Lørnere: Sunniva Rose

Hvordan er det mulig å hacke et selskap gjennom et aircondition-anlegg? Og hva er forskjellen på informasjonssikkerhet og datasikkerhet? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Sikkerhetssjef i Storebrand, Bjørn Watne, om de viktigste konseptene innen informasjonssikkerhet og informasjonssikkerhet vs datasikkerhet.
—  De viktigste konseptene er å sikre informasjonen vi forvalter i tre dimensjoner – konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi må sørge for at informasjonen til enhver tid er tilstrekkelig beskyttet, at den er riktig, og at den er tilgjengelig for dem som trenger den når de trenger den, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Informasjonssikkerhet vs datasikkerhet
 • Konsepter i informasjonssikkerhet
 • Kontroverser i informasjonssikkerhet

Hvordan kan man gjøre ungdomsskoleelever til produsenter av digitale løsninger, fremfor bare å være konsumenter? Og hvordan kan arbeidsledige ingeniører være løsningen på dette?  I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med daglig leder i Kompaks AS, Anne Kathrine Linnebo, om hvordan ungdomsskoleelever i Asker lærer programmering av arbeidsledige teknologer.
— Sammen med mange ingeniører, Asker kommune og lærere i Asker utvikler vi en opplæringstjeneste i undervisning i teknologi for lærere. Kjernen i tjenesten er en ondemand, on site, modulbasert og aktiv etterutdanning av læreren for å undervise i teknologi, på lærerens premisser.

Dette lørner du:

 • Innovasjon
 • Gründerskap
 • Fremtidens skole
 • EdTech

Hvorfor er det så viktig å kunne se hvor stor laksen er? Og hvor nøyaktig kan et kamera beregne vekten til en fisk? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med gründer av OptoScale AS, Sven Kolstø, om biomasseestimering av fisk.
— Biomassemåling er viktig for å følge med på veksten til fisken og for å kunne melde inn riktig vektfordeling til slakting. Vi har utviklet en unik teknologi basert på et strukturert lys, slik at vi kan se omrisset og vekten av fisken med bare et kamera, forteller han i episoden.

Dette lørner du:
– Biomasseestimering
– OceanTech

Hvordan kan ultrafiolett LED-lys gjør vannet rent? Og hvilke muligheter ligger det i LED-teknologi med UV-stråling? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med gründer, vitenskapelig leder i CrayoNano og professor i nano-elektronikk ved NTNU, Helge Weman, om materialer i nanometerskala og det nye «super»-nanomaterialet grafén.
— Mitt store prosjekt er å gro eller «sy sammen» nanotråder på grafén for å fremstille ultrafiolette lysdioder, som blant annet kan brukes til desinfeksjon og sterilisering av vann og luft. I dag bruker vi kvikksølvlamper for dette men de er både miljøfarlige og ineffektive. Mulighetene er store for mange andre applikasjoner på denne plattformteknologien basert på groing av nanotråder på grafén-skiver, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

– Om nanomaterialet grafén
– LED-teknologi
– NanoTech

Hvordan kan simulering av flom og snøskred gjøre at vi blir bedre rustet for denne type utfordringer? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva og professor ved  NTNU, Institutt for Bygg og Mijølteknikk, Oddbjørn Bruland, om hvordan VR og GameTech er gode virkemidler til å formidle og bruke kunnskap.
Gjennom VR kan vi visualisere årsak og virkning så levende at selv en som tviler blir overbevis. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier. Droner, sensorteknologi og IOT vil være virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virituel virkelighet, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Hvordan VR og annen teknologi kan gjøre oss bedre rustet for naturkatastorfer
 • Hvordan teknologi kan brukes som ny kommunikasjonsplattform

Hva er greia med FinTech? Og hvilke spennende selskaper vokser frem i næringen? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med partner i Alliance Venture, Bente Loe, om de viktigste konseptene og selskapene i FinTech.
— Nasjonalt er favorittene Aprila Bank og Boost.ai – to av våre porteføljeselskap. Vi har også investert i Apexx Fintech i London, et selskap som utfordrer Adyen på globale betalingsløsninger, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • De viktigste konseptene i FinTech
 • Eksempler på FinTech-selskaper nasjonal og internasjonalt

Hva er et smart hjem, eller en smart by? Og hva er internet of things, enkelt forklart? I denne episoden av #LØRN vil Sunniva og CTO i Datek Wireless AS, Espen Westgaard, utforske hva smarte byer, smarte hjem og smart helse er og hvordan IoT spiller en viktig rolle inn i dette.
— Maskinlæring og kunstig intelligens gjør at vi beveger oss fra at dingser er fjernstyrte og gir nyttig informasjon, til intelligente hjem, bygninger og byer som lærer og blir smartere og smartere, kan gjøre egne beslutninger, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Smarte hjem
 • IoT
 • helseteknologi

Kan gamification skape meningsfulle resultater for samfunnet og i jobbsammenheng?  Og hvordan kan Gamification forbedre bærekraftsrapportering til selskaper? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med gründer av Arct AS, Karin Berentsen og & Lill Bente Hollstedt om hvordan en unik metode og et verktøy utviklet i Google Maps kan kartlegge hvordan små og store prosjekter påvirker miljø og samfunn.
— Vi har samtidig funnet ut at metodikken er en morsom og praktisk måte å score og rapportere FNs bærekraftmål. Slik løser vi selskapers manglende og feilende bærekraftsrapportering ved hjelp av gamification, forteller hun i episoden.

Dette lørner du: 

 • Bærekraft
 • Risikoavverging
 • Effektivisering gjennom spill

Hva er human-engaged computing? Og hvordan kan dette øke kapasiteten hos både mennesker og ulike teknologier? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Associate Professor ved Høyskolen Kristiania, Ole Goethe, om gamification mindset.
— Gamification er anvendelsen av spillelementer og spillmekanikker i ikke-spillrelaterte sammenhenger for å fremme en ønsket oppførsel eller for å oppnå et læringsutbytte, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Gamification
 • Human-engaged computing

Anbefalt litteratur:

Når er noe et spill eller ikke et spill? Og hvordan gå frem for å bruke gamification som problemløsningsverktøy? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med rådgiver i Hyper, Jon Styrkestad Haukaas om hvordan de gjør gamification i alt fra reklamekampanjer, forretning og tjenesteutvikling, til rene læring og treningsprosjekter.
— Knappene man kan trykke på gjennom gamification er en mye mer tydelig påvirkning av psyken/hjernen vår enn eksempelvis film og andre tradisjonelle virkemidler. Et kraftfullt verktøy for adferdsendring, stort potensiale, nesten litt skummelt, forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

 • Gamification
 • Aktivisering/ansvarliggjøring, 
 • Spillmekanikk

Search name, company, subject or key word