• 50+ Masterclasses
• 10 topics
• 4 x 30-minute learning
• Listen, watch or read
• Certification for each lesson

Masterclass

A LØRN Masterclass is a short podcast-series based on a subject relevant for lifelong learning. The masterclasses are short, 2-hour (4x30min) courses. The content covers central innovation and technology topics and is delivered through conversations with experts and researchers.

Topic
Language
#M0054 -
DISRUPTIVE TECH
Blokkjeder og krypto

Arne Krokan og Svein Ølnes

Professor. Seniorforsker

NTNU, Vestlandsforskning

#M0057 -
SUSTAINABILITY
Systemisk tenkning er nødvendig for bærekraft

Erlend Hovgaard

Partner

Reodor Studios

#M0056 -
PLATFORM BUSINESS
Digital økonomi

Arne Krokan

Professor

NTNU

#M0055 -
CYBERSEC
Cybersikkerhet for dummies

Roar Thon

Specialist Director

NSM

#M0053 -
DIGITAL ETHICS AND REGULATION
Privacy og deceptive design

Finn Myrstad

Fobrukerrådet

Fagdirektør for digitale tjenester

#M0052 -
PLATFORM BUSINESS
Digitale plattformer og strategi

Espen Andersen

Professor

BI

#M0051 -
SUSTAINABILITY
GoForIT: bærekraft for teknologer

Simen Sommerfeldt

Teknologidirektør

Bouvet

#M0050 -
NEW LEADERSHIP
Endringsprosesser som digital transformasjon

Arne Krokan og Rudi Kirkhaug

Professor

NTNU; UIT

#M0049 -
DIGITAL ETHICS AND REGULATION
Normativ teknologi

Kjetil Kjernsmo

Senior Advisor

Norad

#M0048 -
DISRUPTIVE TECH
Virtuelle virkeligheter og «metaverser»

Keith Mellingen

Leder

VRINN

#M0047 -
NEW LEADERSHIP
Beslutningspsykologi

Jan-Ole Hesselberg

PhD og psykolog

UiO

#M0046 -
SUSTAINABILITY
Bærekraftig forskning

Mari Sundli Tveit

Administrerende direktør

NFR

#M0054 -
DISRUPTIVE TECH
Blokkjeder og krypto

Arne Krokan og Svein Ølnes

Professor. Seniorforsker

NTNU, Vestlandsforskning

#M0057 -
SUSTAINABILITY
Systemisk tenkning er nødvendig for bærekraft

Erlend Hovgaard

Partner

Reodor Studios

#M0056 -
PLATFORM BUSINESS
Digital økonomi

Arne Krokan

Professor

NTNU

#M0055 -
CYBERSEC
Cybersikkerhet for dummies

Roar Thon

Specialist Director

NSM

#M0053 -
DIGITAL ETHICS AND REGULATION
Privacy og deceptive design

Finn Myrstad

Fobrukerrådet

Fagdirektør for digitale tjenester

#M0052 -
PLATFORM BUSINESS
Digitale plattformer og strategi

Espen Andersen

Professor

BI

#M0051 -
SUSTAINABILITY
GoForIT: bærekraft for teknologer

Simen Sommerfeldt

Teknologidirektør

Bouvet

#M0050 -
NEW LEADERSHIP
Endringsprosesser som digital transformasjon

Arne Krokan og Rudi Kirkhaug

Professor

NTNU; UIT

#M0049 -
DIGITAL ETHICS AND REGULATION
Normativ teknologi

Kjetil Kjernsmo

Senior Advisor

Norad

#M0048 -
DISRUPTIVE TECH
Virtuelle virkeligheter og «metaverser»

Keith Mellingen

Leder

VRINN

#M0047 -
NEW LEADERSHIP
Beslutningspsykologi

Jan-Ole Hesselberg

PhD og psykolog

UiO

#M0046 -
SUSTAINABILITY
Bærekraftig forskning

Mari Sundli Tveit

Administrerende direktør

NFR