Lørnere: Silvija Seres

Hvordan tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et sykehus? Og hvordan blir man best i Europa på tjenesteinnovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonssjef på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov.

— Ved bruk av eksisterende og ny teknologi kan vi få en enda bedre helsetjeneste, mer selvstendige og friskere pasienter og samtidig næringsutvikling, men det krever utstrakt samarbeid og en bevisst holdning i forhold til hva teknologi kan løse av oppgaver slik at vi utnytter de menneskelige ressursene der de trengs mest, forteller hun i episoden.

Dette lørner du: 

 • Tjenesteinnovasjon
 • Offentlig innovasjon
 • Gamification
 • Helsetjenesten

Anbefalt litteratur:  

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen.

— Teknologi for oss gjør det mulig å strukturere og formidle kunnskap, enten i system eller i innhold. I disse dager så er det en stor endring fra onsite kurs til godt digitalt content. Utfordringen er å klare å ha lave nok produksjonskostnader og samtidig holde et høyt faglig og kvalitativt nivå , forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

 • Webinar
 • Heldigitale forretningsmodeller
 • Effektive arbeidsplasser
 • Videreutvikling
 • Grunnleggende teknologiforståelse

Anbefalt litteratur:  

 • Utnytt alle de dyktige folka som er rundt deg, erfarne og uerfarne

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av produksjonen sin på få år.

— Det som er et spesialprodukt idag er et standardprodukt imorgen og dette må vi forholde oss til, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Tverrfaglige team
 • Helhetlig produksjon
 • Endringsledelse
 • Fremtidens produksjon

Anbefalt litteratur:  

 • Norges offentlige utredninger (NOU) sin rapport Lærekraftig

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Hvilke endringer ser vi i utdanningssystemet vårt nå? Og hva er en “grønn ingeniør”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan, avdeling for ingeniørfag Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det grønne skifte. 

— Vi som utdanningsinstitusjon må tilpasse oss og tilby mer fleksible utdanningstilbud. Utdanning er ikke lenger noe man er ferdig med som en noen og tjueåring. Behovene har endret seg, og jeg tror det blir større etterspørsel etter kortvarige kurs / fag og mer fleksible / interaktive undervisningsmetoder, forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

 • Utdanning
 • Bærekraft
 • tverrfaglighet
 • Grønn ingeniør

Anbefalt litteratur:  

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Verden forandrer seg, derfor må vi også utvikle oss, men hvor skal vi starte? Og hvordan kan Soyaprotein bidra til å redde verden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, Torgeir Hjertaker, om hvordan de bidrar til å redde verden gjennom å tilby protein med det laveste klimafotavtrykket, samtidig som de bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden sin.

— Vi må forstå hvorfor det er en frykt for at arbeidsplasser skal forsvinne når bedrifter automatiserer, digitaliserer og introdusere maskinlæring, forteller han i episoden. 

Dette lørner du: 

 • Bærekraft
 • Soyaprotein produksjon
 • Effektivisering
 • innovasjons-sult 

Anbefalt litteratur:  

 • Boken Factfulness av Hans Rosling

 

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Hvordan lage mekaniske løsninger for energibransjen? Og hvordan skape rom for innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland, om hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for sine kunder.

— Vi har verdens beste teknologi for energimarkedet (olje & gass), som igjen kan benyttes til havbruksnæringen som er i rask vekst, og som blir ganske viktig for norsk næringsliv i framtida, forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

 • Innovasjon
 • Energi
 • Gründerskap
 • kompetanseutvikling

Anbefalt litteratur:  

 • Tempelridderne

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Hvordan jobber Sarpsborg Næringsforening med lederutvikling? Og hvordan jobber man egentlig med ledertrening? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder, Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen om hvordan de er en  pådriver, tilrettelegger, utfordrer og bindeledd mellom næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere

— Teknologi er viktig som støtte til å få til en god gjennomføring av bedriftenes hverdag, det bidrar til å trekke oss i en utviklingsretning, den utfordrer og fornyer. Stadig nye forretningsmuligheter skapes av og med ny teknologi, forteller hun i episoden. 

Dette lørner du: 

 • lederutvikling
 • næringsutvikling
 • fagutdanning 

Anbefalt litteratur:

 • https://www.sarpsborgnf.no/hjem

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

 

Hvordan får SEW-EURDRIVE sine ansatte med på livslanglæring? Og hvordan organiserer de ansattes utvikling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SEW-EURDRIVE, Heidi Solstad Svensen, om fleksibiliteten man må skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst. 

— Vi har bedrifter med høy kompetanse, referer spesielt til leverandørindustrien og klynge-bedriftene hvor produksjon og produkter ofte består av mye kompetanse og lavt volum. For norske smb’er som ikke er en del av et større konsern må det være svært ressurskrevende og til enhver tid både utvikle ansatte, interne produksjon og produkter, forteller hun i episoden. 

Dette lørner du: 

 • livslanglæring
 • endringsledelse
 • Klynger
 • produktutvikling

Anbefalt litteratur:  

 • Sapiens: A Brief History of Humankind av Yuval Noah Harari
 • Grensen av Erika Fatland

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Hvordan kan vi hjelpe oppdrettsnæringen med å løse noen av de største utfordringene den har; alt for høy fiske-dødelighet hos laksen under produksjonssyklusen? Og hvorfor er det så vanskelig å beholde god fiskevelferd? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med daglig leder i BioVivo Technologies, Kjetil Korsnes,  hvorfor det er viktig å få ned tapsprosenten i fiskeoppdretten og hvorfor det haster. 

Min motivasjon er like enkel som den er vanskelig; få ned dødeligheten i merdene. Det vil kreve at vi gjør mye riktig, forteller han i episoden. 

Dette LØRNER du

 • fiskeoppdrett 
 • velferd 
 • bærekraftig vekst 
 • landbasert oppdrett 

Anbefalt litteratur: 

 • Artenes opprinnelse av Darwin

Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø

 

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

 

Hva er viktig å tenke på når man skal sørge for din og min sikkerhet, når vi er ute i det offentlige rom? Og hvordan kan Norge konkurrere med andre land når kostnadsnivået på produksjonen er høy som følger av høyere personalkostnader? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med CTO i Rapp Bomek, Jan Eirik Karlsen, om hvordan de lager sikkerhets løsninger som ivaretar alt fra perimetersikring til sikring av bygg mot brann, eksplosjoner, skyting og innbrudd. 

 

— I min bransje så vil relevant kunnskap være å finne de mest kostnadsoptimale løsningene slik at sikkerhets tiltakene ikke blir prioritert ned når bygninger og installasjoner blir bygget eller renovert, forteller han i episoden.

 

Dette LØRNER du:

 • Overvåkning
 • Infrastruktur
 • Sikkerhetskrav
 • Simulering
 • Sikkerhetshardware

Anbefalt litteratur: 

Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Search name, company, subject or key word