#0684: Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge - LØRN.TECH

Tema: BIGDATA

#0684: Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Expørt: Gard Thomassen

Under Avdelingsdirektør

fra USIT på Universitetet i Oslo

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor er det så stor forskjell mellom klinikk og forskning når det kommer til tilgang på våre helse data, for burde ikke de legene som møter oss i hverdagen ha tilgang på like mye data som de som forsker? Og når vi har et offentlig helsesystem i Norge hvor alle har tilgang til likt helsevesen, burde ikke Norge bruke sin mulighet til å lage verdens beste stordata av vår helsedata? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Under Avdelingsdirektør hos Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) på Universitetet i Oslo, Gard Thomassen, om at man må ha et målbilde, og så må man ta seg dit med prøv og feil metoden, raskt.

Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus 

Noen kjappe med ekspørt Gard Thomassen

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
Ansvarlig for å levere avansert IT-støtte til forskning på UiO. Da jeg startet i denne jobben var det som prosjektleder med ansvar for å bygge opp et IT-system, nå TSD-tjenester for sensitive data, som skulle kunne håndtere sensitive data for forskere på UiO.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Sørger for at UiOs forskere og mange flere får gjort de forskningsprosjektene de planlegger, og kanskje litt mer. Akkurat nå blir dette manifestert gjennom det at vi kunne lage  Koronastudien.no  på under 24 timer fra vi fikk klarsignal fra forskere.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Mulighetsrommet det gir. Vi som hjelper til med dette må forsøke å være oppdatert på mulighetsrommet, se muligheter på tvers, samt forsøke å utnytte løsninger bredt. Teknologisk må vi også være kompetente.

Hvorfor er det spennende?
Nettopp fordi at man kan realisere ting som kanskje tidligere ikke var mulig å gjøre enten på grunn av penger, sikkerhet, personvern eller volum.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
– Distansen mellom det å utrede et problem og å løse problemet 
– Mangelen på vilje og evne til å gjennomføre satsninger
– Evnen til å få prosjekter til å koste ekstreme mengder penger uten at man klarer å forklare hvorfor det er så dyrt

Dine egne relevante prosjekter siste året?
– Digitalt dynamisk samtykke 
– Ny lagring i TSD 
– Ny regneklynge i TSD 
– Bruken av REST API og løse koplinger for å nærme seg det å være en IT-platform, og for å gi brukere mer selvbetjening

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Computerome i Danmark.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
IT og personvern. Men det viktigste er kunnskapen om at man skal og bør jobbe, og jeg tror det blir et klasseskille mellom de som evner å jobbe (dvs. legge bort sosiale medier) og de som ikke evner det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
 forskningssiden er det mye – der er vi en av de aktørene som har kommet lengst i verden. På klinikken, derimot, er vi ikke kommet så langt.

Et favoritt sitat?
«Everybody’s got a plan, until they get punched in the mouth» – Mike Tyson.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Man må ha et målbilde og ta seg dit ved å prøve og feile.

Dette lørner du:

Infrastruktur
Smitte appen til FHI
Pasientdata
Personvern
Covid-19
Digitale tvillinger

Anbefalt litteratur:

iGen 
Homo Sapiens og Homo Deus 
Fooled by Randomness

Vi som skal hjelpe til med dette for forskere må forsøke å være oppdatert om mulighetsrommet, se muligheter på tvers, samt forsøke å utnytte løsninger bredt.

Gard Thomassen

Dette er USIT på Universitetet i Oslo

Informasjon kommer…

Refleksjon

Hvordan kan deling av helsedata hjelpe oss under pandemier, som for eksempel Covid-19?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock