#18 - Et viktig fremtidsverktøy - LØRN.TECH

Tema: DRONETECH

#18 – Et viktig fremtidsverktøy

Expørt: Per Magnus Veierland

CEO

fra Sevendof

Med lørner Torgeir Micaelsen

Hva hvis vi kunne byttet ut arbeidsoppgaver som både er tidkrevende og kostbare med droner? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med daglig leder i Sevendof, Per Magnus Veierland, om hvordan han har utviklet et nettverk av droner for samfunnsnyttige oppgaver — slik som inspeksjon av strømlinjer og kartlegging av byggeområder. Disse dronene opereres automatisk fra et sett av dronestasjoner, slik at oppdrag kan gjennomføres uten å ha mennesker i felt.

Noen kjappe med ekspørt Per Magnus Veierland

Per Magnus Veierland

Sevendof  

Daglig leder  

Podcast-svar:  

Som en teknologikjær person begynte min droneinteresse da jeg ble med i KONGSBERG Gruppen sitt droneprosjekt LocalHawk. Her deltok jeg 2 ganger som student og 3 ganger som veileder, samt at jeg skrev min bacheloroppgave for prosjektet, som var elektronikken og software for et komplett autopilotsystem. 

I Sevendof utvikler vi et nettverk av droner med lang rekkevidde for å gjennomføre samfunnsnyttige oppgaver, som inspeksjon av strømlinjer og kartlegging av byggeområder. Våre droner vil opereres automatisk fra et sett av dronestasjoner, slik at oppdrag kan gjennomføres uten å ha mennesker i felt, før de returnerer til sine stasjoner for automatisk fylling av drivstoff og klargjøring til neste oppdrag.

En drone er et fartøy som kan være ubemannet mens det fjernstyres eller styrer seg selv. Droner kan finnes i luften, på land, under vann, og i rommet.

Droner er spennende fordi de fritt kan bevege seg i verden både for å utforske og for å løse oppgaver. 

Droner er skumle fordi de øker muligheten til å overvåke mennesker og dermed ha potensial for å begrense personlige friheter, og fordi de kan vesentlig senke kostnaden for å ta liv, både i militær og sivil sammenheng.

Historisk sett har de mest avanserte dronene vært kostbare og militære konstruksjoner. Milliampere er en liten og førerløs ferge som utvikles ved NTNU. Jeg synes den representerer et ideal vi bør streve mot, hvor teknologi tydelig forbedrer samfunnet på en trygg og nyttig måte. 

Jeg anbefaler absolutt å teste Staaker, en drone bygget i Norge, fordi den er veldig leken, og fordi den ikke kontrolleres som andre droner. Isteden har du et armbånd som gjør at du kan styre dronen og at den kan følge etter deg. Blueye Robotics er et annet eksempel fra Norge, som har laget Pioneer, en undervannsdrone du kan styre fra mobiltelefonen. Denne gjør det enkelt å utforske ting under vann, både for hobby og nytte.

De aller enkleste dronene fungerer ved at en person bruker en fjernkontroll for å styre pådragene til motorene i en drone direkte. Fra en fjernkontroller sendes styresignalene gjennom kabel eller radio til en drone, hvor en motordriver så styrer strømmene til motorene basert på styresignalene, for å kontrollere fremdrift eller styreflater. Både droner under vann, på land, og fly kan styres på denne måten. Hvis du er nysgjerrig på droner kan du bygge eduROV for omtrent 3000,- i komponentkostnader. Dette er en undervannsdrone med kamera som du kan styre fra en laptop, og som er utviklet i Trondheim. I tilfellet med et multikopter, altså et flyvende fartøy som bruker flere rotorer for løft, behøver man også sensorer for å måle akselerasjoner og vinkelhastigheter for å kontrollere fartøyet. Disse målingene mikses med styresignalene for å kontrollere motorpådragene. Gjennombrudd i utviklingen av små sensorer til en lav kostnad har vært essensielt i å muliggjøre små flyvende droner. 

I Norge har man etablert det første testområdet i verden for autonome skip i Trondheimsfjorden, hvor det skjer utvikling av blant annet autonome ferger og fraktskip. Det finnes også et regelverk som åpner for Beyond-Line-of-Sight flyvning med droner, som gjør at det er mulig å utvikle og operere automatiske dronesystemer, noe som er begrenset i mange andre land. Prox Dynamics fra Norge, nå FLIR Unmanned Aerial Systems, leverer det som nok er verdens mest kapable nano-drone, som bare er 33 gram og som har en rekkevidde på 2 km.

For et positivt eksempel på bruk av droner anbefales Zipline sin TED Talk, og som en advarsel mot autonome dronevåpen bør man se kortfilmen Slaughterbots.[Text Wrapping Break] 

Droner er et fremtidsverktøy som vil bli en naturlig del av samfunnet. 

 

Dette lørner du:

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

I dag er droner mest sett på som ett leketøy. I hvilke yrker tror du droner vil være et viktig verktøy i framtiden, og hvorfor?

Search name, company, subject or keyword