#0601: Hva trigger brukeropplevelsen? - LØRN.TECH

Tema: SOME

#0601: Hva trigger brukeropplevelsen?

Expørt: Anita Reime

Tjenestedesigner

fra Bouvet

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med tjenestedesigner i Bouvet, Anita Reime. Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer med råd rundt IT-løsnigner. Anita deler hvordan man blir god på visuell design og forklarer viktigheten av innsikts-testing for å forstå brukeren.

Noen kjappe med ekspørt Anita Reime

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Jeg er en veldig nysgjerrig person og har et veldig visuelt fokus og interesse for det estetiske. Jeg er opptatt av adferd, psykologi, og hvordan løsningene påvirker brukeren emosjonelt.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det er å finne ut om vi løser de reelle brukerbehovene, og finne mer ut av hva behovene egentlig er, om vi faktisk har skjønt det. Mennesker som ikke driver med teknologi til dagen ser gjerne ikke alltid mulighetene, og da må vi forstå brukerbehovet godt nok til å lage de nye løsningene.

Hva fokuserer du på innen teknologi og innovasjon?
Å sikre at brukeropplevelsen er sømløs og stabil, også med fokus på merkevaren, emosjonell og visuell design.

Hvorfor er det spennende?
Fordi jeg sitter med følelsen av å kunne gjøre en en forskjell.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At brukersentert design blir brukt riktig. Vi skal ikke kun høre på brukerene, vi må se kompleksiteten i det vi skal designe, se en større helhet. Vi fagpersoner må jo også heve blikket og prøve å sette det inn i en kontekst og se om vi samtidig kan skape en bærekraftig og samfunnsnyttig løsning.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Et studentprosjekt, SIRKL, et prosjekt som begynte på studiet hvor vi fikk et heftig case å løse der vi skulle se på den åpne problemstillingen «hvordan hjelpe rusavhengige raskere til behandling». Det var noen virkelig spennende, tunge og intense måneder med empati og prototyping, test og justeringer. Vi ga alt! Vi skulle virkelig øve oss på å stå I brukerens sko. Ansatt I Bouvet holdes dette prosjektet enda I live med midler fra Bouvet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Smfunnsansvar på en bærekraftig måte med innovasjon og teknologi i den bransjen man er i. Man må skape gode synergier med de nærliggende virksomhetene rundt seg. Mer bærekraftige forretningsmodeller, sirkulærøkonomi, tverrfaglighet helt ned på team-nivå og mellom bransjer.

På personnivå må man forstå menneskene og individene som bruker systemene, løsningene eller produktene. For å få til det må vi etisk kollektivt designe for mennesker – ikke maskiner. Jobbe for at det blir gode løsninger for mennesker, samfunnet, miljøet og økonomien vår.

Et fremtidssitat?
Alle du møter har noe de kan lære deg!

Viktigste poeng fra vår samtale?
Være brukersentrert i designprosesser, test tidlig, uhemmede prototyper, test, juster – repeat!

Dette lørner du:

Emosjonell design
Lean
Digital produktdesign
Design thinking  

Anbefalt litteratur:

Brand the change av Anne Miltenburg
Creative confidence av David Kelley 
Jørgensen og pedersen 

En bærekraftig fremtid er avhengig av et bedre harmonisk samspill mellom økonomi, samfunn og miljø.

Anita Reime

Dette er Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivingstjenester. Bouvet består av til over 1 550 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer.

Refleksjon

Kan emosjonell design bli en standardisert behandlingsmetode i helsevesenet for å tilrettelegge for pasienter?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution