#0020 - Droner som passer på strømmen vår - LØRN.TECH

Tema: DRONETECH

#0020 – Droner som passer på strømmen vår

Expørt: Tore Lie

Chief Product Officer

fra eSmart Systems

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Chief Product Officer i eSmart systems, Tore Lie. I Episoden forteller Tore om prosjektet Connected Drone som bruker sensordata fra droner kombinert med nye AI-teknikker for å finne feil i strømnettet.

Noen kjappe med ekspørt Tore Lie

Hva gjør dere på jobben?
Vi lager software som henter inn data fra droner, og mange andre kilder, samler og analyserer disse dataene. Deretter forsøker vi å gi ny innsikt til nettselskapene på en effektiv og visuell måte slik at de kan ta de riktige beslutningene.

Hva er en drone?
Et fantastisk verktøy til å samle inn data fra perspektiver som ellers er farlig, dyrt og tungvint.

Hvorfor er det spennende?
Fordi utviklingen går så utrolig fort fremover og kun fantasien setter begrensninger på mulighetene.

Hvorfor er det skummelt?
Fordi utviklingen av teknologi går så fort at vi ikke har noe særlig kontroll over hva den kan bli brukt til.

Ditt beste eksempel på droneteknologi?
Jeg synes den bittelille dronen til det norske firmaet Prox Dynamics, som nå heter FLIR, er et fantastisk eksempel på hva en drone kan brukes til. Lars Frode Bjørk i Halden brannvesen fikk ved hjelp av den oversikt og innsikt over en bybrann i løpet av to minutter, som gjorde at han kunne fatte riktig beslutning og unngå at et helt kvartal brant ned.

Dine andre favoritteksempler på droner, internasjonalt og nasjonalt?
Jeg har lyst til å trekke frem Henning hos MakeaDrone. Hans pedagogiske opplegg med byggesett for barn og ungdom har vekket en enorm entusiasme hos mine egne barn.

Hvordan funker det egentlig?
I praktisk bruk fungerer dronene fint til datainnsamling og analyse under ålreite værforhold. Vi har fremdeles et stykke igjen til dronene kan operere effektivt i vriene værforhold som kraftig vind, tåke og snøvær.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har utrolig mange dyktige teknologiske miljøer i Norge, og et luftfartstilsyn som er offensive og har en praktisk tilnærming til risikovurderinger. Dette er ikke tilfellet alle andre steder i verden.

Dette lørner du:

Dataanalyse
Droneteknologi
Software
AI

Anbefalt litteratur:

Jeg anbefaler å se på hva man kan gjøre med data fra droner – og da spesielt innen området maskinlæring/deep learning.  

Utviklingen går så utrolig fort fremover og kun fantasien setter begrensninger på mulighetene.

Tore Lie

Dette er eSmart Systems

eSmart Systems bygger og leverer neste generasjons programvareløsninger for kraftlinjeinspeksjoner, planlegging av nettvedlikehold og optimalisering av energifleksibilitet.

Refleksjon

Droner er en ressurs, og kommer til å bli en del av mange yrker fremover. Hva bør vi gjøre for å få folk til å forstå at det ikke er noe vi bør frykte, men at droner er en nyttig ressurs i samfunnet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution