• 50+ Masterclasses
• 10 topics
• 4 x 30-minute learning
• Listen, watch or read
• Certification for each lesson

Masterclass

A LØRN Masterclass is a short podcast-series based on a subject relevant for lifelong learning. The masterclasses are short, 2-hour (4x30min) courses. The content covers central innovation and technology topics and is delivered through conversations with experts and researchers.

Topic
Language
#M0067 -
Digitalisering i landbruk

Anne Cathrine Whist

Direktør produksjon, produktutvikling og forskning

#M0068 -
Kreativ bruk av teknologi

Alexander Solbakken

Kreativ teknolog

#M0064 -
Bærekraftig havforvaltning

Hege Hammersland

Business development Manager

#M0063 -
Hvordan lykkes med sikkerhet

Jens Dovland

Sikkerhetskonsulent

#M0062 -
NSMs grunnprinsipper for sikkerhet

Roar Thon

Fagdirektør

#M0061 -
Cybercrime

Olav Skard

Avdelingsdirektør/ Leder

#M0060 -
15 bud for god cybersikkerhet

Frode Skaarnes

COO/Partner

LORN.TECH

#M0059 -
Cybersikkerhet for SMBer

Andreas Hegna

Daglig leder

Ciso Services

#M0058 -
Fremtidenes byer

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

Sweco

#M0054 -
DISRUPTIVE TECH
Blokkjeder og krypto

Arne Krokan

Professor

NTNU, Vestlandsforskning

#M0057 -
SUSTAINABILITY
Systemisk tenkning er nødvendig for bærekraft

Erlend Hovgaard

Partner

Reodor Studios

#M0056 -
PLATFORM BUSINESS
Digital økonomi

Arne Krokan

Professor

NTNU

#M0067 -
Digitalisering i landbruk

Anne Cathrine Whist

Direktør produksjon, produktutvikling og forskning

#M0068 -
Kreativ bruk av teknologi

Alexander Solbakken

Kreativ teknolog

#M0064 -
Bærekraftig havforvaltning

Hege Hammersland

Business development Manager

#M0063 -
Hvordan lykkes med sikkerhet

Jens Dovland

Sikkerhetskonsulent

#M0062 -
NSMs grunnprinsipper for sikkerhet

Roar Thon

Fagdirektør

#M0061 -
Cybercrime

Olav Skard

Avdelingsdirektør/ Leder

#M0060 -
15 bud for god cybersikkerhet

Frode Skaarnes

COO/Partner

LORN.TECH

#M0059 -
Cybersikkerhet for SMBer

Andreas Hegna

Daglig leder

Ciso Services

#M0058 -
Fremtidenes byer

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

Sweco

#M0054 -
DISRUPTIVE TECH
Blokkjeder og krypto

Arne Krokan

Professor

NTNU, Vestlandsforskning

#M0057 -
SUSTAINABILITY
Systemisk tenkning er nødvendig for bærekraft

Erlend Hovgaard

Partner

Reodor Studios

#M0056 -
PLATFORM BUSINESS
Digital økonomi

Arne Krokan

Professor

NTNU