SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#64: Høydimensjonale data

Ekspørt: Valeriya Naumova

Head of Machine Intelligence

Fra Simula Metropolitan Center for Digital Engineering

Med Lørner

Hvem bør vi stole på, et AI-system eller en ekspert? Og hvordan kan en algoritme gi nøyaktig forutsigelser av glukose hos diabetespasienter fra nåværende og tidligere data?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Machine Intelligence Department i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, Valeriya Naumova om hvordan vi kan styrke AI og ML. 
— AI-teknologi gjør i stadig større grad avgjørende beslutninger på våre vegne. Dette gjelder innenfor en rekke områder, med alt fra autonome kjøretøy til kliniske diagnosesystemer, forteller hun i episoden.

Dette lørner du: 

  • Kunstig intelligens
  • Maskinlæring
  • Høydimensjonale data

Anbefalt litteratur:

  •  Report by Teknologirådet “Kunstig intelligens for Norge”.
  • Deep Learning book by Goodfellow, Bengio, and Courville
Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word