Lørnere: Silvija Seres

Hva skjer når man kombinerer blandet virkelighet med maritimt ingeniørarbeid? Og hva er digitale tvillinger i shipping?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ShipReality Inc., Georgios Bourtzos, om digitalisering og fjernoperasjoner i shipping.

—  Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres. Så du kan velge å være den som gjør det, for hvis ikke så vil noen andre gjøre det, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • MR (Mixed Reality)
 • shipping reality
 • retrofitting

Hvordan kan AI rådføre produksjonsingeniører i olje og gassektoren om hvordan de kan optimalisere sin produksjonen? Og kan «ProductionCompass» revolusjonere noen av verdens mest komplekse produksjonssystemer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Co-Founder & Executive Chairman i Solution Seeker, Bjørn-Erik Dale, om utviklingen av den første kunstige intelligensen for real-time olje- og gassproduksjon.

—  Det er noen virkelige store fordeler med kunstig intelligens i olje- og gassindustrien, og de store utviklingene blir gjort i samspill mellom de store oljeselskapene og nye start-ups, og et ekte økosystem for samutvikling opprettes  her i Norge akkurat nå, det er helt fantastisk.

Dette lørner du:

 • avansert dataanalyse
 • maskinlæring
 • AI
 • Olje & gass

Denne podcasten er produsert i samarbeid med ONS

Hva er ZEG-teknologien? Og hvordan produsere hydrogen fra hydrokarbongasser på en bærekraftig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG Power, Kathrine K Ryengen, om effektiv produksjon av hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst.

— VI må forstå potensiale hydrogen kan ha for Norge og norsk industri, og spesielt potensialet til “blue hydrogen”

Dette lørner du:

 • ZEG Technology
 • Energy.Tech
 • Hydrogen
 • CO2-fangst

Denne podcasten er produsert i samarbeid med ONS

Hva er den beste energikilden i dag? Og undervurderer vi utviklingen av dagens batteri teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av ZEM, Jan-Olaf Willums, om det å optimaliserer energikildene vi har i dag og hvor viktig det er å adaptere til batteriteknologi.

 – Mitt favoritt prosjekt i energy.tech er Zembox. Et moderne, «lego-like» batterisystem, som er så kraftfullt at det enkelt kan tilby nullutslippskraft til hele transportsektoren. Alt fra ferjer til tunge fraktefartøy og lastebiler, altså langt mer enn elektriske biler, forteller han i episoden.

Dette lørner du:
– Batteriteknolog

– elektrifisering

– Offentlig regulering

 

Denne podcasten er produsert i samarbeid med ONS

Hvordan blir man verdensledende på smarte ladesystemer for elbiler? Og kan «skyen» gjøre at vi får lavere strømregning? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Zaptec, Anders Thingbø, om fremtidsrettet ladning og maktskiftet han ser i energisektoren fra strømselskapene til privatsektor.

– Strømselskapene i dag er låst da det eneste de kan gjøre er å investere i økt strømkapasitet i strømnettet, som vil øke strøm tariffene eksponentielt. For et ladeselskap som Zaptec, er det spennende å se muligheten av å tilby elbil eiere sjansen til å selge strøm kapasitet tilbake til strømselskapene.

Dette lørner du:

 • Strømbalansering
 • Maktskiftet i strømsektoren
 • Transportsektor

Denne podcasten er produsert i samarbeid med ONS

Hvordan skal man løse verdens energibehov for fremtiden? Og hvordan inkuberer man nye risikable ideer fra egne ansatte i en så etablert bedrift som Equinor? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Vice President Corporate Innovation i Equinor, Ragnhild Ulvik, om Corporate Innovation og hvordan vi må bruke begge hendene fremover. Den ene hånden må bruke til å forberede den eksisterende forretningsmodellen og dens effektivitet, mens den andre må brukes til å finne nye alternativer som etterhvert vil bli både konkurransedyktig og nødvendig for samfunnet.

    Personlig synes jeg det både er spennende og skremmende å tenke på hvor langt teknologien kan ta oss i dag og med det hvor vi bør sette streken. Samfunnets evne til å forstå hvilken effekt teknologien vil kunne ha på samfunnet, og de etiske komplikasjonene dette fremhever, klarer ikke henge med på den teknologiske utviklingen.

Dette lørner du:

 •     Innovasjon
 •     Energy.tech
 •     Inkubatorer

Denne podcasten er produsert i samarbeid med ONS

Hvordan kan hjemmesykepleien optimalisere timene på jobb og samtidig gi bedre kvalitet i omsorgen for kronisk syke og eldre? Og hva er en digital medisindispenser?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Dignio, Håkon Dahle om avstandsoppfølging og Individuell tilpasning med ny velferdsteknologi.

— Eksisterende systemer er profesjonsorienterte, mens vi ønsker å integrere behovene for helsepersonell og pasienter i ett og samme system. Vi er mest opptatt av periodene mellom konsultasjonene hos fastlege eller sykehus. Og da kommer vi fort inn på livsstilsendringer, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Velferdsteknologi
 • Helseteknologi
 • Helsetjeneser

Hvordan diagnostiserer en lege digitalt? Og hvordan er det å ha legetime gjennom en mobil? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunikasjonssjef og myndighetskontakt i KRY, Liselotte Lunde, om fordelene med digitale legekonsultasjoner.

—  Legen trenger ikke alltid ta på deg for å gi deg riktig diagnose. Digitale konsultasjoner sparer samfunnet for mye ressurser. Perspektivmeldingen viser at Norge om få år kommer til å ha høyere kostnader enn inntekter, og en av de sterkeste driverne er nettopp utgifter til helsevesenet vårt. Det sier seg selv at vi er nødt til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne hjelpe flere for mindre ressurser, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • Digitalisering av helsetjenester
 • Velferd
 • Helseteknologi

Hvordan kan vi gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon? Og hvordan endrer AI og Big Data, diagnostistikk og legemidler i norsk helsevesen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om fremtidens helse-Norge og hvordan vi kan løse pasientbehov og skape nye helseløsninger. 

— Norge må skape 300 000 nye arbeidsplasser innen 2030 og ytterligere 750 milliarder i eksportinntekter for å opprettholde vårt velferdsnivå og velferdssamfunn. Helse er den eneste industrien i Norge som både kan redusere kostnader og bidra til å skape inntekter for Norge, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • Norges største helseklynge
 • Helseteknologi
 • AI og BigData
 • Fremtidens helse

Hvordan kan MR-maskiner hjelpe oss med å forstå og forbedre behandling av hjernekreft? Og hvordan kan informasjonen som ligger ‘gjemt’ i medisinske data bidra til å utvikle nye metoder innen diagnostikk og kreftbehandling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kreftforsker og forskningsgruppeleder ved Oslo Universitetssykehus, Kyrre Emblem, om nye metoder for kreftbehandling.

— Kunstig intelligens har potensiale til å dramatisk endre landskapet for hvordan vi behandler pasienter i årene fremover. Men her ligger det også mange utfordringer knyttet til datahåndtering, personsikkerhet og ikke minst mangelfulle og gammeldagse IT-systemer, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Kreftbehandling
 • MR-maskiner
 • Diagnostistikk
 • Maskinlæring