeplanen for barnehage og Fagfornyelsen som inneholder nye læreplaner for skolen.

Et favorittsitat?
“Bry deg”. Jeg ønsker å bidra til at flere mennesker bryr seg. Om verden. Om hverandre. Men å bry seg er skummelt tett knyttet til å bekymre seg. Å bry seg gir handling. Bekymring kan føre til frykt og apati. Jeg tenker at forståelse av tall og fakta er et viktig bidrag til å takle denne balansegangen – spesielt for barn og unge. Derfor likte jeg dette sitatet som min elleveåring nettopp fikk av et av sine forbilder til sin bursdag.

Dette lørner du:

Utvikling 
Onboarding 
Tilbakemeldinger
“chaga effekten” 

Anbefalt litteratur:

FAKTISK.no 
Alle som bryr seg om framtida bør gå inn på Udir.no og lese Rammeplanen for barnehage og Fagfornyelsen som inneholder nye læreplaner for skolen. 

"Bry deg". Jeg ønsker å bidra til at flere mennesker bryr seg. Om verden. Om hverandre. Men å bry seg er skummelt tett knyttet til å bekymre seg. Å bry seg gir handling, men bekymring kan føre til frykt og apati.

Anders Baumberger

Search name, company, subject or keyword