#0593: Digitalisering og sveising - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#0593: Digitalisering og sveising

Expørt: Kathrine Molvik

CEO og Eier

fra FeC

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og Eier av FeC, Kathrine Molvik. Katrine Molvik er tidligere hovedstyremedlem i Norsk Sveiseteknisk Forbund og blie i 2016 kåret til Female Entrepreneur Norway av Innovasjon Norge. I denne samtalen med Silvija, forteller Kathrine om hvordan FeC hjelper sine kunder med å tenke nytt, og utvikler løsninger for å effektivisere både produksjon og kommunikasjon. De konverserer om ulike måter å jobbe mer sammenkoblet på, og om hvordan kunnskapen i byggebransjen oppgraderes.

Noen kjappe med ekspørt Kathrine Molvik

Dette lørner du:

Byggbransjen
kulturforskjeller
Opplæring 
Sveising 

Anbefalt litteratur:

fec.as

Jeg tror vi burde bruke mer fokus på hvordan vi kommuniserer og bruker ressurser, fordi jeg mener at her kan vi spare mye tid og penger.

Kathrine Molvik

Dette er FeC

FeC ble stiftet 1. juni 2014 av Kathrine Molvik. Norge er et dyrt produksjonsland, og derfor vil FeC ta delingsøkonomien inn i industri og næringsliv. FeC er i dag et kompetansesenter innen sveis og materialteknologi med avdelinger i Bergen, Stavanger, Danmark og Polen. Firmaet består av sveiseingeniører og -inspektører, som har faglig tyngde og bred erfaring innen subsea, shipping, offshore, flyindustri og energisektoren. FeC har også lang erfaring fra ulike sertifiseringsselskap. FeC AS har spisskompetanse innen tre kjerneområder. Disse er sveiseingeniørtjenester, opplæring og forskning.

Refleksjon

Et kjent problem som kan oppstå i de fleste bedrifter er dårlig kommunikasjon. Dette medfører ofte forsinkelser i arbeid, ansvarsfraskrivelser og misforståelser. Vil investering i klarere rollebeskriveler av arbeiderenes rolle hjelpe for å unngå kommunikasjonssvikt, eller er det personlige arbeidsmoraler som truer kommunikasjonsleddene?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution