#0060 - De største fremskrittene i AI - LØRN.TECH

Tema: AI

#0060 – De største fremskrittene i AI

Expørt: Halvor Grønaas

Fagansvarlig, data science

fra Bouvet

Med lørner Anne Worsøe

I denne episoden av #LØRN snakker Anne med fagansvarlig for data science i Bouvet, Halvor Grønaas. Halvor har erfaring fra både undervisning og oljesektoren, og fattet interesse for AI da han tok et kurs i mønstergjenkjenning og nevrale nettverk i 2001. Han har blant annet vært med på å utvikle en ny miljøvennlig luftkanon til bruk som akustisk kilde til leting etter olje. I dag jobber han med å løse diverse kvantitative oppgaver for Bouvets klienter, noe som innebærer både maskinlæring, statistikk og optimering. I episoden forteller han blant annet om de største fremskrittene innen AI og hvorfor maskinlæring ofte kalles «den vitenskapelige metoden på steroider».

Noen kjappe med ekspørt Halvor Grønaas

Hva gjør dere på jobben?
Vi er et team på åtte stykker som jobber med å løse diverse kvantitative oppgaver for Bouvets klienter. Mye av dette er maskinlæring og statistikk, men det er også en god del optimering, særlig når prosjektene viser seg å ha en operasjonsanalytisk komponent.

Hva er de viktigste konseptene i AI?
Akkurat som data science er AI et ganske ullent begrep som til dels er definert av de problemene som ikke er løst enda.

Hvorfor er det spennende?
Utviklingen og energien innenfor fagfeltet har eksplodert de siste årene, primært drevet av eksponentiell større tilgang på data og regnekraft. Dette muliggjør løsninger av teknologiske og samfunnsmessige utfordringer som tidligere var ekstremt ressurskrevende eller uangripelige. Særlig er fremskrittene innen bildeanalyse, NLP og robotikk imponerende.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Etikk og personvern, og så har vi potensiale for misbruk i en kriminell forstand. I tillegg har vi problematikken rundt fake news og propaganda hvor jeg tror såkalte deepfakes kan bli en farlig teknologi i nær fremtid.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på AI?
I min gamle jobb utviklet vi en ny miljøvennlig luftkanon til bruk som akustisk kilde til leting etter olje. Utviklingen av denne kanonen var modelldrevet med utstrakt bruk av regneclustere og CFD.

Dine andre favoritteksempler på AI internasjonalt og nasjonalt?
AlphaGO og DeepMind.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg tenker at AI ikke skjer i et vakuum, og mye av det mest spennende er innenfor disipliner der vi allerede er gode eller har gode forutsetninger

Et favoritt AI-sitat?
Teknologi er en nyttig tjener, men en farlig herre.

Dette lørner du:

AI
Internasjonale og nasjonale eksempler
ML
AlphaGO

Anbefalt litteratur:

The Elements of Statistical Learning av Robert Tibshirani og Trevor Hastie
Deep learning av Aaron Courville, Ian Goodfellow, og Yoshua Bengio
Artificial Intelligence: A Modern Approach av Peter Norvig og Stuart Russell
The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World av Pedros Domingo
Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies av Nick Bostrom

Utviklingen og energien innenfor fagfeltet har eksplodert de siste årene, primært drevet av eksponentiell større tilgang på data og regnekraft. Dette muliggjør løsninger av teknologiske og samfunnsmessige utfordringer som tidligere var ekstremt ressurskrevende eller uangripelige.

Halvor Grønaas

Dette er Bouvet

Bouvet består av til sammen over 1 550 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet har 13 kontorer i Norge og Sverige.

Refleksjon

“Teknologi er en ny tjener, men en skummel herre å ha”. Hva er viktig for å forhindre at teknologien blir vår herre ved bruk av bevisstheten som et menneskelig våpen mot dette? Er vi sterke nok til å kunne stå imot dersom teknologien tar over verden en dag? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution