#0611: Sirkulær økonomi i fremtiden - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#0611: Sirkulær økonomi i fremtiden

Expørt: Vibeke Stærkebye Nørstebø

Forskningsleder

fra SINTEF

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skal man klare å utnytte de materialene som finnes i alle dagens produkter på en best mulig måte, så vi slipper å gå tom for ressurser? Og hvordan kan vi best mulig drive miljøvennlig uttak av nye ressursene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder hos SINTEF, Vibeke Stærkebye Nørstebø, om hvordan de jobber for å finne løsninger på de utfordringene industrien og det offentlige trenger, som kommer samfunnets til gode, både på et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Noen kjappe med ekspørt Vibeke Stærkebye Nørstebø

Navn? 
Vibeke Stærkebye Nørstebø 

Tittel og selskap? 
Forskningsleder, SINTEF 

Utdanning og hobby? 
Utdanning: Sivilingeniør, Industriell Økonomi, NTNU og PhD, Energi- og prosessteknikk, NTNU. Hobby: Tur, friluftsliv, idrett 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi? 
Vokst opp i et bittelite sted ved Hardangervidda på Østlandet, og har alltid vært glad i realfag, og legobygging. Flyttet til Trondheim etter å ha bodd de første 19 årene i dal, for å studere sivilingeniør på NTNU. Teknologiske løsninger på fremtidens og dagens utfordringer er svært spennende 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Bidrar med løsninger på utfordringer for industri og det offentlige, som er til samfunnets gode, i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv 

Hva fokuserer du på innen innovasjon/teknologi? 
Beslutningsstøttesystemer for effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse; Nye energiteknologier; Nye forretningsmodeller; Planlegginsmodeller, både for prosessindustri og helsevesenet 

Hvorfor er det spennende? 
Fordi løsningene bidrar til bedre ressursutnyttelse, bedre hverdager for enkeltmennesker (eks kortere sykehus-køer), bedre økonomi og/eller miljøavtrykk 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
God levestandard/godt liv versus redusert ressursbruk og redusert energibruk 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Bruk av fornybar, varierende energi til å lage hydrogen for å tilby utslippsfrie og stabile energiløsninger, slik som lagring av hydrogen fra offshore vind, produsere hydrogen fra overskuddsvind på Ragovidda i Finnmark, tilby off-grid-utslippsfrie løsninger til øy-samfunn. Bidrag inn i flere prosjekt på sirkulærøkonomi for bruk av hverandres ressurser i industriklynge som i Orkanger/Mo i Rana; utvikle modeller for å redusere ressursbruk og miljøpåvirkning, samtidig med å få en lønnsom økonomi; kunnskapsgrunnlag for ENOVA for å se på material- og ressursbruk i fremtidens energi og klimateknologier og hvordan sirkulære strategier kan hjelpe på dette 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
HeadsUp og SUPREME (SINTEF); Bruk av rest-råstoff fra fiskeindustrien til å lage proteiner og oljer og andre produkt som kan brukes både som for og som kost-tilskudd eller mat til mennesker. Bergans som kommer med nye forretningsmodeller for å lease ut friluftsliv-produkter istedenfor at folk skal kjøpe. Repairable, firma som har etablert seg for å reparere klær (bl.a. Oslo), Parkdressen; Som leaser ut barneklær 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Hvordan skal man få til å redusere sitt forbruk, men samtidig ha hva man trenger og ønsker. Hvordan skal man klare å utnytte materialene som finnes i alle dagens produkter på en best mulig måte så vi slipper å gå tom for ressurser eller drive miljøfiendtlig uttak av nye ressurser 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
I front på prosessindustri som er i front på teknologi som er energieffektiv og miljøvennlig; Svært langt fremme på panteordningssystemer og gjenvinningssystem med bl.a Tomra i spissen. Flere og flere delingsalternativ som kommer opp og frem for ulike produkt. Langt fremme digitalt og teknologisk, som vil være en viktig muliggjør 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Sirkulær økonomi: Rapporter og eksempler fra Ellen MacCarthur, Ikke minst patagonia-bøker, slik som bl.a. let my people go surfing og the resonsible company, og boken: Limits to growth. boken Sirkulær Økonomi – En håndbok.  

Et favoritt fremtidssitat? 
Vanskelig med ett

Din oppgave er ikke å spå om fremtiden, men å gjøre den mulig.
“use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.”
“The more you know, the less you need.”
 “How you climb a mountain is more important than reaching the top.”

Dette lørner du:

Industriell økonomi
Nye energiteknologier
Gjenbruk
Beslutningssystemer 

Anbefalt litteratur:

Sirkulær økonomi: Rapporter og eksempler fra Ellen MacCarthur,
Let my people go surfing av Yvon Chouinard 
The resonsible company av Yvon Chouinard 
Limits to growth av Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, og William W. Behrens III 
Sirkulær Økonomi – En håndbok av Stahel Walter R,  Sundseth Kyrre Nørstebø, Vibeke Stærkebye og Damman Sigrid

Det handler om å tenke på hva man trenger, tenke konstruktivt og hvilke konsekvenser det forbruket man har tross alt har for alle andre. Både rett rundt deg, men også i resten av verden.

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom