#607: Innovasjon skjer i samspill! - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#607: Innovasjon skjer i samspill!

Expørt: Camilla Wadseth

COO avd. Trondheim

fra Kantega

Med lørner Silvija Seres

Hvordan få gode team til å samarbeide og jobbe hypotesedrevet? Og hvordan tilrettelegger man for innovasjon og samarbeid i teknologiske team? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Kantega avd. Trondheim, Camilla Wadseth, om hvordan man kan legge til rette for at innovasjon skjer i samspill.

Noen kjappe med ekspørt Camilla Wadseth

Navn?
Camilla Wadseth

Selskap og tittel?
Kontorleder/COO Trondheim, Kantega

SOME tagger:
Twitter @CamillaWadseth

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi?
Veldig glad jente som alltid har vært interessert i teknologi og hva den kan gjøre for å forbedre og forenkle hverdagen vår. Jeg er grunnleggende lat, men entusiastisk og liker alt som kan gjøre livet litt enklere. Jeg var heldig som vokste opp med en far som stadig kom hjem med ny og spennende teknologi jeg fikk utforske fritt og forklarer nok mye av teknologinteressen min.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å lage en arbeidsplass hvor vi får benyttet vår lidenskap innen teknologi til å lage gode bærekraftige løsninger for kunde.  Gode, innovative løsninger som gjør kunden og brukeren bedre.

Hva fokuserer du på innen innovasjon/teknologi?
Akkurat nå er jeg opptatt av hvordan man kan legge til rette for at innovasjon skjer i samspill.
Autonome team med fokus på effekt fremfor features og hvordan graden av kompleksitet er viktig for valg av prosesser og verktøy.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Om ikke lignende, så er jeg veldig fascinert av Røros produkter og måten de jobber med design drevet innovasjon

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Samspill og prosesser som gir rom for innovasjon.
Av teknologi så vil det skje mye spennende innen AI/maskinlæring

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Legger til rette for StartUps og et godt samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Sense & Respond av Jeff Gothelf og Josh Seiden
Bloggene til min gode kollega Kristin: https://medium.com/@kristinwulff

Et favoritt fremtidssitat? 
“The Best Service is No Service”
De beste tjenestene er de en ikke merker at finnes, men bare skjer. Dette har vært et mantra for meg i alle jobb med brukeropplevelse.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Innovasjon skjer i samspill!
Fokuser på effekt, ikke features – Gi rom for nysgjerrighet og prosesser som lar deg teste tidlig.

Dette lørner du:

Designdrevet innovasjon
Sensorteknologi
Fokuser på effekt
Tverrfaglig samarbeid

Anbefalt litteratur:

Sense & Respond av Jeff Gothelf og Josh Seiden
Bloggene til min gode kollega Kristin: https://medium.com/@kristinwulff  

Search name, company, subject or keyword