#0609: Forskning for en grønnere oljeindustri - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#0609: Forskning for en grønnere oljeindustri

Expørt: Malin Torsæter

Forskningsleder

fra SINTEF Industri

Med lørner Silvija Seres

Hvordan jobber forskerne og bransjen for at vi skal klare å redusere miljøfotavtrykket til petroleumsaktivitetene som foregår på norsk sokkel? Og vil Norge kunne “Svanemerke” oljen som produseres på norsk sokkel? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder ved SINTEF Industri, Malin Torsæter, om hvordan hjelpe oljeindustrien med å bli renere, tryggere og mer effektiv. 

Noen kjappe med ekspørt Malin Torsæter

Navn? 
Malin Torsæter

Tittel og selskap
tittel: ForskningslederSelskap: SINTEF Industri 

Utdanning:
Doktorgrad i fysikk fra NTNU. Hobby: Holde meg oppdatert på nyhetsfronten. 

 SoMe tagger:
Twitter: @LowEmissionNCS
Linker:
Senterets hjemmeside: https://www.lowemission.no
Lavutslippskonferanse i Trondheim snart: https://www.sintef.no/spc 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon? 
Jeg er trønder, 36 år og småbarnsmor (faktisk er jeg i mammapermisjon akkurat nå). Jeg har doktorgrad i fysikk fra NTNU og har jobbet 9 år som petroleumsforsker i SINTEF. Jeg har alltid vært nysgjerrig, og opptatt av å forstå hvordan verden fungerer. Det var dette som ledet meg inn på ingeniørstudier og deretter inn i forskningens verden. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det viktigste vi gjør er å utføre forskningsarbeid som industrien og/eller samfunnet har nytte av. Jeg jobber på avdeling Petroleum, og vi forsker på hvordan oljeindustrien kan bli renere, tryggere og mer effektiv.  

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Jeg leder forskningssenteret LowEmission, som er kjent som lavutslippssenteret på norsk. Dette har som mål å forske frem løsninger som kan redusere miljøfotavtrykket til petroleumsaktiviteter på norsk sokkel. Viktige stikkord er offshore energiforsyning, energisystemer/digitalisering og redusert energibruk. 

Hvorfor er det spennende? 
Hvis en er interessert i å kutte klimagassutslipp her i Norge bør en fokusere nettopp på dette! Oljeindustrien er Norges desidert største industri, og da vil selv små forbedringer bidra til STORE nasjonale utslippskutt. Det er motiverende! 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At det siden 70-tallet har vært fokus på energiøkonomisering (ENØK) på land, men at det først er nå dette fokuset har flyttet seg offshore. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Lavutslipps senteret LowEmission.
Senter for fornybar energi (FME) NCCS med fokus på karbonfangst- og lagring på norsk sokkel. 

 Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
TNO, Nederland: Offshore pilot plant for green hydrogen
OGTCStorbritannia: Net Zero Solution Centre 

 Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Effektiv og miljøvennlig utvinning av petroleum er veldig relevant for fremtiden. Selv om vi en gang sikkert slutter å brenne olje vil det fortsatt være et viktig råstoff for produksjon av maling, plast, asfalt, tekstiler og mye annet. Kunnskapen vi tilegner oss om hvordan vi kan operere mest mulig miljøvennlig offshore vil også være viktig for fremtidsnæringer på sokkelen som CO2-lagring, havbruk, offshore vind, utvinning av havbunnsmineraler osv. 

 Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
I Norge er vi flinke på sikkerhet offshore, både for mennesker og miljø. Vår sikkerhetsstandard NORSOK er et dokument de fleste oljeproduserende land refererer til. Nordsjøen har vært en viktig innovasjonsarena hvor mange teknologier har blitt testet for første gang. Nå er vi blant de aller første til å prøve å sterkt redusere klimagassutslipp fra petroleumsproduksjon. Kanskje kan norsk petroleum bli den første i verden som får et miljømerke/Svanemerke? 

 Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
https://www.lowemission.no  

Et favoritt fremtidssitat?
“It always seems impossible until it’s done!” Nelson Mandela 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er ikke bare klimaforskere som kan “redde verden”. Også petroleumsforskning kan bidra til store reduksjoner av klimagassutslipp.
Kanskje kan norsk olje bli den første med miljømerking/Svanemerket?
Med nye løsninger som reduserer miljøfotavtrykket til offshore aktiviteter er det store muligheter for havbasert verdiskapning i fremtiden. 

 

Dette lørner du:

Klimautslipp
Fornybar kraft
Norsk sokkel 
Karbon fangst og lagring 
Teknologioverføringer 

Anbefalt litteratur:

 https://www.lowemission.no

Det er ikke bare klimaforskere som kan "redde verden". Også petroleumsforskning kan bidra til store reduksjoner av klimagassutslipp.

Malin Torsæter

Refleksjon

Hvor bør forskerne legge tiden sin? I forskning på en grønnere oljeindustri, eller burde all fokus legges på de nye fornybare energikildene?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom