#0584 - Private Sector Leader - LØRN.TECH

Tema: FINTECH

#0584 – Private Sector Leader

Expørt: Ingjerd Blekeli Spiten

Konserndirektør, personmarkedet

fra DNB

Med lørner Silvija Seres

Hvordan klarer DNB å ikke bare jakte på “de nye hodene”, men også få med seg de folka de har, inn i fremtiden? Og hvordan jobber DNB for bli best på å hjelpe sine kunder i hverdagen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør, personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, om at vi i fremtiden vil trenger trenge mennesker som forstår og utnytter de mulighetene som ligger i ny teknologi – og samspillet mellom menneske og maskin. 

Noen kjappe med ekspørt Ingjerd Blekeli Spiten

Navn? 
Ingjerd Blekeli Spiten 

Tittel og selskap? 
Konserndirektør, personmarkedet i DNB  

Utdanning og hobby? 
Siviløkonom. Jogging, ski og yoga.

SoMe tagger og linker? 
Facebook@IngjerdBSpiten
Linked in: https://www.linkedin.com/in/ingjerd-blekeli-spiten-8172a3/
Ellers liker jeg veldig godt #dnb ung, #dnb, #huninvesterer 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Mamma og leder – Jeg hadde alltid vært interessert i den tids tech fag (naturfaglinja) og valgte it og kommunikasjon som spesialisering siste året på siviløkonomstudiet. Teknologi interessen vokste for alvor da jeg begynte som Product marketing manager i Ericsson i 1997, 26 år gammel – første kvinne, første siviløkonom inn i ingeniørenes høyborg. Min nærmeste kollega og strategiske produktleder for det produktet jeg hadde ansvar for, han hadde doktorgrad i det produktet. Jeg har vært fasinert og hatt stor glede og nytte av å jobbe sammen med virkelig tunge fageksperter, også har jeg fokusert på kommersialiseringen. Det er en rød tråd i min karriere. Jeg er ganske god til å forstå verdikjeder og tekniske sammenhenger, men har ikke dyp teknisk kompetanse. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Fornøyde kunder – utvikle de beste produktene og tjenestene. Krever tydelig ledelse og velfungerende team som tar selvstendige avgjørelser. Rigge organisasjonen for å løpe raskere – uten at vi går på akkord kvalitet.

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Fix bacis = 80%, så kan vi gjøre alt det andre. For kundene så skal ting funke. Hjelper ikke med supre funksjoner om du ikke får logget inn i nettbanken.
Nye innovative tjenester 20%. Jeg liker å finne nye anvendelser av eksisterende løsninger. Nå fokuserer vi mye på anvendelse av data, samt å forbedre kundereisene våre Viktig å løse et konkret behov for kunden eller blir det sjelden suksess.

Hvorfor er det spennende? 
Ligger enorme muligheter i bruken av data – mer personifiserte produkter og tjenester, bedre kontroll for kunden.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Anvendelse av data, regelverk vs det å lage gode tjenester som kunden ønsker.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lansering av den nye mobilbanken vår – et prosjekt som har krevd stor samhandling på tvers av fagdisipliner og hvor vi har jobbet på en helt ny måte enn tidligere: korte beslutningslinjer, hyppige oppdateringer og et team som har fått stor frihet til å prioritere og bestemme. Og et tredjepartssamarbeid som Fremtind og Foundry.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Norge: Jeg likte Payr (nå kjøpt av Hudaya, og lagt ned tjenesten jeg likte). Likte å få tips om hvor jeg kunne spare penger
Internasjonalt: Digger Spotify.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Endringskompetanse/livslang læring
Forståelse for hvordan man kan utnytte teknologi
Mangold – kompetanse, perspektiver og erfaring   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Et unikt samarbeid mellom privat og offentlig sektor + samarbeid mellom bankene. BankIDBankAxpet, Vipps og Fremtind er eksempler på dette. Stadig mer fokus på livslang læring og verdien av å utvikle egne ansatte.  

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Jeg liker E24 podden til Marius Lorentzen, Shifter podden og Lørn Tech.

Et favoritt fremtidssitat? 
Just do it!

Viktigste poeng fra vår samtale?
I fremtiden trenger vi mennesker som kan forstå og utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi – samspill mellom menneske og maskin. Handler om forenkling – utvikle produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere for folk. Skal ikke utvikle alt alene – med samarbeid når vi mål.  

 

Dette lørner du:

Visjoner for fremtiden 
Endringskompetanse
Kundebehov
Personmarkedet
Mangfold 

Anbefalt litteratur:

E24 podden til Marius Lorentzen
Shifter podden 
LØRN podden så klart 

Vi har en kultur som er veldig positiv, fremoverlent og med ekstrem endringskompetanse. Den endringskompetansen som finnes i DNB er veldig sterk og dette er noe vi er stolte av, men det er også helt vesentlig for å gå inn i fremtiden.

Ingjerd Blekeli Spiten

Search name, company, subject or keyword