#0629: Innbyggernes behov + Innovasjon + Teknologi = Norges smarteste kommune? - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0629: Innbyggernes behov + Innovasjon + Teknologi = Norges smarteste kommune?

Expørt: Pål Godard

Smartby programleder i , Pål Godard

fra Gjøvik kommune

Med lørner Silvija Seres

Hvordan tenker Gjøvik annerledes enn andre smarte byer? Og hvor mye risiko kan vi ta med offentlige midler? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Smartby programleder i Gjøvik kommune, Pål Godard, om hvordan de tenker på smartby etter at de har jobbet med smartby prosjektet i et år. 

Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

Noen kjappe med ekspørt Pål Godard

Navn?
Pål Godard 

Tittel og selskap?  
Smartby programleder i Gjøvik kommune 

Utdanning og hobby? 
Utdannelse: Cand.mag. i statsvitenskap, bedriftsøkonomi og organisasjon og ledelse. Driver i tillegg med Master i IT og ledelse. 
Hobby: Største hobby er nok å være privatsjåfør for mine 4 barn, men liker også å danse latindans. 

SoMe tagger og linker?
#smartgjovik #stoltavgjovik
Smart Gjøvik programmet: https://www.gjovik.kommune.no/satsningsomrader-og-prosjekter/pagaende-prosjekter/smart-gjovik.8551.aspx
Prosjektet Smart vinterveg: https://www.smartemjosbyer.no/ 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon eller din teknologi?
Jeg er egentlig en teknolog, og har jobbet med IT i 20 år, selv om utdannelsen min opprinnelig gikk i en annen retning. Jeg har vært innom mange roller, og har til slutt endt opp som en som prater like godt med teknologer, forretningsfolk og brukere. De siste årene har jeg jobbet i Gjøvik kommune, som har et stort fokus på innovasjon, og da faller det veldig naturlig å tenke teknologi OG innovasjon sammen. 

Hva er hovedproblemet du forsøker å løse på jobben din? 
Hvordan kan vi på en innovativ og smart måte bruke data og teknologi for å forbedre livet til innbyggerne våre og forbedre kommunens tjenester?
Gjerne i samarbeid med akademia og næringsliv der det passer. 

Hva er ditt hovedprosjekt nå?
Vi har mange spennende prosjekter på gang. Det jeg har brukt mest tid på det siste halvåret, er et innovasjonspartnerskap som heter «Smart vinterveg», hvor kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har gått sammen for å finne fram til bedre løsninger for vinterdrift av veg (brøyting, strøing, o.l.). 

Hvorfor er det spennende?
Det er et prosjekt som «treffer» mange av de kriteriene vi har for smartby– og innovasjonsarbeid, samtidig som vi har brukernes og kommunens behov i fokus hele tiden. I tillegg kommer vi til å heve lista for bruk av informasjonsteknologi i en del av kommunen som tradisjonelt har vært avventende til slike løsninger. Så både produktinnovasjon og kommunal tjenesteinnovasjon, sammen med IoT og maskinlæring. Et kinderegg av et prosjekt. 

Hva synes du er interessante dilemmaer innen fagområdet ditt?
Hvor mye kan vi dele? (Åpne data vs. personvern og informasjonssikkerhet)
Hvor mye risiko skal vi ta med offentlige midler? (Bleeding edge eksperimentering vs. stø kurs mot gevinstene)
Hvordan sammskape systematisk og i praksis når tidsperspektivene, finansieringen og interessene ofte ikke harmonerer? 

Dine andre viktige prosjekter siste året? 
Den viktigste aktiviteten i 2019 var kartleggingen vi gjorde av innbyggernes behov. Vi gjennomførte en innbyggerundersøkelse og en rekke «problemverksteder» (behovsworkshops) med ulike målgrupper. Etterpå brukte vi utvelgelseskriterier som politikerne hadde bestemt til å velge ut hvilke satsingsområder og prosjekter vi skulle jobbe videre med i smartbyprogrammet. Dette sikrer at prosjektene vi starter er fundert i faktiske behov og prioriteringer, og ikke bare fordi en teknologi ser spesielt spennende ut. 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Det er etter hvert mange norske kommuner og byer som jobber for å bli smartbyer, og det er inspirerende å se mangfoldet og delingskulturen som sprer seg. Her kan én kommune teste ut en teknologi og dele resultater og erfaringer med alle andre. På den måten deler vi jobben, risikoen og kunnskapen. Ingen nevnt – ingen glemt. J 

Hva gjør vi unikt godt i Norge, relater til ditt fagfelt? 
Jeg er litt usikker. Vi har jo en del gode forutsetninger for å utvikle smarte og innovative løsninger/tjenester, f.eks. mye penger, høyt tillitsnivå og utdanningsnivå i befolkningen og høy digitaliseringsgrad i både offentlig og privat sektor. Samtidig tror jeg at oljepengene også kan være en sovepute i mange sammenhenger, og at vi ikke har nok «sense of urgency» for nødvendig omstilling av samfunnet. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Læring hele livet. Med høy utviklingstakt blir noe kunnskap fort en ferskvare, og vi må være innstilt på å holde oss oppdaterte hele tiden. 

Samtidig er det viktig å lære av historien og feil som er gjort før. Sååå kanskje ett øye på framtiden og ett på fortiden? 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Leser få fagbøker, men forsøker å følge websider og feeds med relevant fagstoff. Har egentlig ikke kommet over noe jeg synes er anbefalingsverdig. 

Et yndlingssitat vi kan hekte på deg?
“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” 

― Henry Ford 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Behovsdrevet, ikke teknologidrevet, innovasjonsarbeid gir oss smartere byer og kommuner.

Dette lørner du:

Innovasjonsarbeid
IoT
Datadeling 
Risikohåndtering i offentlig sektor 
Behovsanalyse

Anbefalt litteratur:

Smart Gjøvik programmet
Prosjektet Smart vinterveg
‘Verksted som verktøy, å planlegge og lede workshops’ av Asle Farner

Det er behovsdrevet, ikke teknologidrevet, innovasjonsarbeid gir oss smartere byer og kommuner.

Pål Godard

Dette er Gjøvik kommune

Informasjon kommer…

Refleksjon

Går den lokale utviklingen for sakte fordi politikerne er redd for å gjøre feil? Hvordan kan viktigheten av å prøve overstige redselen over å feile, og med det bidra til økt fart på utviklingen av et nødvendig samfunn som samsvarer med de globale og lokale behovene samfunn har i dag?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock