#0024 - De gode mikrobene - LØRN.TECH

Tema: BIOTECH

#0024 – De gode mikrobene

Expørt: Morten Isaksen

Daglig leder

fra Bio-Me AS

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter du Morten Isaksen, daglig leder i Bio-Me As. I episoden snakker Morten om hvordan en persons DNA-profil og tarmbakterieprofil kan forutsi hva slags behandling som er best for den enkelte.

Noen kjappe med ekspørt Morten Isaksen

Hva gjør dere på jobben?
Jeg bygger opp et nytt bioteknologiselskap, hvor vi har en ny og bedre test for å analysere tarmbakterier og hvordan de påvirker vår helse.  

Hva er greia med biotech?
Det er mange nye og spennende teknologier som kan redde liv, og gjøre det mulig å hjelpe mennesker til å ha en bedre livskvalitet. 

Hvorfor er det spennende?
Det kommer stadig ny teknologi og nye oppdagelser, og det hele går veldig fort  

Ditt beste eksempel på biotech?
Insulin som brukes for å behandle mennesker med diabetes. Tidligere ble insulin renset opp fra deler av grisen og mange hadde reaksjoner på denne form for insulin. I dag, på grunn av bioteknologi, har man konstruert mikroorganismer som lager menneskelig insulin mye rimeligere, raskere og sikrere enn når det ble isolert fra gris.  

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?
Nyere DNA-teknologier, blant annet DNA-sekvensering, gjør det mulig å tilpasse behandling til den enkelte person, som bidrar til mer effektiv behandling og mindre bieffekter. Dette kalles persontilpasset medisin. 

Hvordan funker det egentlig?
Ved å bestemme personens DNA-profil og tarmbakterieprofil kan man forutsi hva slags behandling som er best for den enkelte. Med andre ord tar legen noen tester og kan gjøre mye bedre valg om riktig behandling basert på resultatene.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er mye fokus på kreftforskning og mange gode miljøer for dette, både akademisk og kommersielt. Dette viser at dersom man har fokus på noe er det mulig å lykkes internasjonalt.  

Et kort biotech-sitat?
The biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology and technology av Steve Jobs. 

Dette lørner du:

Mikrober
DNA-teknologi

Anbefalt litteratur:

TED Talks om biotech

Nyere DNA-teknologier, blant annet DNA-sekvensering, gjør det mulig å tilpasse behandling til den enkelte person, som bidrar til mer effektiv behandling og mindre bieffekter.

Morten Isaksen

Dette er Bio-Me AS

Bio-Me AS er et resultat av 20 års forsknings utvikling på måter å påvise ulike bakterier i en kultur. Denne forskningen har ført til nye, patenterte teknologier og nye måter å utføre bakterieanalyse på som dramatisk reduserer kostnadene forbundet med slik analyse, samtidig som hastighet og mengde økes betydelig.

Refleksjon

Veldig mye av det som skjer i kroppen vår er påvirket av det som skjer i tarmen, men uhelse er det som presser på helsevesenet. Tror du samfunnet per i dag hadde tålt helsekøer basert på raskere helsestatus?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock