#0645: Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring - LØRN.TECH

Tema: TRANSPORT

#0645: Autonome mobilitetssystemer – ny norsk eksportnæring

Expørt: Torun Degnes

Daglig leder

fra SAMS

Med lørner Silvija Seres

Hva skal til for å eksportere mobilitet fra Norge? Og hvordan har Covid-19 påvirket oss til å innovere og være kreative? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway, næringsklynge), Torun Degnes, om hvor viktig det er at vi anstrenger oss for å forstå konsekvensene av det vi utvikler, så vi reduserer sannsynligheten for å erstatte dagens systemer med noe som er like skadelig eller verre. 

Noen kjappe med ekspørt Torun Degnes

Navn:
Torun Degnes. 

Tittel og selskap:
Daglig leder, SAMS Norway.  

Utdanning og hobby?
Utdannet Industridesigner fra SHKS, Oslo.  
Tilleggsutdannelse i styrekompetanse, prosjektledelse og innovasjonsledelse. 
Hobby: foto og selvbygger.  

Hvem er du og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
En nysgjerrig, kreativ, og entusiastisk rådgiver og klyngeleder.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Fasilitere innovasjon gjennom samarbeid mellom bedrifter, start-ups, investorer,  forskningsaktører og myndigheter/offentlig sektor.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Målbare visjonen om nytt næringsliv, kunnskapen om prosessen fra idé til ferdig produkt, og en sterk evne i å jobbe med og forstå komplekse systemer. 

Hvorfor er det spennende?
Det bringer sammen de store megatrendene på teknologisiden, utfordringene knyttet til klima og miljø, samfunnsperspektivene på mobilitet og samferdsel, og det berører din og min hverdag direkte.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg  fascineres, skremmes og inspireres av alle mulighetene knyttet til AI og AGI, samt hvordan vi kan bruke og  misbruke data.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Siste året har vært dominert av etableringen av den nye næringsklyngen, og arbeidet med å bygge et fundament for et landslag.  

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Lindholmen Science Park i Gøteborg og deres prosjekt Drive Sweden som et nordisk eksempel. Og Norway Health Tech ledet av Katrine Myhre som på ti år har bidratt til å bygge en helsenæring i Norge fra scratch. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
System-orientert design og metoder for å håndtere komplekse systemer – det være seg samfunnssystemer som tekniske systemer og infrastruktur.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Verdensledende miljø innen systems-oriented design, systems engineering og systems integration, kombinert med vår evne til innovasjon og samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer.  

Viktigste nye perspektiver fra Covid? Noen tips? 
Videomøter har resultert i mindre tid på reise, økt produktivitet og redusert klimafotavtrykk.   

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Min styrke som klyngeleder ligger i evnen til å se helheten, forstå de enkelte bedriftenes utfordringer, og å motivere dem til å våge nye samarbeid.   

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
At våre personbiler står stille ca 95% av tiden er lite effektiv  ressursbruk, i tillegg til  vår umettelige  konsumpsjon av billig produserte varer transportert på kryss og tvers av kloden.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?
“Who  am  I being  that my  players  eyes  are not  shining” – Ben Zanders.  

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Vi har en fantastisk mulighet til å skape enda bedre løsninger og å sikre norsk verdiskaping om vi samarbeider på tvers av bedrifter og myndigheter, og tar i bruk teknologi på en klok måte. 

Dette lørner du:

Autonomi
Felles løsninger 
Effektiv ressursbruk
Digital omstilling 

Anbefalt litteratur:

systemsorienteddesign.net
Filmen iHuman
Serien Black Mirror

Vi har en fantastisk mulighet til å skape enda bedre løsninger og å sikre norsk verdiskaping om vi samarbeider på tvers av bedrifter og myndigheter, og tar i bruk teknologi på en klok måte.

Torun Degnes

Refleksjon

Hvilke fordeler kommer av å ha et klyngesamfunn i transportnæringen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom