#22 - Hvordan inkuberer man biotek? - LØRN.TECH

Tema: BIOTECH

#22 – Hvordan inkuberer man biotek?

Expørt: Erling Nordbø

CEO

fra Aleap

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan man sørge for at teknologiske nyvinninger innenfor helse og bioteknologi blir til kommersielle produkter eller tjenester som kan komme samfunnet til nytte? Det snakker Silvija og daglig leder i Aleap, Erling Nordbø, på i denne episoden av #LØRN.

Noen kjappe med ekspørt Erling Nordbø

Erling Nordbø

Aleap – inkubator for helse og biotech  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i biotech?   

Jeg er opptatt av å se de kommersielle mulighetene i biotech for å skape grobunn for flere norske helseselskaper som senere kan vokse og bidra til verdiskapning. Min første jobb etter studiene var tilfeldigvis et biotech selskap som blant annet drev med IVF behandling (hormon stimulering ifm prøverørsbefruktning). Etter det ble jeg værende i biotech og interessen vokste gjennom teknologisk utvikling (genredigering, osv) men også gjennom debatter om gråsoner og etiske problemstillinger (hvor langt er vi villig til å gå og hvor går grensene)  

Hva gjør dere på jobben?  

Jobben min er å kommersialisere norske helseselskaper. For eksempel; sørge for at teknologiske nyvinninger innenfor bioteknologi blir til kommersielle produkter eller tjenester som igjen kan komme samfunnet til nytte.    

Hva er greia med biotech?  

Greia med biotech er at det er både fascinerende og på samme tid skremmende – vanskelig for folk å skille mellom muligheter og trusler. Er biotech medisinske revolusjoner av stor nytteverdi eller utfordrer det menneskeheten (genredigering, avatar).  

Hvorfor er det spennende?  

Det er spennende fordi det gir oss muligheten til å ta kontroll over biologien (behandling, evolusjonsprosessen …)  

Hvorfor er det skummelt?  

Det er skummelt fordi det gir oss muligheten til å ta kontroll over blant annet evolusjonsprosessen  

Ditt beste eksempel på biotech?  

IVF behandling ble for første gang gjennomført i 1978. Her ble det nyeste innenfor biotech brukt realisere mulighetene som denne teknologien gav – til å løse utfordringen for mange barnløse forelderen.   

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?  

Det som skjer innenfor kreftbehandling og som utvikles akkurat nå. Her er blant annet norske Vaccibody et av selskapene som er ledende i utviklingen. Det tas prøve av kreftsvulsten og på bakgrunn av dette utvikles det en terapeutisk vaksine som er persontilpasset.    

Hvordan funker det egentlig?  

Det er i dag mulig å ta ut celler av pasientene, modifisere dissse cellene og sette de tilbake. Pasientens immunsystem vil da kunne gå løs på  kreftsvulsten. Videre vil det bli muligheter for å bruke genredigering, som allerede eksisterer, for å gjøre     

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Vi har gode forskningsmiljøer innenfor kreft,  … I tillegg har vi svært kompetente personer i bioteknologirådet som   

Anbefalt lesing/seing om biotech?  

Bioteknologirådet har en god og tilgjengelig side om det.   

En kort biotech-sitat for å hekte på bildet ditt ved publisering?  

Det er ikke nødvendigvis selvmord å tukle med genene våre, men vi kan risikere å tukle så mye med Homo sapiens at vi ikke kommer til å være Homo sapiens lenger (Sapiens; Yuval Noah Harari)  

Dette lørner du:

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Det dør mange mennesker på operasjonsbord rundt om i verden som skyldes allergisk reaksjon på medisiner under operasjoner. Kunstig intelligens kan innhente livsviktig informasjon fra journalen på bare tre sekunder. Opplysning om pasienten gjennom å lese journalen for å unngå slike komplikasjoner er essensielt for at liv ikke skal gå tapt unødig. Teknologi kan hjelpe til med dette. Men skepsis florerer rundt treffsikkerhet i spørsmålet om man skal implementere slike teknologiske løsninger. Hvordan mener du man kan inkubere biotech for å sette tillitt og effektiviteten teknologien bringer til gode? 

Search name, company, subject or keyword