LØRN Masterclass M0011
«Smidig» ledelse og arbeidsflyt
I dette Masterclass-kurset med #LØRN lærer vi om i «Smidig» ledelse og arbeidsflyt. Silvija møter Signe-Marie Hernes Bjerke som er günder av Teambyggerne.

Signe Marie Hernes Bjerke

Grunder

Team byggerne

"Virkeligheten vår blir stadig mer kompleks fordi verden endrer seg stadig raskere"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (44min)

Agiles historie, Verdistrøm og flyt, Verdistyrt lederskap, Selvstyrte tverrfaglige team, Best praksis vs fossefall, Scrum, Devops

Leksjon 2 - Eksempler (38min)

Fordelen med selvstyrte autonome team, Eksempelet Burtzorg, Hiriarki vs anarki, Tillitsbasert ledelse, Ulempene med silobasert ledelse, Viktigheten av å bygge grunnleggende tilliten til de ansatte, Psykologisk trygghet i team

Leksjon 3 - Verktøy (23min)

Hvordan skape motivasjon blant ansatte, Hvordan tenke performance management på nye måter, Hva er egentlig ekte verdiskapning?, Verdistrømkartlegging, Design thinking, Feminine verdier

Leksjon 4 - Verksted (14min)

Jobbe tett mot kunden for å forstå kundebehov, Effekten av prototyper, Scrum metodikk, Viktigheten av god feedback loops fra kunden, Coaching for å gjøre oss til den beste versjonen av oss selv

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Moderne ledelse
Organisasjon: Team byggerne
Perspektiv: Gründerskap
Dato: 8, desember 2021
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Boken This Is Lean, med Pär Åhlström og Niklas Modig

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Agiles historie, Verdistrøm og flyt, Verdistyrt lederskap, Selvstyrte tverrfaglige team, Best praksis vs fossefall, Scrum, Devops
• Fordelen med selvstyrte autonome team, Eksempelet Burtzorg, Hiriarki vs anarki, Tillitsbasert ledelse, Ulempene med silobasert ledelse, Viktigheten av å bygge grunnleggende tilliten til de ansatte, Psykologisk trygghet i team
• Hvordan skape motivasjon blant ansatte, Hvordan tenke performance management på nye måter, Hva er egentlig ekte verdiskapning?, Verdistrømkartlegging, Design thinking, Feminine verdier
• Jobbe tett mot kunden for å forstå kundebehov, Effekten av prototyper, Scrum metodikk, Viktigheten av god feedback loops fra kunden, Coaching for å gjøre oss til den beste versjonen av oss selv

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0011a

Leksjon 1 - ID:M0011a

Leksjon 1 - ID:M0011a

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN Fundamentals. Jeg er Silvija Seres og tema i dag er agile lederskap. Gjesten min er Signe Marie Hernes Bjerke, en god og gammel venn fra studietiden og en av Norges beste pedagoger på temaet. Jeg gleder meg veldig til å høre deg. Signe. Velkommen.

 

Signe Marie Hernes Bjerke: Tusen takk, Silvija! Det er stas å få være her med deg i dag. Veldig fint.

 

Silvija: Ja, likeså. Jeg har egentlig hatt denne samtalen på ønskeblokken min ganske lenge, og det har noe med å avmystifisere et tema som jeg ser egentlig hele offentlig sektor i Norge har blitt kjempe opptatt av. Etter pandemien. Det dreier seg om ny kultur som er litt mere lærende, litt mere fleksibelt og kanskje litt mindre hierarkisk. Både ledelse og gjennomføringsevne, metodikk. Vi håper da du kan hjelpe oss å navigere i dette landskapet, slik at så mange som mulig forstår konseptene og forstår verdien.

 

Signe Marie: I will do my best. Det er et veldig spennende tema.

 

Silvija: Det er et spennende og viktig tema. Du, Signe. Jeg skal bare si to ord om selve formatet før vi setter i gang, i tilfelle noen høre på oss første gang i dette formatet. Så LØRN lager vanligvis 30 minutters samtaler om konkrete innovasjons historier, eller “caser” som vi kaller dem. Det er innovasjonsprosjekter. Det er veldig konkret og egentlig ganske sånne bransjespesifikke eller bedriftsspesifikt. Nå er det sånn at vi også lager noen generiske kurs, om du vil, på tema som reiser på tvers av bedrifter og på tvers av sektorer. Og det kaller vi for Fundamentals, før kalte vi det for masters. Ideen er at du leverer en to timers foredrag. Fire foredrag, 30 minutter hver, som er et slags podcastkurs. Det er veldig uformelt. Det er veldig samtalebasert. Det er lett å lytte til, men likevel så skal det inspirere folk til å gå inn og lære mer om et tema som er veldig viktig for dem. Og det er det vi lager nå. Første samtaler dreier seg om en introduksjon til tema med inspirasjon og grunnleggende konsepter. Kanskje litt historikk. Andre samtale på 30 minutter er dine favoritteksempler. Som hjelper folk å huske hvordan dette funker, egentlig. Folk husker heller eksempler. Tredje samtale dreier seg om verktøykassen. Da begynner vi å gi dem noen metoder, kanskje noen teknologier som de kan bruke etter hvert, for å anvende noe av den teorien de har hørt om. Og eksemplene. Det siste et lite verksted hvor vi prøver oss gjennom; hvis vi skulle anvende LEAN på et et lite SMB selskap. Vi kan bruke LØRN som utgangspunkt. “Hvordan ville det sett ut?”. Høres det greit ut?

 

Signe Marie: Yes. Det høres bra ut det.

 

Silvija: Veldig bra. Før det så starter vi alltid, før selve den faglige samtalen, med en liten personlig samtale. Vil du fortelle oss hvem er Sigma? Og hvorfor bryr hun seg om lean og agile? Og om i det hele tatt nye ledelsesmodeller?

 

Signe Marie: Ja, først kan jeg jo starte med å forklare navnet Sigma. Det fikk jeg jo veldig raskt på Universitetet i Oslo, med Silvija. Da vi studerte realfag og sånne ting. Så da ble Signe Marie til Sigma ganske fort. Så mange kjenner meg kun under det navnet, men mange også som Signe Marie. Da blir det begge deler. Og jeg har hele tiden siktet inn på informatikk som hovedfag. Da tok jeg også pensum og holdt kurs hele veien. Jeg aar vært veldig engasjert for “best practise-rammeverk” og har jobbet mye med ITIL rammeverket, som er et best praktisk rammeverk som er brukt over absolutt hele verden. Med sertifiseringer som en utrolig god basis, da for rike organisasjoner for å kunne lære av hverandre med beste praksis. Det handler jo mye om prosesser og tjenester av så gode IT-tjenester som virkelig leverer hva kunden ønsker seg. Og så hadde jeg jobbet veldig lenge med dette rammeverket før jeg tok mitt eget LEAN-kurs. Det var vel rundt 2007 eller noe sånt. Mens jeg hold mitt første kurs i 99 eller noe. Nå begynner det å bli lenge i branjen, Silvija. Lean, det kommer jo fra Toyota. Det er ikke nytt dette heller. Men det ser på det med å skape verdi på en helt annen måte. Den definerer verdistrømmer og ser utfra verdien som genereres: Hvordan kan vi skape den uten at verdiskapingen stopper opp i organisasjonen? Fjerne “waiste”. Når du fokuserer på fra kundens behov til noe verdi er skapt. Og det var det Toyota virkelig fikk til. De skapte sitt eget produksjonssystem med fokus på den flyten. Istedenfor fokus på siloer og ressurser, som som vi gjør her veldig ofte, og som vi har lang tradisjon for. Med det i bagasjen, lean og verktøyene i lean. Også hele kulturen, som preger et sånt miljø hvor vi hele tiden fokuserer på kundebehov. Så begynte jeg å bli mye mer i stand til å hjelpe organisasjoner å forbedre seg. Denne “passion” kommer jo fra det at du virkelig kan skape endring og skape så store forbedringer som du kan med disse verktøyene. Det er dette med agile og DevOps som jeg nå jobber veldig mye med. Det er jo å bruke lean på utviklingsprosessen, altså software-utvikling.

 

Silvija: Vi kommer tilbake til om det bare er software-utvikling eller også organisasjonsutvikling og generell strategi.

 

Signe Marie: Ja. Det er jo mye rundt dette begrepet her, med kultur og ledelse og organisasjonsstrategi?

 

Silvija: Nå skal jeg fortelle deg noe, Sigma. Og så skal jeg spørre deg litt, et litt sånn personlig eksempel på en hobby du har også, til slutt. Det er i 20+ år siden vår tid på Institutt for informatikk og etter hvert også diverse doktorgrader og så videre. Jeg har skammet meg over å være på den teoretiske siden av databehandling. Jeg har jobbet veldig mye med algoritmer og det har tatt meg 20 år å skjønne at det å forstå kompleksitet og store oppskaleringsproblemer som vi lærte da innenfor informatikk, og hvilke metoder du bruker for å få de programmene til å funke, men også de programmene til å tilpasse seg. Problemendringsbildet, ikke sant? Det er noe av det viktigste man trenger nå, for å forstå dette ekstreme komplekse samfunnet i stor dynamikk som vi lever i nå. Det å forstå kompleksitet, det å forstå strukturer og det å forstå mekanismer som fungerer på toppen av de strukturene. Det tror jeg vi har som en gave fra softwareutvikling, men jeg tror det har blitt relevant for samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling nå.

 

Signe Marie: Ja, du får meg til å tenke på to ting der. Det er klart at også virkeligheten vår blir stadig mer kompleks, for den endrer seg også stadig raskere. Både når det gjelder alle utfordringene verden står overfor, og endringer i marked og endringer i metoder. Jeg tror det vi snakker om i dag med Agile leadership, og det å bruke lean tankegang, det er faktisk en måte å bryte ned kompleksitet på. For det trenger vi. Du vet, når vi skal lage IT systemer som skal støtte hvordan vi jobber, i en kompleks hierarkisk organisasjon hvor alle bokser i hierarkiet har sine krav til hva dette IT-systemet skal levere. Det er en som heter Conway som lagde en lov som sa at IT-systemet blir like komplekse som den organisasjonen de skal støtte. Det blir å nedtrekksmenyen med hundre menyvalg for det du skal tilpasse deg alle disse ulike behovene. Og det vi gjør med lean tankegang. Det er egentlig å se på tvers av siloene og bryte ned siloer og se på: hva er det kunden egentlig har behov for? Og nå går dette med softwareutvikling mye mere i mot en strategi hvor det er mer en app-mentalitet. At du finner ut for en kunde eller kundegruppe, hva er det akkurat de trenger som kan gjøre dem begeistret. De får jobbene sine gjort ved hjelp av akkurat denne appen. Ikke sant? I steden for å lage kompleks ting, så skal støtte alt.

 

Silvija: Forstå organisasjonen før de får brukt systemet.

 

Signe Marie: Ja.

 

Silvija: Jeg er helt enig. Men du, vi kommer tilbake til Conway og tankegangen rundt lean. Men jeg har lyst å spørre deg, for å balansere all den kompleksiteten som kommer fra den digitale siden av livene våre. Så holder du på med flere hobbyer, blant annet folkedans, hvor du har fått meg til å danse folkedans på 17. mai. Det er min favoritt del av 17. mai feiring og folkedrakter. Og så lager du opera av og til, for studenter eller. Eller Operaball til og med.

 

Signe Marie: Ja, Operaball. Det er jo lenge siden at jeg var sånn aktiv med dette her, men i studietiden så laget vi jo en egen studie eller studentforening som vi kalte Tårnseilerne. For det at vi var en gjeng som tenkte at vi skulle lage arrangementer så store at det dette med tårnseilerne. Det er en fugl som bare kan kaste seg ut for store høyder. Så det er liksom bare å gå for drømmen. Og vi skapte Opera Ball, som vi i mange, mange år samlet åtte hundre studenter, ikke bare til en kveld hvor de så opera og hadde ball etterpå, men hele måneden på forhånd så hadde vi dansekurs og maskekurs og kurs i kotyme fra, for eksempelvis Operaen var 1700-tallet. Vi hadde sykurs i linkjoler. Ja, sa det tok helt av. Og så ble vi så god på det at vi også måtte lage litt flere arrangementer. Så vi hadde jo Dovregubbens hall med store promenadekonserter. Og ja. Det var en helt fantastisk gjeng, og vi holder jo sammen, fortsatt. Vi skal blant annet på Opera galskap i morgen med Eir Inderhaug, som var en av disse som vi fikk med på Dovregubbens hall og Promenadekonsert. Da hun fortsatt var ukjent. Det var kjempespennende tider. Jeg var vel med å arrangerte dette er i hvert fall i 15-20 år.

 

Silvija: Det var utrolig kule ting, Sigma. Jeg husker at jeg har sydd en kjole i mitt liv, og det var min ballkjole på Operaballet som var basert på traviata. Da hadde vi noen sånne italienske 1700-tallsmodeller som vi skulle etterape, og kjolen holdt til akkurat din ene aften. Men det var en helt vanvittig flott aften, med fakler fra gamle operaen i gamle losjen og dans hele natta.

 

Signe Marie: Ja, og intimkonserter i alle salene med deg i den gamle losen med kor konserter. Ja, det er magisk. Du vet det skal være i februar igjen? Ja, det er noen av våre arvtagere som har tatt dette videre, så det kjører fortsatt.

 

Silvija: Det er absolutt et veldig godt sunnhetstegn at det lever videre etter dere. Det er fantastisk. Du sa du har vært fascinert av best practice hele tiden, så hvis jeg drar dette her nå over og tilbake til agile og lean. Mitt første spørsmål er at jeg blander de to begrepene, agile og lean. Og så blandede vel, egentlig littegrann med best practice også. Kan du hjelpe oss å rydde opp i de tre begrepene først?

 

Signe Marie: Ja, skal ta det siste først? Best practise. Det er jo å finne ut: Hva er det de som virkelig får til gode resultater? Hva konkret er det de gjør? Hva kan vi lære av det? Og hvis vi da går over til lean. For der hadde de jo masse beste praksis. Det som var med lean kom jo fra Toyota, men de brukte ikke begrepet lean. De hadde krav på seg i etterkrigstiden om at for å produsere biler, så var de nødt til å tenke annerledes. Fordi de hadde ikke råd til store lagre som Ford, for å produsere for lager og så vente på at kanskje kommer det kunder. De fant en ny måte å jobbe på hvor de først sjekket ut: hva er det kunden har behov for? Og så modellerte de verdistrømmen, som de kaller det, fra kundebehov oppstår, til den er levert. Og så fokuserte de så mye på den verdistrømmen. At de optimaliserte hvert eneste sted, det som vi kaller flytenheten. I Toyotas perspektiv så var det biler som ble produsert. Så i flytenheten, hver gang det stoppet opp. Hver gang det ble en og feil, så lærte de opp hele staben sin til å si at: da må vi si ifra. De hadde noe slik som at de kunne dra i en snor i taket, stoppe hele produksjonen, for å rette feil sånn at det ikke forplantet seg ut til kunden. Så dette fokuset på verdistrøm og flyt. Og flere andre ting med hele kulturen. For å få dette her til. Dette kaller jo de Toyota produksjonssystem. Men dette skapte så stor kvalitet på bilene, at det på 1990-tallet at forskere… De dro vel litt før, men de forsket på hva i all verden er det de gjør? De forskerne som da hadde forsket på dem. De brukte navnet lean når de ga ut bøker for å forklare hva det er Toyota gjorde. Så kom bøkene som “the machine that changed the world” og bøker som definerte lean som konsept. Dette var jo i 90 og 96. Og agile, hvis jeg bare tar jeg overgangen til det. Disse konsertene, den tankegangen med flyt og Verdistrømmer. Den ble nok da adoptert av en del så endel software-utviklere som virker skjønte dette konseptet. Og de stod jo i som et typisk fossefall prosjekter når de skapte software, hvor alle kravene kom inn i starten. Og så ble de satt i et år inn i et rom, og så skulle de levere noe produksjonsstøtte på slutten av året. Hvordan kan vi tenke annerledes? Og på en hyttetur på Utah i 2001 kom en del softwareutviklere sammen og skapte “the agile Manifesto”. Det er samme tankesett. Dette lean og verdistrøm tankesettet: Hvordan kan vi bryte ned software til små biter, funksjonalitet som kan være flyt enheter, akkurat som bilene. Flytenheten gjennom en verdi strøm, sånn at vi først sjekker at dette her er kravet, og så får vi det igjennom og produksjonssetter. I en stund klarte de ikke å produksjonssette, men de klarte det etter hvert. Og så sjekke med brukeren at: er dette det du faktisk ønsket å ha? Og da med fokus på å optimalisere denne verdistrømmen innen softwareutvikling. Så har de også brukt lean tankegangen og lean verktøy i softwareutvikling.

 

Silvija: Jeg har mange spørsmål her som jeg lyst å be deg om å hjelpe meg med å forstå bedre. Det jeg tenker, når du snakket om fossefallsmetoden. Tanken der er at du deler programmet, kanskje i noen phases eller faser, ikke sant? At du deler produksjonen din. Men så er det sånn at det er veldig lite tilbakekoblinger. Så du gjør ferdig dette, og så går det over til neste fase, og neste fasen får bare forholde seg til det det her. Vannet flyter ikke oppover i fossen bærer nedover, og derfor er det ikke en spesielt lærende prosess. Det Toyota fikk til med denne her end and cord var å liksom kunne melde tilbake så man rensket opp vannkvaliteten lenger opp i fossen. Sånn at man fikk noe form for filtre og informasjon, men det fløt litt mer resirkulerte dem med mere lærende prosess og mindre konserverende.

 

Signe Marie: I fossefall så har du… Hvis du tenker flytenheten der? Da har du en kjempelang liste med krav på fem hundre ting. Og så skal hele den flyte samtidig ned fossen. At ja, vi lager først alt av software moduler, og så begynner vi å tenke på det tekniske. Og til slutt så skal vi teste ting som er laget for et halvt år siden, og du har ikke noen flyteenhet som er lett å få igjennom for å få raske tilbakemeldinger. Du får ikke tilbakemeldinger før det er gått et år, og da er kompleksiteten så stor at du aner ikke hvem som utviklet denne modulen eller hva som er egentlig feil. Jo mer vi tenker over disse fossefall prosjektene, jo, mer utrolig er det at noen av dem har lykkes. Det er ganske komplekst.

 

Silvija: Ja. Husker du Bjørn Kirkerud og Simula kursene våre? Simula er en innovasjon fra Norge som jeg her egentlig glemte å snakke om i de siste årene, men verdens første objektorientert programmeringsspråk. Utrolig viktig og flott innovasjon. Og det han prøvde å få oss til å sammen med Ole Johan Dahl og kristne i går, som var et hovedmål til mødrene til prosjektet. Dette konseptet med at programmene blir så fort, så veldig komplekse, at du til slutt ikke kan navigere dem. At det var et sånt ordtak, at “enten kan programmet ditt være så komplekst at det er ingen opplagte feil, eller så kan det være så enkelt at det opplagt ingen feil”. Det er sånn at det det å bryte ned de store tingene inn i mye mindre ting som lever et slags uavhengig liv, som er håndterbare, er det også noe som har med lean og agile å gjøre?

 

Signe Marie: Det er nettopp det, for at da får du hver håndterbare funksjonalitet. Den lager du, og så ferdigstiller du den. Helt fra behovet blir klarlagt: er det dette virkelig brukeren trenger?, og så sendes det inn til et agilt software-team som for eksempel utvikle ved hjelp av oss, og så bruke Scrum metodikk. Og da har de en product owner som sørger for ja: Dette er nå den prioriterte funksjonalitet som dere skal sette i gang med i neste sprint, og så jobber de for eksempel i to uker slåtter. Og så har de en liste fra product backlog for hvert lag som blir da satt inn i sprint. For hvert lag er bare kun de funksjonaliteten som er viktigst de skal fokusere på. Og så tar de tak i én og én ting av det, og ferdigstiller. Og så får de feedback fra kunde det med en gang: Er det dette her du ønsket deg? “Ser dette bra ut”, og da får du læring. Og på den måten så kan de for det første skape verdi langt raskere for det at det blir litt og litt ferdig. Så verdiskapningen, den venter ikke helt til slutt. I fossefallsprosjektene var vi jo kjempespent: Hva i all verden blir dette nye produktet som lanseres på første desember, nå har de holdt på i et år? Ikke sant? Ingen hadde sett det før da. Mens når det er Agilt så får du hele tiden sett litt og litt funksjonalitet. Og så får du sagt “Yes dette ser bra ut”, og da blir du også langt bedre til å lære. Du kan ta feedback og du kan se: “Okei, dette her funket ikke”. “Vi må ta det tilbake”, og vi kan respondere med endrede kundebehov.

 

Silvija: Du snakker da om tilbakekoblinger. Du snakker om denne moduleriteten, hvor du bryter det ned i håndterbare chunks, størrelser. Du snakker også om å begrense avhengigheten. Morgan Når det er en stor bolle spaghetti, så er det kjempevanskelig å endre. Du river liksom i ett strå på den ene siden i et drag i en spaghetti på den ene siden så blir det bare kaos hele veien igjennom. Det blir veldig skjøre, veldig forsteinede systemer.

 

Signe Marie: Ja, og det er vanskelig å respondere på endring. For, gjør du endring ett sted, så kan det få konsekvenser alle andre steder. Og du vet ikke helt hvor. Så det å seg heller minske avhengigheter og sørge for at du skaper ekte verdi. At du har en fin veksling. Jeg studerte kybernetikk tok det som hovedfag. Noe av det som gjør at…

 

Silvija: Systemteori, ikke sant?

 

Signe Marie: Ja. Dette å gå raskt. Jeg skal finne ut: hvordan kan jeg få god og høy kvalitet på tilbakemeldinger, raskest mulig, sånn at jeg kan gjøre endringer?

 

Silvija: Ja, og det du bygger da er et slags Legosystem da, om du vil. Hvor du kan lett dunke eller endre farge på en av blokkene, eller forbedre en av blokkene uten at hele systemet må forkastes.Og så har jeg lyst å spørre deg. Det høres egentlig veldig flott ut i teorien, men i praksis det å bryte ned en kompleks problemstilling i et sett med mindre problemstillinger. Det å virkelig forstå problemet, det er jo det som er så utrolig vanskelig. Så hvordan kommer man i gang?

 

Signe Marie: Du kan si det er vanskelig, men det er jo også helt essensielt. Hvis du ser alternativet med fossefall, så er den metodikken hvert fall ikke noe bedre. Når du tror du kan gå, snakke med alle ulike avdelinger og få inn alle type krav, og så prøve at noen gruppe setter seg å sortere kravene i “shall have”, “must have” og “should gave”. Så skal man overlevere det til en annen gruppe som skal tolke disse behovene på sin måte. Og så tar det kjempelangt tid før du får feedback fra noen. Så i agile-software-utvikling er alt avhengig av at du har de riktige personene med i teamet, og at du har kunder som virkelig ønsker dette nye produkte,t som kan si noe om behovet. Skal du lage et IT verktøy som støtter leger og sykepleiere på et sykehus, så må du for all del ha ekte folk å snakke med, som kan gi tilbakemelding på: Er det dette vi trenger? Det er jo noe av kunsten.

 

Silvija: Men finnes det noe regler da. For hva som er håndterbart? Hvor store skal disse komponentene være?

 

Signe Marie: Jeg tror hvert software-team finner sin egen praksis, og av og til så prøver de å estimere: Hvor stor er denne jobben? For det er ikke alltid man klarer å estimere det på forhånd, eller når det er et krav. Hvor mye koding trenger vi for å få det til? Kanskje det dukker opp flere ting. Det kan være noe så enkelt som å lage en knapp, eller det kan være mer avanserte ting. Og så er det nå at de lærer også. Etter hvert som de jobber på denne måten, så lærer de å bli bedre og bedre på å bryte ned i håndterbare enheter som skal utvikles. Over tid blir de dikte oss dyktig og se på estimere omtrent hvor mye klarer vi på disse to ukene. Det kommer av erfaring i måten å jobbe på det.

 

Silvija: Det jeg vil til Sigma er at vi snakker om folk som lager software her. Jeg tror at denne metodikken er like verdifull for folk som lager tjenester, som involverer mennesker, eller jeg så hvilken som helst organisasjon som skal gå fra sånne store monolittiske siloer. Som styres med treårs strategier til mere disse selvstyrte tverrfaglige team som leverer på oppgaver. Og det du sier er at dette her er ikke bare outside-in, ikke bare mere modulert, ikke bare mere tilbakekobling og lærene, produksjonsmål metode. Men det er rett og slett en mer fleksibel måte å organisere seg på, og det må ledes på en annen måte også. Forstår jeg deg riktig?

 

Signe Marie: Ja, der har du jo noe essensen i dette her. Når du sier at det du forstår at dette her kan det jo brukes på alle andre områder, og at det har med ledelse å gjøre, og en helt ny måte å jobbe på. Der kommer vi inn på essensen med. Ja, agil ledelse og mere smidig organisasjoner. Dette er jo konsepter fra lean som er brukt i fabrikker. Og så har vi brukt det innenfor softwareutvikling og DevOps. Men, Silvija, min største bekymring med dette her. DevOps, det er jo noe som gjør at de kan lansere programvare to.tre hundre ganger mange, kanskje flere hundre ganger raskere enn andre organisasjoner. De kan lansere programvare mye raskere, og så går det sjeldnere feil. Enn i tradisjonelle organisasjoner. Og når det går feil, så klarer de å rette det opp to tusen ganger raskere, fordi at da vet de jo hva som har skjedd. Det er et team som følger med på sine features, som de lanserer ut og ser om noe går feil. Og så tar de tak i det med en gang. Men hva skjer når vi får sånne softwarefabrikker, hvis ikke virksomhetene også omstiller seg til en slik hastighet å jobbe i? Hvis ledere på virksomhets nivå skal fortsette og sitte med veldig firkanta måter å jobbe på, og du må ha autorisasjon for alt mulig og holde kontroll. Alt av forskning hittil på DevOps viser at det må en helt annen type ledelse til for å lykkes.

 

Silvija: Vi kommer tilbake til eksempler på det vi snakker om nå. Litt av målet vi i LØRN har med noen av disse her kursene er å gi folk et slags nytt vokabular. Og å bløffe litt rundt Agile, om ikke annet. Så vi har snakket om best praksis. Vi har snakket om lean. Vi har snakket om Agilel. Og så har du underveis nevnt flere ting, scrum, DevOps og design thinking. Jeg tenker du kanskje kan hjelpe oss å forstå hva de tre tingene betyr, før vi avslutter denne første seansen?

 

Signe Marie: Yes, hvilken skal jeg starte med? Scrum! Så, da Agile manifesto kom skjønte vi at “Åja, vi må jobbe litt annerledes. Vi må jobbe mer agile”. Så ble det raskt adoptert av en rekke organisasjoner og det som ble best praktisk måte å jobbe med agility på, for softwareutviklere. Den metodikken er kalt Scrum. Den er en veldig enkel metode å forklare, men ganske vanskelig å etterleve. Og forklaringen det er at det er egentlig bare tre roller. Du har en “product owner”, som hele tiden har kontakt med kunden for å spesifisere disse kravene som skal være i produktet. Og så har du teamet, som er, ja, kanskje fem personer. Ikke for stor gruppe, fem seks stykker. De jobber i sprinter på cirka to tre uker fast, hele tiden. Det er en del av scrum metodikken, og de har et møte med “product owner” for å finne ut hva er det vi skal jobbe på i neste sprint? Og så bruker de, så tar de en ting derfra og passer på å få det ferdigstilt. De har begrensning på hvor mye arbeid de skal ha på en gang, slik at de slipper multitasking og heller fokuser på ferdigstilling. Og så demonstrerer de for kundene ved slutten av hver sprint. Det gjerne en Agile coach eller scrum master som hjelper dem med metodikken. De hjelper med det menneske fokuserte, måte å jobbe på, hjelper dem kanskje med å kjøre retrospekt på slutten av hver sprint. Det med: hvordan funket teamarbeid vårt? Målet for scrum master er å gjøre dette teamet mest mulig selvstyrt, så etter hvert så kan det bli mindre og mindre å gjøre for Scrum master, slik at man kan være coach for flere scrum team.

 

Silvija: Kan bare spørre deg om noe her? Det er to ting jeg sitter å tenke på nå. Jeg husker min første jobb i Fast. Det var min første jobb i mote, privat næringsliv. Jeg var veldig mye akademia og forskning før det. Jeg hadde fått et veldig bra råd av min sjef, og jeg lurte på liksom hvordan jeg skulle angripe alt. Jeg fikk i oppgave å lage “best practices” for søk innen informasjons lønnssystemer, og det hadde vi leverte. Vi skulle dokumentere og hjelpe våre kunder med å jobbe ut ifra en som best practise metodikk. Og så sa han veldig tidlig at: SIlvija. I stedet for å koke havet er det veldig viktig at du har noen suksesshistorier, relativ tidlig”. Som jeg da kan bygge på og lære fra. Jeg tror han var min scrum coach. Det andre som jeg har lyst å nevne er at når jeg hører deg snakke om disse scrum teams. Det ene er at det det skjer såpass nært at alle må skynde seg. Og alle vet hva de skal gjøre. Og det skal skje relativt snart. Av og til når oppgaven er så stor. Så bruker meg en litt på lang tid å komme i gang, å finne retning. Men det er også lettere kan skje å holde hverandre ansvarlig og så at vi vet nøyaktig hva de andre skal gjøre, og at det ligger en sanne team dynamikk hvor du skal levere. Men de andre skal også levere.

 

Signe Marie: Mhm. Det er klart det. Vi har nå som team felles mål, og vi har klart for oss hva det er vi skal lage denne sprinten. For det sjekker vi ut og stille spørsmål ved med “product owner”. Også dette med å skynde seg. Det er egentlig litt motsatt. Vi vil heller at det skal bli jobb i en “steady pace”. Hvis det blir hastverksarbeid, så blir det jo feil som forplanter seg til dyre ting vi må rette opp når produktet er lansert senere. Så det å se faktiske jobbe i et tempo som er komfortabelt for dette teamet og bygge teamet til å bli sånn ja, gjensidig avhengig av hverandre. De har massevis at practises. For eksempel. Hver gang jeg er ferdig med kode, så har jeg en av mine kolleger til å gjøre en review, som blir å sjekker hverandres ting, ikke sant? Og vi har fokus på hvordan kan vi forbedre måten vi jobb på i temaet? Hvordan kan vi trives enda bedre? Og så får de jo kontakt med kundene. Hver gang de har en demonstrasjon for kunder, hvis de gjør dette er riktig, som er det veldig viktig å god bygge god relasjon til disse kundene. Da kan du få feedback med kvalitet. Og hvis du ikke har sånne scrum løsninger blir det jo som å kjøre en kontroll uten kontrollfunksjon. Da kan det gå i feil retning, som er helt essensiell.

 

Silvija: Men du, utrolig fint å høre på deg. Hvis vi tar DevOps veldig kort. Og design thinking. Så skal vi snakke mer om hvordan de ser ut, på kundeeksempler. Ok?

 

Signe Marie: Ja, så veldig kort om DevOps. Agile. Altså den måten å jobbe på, med scrum metodikk. Det ble jo mer og mer populært å jobbe sånn. Med beste praksis. Det ble noe som et hvert de fleste organisasjoner skjønte at det var langt bedre enn fossefall. Men så fikk de ferdigstilt programvare i utviklingsmiljø, og så kommer det til drift. Hva skjer da, Silvia? Når du kommer dit? Jeg skal gjerne ha satt noe i drift i dag. Hva sier driftsavdelingen da?

 

Silvija: Da sier de “kom tilbake om tre uker når jeg har tid”.

 

Signe Marie: Ja, og så sier de: “Dette er stor risiko”. Og “dessuten så må vi ha kamp møte på torsdag neste uke”. “Send inn forslaget”. Det har vært ganske rigid før du får produksjonssatt noen ting i sånne tradisjonelle i tre miljøer fordi at kompleksiteten i infrastrukturen på serverrommet har også vært enorm. Bare en liten endring, ett sted, kan gjøre at andre tjenester går ned. Og det har jeg jo erfart selv, da jeg startet på Veritas. Da hadde jeg ansvar for ni webservere, og alle var satt opp forskjellig. Og en servet intranettet, en servet det internett på utsiden. Hvis jeg skal kjøre en patch på ett sted, og det funker der, så ville ikke det være det samme som at det funker på den andre maskinen. Den kunne plutselig gå ned, og da alt var så komplisert. Og det som har skjedd med DevOps, sammen med Cloud Computing, og en hel masse teknologiske konserter da. Dette startet egentlig med en frustrert softwareutvikler, han heter Patrick Bubba og kom fra Belgia. Han jobbet med Scrum så lenge. Det er en frustrasjonen med å ikke få produksjonen satt, og han ønsket at vi skulle kunne tenke annerledes innenfor drift også. Og så satte han i gang.. Egentlig så han på en konferanse. Der var det satt opp som en rundbordsdiskusjon med Agile Tankegang i drift. Han gikk på den, mer der var det jo ikke noen. For han som hadde kalt inn til denne hadde ikke fått noen respons. Dette var vel i 2007 eller noe. Så klarte han å lete opp han som kalte inn. De pratet om dette, om det å få inn mer Agilt i hvordan drifter på. I starten så var det lite interesse rundt det, men så var det vel et som foredrag som Flicker holdt, tror jeg. Det var en Agile konferanse hvor Flicker hadde et foredrag hvor de virkelig spilte ut rollene mellom utvikling og drift, hvordan utvikling kommer inn og endring og så videre. Det var to stykker som holdt dette foredraget. Det ligger på YouTube fortsatt, så du kan finne det. De satt i Scene dette, hvor dette utviklerne ville puste deg ut og drift sitter der og sier stopp. “Dette må vi ha mere fokus på”. Og så begynte, så satte de i gang…De kalte sammen både utviklere og driftsfolk til noe av det som de kalte da “The DevOps stays”. For å få mere fokus på: hva kan vi gjøre for å få software helt ut i produksjonen? Dette var i 2009-2010. Det har jo gått en del år siden. Det har skjedd enormt mye på dette. Hvor leverandører”

Leksjon 2 - ID:M0011b

Leksjon 2 - ID:M0011b

Leksjon 2 - ID:M0011b

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN fundamentals. Dette her er foredrag nummer to i vår miniserie om agile leadership og LEAN sammen med Sigma fra teambyggerne. Sigma. Denne halvtimen skal dreier seg om eksempler, dine favoritt eksempler, på noen som anvender noen av de konseptene vi snakket om i forrige del- kurs. Om lean, DevOps, Design Thinking, scrum og best practises. Vi brukte en del konsepter, og nå gleder jeg meg til å se dem i praksis. De eksemplene. Hva tenker du er gode eksempler for å få oss til å huske?

 

Signe Marie Hernes Bjerke: Gode eksempler på å få til å huske Agile og Lean?

 

Silvija: Ja. Alt vi har snakket om. Jeg tror at folk husker bare eksempler. For at de liksom har noen knagger å henge dem på. Så hvis du har noen nasjonale eller internasjonale ting som du sier at “ ja der kan jeg se det!”.

 

Signe Marie: Ja, altså. Vi kan jo nevne noen da. Det er mange organisasjoner i Norge som jobbe på denne måten og har skrudd tankesettet sitt om ganske drastisk. Noen av de som er kanskje første ute i Norge var Finn.no. Jeg vet ikke helt hvem som var først og sånt, men de var tidlig i hvert fall. Og jeg vet det ut fra foredrag de holdt på konferanser og så videre. De stod i et stort dilemma. Det er kanskje ti år siden, ikke sant? Hvor de stod idette dilemma skal de legge ned nettavisene sine. “Er ikke det å skyte seg selv i foten?” ble det sagt. Når de fortalte om sin reise, så var det ganske mye kulturforandringer, og det å hente inn ekspertise fra andre land som hadde lyktes i den agile måten å jobbe på. Det å bygge DevOps blant annet, og andre konkrete eksempler. De har også skrudd om i Nav etterhvert, ikke sant? Hvor de har mer og mer fokus på jobbe agilt, og i starten så han Thorbjørn Negl Larsen, som har fortalt litt om dette her i diverse, ja, podcaster og sånn. Han forteller jo at i starten så var det jo et sånt lite Mikke Mus team som begynte da som et Mikke Mus IT-hus som jobbet med nye metoder. De fikk ikke så mye oppmerksomhet, de satt bare å jobbet i et hjørnet. Det var disse store store Master Dent prosjektene, som var måten vi jobbet på før. Bør det være innleid bøttevis med konsulenter? Og store prosjekt og organisasjoner og styringsgruppe og sånt nå? Så det var ikke så stor oppmerksomhet på dette lille teamet i hjørnet, sa han, før de plutselig stakk av gårde med “Årets digitalisering prosjekt 2017”. Hvor de hadde sett på en helt ny måte å få til dette med… Var det sykelønn lest blant annet nå? Sykemeldinger. Og det de hadde gjort var…

 

Silvija: En kort kommentar fra meg, for jeg vet at Torbjørn, han brent nesten ut med å liksom gjennomføre dette her. Det er ganske stor sånn organisasjonsmotstand. Det har ikke noe med at folk ikke liker ideen. For alle skjønner er det en god idé, men vi her hvis vi måler organisasjonen og vi gir retning til organisasjonen gjennom et apparat som er skrudd sammen for mastodont prosjekter og min realisering av risikoen rundt det og budsjettene bygges for dem. Det å jobbe lean, det krever også en annen måte å budsjettere på som er veldig fremmed i mange organisasjoner.

 

Signe Marie: Ja, du har seg rett. Hele organisasjonen er egentlig nødt til å tenke på en annen måte. Det er en enorm kulturreise. Det er mange som kanskje begynner å forstå konseptet med verdistrømmer og flyt og sånt. Dette med den hierarkisk organisasjonen og måten akkurat den, som du sa vi er bygd opp på. Med i målstyring fra toppen med mål som da sendes nedover i hver eneste silo, som skal da ha sine budsjetter å holde seg til dem og sine mål. Og nå dem. Det er ikke rigget for å tenke på tvers. Jeg holdt nettopp et foredrag på den engelske ITMS konferansen med tittel “Når er utløpsdatoen på den hierarkisk organisasjon?”. Vi er så vant til å tenke sånn.

 

Silvija: Men, bare måten man søker om støtte også. Vi har søkt noe penger fra Innovasjon Norge om at den beste man beskriver prosjektet sitt på, måten dette her er satt opp format messig. Forventer egentlig en fossefall? Du skal ha delmål, og de delmålene skal være sortert i tid, på bestemt måte. Det kan overlappe, men det å formidle at det er så tett sammenkoblet egentlig mellom disse delmålene. Budsjettene vil henge sammen sånn også. Det var så vanskelig å skvise inn et lean prosjekt i det rammeverket som forventes av en vellykket søknad. Jeg tror at ved veldig mye av vår våre store prosjekter innenfor offentlig kjøres etter samme mal hvor du må liksom ha hovedmålene og delmålene, og det er så hierarki. Og det har så lite feedback?

 

Signe Marie: Ja og hele det offentlige systemet er jo bygd opp utrolig hierarkisk og byråkratisk. Ikke bare er det innenfor en organisasjon, men organisasjoner og lag oppå hverandre, hvor man har søkt om bevilgninger og budsjetter og sånt nøye på årlig basis. Så du har så rett at det systemet her, det er ikke helt laget for…. Det er noe av det som gjør det vanskelig å virkelig jobbe etter de nye metodene. Men så må vi huske på at det er forskjell på budsjettering. Som du gjør da upfront for liten laget estimert en tom pott med penger som blir fordelt ut. Og det med kanskje Funding som er virkelig å så få fokus på det arbeidet som skal gjøres. Hvis du skiller mellom de som har fått et budsjett, men du kan kanskje internt i din organisasjon er likevel i jobbe agilt. Kanskje begynne med å allokering, hva skal vi egentlig prioritere nå? Hva er det som er viktigst? Hvor er det vi skaper mest verdi? Og at du ikke har det dere fastsatte årlige budsjettene. Det er veldig mange organisasjoner som har begynt å utforske nye måter å gjøre dette her på.

 

Silvija: Ja, og det gjør vi i en del privat arbeidsliv. Men i staten, hvor måtte du har moren til alle budsjetter som har statsbudsjettet? Og så skal tiden lite ned derfra. Og så skal det helst ikke overlappe for mye heller. Og så vil du ha tverrfaglighet og samarbeid, men det er jo helt adskilte budsjett. Og så er det sånn at det er målstyring som er greia, tror de. Det betyr at du må vite på forhånd hva målene er. Så må du vise at du er levert nøyaktig på de målene. Du har ikke lært noen ting iløpet av året, ikke sant? Hvordan håndterer du en verden som er så full av nye ting at du må bare lære? Du kan ikke vite alt på forhånd.

 

Signe Marie: Ja, og det er hele det tankesettet der vi må forsøke å formidle ut til verden at “dette her går ikke lenger”. I en verden som hvor endringene skjer så raskt som det du gjør nå… Måten å tenke på har fungert bra i den tiden hvor alt var statisk og folk ble på sin plass og stod hvis en lest i 20 år på et arbeidssted, ikke sant? Og nå endrer verden seg. Kundenes behov endrer seg. Teknologien endrer seg. Alt dette med klima, bærekraft, globalisering og denne måten å tenke på. Lederne tror de får mer kontroll. Det er jo ut fra et kontrollbehov. Det at de ska sette målene og forplante det nede i organisasjonen og få rapporteringen tilbake. Og så ser de ikke hvor mye det faktisk hindrer organisasjonen med å gi og skape verdi for sine kunder. Det hindrer organisasjonen å være innovativ. Den hierarkiske organisasjon funker når det er satt omgivelser og ting, og ikke stor endring. Men skal du ha en lærende organisasjon som også har en raskere måte å kunne skape verdi for sine kunder. Da må du over på et helt nytt tankesett når det gjelder både kultur og ledelse og måten du styrer virksomhetene på. Vi har jo noen spennende eksempler på det også, Silvija.

 

Silvija: Ja, og jeg, jeg tenker at de du nevnte til meg tidligere Vipps og Skatteetaten er kjempegode eksempler. Jeg er helt enig i det, men for meg er kanskje Altinn “kongeeksempelet” fra Norge. Men vi kommer tilbake til kanskje det senere. Jeg har så lyst å høre deg på dine favoritter. Internasjonale eksempler? Ja, Patagonia, nevnte du, Buurtzorg. Og?

 

Signe Marie: Jeg trakk frem de. For det at da tenker vi utenfor IT. DIsse du nevnte er jo innenfor IT. Hvordan det de er klarte seg tilpasse seg innen skatt. Tenk deg forskjellen de har gjort for oss mennesker med hvor lett det er å levere skattemelding nå kontra da jeg vokste opp og min mor satt i en uke med alle papirene utover hele bordet og fylte inn alle disse dokumentene. Så det er bare skjedd en revolusjon. Med Altinn og skatt og disse tjenestene vi nå kanskje tar som en selvfølge, men som faktisk har gjort livene våre utrolig mye enklere. Hvis du da skal ta dette helt ut til ett steg hvor du begynner virkelig å lytte på brukernes behov. Da vil jeg først nevne Buurtzorg. Som er hjemmesykepleie i Nederland. Tidligere var det en skikkelig hierarkisk organisasjon. Forløperen til dette er noe som heter: Jos de blok som var sykepleier i et system der alle sykepleiere ble målt på effektivitet. I tråd med det målstyringstyranniet ble det definert produkter. Som for eksempel var å skifte bandasje, det var et produkt, eller å ta et bad. Disse pleierne måtte hjelpe av og til de pasienten med å ta et bad og så videre. Så det ble et produkt. Og så ble det sagt at et bad, det skal ta ti minutter. Å skifte bandasje, skal ta fem minutter. For å gjøre det skikkelig effektivt var det også en kode ved hver pasient dør som ga de mulighet til å fylle inn koden for hvilken pasient og hvilke produkter de hadde levert. Så ble det målt på hvor mange pasienter de rakk på en dag. De ble de satte på turnuser som de aldri visste på forhånd, og ble målt på hvor mange pasienter klarer de å rekke per dag. De mest erfarne sykepleierne måtte ta de vanskeligste produktene, selvfølgelig. Ja, så de fikk vi nesten ikke tid til ting. De jobbet bare for å få ting unna og hadde kanskje 20 pasienter i løpet av en dag. Jos de blok forsøkte vel først å jobbe med systemet innenfra, i stedet så fant han ut at og når det ikke var mulig, så startet han en helt ny organisasjon og denne organisasjonen heter Buurtzorg. Jeg vet ikke helt om jeg uttaler det riktig, men det betyr at en nabo hjelper. Det er blitt nå den største sand organisasjonen for hjemmesykepleie i Nederland. Det er 15.000 sykepleier.

Silvija: Frivillig?

Signe Marie: Nei, det er jobben deres. Fulltidsjobb hver dag. Men alt er basert på selvstyrte autonome team og det som er Jos de blok sin jobb nå. Det er virkelig å promotere dette. Han er laget sånn som skole for hvordan selve styring skal fungere, hvordan løse konflikter, hvordan jobbe med teamarbeid. Teamene får mulighet selv til å bestemme: Hvor mange pasienter skal dere ha? Hvem er det som ser etter hvem? Og de har tid til å bygge relasjon, sette seg ned og ta en kaffe, snakke med ikke bare pasienten selv, men bli kjent med familiene deres og naboene. De går den ekstra milen for å virkelig ble kjent med mennesket bak. Sykepleierne har langt mer meningsfylte jobber. De stortrives med den måten å jobbe på. Og pasientene kunne jo ikke tenkt seg noe annet. De har altså de samme to pleierne som kommer hver eneste dag, og som har tid dem og som ser dem og som kjenner familien deres. Jeg husker ikke helt. Det er noen år siden Ernst og Jong hadde da en undersøkelse på å måle effektiviteten til Buurtzorg i forhold til de tradisjonelle måten å gjør det på. De andre organisasjonene som fortsatt driver med målstyring. Sluttresultatet er at totalt sett så bruke Buurtzorg 40 prosent mindre tid hos pasientene. Det virker jo helt ulogisk fordi at de tar seg jo tid til å sitte ned og ta en kopp kaffe og så videre. Men det er også alt dette med misforståelser og hes og bles. Som gjør at det som først kommer inn i hjernen min og så kommer andre inn. Og så blir ikke pasienten noe bedre. Helsen til de pasientene som er i systemet i Buurtzorg blir sett på som mennesker, og de kanskje ble oppfordret til å klare ting selv. De blir sett og hørt, og de får et nettverk rundt seg på en helt annen måte. Totaliteten er så bra.

 

Silvija: Sigma. Jeg hører tre ting i det du sier nå. Det ene er dette med tillit versus kontroll som liksom ledelsessmessig. Det er ikke det at vi må måle: Hvor mange ganger har folk vært innom og gjort hva, men at vi beskriver godt nok hva de skal gjøre, og så sørger vi for at de vet selv “what good looks like”. Men det krever at lære og formidle det ganske godt. Så hører jeg deg snakke om en ny oppfatning av effektivitet. Da må vi må være veldig kloke på hva vi faktisk måler, og det her noe med brukerens opplevelse. Og dette bringer oss kanskje litt tilbake til Design Thinking. Hva er det egentlig tjenesten her? Er det noe mennesker gjør, eller er det noe som etter hvert… Litt en sånn diskusjon i forhold til er i å roboter og fremtidens tjenester. Jeg tror jeg tror det dreier seg veldig mye om hva skal mennesker gjøre, og hva skal den andre gjøre? Så klarer man å akseptere dette med… Jeg antar er det er fortsatt noe offentlig finansiert for dette her. Fortell oss! Hva var hva jeg her sa nå?

 

Signe Marie: Nå hadde du mange spørsmål som jeg lyst til å svare på.

 

Silvija: Ta det du vil.

 

Signe Marie: Ja, tor jeg starter med det du begynt med. For det er nemlig essensen her, det er tillitsbasert ledelse. Når du tenker over den målstyringssystemet vi har vært så vant til og levd under så lenge. Vi tenker “sånn må det bare være eller så blir det jo bare anarki”. Hva er det dette egentlig baseres på? Hvilken grunnleggende tro er det vi har om våre ansatte når vi tenker det? Så her er det noe med ett helt annet skift. Hva er det som gjør at vi tror at ledere på toppen må sette alle disse målene på forhånd, og så passe på å sende dem nedover og måle på effektiviteten til disse, for eksempel sykepleierne i dette tilfelle. Men det gjelder alle andre organisasjoner også. Det som disse helt selvstyrte organisasjonene har gjort, “boss free”. Det er å virkelig kommunisere den hensikten. Overordnet: Hvorfor eksisterer vi? For Buurtzorg. For å ta det som et eksempel. Det er jo at vi skal sette hele mennesket til pasientene, og at vi skal sørge for å så gjøre alt vi kan for å få dem friskest mulig. Det er det faktisk sykepleierne som faktisk jobber med dem til daglig som er best til. Når vi først erkjenner det hel, med en gang vi har dette i tradisjonelle organisasjoner hvor vi har en leder for en silo. Det på enn at at beslutningen skal tas av lederen. Hva gjør det egentlig med medarbeiderne? Jo, da blir vi på en måte deaktivert, på en måte. Tenk deg for dine egne barn. Hvis du er den som skal si hva de skal gjøre hele tiden, og stadig måler dem på hva de faktisk har gjort i forhold til hva du sa, hvor engasjerte blir de? Hvor mye vokser de i rollen kontra hvis du sier “vet du hva kjære, dette må du finne ut av selv. Jeg vet du finner en løsning”. Så vokser de på erfaring og får mer og mer tro på seg selv. Når vi i organisasjonene setter fokuset på det som er virkelig viktig og lar de som er ansatt få snakke med de de leverer tjenester til, og hele tiden sjekke: Hva er det de trenger? Da blir på en måte lederrollen en helt annen. Det blir ikke en lederrolle som skal være der og passe på å sette mål og følge opp mål. Det blir en lederrolle, som må si: Hva trenger dere av oss for å gjøre en best mulig jobb? Så det handler om den grunnleggende tilliten til å si: Vi ansette folk som de tenker er de beste på dette området. Hvorfor i all verden skal vi drive å kontrollere?

 

Silvija: Det ene er dette med tillitsbasert ledelse, som da må være basert også på en veldig god forklaring av purpose. Litt sånn: It starts with why. Så var det dette med effektivitet. Hva betyr effektivitet egentlig? Du sier at disse folka som fjør det som er riktig, og ikke det som de blir i utgangspunktet målt på. De leverer faktisk bedre resultater på alle mulige måter?

 

Signe Marie: Ja, både når det gjelder resultater og kundetilfredshet. Men også bedre resultater på trivsel og engasjement hos de ansatte. Det er klart når du tenker etter…Du kan ikke gå fra en dag til en annen. Fra å være underlagt alt sjefen sier til å bli totalt selvstyrt. Man må jo bygge den kompetansen. Hvis du for eksempel i DevOps sammenheng bygger den kompetansen hele tiden for feedback fra bruker og jobber i sitt eget tempo. Det endrer hele dynamikken i organisasjonen med ledelse. Noe som er ledernes mål, å sette riktig retning. De må sette fokus på at vi gjør de riktige tingene, og der går det også mer å finne de meningsfylte målene som gjør at vi treffer den indre motivasjonen til de ansatte. Det blir også viktig.

 

Silvija: Ja. En ting er jo “what good looks like” og hva er reell effektivitet. Det andre er hva er det vesentlige her med tjenesten? Jeg lurer på om vi bruker av og til om det er menneskene, om det så er sykepleiere eller andre roller. Litt som om de var maskiner. Det er så veldig tredje i industriell revolusjon, i stedet for å tenke at at menneskene skal gjøre det bare mennesker kan. Og det er det som er egentlig den mest verdifulle tjenesten.

 

Signe Marie: Det kommer jo fra en plass. Det hierarkiske organisasjonen ble jo funn oppfunnet på et tidspunkter i den industrielle revolusjon. Man tenkte jo på “hvordan skal vi bli ett?”. Han tenkte på organisasjoner som et sånt velsmurt maskineri. Det var bare å putte folk i bokser og trene dem på akkurat den ene oppgaven. Den måten å jobbe på fungerer kanskje ikke så godt i dag.

 

Silvija: Jeg var på en konferanse i går hvor jeg satt og tenkte på akkurat den parallellen du trekker opp nå. Hvor vi må slutte å tenke på organisasjoner som maskiner og begynne å tenke på dem som organismer.

 

Signe Marie:] Ja.

 

Silvija: Jeg vet det høres helt dumt ut å si at “vi er bare maskiner eller vi er bare våre data”. Men, men jeg tror det er liksom med kunstig intelligens og alt det digitale, så kommer det til å bli mye mere tydelig dette med: Hva er det vi skal brukes til? Og hva er det maskinen skal gjøre for oss? Det skille skjer også etter hvert i organisasjonslivet tror jeg at det er organismer som må ha en god flyt.

 

Signe Marie: Vi trives best når vi vet at vi kan bidra på en god måte. At arbeidet vårt er meningsfylt, og vi kan være med på å gjøre en forskjell. Vi vet ganske mye om forskningen på hvordan gode team fungerer. Google hadde blant annet dette kjempeprosjektet hvor de studerte dette: hva er kjennetegnene ved disse teamene som blir som høy prestasjonsteam? Forskerene var kanskje litt overrasket når de fant at en av de aller, aller viktigste faktorene var psykologisk trygghet. Vi er faktisk levende organismer. Vi er mennesker med både meninger og følelser, og som av og til kan gjøre feil. Hvis du ikke har den psykologiske tryggheten blir jo det å gjøre feil eller innrømme feil kjempeskummelt. Hvordan kan vi da få en lærende organisasjon? Så når du begynner å tenke over hva dette egentlig innebærer, så gir det mening. Vi må for å få brukt hele det menneskelige potensialet, så må vi bort fra denne tradisjonelle måten. Hvor vi noen omtrent behandler mennesker som maskiner. Vi skal sette målene ned på detaljnivå. Så skal vi bruke masse tid på å få informasjonen opp igjen i form av rapporter. Jeg har lyst til å nevne et annet eksempel som du snakket om også. Skal jeg ta det nå?

 

Silvija: Ja, la oss bruke fem minutter på Patagonia og Århus.

 

Signe Marie: Ja. Det som er så flott med Patagonia er at de illustrerer så godt en organisasjon hvor det er selvstyre. Altså selvstyrte team som jobbet. Men det har så sterkt overordnet purpose, at alle vet hvorfor de er der. De vil gjøre en forskjell for planeten, og som har drevet dem til å ta beslutninger som faktisk “doesn’t make a sense”, hvis du skal tenke business og profitt. For eksempel så konkurrerte de jo med andre som lagde fantastisk innpakninger. Og så bestemte de at dette her er jo bare “nonsense” for planeten. Vi produserer et tonn av unødvendig innpakningspapir, ting som bare blir fraktet og kastet. Så de kuttet ut innpakningen i stedet. De så at det var risiko for å bli “out of business” og konkurreranse, men allikevel at de gjorde det for det. Det var det som var det riktige å gjøre. I ettertid så har det jo vist seg at hva om det gir så mye respekt at det får enda flere ting tilhengere til Patagonia. De bestemte seg også for å bare gå for organisk bomull, selv om var mye mere profitt uten dette. Det å ta disse er litt tøffe valgene, som kanskje er helt ulogisk, hvis du tenker bare fra profitt. Men fordi det har en sånn sterk verdi da.

 

Silvija: Men, men det du snakker om her tror jeg er litt sånn verdidrevet lederskap. Jeg fascineres av Patagonia eksempelet også i forhold til bærekraft. For jeg vet om ganske mange andre eksempler som sier at “nei, det kan vi ikke gjøre for da taper vi konkurransen”, ikke sant? Det en av de tingene som fascinerte meg med dem først. Det var denne her, Superbowl reklamen hvor de slo opp en sånn video. Dette er de dyreste reklame minuttene i USA. De hadde en reklame hvor det egentlig bare sto noe sånt som at “don’t buy this jacket”. Ideen var “ikke kjøp den”. Hvis du har en gammel en kan vi reparere den for deg. Resultatet var hyggelig at folk kjøpte den, men i tillegg det at de virkelig, som du sier, tar tøffe valg. De bruker ikke dette for å grønnvaske. De prøver egentlig å endre verden med å bruke påvirkningskraften sin. Det tror jeg kanskje også er både den beste ledelsen og beste marketingen du kan få.

 

Signe Marie: Ja, og så pluss at den indre motivasjonen i de som jobber der. De vet at de står for noe viktig. De kan gjøre en forskjell i verden. Den kraften skal du heller ikke undervurdere. Det er et fantastisk eksempel.

 

Silvija: Har du også et eksempel på kundertilfretshet i forhold til er agile eller hva? Hvordan tenker du at dette henger sammen med agile og lean? Det vi snakket om.

 

Signe Marie: Det er hvert fall et annet eksempel på selvstyrte team, hvor du stoler så mye på medarbeiderne når du har de er innenfor denne hensikten. Det er derfor vi er til. Og da kommer jo innovasjonen med stadig nye ting de kan gjøre for å forbedre seg. Både ha en sunn bedrift, men også bedre miljøet. Dette kommer jeg også inn på hvis vi går på Aarhus eksemplet. Det er en vanlig by i vårt nabolag, ikke sant? Vi kjenner jo dette til fra Norge også. Og det kan være ganske så byråkratisk i disse kommunene. Veldig som tradisjonelt oppsett og ting tar tid, og siloene er ganske markante. Vi som innbyggere må kanskje forholde oss til mange ulike avdelinger for å få gjort noen ting. I Århus så har de snudd det helt på hodet. De har sagt at de skal ha en helt ny forståelse, stramme hvor de tar utgangspunkt i borgerne. De har involvert også borgerne i å lage strategien. De er så dedikert på å gjøre dette at de har ikke bare fått med seg organisasjonen sin, men også politikerne og samfunnet i Århus for å få en helt ny forståelse for hvordan de skal levere tjenester. Og der kommer design tenkningen. Hvis det passer å putte det inn nå? Design tenkning er jo heller ikke noe nytt. Det kommer egentlig som fra arkitektur og tankesett med hvordan skal vi istedenfor å liksom bare lage flotte hus. Hvordan kan vi tenke oss hva brukerne virkelig virkelig trenger? Hvordan er det de skal bruke dette her i dagliglivet sitt? Hvordan gjør det en forskjell i deres hverdag? Og det betyr med design thinking metode, går de virkelig ut å finner: Hvilke problemer er det brukerne våre sliter med? Hvordan kan vi løse det ut fra et brukerrettet ståsted? Det de gjør i Århus er blant annet at de har identifisert alle disse typer, en hel rekke kundegrupper som de prioriterer. Det er et prosjekt der som har satt fokuset på de familier som er sosialt eller utsatt, som strever. Dette prosjektet har fått som mandat. Det er 60 familier som er plukket ut, som har det tøft. Og istedenfor å ha mange type saksbehandlere så har de kanskje én eller to som kommer til dem og intervjuer hele familien med. Hva er det dere strever med? Hva er deres drømmer kanskje? Hva skal til for å få foreldrene ut i jobb igjen? Hvordan er det det står til med økonomien? Hva trenger dere av hjelp der for å kunne få realisert deres drømmer? Hva er det barna strever med på skolen? Hva slags drømmer har de? Og og så går de som har intervjuet dem og deres kontaktpersoner tilbake. De jobber da tverrfaglig i alle siloer og får med seg de som har med skolesystem å gjøre, eller de som har med PP tjeneste. Eller samarbeider med andre saksbehandlere, som ala nav hos oss. De har tverrfaglige team som skal støtte denne familien ut fra deres premisser. Det er veldig annerledes enn det vi er vant til. For det som vanligvis skjer jo er jo at en sånn familie som først havner i systemet. De får en saksbehandler fra den avdelingene som kommer, skolen og PP tjenestene. Eller NAV. Alle disse som har hver sine agendaer og som drukner familien i å skulle forholde seg til alle disse. Ja.

 

Silvija: Utrolig godt eksempel på kundersentrisitet.

 

Signe Marie: Ja. Det er det.

 

Silvija: Men så fordrer det at alle disse etatene klarer å samkjøre seg, ikke sant? Det er ikke bare bare. Kan du gi et par suksessfaktorer her. Hvorfor fikk de til det?

 

Signe Marie: Det er ledelsen som er veldig dedikert på at “nå skal vi tenke annerledes” og gir ansatte mere frie tøyler. De går på tvers av siloer og skaper team som skal “serve” det de vil oppnå ute hos brukerne på en helt annen måte. Der har lederne helt konkret sagt at “Vi kommer ikke til å ha denne målstyringssystemet lenger”. Vi kommer til å få mindre informasjon, vi som ledere. Vi må heller stole på de som er på frontlinjen, og det at dataene og målingene, det er der de først og fremst må gi mening. Målinger og data må til de som faktisk sitter ute på frontlinjen og skaper tjeneste for sine brukere. For det er der de trenger dataene, for da kan de ta raske beslutninger og å agere raskt for å forbedre tjenestene. Istedenfor å skulle vente på at det skal gå opp i lagene for å analyseres på toppnivå fra ledere som kanskje ikke er nær brukeren i det hele tatt. Det handler mye om ledelse. Ja. Og å slippe kontroll.

 

Silvija: Ja. Men du, vi kommer til å komme tilbake til disse eksemplene i vår neste samtale, hvor vi skal nå prøve å oppsummere en slags verktøykasse og kanskje belyse en eller to dilemmaer relatert til det vi har snakket om. Tusen takk så langt.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 3 - ID:M0011c

Leksjon 3 - ID:M0011c

Leksjon 3 - ID:M0011c

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija: Seres Hei og velkommen tilbake til tredje del av vår LØRN Fundamentals i agile leadership. Jeg er Silvija Seres, gjesten min er Signe Marie Hernes Bjerke. Jeg må ta med hele greia, Bjerke. Jeg husker deg som Signe Marie Hernes. Så langt tilbake går vi.

 

Signe Marie Hernes Bjerke: Ja. Fra studiedagene, Silvija. Det var tider. 

 

Silvija: Det var tider. Men dette er også tider. Det er utrolig spennende tider, og nå skal vi snakke om en recommended Toolbox, en slags verktøykasse. Vi tenker at nå sitter det diverse folk som enten ledere eller jobber med forskjellige prosjekter eller oppgaver, og de tenker at dette hørtes egentlig ganske interessant ut. Jeg vil gjerne komme i gang. Hvordan kommer jeg i gang? Kanskje litt dilemmaer også. Hva tenker du?

 

Signe Marie: Ja, jeg tror jeg kan starte med det aller største dilemma. Når vi skal ha overgangen til en lean og agile måte å tenke på. Det er det grunnleggende konseptet ressursstyring kontra styring av flyt. Det som tradisjonelle hierarkier er basert på, det er jo ressursstyring. Hierarkiet er delt inn avdelinger med ansvarsområder og grupper, ikke sant? Seksjoner har hver sin leder. Så har du denne strategi og mål som ble satt på toppen, og så blir det sendt nedover i organisasjonen og rapportert opp igjen. Det grunnleggende trosystemet vårt er at de lederne for boksene, de skal ha fokus på ressursene sine og ha maks utnyttelse av de ressursene. Det er en den holdningen vi har hatt. Derfor måler vi også på dem. Det er mange som også driver med Performance management på individnivå. Type sånn “Silvija, nå setter vi disse målene for deg, og du må fakturere så og så mye, og du må gjøre de og de prosjektene”. Massevis av mål. Og så har vi et sånt møte på slutten av året hvor vi sier: Du har nok ikke nådd målet ditt på dette. Så hva gjør det egentlig forholdet mellom en ansatt og en leder? Når du bli evaluert på mål som er satt for et år siden. Føler du deg bra da?

 

Silvija: Jeg sier at virkeligheten er rimelig tøft for gründerbedrifter, så jeg tror nok at vi er der. Eller så overlever vi ikke. Men la oss la oss høre.

 

Signe Marie: Det er veldig mange organisasjoner som er der, men i hvert fall er min erfaring fra Det Norske Veritas der jeg jobbet da jeg fikk et års engasjement i HR-avdelingen. Jeg hadde som ambisjon å prøve å få bort dette systemet. Få bort denne karaktersetting på ansatte på mål som er satt for et år siden. Det var ikke spesielt motiverende. For meg sa er det en som et typisk eksempel på et system som er nesten designet for å demotivere ansatte og ødelegge den relasjonen mellom en leder og ansatt. Hvis du ikke klarer å unngå å få de til å føle seg så evaluert da. For meg så er dette eksempler på litt gammeldagse systemer som vi må begynne å sette spørsmålstegn ved. Hva tjener det egentlig til? Når du bruker forskning på hva det er som gjør at mennesker trives og yter sitt beste og virkelig er engasjert på arbeidsplassen sin. Ønsker vi en arbeidsplass der folk kommer bare for å gjøre jobben sin sånn at de får lønn til å drive AS familie? Eller ønsker vi en arbeidsplass hvor du kommer og engasjerer, du kommer med hele deg som menneske og virkelig få være med et team som gjør noe interessant og morsomt og skaper en forskjell i verden? Mot den siste som vi går med det å jobbe agilt og det å kunne virkelig respondere på en verden i endring da. Alle organisasjoner fikser nå denne store endringstakten, og det er ganske nytt. Dette må å ha en scrum og DevOps måte å jobbe på. Og revolusjonen, den teknologiske revolusjonen innenfor DevOps.  En liten startup kan nå være være en utfordrer til en mest berømt bedrift som har hatt all makt i tredve, førti, femti, hundre år. Det er en helt annen hverdag nå. Hvis du tror du ikke trenger innovasjon og nyskapning, for all del fortsett med gamlemåten, men trenger du å komme over i virkelig mer raske måter og mer innovasjon, og å klare å få utrettet langt mer. Som kunden også blir mer fornøyd med, så er det over i de agile tankemåte du må ha som begynne å utforske.

 

Silvija: Sigma. Jeg må utfordre deg. For det hadde vært fantastisk hvis alle bedrifter og hele samfunnet kunne styres som en montessoriskole. Men problemet er at 90 prosent av jobben består egentlig av ting som ikke er så innmari kreative. Det gjelder til og med verdens mest kreative jobb, som er den jobben jeg har, tror jeg. Det er utrolig mye administrasjon og gjentagende arbeid og papir, pussing og salg. Jeg tror det er litt farlig også å tro at jobbene skal bare bestå av det kreative og det fantastiske. Så det jeg etterlyser er kanskje en slags balansert holdning til det, hvor det er en tvehendig ledelse, hvor den ene hånda får lov og frihet og “space” til å jobbe med det nye. Men at vi aksepterer at den andre hånda må faktisk jobbe med det som bringer brødet på bordet. Det andre som jeg sliter litt med er at de som er mest motiverte, får alltid mest å gjøre også. Det blir en ekstrem skjevhet på tvers av alle team hvor jeg ser at det er noen jobb, noen som jobber 200 prosent, og det er noe som jobber 50 prosent. Alle snakker om at de har kjempemye å gjøre. Men det er urettferdig, rett og slett.

 

Signe Marie: Jeg er veldig glad for at du tar det opp, for det et det må jo være en balanse. Hva poenget mitt var, var å prøve å sette det litt på spissen og se at vi tar nå et litt kritisk blikk på de maten vi har jobbet på før. Hva er det vi kan gjøre for å gjøre oss litt mer smidig for å for å kunne bli mer i stand til å møte morgendagen? Du spurte om verktøy her, og verktøy som vi bør begynne å se på for å kunne tenke mere ja, rundt agil ledelse, som er temaet for denne sendingen. Det er jo ikke det at vi skal gi slipp på alt det kjedelige. Det er mer å ansvarliggjøre hele mennesket. Ved å ansvarliggjøre så blir jo får vi jo istedenfor noen få ledere som får vi flere ledere. Fordi at vi tar eierskap til de resultater og hva vi ønsker å virkelig oppnå for våre kunder. Det som er et stort problem i veldig hierarkiske organisasjoner er jo at noen siloer vet jo ikke egentlig hvem er deres kunder heller, fordi at de sitter i midten av en som type verdistrøm. Fordi de ikke vet hva var egentlig det opprinnelige behovet? Og hva er egentlig resultatene vi sammen skal skape i denne organisasjonen? Et av de sterkeste verktøy for å klare å begynne å finne ut av det, er verdistrømskartlegging fra lean. For det første ha et klart forhold til: Hva er våre kunder? Og så hva er verdien vi skaper for disse kundene? Hva er det egentlig de ønsker? Hvis vi ikke klarer å forstå det godt, så har vi ikke sjans til å lykkes med å levere tjenester som treffer det behovet. Da må vi snakke med dem. Der er design tenkning et kjempe verktøy, fordi at det er en metodikk som gjør at du prototyper og tester ut fra brukerens behov. Og det er jo også brukt i lean Start-up-metodikk, ikke sant? Du skal ikke drive å prøve å forutsi alt de lange strategier og planer før du starter opp en bedriften lengre. Kom i gang. Sjekk ut og få tilbakemelding fra kundene dine raskest mulig. Den mentaliteten der. Og, ja?

 

Silvija: Ja. Hvis vi bare ta lean Start-up-metodikk i et lite øyeblikk. Jeg ville egentlig anbefalt den boka som lesning til alle da. Men så ville jeg også bedt folk til å til å anvende det med litt pragmatisme da. Fordi det jeg har opplevd der at folk henger seg villig opp i den tanken at vi skal bare spørre kundene. Vi skal bare spørre kundene. Jeg tror vi skal lage noen hypoteser selv og finne ut da hva kundene synes som de hypotesene. Jeg tror at hvis du bare går ut og spør kundene med veldig åpne spørsmål, som veldig mange forstår. Lean Start-up. Når du lager en helt ny tjeneste, for eksempel. Så er det ikke sikkert at kundene vet hva de skal faktisk svare på de spørsmål du kommer med. Men hvis du viser dem ikke her er A og B: Hvilken liker du best? Da får du et svar og at “dette er nyttigere fordi sånn og sånn”.

 

Signe Marie: Ja. Det er jo en del av metodikken, ikke sant? Å lage hypoteser og ikke ut i fra hva brukerne sier de trenger. Jeg trenger et “sånn og sånn” type system. Hva er det egentlig som er behovet som ligger bak det? Hva er det du egentlig ønsker å få gjort? Det er det jo mange eksempler på også. Det de egentlig trenger er ikke drillen, men hull i veggen. Det de egentlig trenger er ikke å komme enkelt å få lånt en bok på biblioteket. De trenger å få lest innholdet, og kanskje de får det med å taste klikk på mobilen sin, og så er behovet oppnådd på en helt annen måte enn før. Det å virkelig fokusert på behovet bak. Da må du kanskje observere litt. Du har hypoteser og tester du ut, og så må du observere hvordan dette dekker deres behov. I hverdagen deres. Med å  snakke med dem.

 

Silvija: Det tenker jeg er utrolig viktig poengtering. Å fokusere på behovet, ikke på funksjonen. Å komme opp med en del hypoteser. Hvordan tester man det fort nok? Hvordan lager man disse prototyper uten å bruke formelig bortkastet tid på noe som man kanskje ikke skal bruke senere?

 

Signe Marie: Det kom jo helt an på. Design thinking, og ja, på absolutt alle området kan det brukes. Det spørs akkurat hva du skal lage, men hvis det for eksempel er en liten app, så kan du jo lage en skisse i PowerPoint for den saks skyld med illustrasjon av knapper og skjermbilder og sånt nå eller andre sånne grafisk verktøy. Du programmerer det ikke inn før det viser det. På en Design Thinking Workshop med en masse studenter på NTNU skulle vi lage bærekraftige løsninger for produksjon av klær, blant annet. De lagde prototyper i kartong og med illustrasjoner og Legoklosser. Kjempekult! Du trenger bare ett eller annet som kan illustrere ideen din så du får tilbakemelding fortest mulig.

 

Silvija: Så har jeg lyst å spørre deg om lederens rolle oppi dette her. Det tenkes vel litt lett på det. Selv når man ikke engang selv vet akkurat hvor man skal, og det er situasjonen veldig ofte i bedrifter som må drive med innovasjon. Hvordan kan en sånn leder gi nok retning og trygghetsfølelse til teamet?

 

Signe Marie: Jeg tror en kjerne der er å så gi rom for opplæring i metoder og tankesett, men det har veldig mye på lederstil å gjøre at du har en som kollegene lederstil. Du er ikke en leder som kommer med alle svarene selv, eller tror du sitter på fasiten? “Fint at dere har idémyldring, men sjekk med meg før dere gjør noen ting”. Du må la dine folk få komme til.  Vi snakker som om en ordentlig empowerment her. De må vite at de har lov til å utforske, og de blir lært opp i metodikken, og de får lov til å bli flinke i det. Det blir trent, og feil. Det er veldig viktig at feil, det skal ikke sees på som en feil. “Hvem har gjort noe galt nå”, men en faktisk kilde til læring. Det tror jeg er noe av det viktigste lederne må oppfordre til. I Spotify sa de “hvis dere ikke har feilet masse denne dagen, så har det ikke vært innovative nok”. For det er jo feil vi lærer av.

 

Silvija: Det er riktig, men det forutsetter at folk klarer å komme seg opp av feilen og rydde opp i det også. Ikke sant. Det Spotify sier også dette. Jeg spurte dem: Hva er deres største problem i forhold til HR? For de vokse jo veldig som organisasjon. Og jeg lurer på om de klarer å finne nok talent. Og de ser at “ja, det er noe problem. Alle vil jobbe for oss”. “Men det som er problemet vårt er at vi blir ikke kvitt dem”. Og så spør jeg: Hvorfor skal dere bli kvitt folk? “Jo, fordi folk vokser ikke fort nok med rollen sin”. Du må måtte dytte litt folk videre, for rollene i Spotify endrer seg ettersom bedriften vokser som den gjør. Jeg er opptatt av farten fordi jeg tror at bedriftene må jobbe ganske fort nå hvis de skal klare å henge med. Det er veldig fint hvis man har finansiering som på måtte forsvarer jobbene uansett. Med noen lange kontrakter og så videre. Men hvis man lever i konkurranse med noen av de beste selskap i verden, som vokser eksponensielt og tar alle markeder de kan. Det en ekstrem “sense of urgency” her, som må gå hånd i hånd. Det med motivasjon til å finne ut av ting fort nok.

 

Signe Marie: Ja, og de store organisasjonene i verden. For eksempel når Google går inn på helsetjenester og tar det med. De begrenser det jo ikke og det er en sånn ganske nådeløst konkurranse i verden, men samtidig så tror jeg det er et skifte. En av mine helter, Carlota Perez hun snakker om dette i et foredrag. Har du hørt om henne?

 

Silvija: Nei.

 

Signe Marie: Nei. Hun snakker om at vi er midt i et sånn tekno økonomisk paradigmeskifte som har med alt det vi jeg snakket om i dag å gjøre. Hvor hun går inn på…

 

Silvija: Åja, hun ja. Ja, hun snakker om disse bølgene og teknologiske revolusjoner versus business syklus?

 

Signe Marie: Ja. Det er jo flere forskere som er jo enige om at vi er i et skifte nå. Det er ikke så lett å se det enda, men vi vet at fortsetter vi med den profittjaget og materialismen som vi har vært i, hele vår oppvekst Silvija. Det har det jo vært sånn. Vi får mer og mer råd og kan kjøpe hva vi vil, og vi aner ikke hva vi skal kjøpe til hverandre til julepresang. Vi har alt. I tillegg er det “Black Friday” og “jeg må kjøpe julepresanger til alle kjente”. Selv om vi ikke vet hva vi skal se etter engang. Dette jaget. Hvis vi fortsetter den løypa der, og vi vet hvordan vi forsøpler hele planeten med den bruk og kast mentaliteten og begynner med blir mer og mer klar over det. Så tror jeg også det tvinger seg frem et skiftet. Dette profittjaget må jo få oss til å innse at “Okei,  vi må jo ha organisasjoner som som er sunne”. Men det at du faktisk setter fokus på hva er egentlig verdi? Det er ikke bare penger. Vi skal ha administrasjon som skaper verdi for noen. Hva er denne verdien? Det er også det med at vi må lage verdi for alle “stakeholdere”. Ikke bare kundene, ikke bare de som er aksjeeiere, men for samfunnet rundt. Vi skal skape verdi for kloden med mer og mer resirkulære produkter som holder lenge og som har mindre fotavtrykk. Vi alle bedrifter er nødt til å tenke i baner av å at vi ha flere “stakeholdere” som vi må tilfredsstille for at det skal være ekte verdiskapning.

 

Silvija: Nei, det er veldig interessante diskusjoner også i forhold til denne og underliggende akselerering i endringen på grunn av datamaskiner. Og chipper og Marslow og sånn. Og akselererasjonister som mener at dette skal vi klare å vokse oss ut av, mens andre mener at det er det motsatte av vekst vi må ha. Det som virkelig jeg er bekymret for er “hvem bestemmer?”. Jeg tror at de som driver denne veksten har ingen ambisjon om å stoppe “anytime soon”, ikke sant? Hvordan styrer vi oss rundt det som samfunn? Det er veldig veldig viktige spørsmål akkurat nå. Vi har snakket om at ledere både jobbe på en inkluderende og åpen måte, og at man skal ansvarliggjøre teamet. At man skal tenke på performance på nye måter, og sørge for at folk…

 

Signe Marie: Ikke bare på nye måter, men vi må tenke “hvorfor gjør vi det egentlig” og at vi som mennesker får til mer den likeverdigheten. Der tror jeg faktisk vi Norge har et fortrinn. For vi har en veldig flat struktur i forhold til veldig mange andre land når det gjelder team. Hos oss er lederen veldig ofte en av gutta. Mens ja, for eksempel i Englands er det mye større avstand til sjef. Tyskland også. Vi er jo en av de landene med flaterst struktur.

 

Silvija: Jeg har min egen teori på dette. At det kommer fra Viking kultur med leder blant likemenn, og at det er en underkommunisert kulturelt fortrinn som vi har, faktisk.

 

Signe Marie: Ja, det tror jeg på. Dette med feminine verdier også, Silvija. Når vi først er inne på dette. Det ser vi med at vi er et av landene med mest fokus på det å ha balanse mellom livet ellers og jobben, for eksempel.

 

Silvija: Jeg visste ikke at det var feminine verdier.

 

Signe Marie:  Men det er det. I henhold til hofstede-skala på kulturelle aspekter. På den ene siden av aksen er det feminine verdier, hvor de som kan prioritere den delen. På den andre delen andre aksen, er det mer struktur og effektivitet og så videre. I mange andre land er det ikke så akseptert å si midt i et møtet “det ringte fra barnehagen. Jeg må dra nå”. Mens i Norge er det fullt akseptert.

 

Silvija: Jeg tror vi stopper da med vår tredje samtale, og så møtes vi om kort tid i samtale i nummer fire. Det er et bittelite verksted. Hvor prøver vi å anvende dette her på en liten SMB.

 

Signe Marie: Ja.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 4 - ID:M0011d

Leksjon 4 - ID:M0011d

Leksjon 4 - ID:M0011d

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei, og velkommen tilbake til siste samtale innenfor vår LØRN Fundamentals om lean. Eller Agile Leadership er det vel, Sigma?

 

Signe Marie Hernes Bjerke: Ja, ikke sant. Det har veldig mye med lean å gjøre, men, og tankegodset kom jo mye derfra. “Agile leadership og hva skal til for å få det til?”. Det har mye med organisasjonen, kultur og ledelse å gjøre. Det har alt med det å gjøre

 

Silvija: Ja, og det vi skal prøve oss på er en sånn relativt kort ti minutters rollespill. Som går da på: Hvordan ville en sånn lean-ification eller agile leadership, sett ut for en smb. Og vi kan godt ta utgangspunkt i noe som likner på LØRN, men kanskje litt større enn LØRN. Vi er rundt ti stykker, og vi tenker nå et selskap som er kanskje hundre. Det blir litt mere relevant om vi da tenker litt siloer også videre.

 

Signe Marie: Ja.

 

Silvija: Så. Jeg er en leder og trenger litt hjelp og snakker med deg, Sigma. Hvor skal jeg begynne med å gjøre denne kulturelle overgangen fra en performance based management til denne nye nettverksbaserte, organiske, design thinking, agile verden?

 

Signe Marie: Jeg tror det første stedet å starte, det er med opplæring. Og da av alle ansatte på ett eller annet nivå. Alle trenger jo ikke gå sertifiseres på ting, men det må opplæring til når du skal i gang med en ny måte å tenke på og nye arbeidsmetoder. Og det jeg ser er veldig ofte noe jeg holder kurs i, lean, agile og DevOps. Jeg ser at ledere er veldig flinke til å sende sine ansatte, og så kommer de hjem. Og så er det jo ingen andre der som kan det samme, så de får ikke brukt det. Så, for all del, lederne må også på kurs og tenke denne nye måten. Fordi at de må gjøres en del endringer i organisasjonen og kulturen. Alt viser at det er lederne må stå bak dette her for å klare å få det til. De må vite hva det handler om. Jeg har vært med på en del sånne prosjekter hvor jeg jobbet med en spesifikk avdeling som trengte å forbedre sitt område, som var en flaskehals i systemet, ikke sant. Vi jobbet med å kartlegge verdistrømmen deres og fikk til enormt store forbedringer. Og så kommer kanskje nivå over av ledelse å sette spørsmålstegn. “Du kan deg ikke jobb på denne måten”. Da strander vi hvis vi ikke får lederne der oppe med på det nye tankesettet. Så i Veritas så lagde jeg et sånt eget kurs for ledere som heter “Lean på 1 time”. Det var for å virkelig komme inn i ledergruppen og fortelle hva essensen av dette er, og å tenke hva verdistrømmer og flyt egentlig handler om. Og forskjellen på dette med flyt effektivitet som jeg fokuserer på i verdistrømmene, for å få kundebehov omsatt til verdiskapning. Det er der vi har fokuset, og er ikke på den tradisjonelle “Alle ressursene må være i arbeid”. Altså ressurs versus effektivitet, som da skaper køer når vi ser på flyt.

 

Silvija: Og hva er det viktigste man lærer da på en time? Du snakker om flyt av verdistrømmer og det å ta bort flaskehalser, og la folk lære underveis?

 

Signe Marie: Ja, og at de har et helhetlig ansvar for verdistrømmen fra behovet oppstår og til kunden er fornøyd. Det å ha fått verdiskapningen. Første bud er jo å forstå: Hvordan er det vi som organisasjon gjør den transformasjonen? Altså fra behov hos kunden til og skape kundeverdi? Det er verdistrømmene. Og så når vi begynner å se på den, og denne verdien går igjennom ulike avdelinger. Som vi kaller siloer. Da er det køer, fordi t at alle de ressursene som er der, de er jo opptatt. Da må vi vente på tur før vi får behandling i den siloen. Når vi ser dette bildet, så ser vi at det det vi kalle verdiskapende arbeid at når vi følger den flyt enheten gjennom, så ser vi et den verdiskapende tiden, hvor det faktisk noen gjør noen ting med denne flytende enheten er ofte bare en brøkdel av all ventingen. Så det derfor får vi øynene opp for hvor viktig det er at vi har tverrfaglige team som har ende-til-ende ansvar for disse verdistrømmene. At de har en kunde i den andre enden som de også får tilbakemeldinger fra. Og at vi da med et tverrfaglig team kan bryte ned mer og mer av de siloene, og få en felles eierskap for sluttproduktet.

 

Silvija: Det er veldig bra. Hva med design thinking? Hvordan bringer vi inn kundeperspektivet?

 

Signe Marie: Det å forstå hva kunden virkelig har behov for. Det er jo virkelig forutsetning for disse verdistrømmene også. Da må vi snakke med kundene. Hva er deres problemer som vi skal hjelpe dem å løse? Og der kommer design tenkningen. For det at disse problemene kan ofte løses på en hel rekke ulike måter. Så design tenkning er en metodikk for å virkelig bli bedre til litt dette med: Hva er “egentlig” behovet til kunden? Og så lager du deg ulike hypoteser med hvordan vi kan løse dette. Har du en rask måte for å lage prototyper for testet ut med kunden? Var det dette? Kommer dette til å løse problemet? Så det er en måte å jobbe på tett mot kunden for å forstå kundebehov. Hvis du først får lært om organisasjonen, i den måte å tenke på, så blir jo det en god ting inn til Agile Team, for eksempel, som skal utvikle basert på de prototypene som faktisk har vist seg å gi begeistring hos kundene. De kan nå lages i ordentlig software og produksjonssettes. Så tester vi i hvert ledd og sjekker om kundene er fornøyd og om hva slags forbedring vi kan gjøre. Det er klart når du jobber på denne måten, så blir du jo langt mer treffsikker i hva du produserer. Du vet at du faktisk skaper verdi fordi du får rask tilbakemelding, og hvis ikke du skaper verdi, hvis de ikke er fornøyd, så finner vi nye hypoteser på måten vi kan tilfredsstille behov på.

 

SIlvija: Hva med litt mere sånn Scrum metodikk? Hvor vi bryter ned et prosjekt til noe litt kortere, mer i håndterbare biter?

 

Signe Marie: Ja, det er jo veldig i tråd med det jeg nevnte om verdistrømmen. Det er akkurat det scrum metodikken er laget for. Nettopp å kunne se en verdistrøm. Hvis vi tenker et produkt for en kunde. Hvis vi klarer å få til en god feedback sløyfe, slik man får ved hjelp av måten å jobbe på i Scrum. Da at du tar en og en bit og får tilbakemelding fra kunde og få sikret kvaliteten underveis. La oss si at du lager noe for helsepersonell på et sykehus. Det at du får den tette kontakten og sikrer at dette her tilfredsstiller behovet de har. Den måten å jobbe på så blir det jo langt større sjans for at det produktet du har laget nå også kan tilfredsstille behovet til leger og sykepleiere på andre sykehus. For å ta et eksempelet. Fordi du jobber så tett med virkelig kunder som har de virkelige behovene. Design tenkning er en metodikk for å virkelig forstå hva behovet er, og ulike testet ulike måter som det kan løses på. Hvis det da er snakk om software, så er jo det en inngang til Scrum teamene, hvor disse tingene som skal lages kan lages i software. Det som er bra med software er jo at du kan lage noe, og hvis det ikke funker så kan de jo faktisk endre på det. I motsetning til masse annet.

 

Silvija: Du sigma. Jeg har lyst å spørre deg et siste spørsmål her. Det er en ting at man går ut og snakker med kunder å lager sprinter og deler det opp i scrums. Men hvordan snor man sekken sammen? Hvordan sørger man for at det finnes sånne peer reviews? At folk måtte ta mer ansvar og holder hverandre ansvarlige, og at systemet har en sånn selv korrigerende mekanisme i seg?

 

Signe Marie: En ting er det jeg nevnte angående opplæring i metoder og ny tenkemåte. Men en annen del er også opplæring i mer coaching og selvledelse. For leder å ha en mer coachete lederstil, men også for ansatte å bygger den troen på seg selv og mestringstroen. At du skal få det til. Dette menneske fokuset. Jeg tror mange organisasjoner i fremtiden kommer til å ansette coacher og fasilitatorer som kommer og hjelper team med det menneskelige samspillet. Både hvordan teamene fungerer og kommunikasjonen fungerer i teamene, men også for hvert enkelt individ. Vi har jo programvare vi også som mennesker, som ikke alltid fungerer helt optimalt. Det kan hende at vi er fryktelig redd for å si hva vi egentlig mener. Vi kan være veldig redd for å gjøre feil. Så det å coache oss til å være beste versjonen av oss selv og så kjenner på det at vi faktisk ønsker å være med og ta ansvar, at vi er i en kultur hvor vi føler at vi faktisk tørre å ta ansvar og tør å prøve ting, være innovative komme med nye ideer. Det at vi vet det blir tatt godt imot. Fordi kulturen er bygget rundt de verdiene som gjør dette, at vi bygger psykologisk trygghet. Veldig mange organisasjoner trenger å fokusere mye på akkurat dette. Selvledelse og kontringer. Bygge hele mennesker. At man har lyst til å bidra. Jeg tror alle har lyst til å være med på verdiskapning. Jeg har en grunnleggende tro. Det hadde jeg også når jeg var leder. At alle ansatte de går på jobb hver dag for med en intensjon om å gjøre sitt beste. Så er det bare det at hverdagen kommer jo med sine utfordringer. Den troen på menneske. Jeg tror menneskene vokser når du viser dem tillit og tro. Det at du gir dem rom til å være seg selv og ha lov til å feile. Men likevel så vet man at dette kommer man til å klare.

 

Silvija: Jeg tror det der i vær veldig fine avsluttende ord. Jeg har fått masse inspirasjon, Sigma, for å anvende det. Vi har hørt alle sammen om lean. Vi har jobbet med mange av disse her konsepter i teorien, men det å anvende det i praksis, det er der på en måte utfordringen er. Men det er også der veksten og mulighetene er. Tusen takk for at du var med oss i en LØRN Fundamentals om agile leadership. Og for at du delte kunnskapen din med oss.

 

Signe Marie: Veldig hyggelig å være med Silvija. Kjempegøy å treffe deg igjen.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her