LØRN Masterclass M0015
Bærekraft i praksis
I dette Masterclass-kurset med #LØRN er temaet Bærekraft i praksis. Silvija møter Bjørn Haugland som er co-founder i SKIFT.

Bjørn Haugland

Co-founder

Skift

"Det er nå en sterk korrelasjon mellom det grønne skifte og god avkastning"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (36min)

Bærekraft i praksis, Å skape konkurransekraft i norsk næringsliv i det grønne skifte, FNS 17 bærekraftsmål, Forholdet mellom det grønne skifte og god avkastning, Høy avkastning og lav risiko, Viktigheten av å la seg inspirere av utlandet, Bærekraft i Kina, ESG, Smart regulering

Leksjon 2 - Eksempler (31min)

Hvordan få toppledere til å engasjere seg i bærekraft?, Hvordan Espen Karlsen og Jernia ser på hele modellen, Hvordan Snøhetta tenker bærekraft på alle aspekter, Svalbard - hvordan snu et samfunn fra kull til fornybart?, Handlekraftig og samfunnsbevisst måte å lede på

Leksjon 3 - Verktøy (17min)

FNs bærekraftsmål, Kompetanseskifte, Barrieren for omstilling, Bærekraft i økonomifunksjonen, Viktigheten av å dele kunnskap og innsikt, Grønnvaskning, Viktigheten av etter- og videreutdanning

Leksjon 4 - Verksted (11min)

Viktigheten av å inkludere og engasjere sine ansatte, Viktigheten av en god måleplattform, Å lede omstillingen mot bærekraft samtidig som å ha et godt sidesyn, Viktigheten av riktige målinger

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Bærekraft og sirkularitet
Organisasjon: Skift
Perspektiv: Klynge
Dato: 14, januar 2022
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Link til FNS 17 bærekraftsmål 

 

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Bærekraft i praksis, Å skape konkurransekraft i norsk næringsliv i det grønne skifte, FNS 17 bærekraftsmål, Forholdet mellom det grønne skifte og god avkastning, Høy avkastning og lav risiko, Viktigheten av å la seg inspirere av utlandet, Bærekraft i Kina, ESG, Smart regulering
• Hvordan få toppledere til å engasjere seg i bærekraft?, Hvordan Espen Karlsen og Jernia ser på hele modellen, Hvordan Snøhetta tenker bærekraft på alle aspekter, Svalbard - hvordan snu et samfunn fra kull til fornybart?, Handlekraftig og samfunnsbevisst måte å lede på
• FNs bærekraftsmål, Kompetanseskifte, Barrieren for omstilling, Bærekraft i økonomifunksjonen, Viktigheten av å dele kunnskap og innsikt, Grønnvaskning, Viktigheten av etter- og videreutdanning
• Viktigheten av å inkludere og engasjere sine ansatte, Viktigheten av en god måleplattform, Å lede omstillingen mot bærekraft samtidig som å ha et godt sidesyn, Viktigheten av riktige målinger

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0015a

Leksjon 1 - ID:M0015a

Leksjon 1 - ID:M0015a

Velkommen til Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn Fundamentals med Bjørn Haugland om bærekraft i praksis. Bjørn og jeg har jobbet nesten i samme bedrift i en del år, i DNV begge to. Jeg har egentlig i over ti år i hvert fall vært super imponert, Bjørn, over hvordan du fører flagget egentlig og leder en slags bevegelse, bygger en slags bevegelse for bærekraft i en bedriftskultur og i bedriftsmarkedet i praksis i Norge. Gleder meg veldig til å høre mer om det fantastiske arbeidet som du gjør nå gjennom Skift. Jeg skal bare si to ord om selve produktet som vi lager nå, og så setter vi i gang samtalen. Så dette her er en såkalt Lørn Fundamentals, hvor vi over to timer, en og en halv til to timer, prøver på en strukturert måte å lage et samtalebasert kurs. Idéen er at folk skal høre på oss i fire deler, først en introduksjon til temaet, så på noen eksempler, så på en slags verktøykasse og til slutt et lite verksted som de kan identifisere seg med. Og idéen er at ikke nødvendigvis de skal kunne alt om bærekraft når vi er ferdig med samtalen, men at de skal være kraftig inspirert til å finne ut mer. Og med det så starter vi vår første leksjon som dreier seg om en introduksjon til temaet. Og før vi setter i gang med tema så må jeg be deg Bjørn om å gjøre en kort introduksjon av deg selv. Hvem er Bjørn og hvorfor brenner han for bærekraft?

 

Bjørn Haugland: Først og fremst tusen takk for invitasjonen og tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør med å bygge kompetanse ut i næringslivet på veldig mange forskjellige tema. Det er veldig kjekt å få være her i dag. Mitt navn det er jo Bjørn Haugland, har bakgrunnen min som du sa fra DNV, var der i veldig mange år. Utdannet ingeniør, jobbet innenfor veldig ulike felt i Veritas og vært utstasjonert i Asia i i flere år. Jeg var fem år i Kina og det var nok kanskje den perioden der bærekraftsinteressen min kom ut for alvor. Jeg så både de store utfordringene det samfunnet stod ovenfor, men også de store mulighetene et næringsliv som posisjonerer seg inn i forhold til å løse utfordringene har. Så det er på en måte min bakgrunn, de siste ti årene i Veritas, ansvarlig for det vi gjorde på bærekraft og startet for to år siden Skift.

 

Silvija: Fortell littegrann om Skift også.

 

Bjørn: Skift er for å si det enkelt et treningssenter for bedrifter som har bestemt seg for å bygge konkurransekraft i det grønne skiftet, så Skift er jo en næringslivsplattform. Det er dannet av næringslivet for næringslivet. Og vi har ett fokus, og det er å bygge konkurransekraft inn i den omstillingen vi ser komme. Det gjør vi for å støtte Norge i den omstillingen Norge står i, men som sagt, primært for å bygge bedrifter som er klar for det grønne skiftet. Og det er klart det skiftet som skjer i Norge, men det skjer et stort skifte i Europa og det skjer et stort skifte i verden, så dette handler jo om å bygge konkurransekraft også i et globalt marked.

 

Silvija: Og det er hvis jeg forstår deg riktig når det gjelder set-up så er det ikke en klynge, det er en partnerskapsbasert institusjon.

 

Bjørn: Ja altså vi er et medlemsnettverk også. I Skift er vi veldig opptatt av at det skjer store strukturelle endringer rundt oss. Disse 17 bærekraftsmålene som FN har satt opp, det er klart at det er et veldig viktig perspektiv for samfunnsutfordringen og samfunnsutviklingen videre som næringslivet må ta inn i seg. I disse målene så ligger det jo en klimakrise, det ligger en naturkrise, det ligger denne rettferdighetskrisa i forhold til ulikhet. Så disse målene spenner jo opp et ganske så stort bilde av utfordringer. I tillegg så jeg lever vi jo i en tid med høy teknologiutvikling. Og med disse to perspektivene kan man si at Skift er et medlemsnettverk der vi jobber hele tiden på tvers av bransjer sånn at vi om vi er en klynge, vi er i hvert fall et medlemsnettverk som er opptatt av å lære fra hverandre. Vi er et medlemsnettverk som er opptatt av å pushe hverandre, vi er et nettverk som er opptatt av å peke på løsninger, peke på det vi skal gjøre mer av. Så vi bruker ingen tid på å snakke om det vi er imot, men vi bruker all vår tid på å peke på det vi skal gjøre mer av.

 

Silvija: Veldig spennende. Så hvis jeg skal veldig forenkle, og det gjør jeg ofte i litt sånn Legospråk for forståelse, så tenker jeg litt sånn det Digital Norway gjør på det digitale gjør dere på bærekraft. Og så er dere veldig opptatt av beste praksis og utvikling. Og ikke sånn veldig mye lobbyvirksomhet, men heller da konkurransekraft.

 

Bjørn: Ja det er riktig. Også kan du si det at Skift er jo en gjøretank. Så vi er veldig opptatt av at når vi nå går inn i dette tiåret som vi allerede har fått en god fot inn i, det er tiåret som FN har definert som handlingens tiår. Og det er det vi i næringslivet kan, det er det bedrifter kan. Vi kan gjøre ting, og derfor så er jeg veldig opptatt av at i Skift så skal vi gjøre prosjekter sammen. Vi skal gjøre initiativ sammen og vi er opptatt av å få gjort tinga. Så vi trenger tenketanker og vi trenger masse nye rapporter, men det er ikke der Skift er. Vi er mye mer opptatt av hva vi kan gjøre. Og det er klart vi trenger myndigheter som må tilrettelegge for oss, men vi er først og fremst opptatt av å bruke det handlingsrommet bedriftene allerede har.

 

Silvija: Ja, og det er noe av det som jeg synes er veldig spennende. Du sa flere ting her som jeg tror vi må gå tilbake til. En av dem var dette med at dere jobber med beste praksis, som er norsk og som er nå. Og den utålmodigheten med å rulle dette her ut på tvers og videreutvikle tror jeg er utrolig viktig, fordi det skjer noe helt magisk rundt bærekraft. Du sier dette tiåret, vi startet tiåret for et år siden, og det skjedde noe de siste 12 månedene, tror jeg. Og det er ikke bare corona som har gjort det, hvor vi har gått fra grønn preik til grønn handling. Om det har noe med at folk ser flere og flere klimakatastrofer og forstår nødvendigheten, om de forstår alternativkost av manglende handling eller hva det er. Men det skjer noe på konkret action. Det er liksom ikke bare penger på papir, folk gjør det og det lønner seg. Finansnæringen ikke minst ser på dette som verdiskapningspotensiale. Kan ikke du fortelle litt, hva skjer?

 

Bjørn: En viktig ting som har skjedd er at FN har definert kode rødt for menneskeheten knyttet til de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder klimaendringene. Det skjedde i 2021, og er en utrolig viktig ramme rundt det som skjer sånn at det er løftet opp som en av de største krisene vi skal adressere. I Skift så jobber vi jo selvsagt med alle bærekraftsmålene, men vi har en spiss inn mot klima. Og det er jo nettopp fordi at lykkes vi ikke med klima, så blir det en stor barriere for å lykkes med de andre målene. Og så er det jo som du sier, at nå er det jo tre ting som er viktig. Det ene er det at det er en veldig sterk korrelasjon mellom grønne investeringer og god avkastning. Så kall det gjerne litt det gamle perspektivet av at skal vi liksom enten drive forretning eller skal vi redde verden – det har nå smeltet sammen, og det er veldig viktig. Nå er det sånn at det som har lav risiko, det som er lønnsomt, det er også det som handler om investeringer i grønn infrastruktur og grønne løsninger.

 

Silvija: Kan jeg bare spørre deg, for jeg synes det er veldig spennende på en måte hvorfor dette skjedde. Jeg lurer på om det har noe med både push fra markedet, at det er dette kundene krever etter hvert som en slags hygiene faktor, men også kanskje at folk ser at mye av det som anses som ikke grønt kan fort bli stranded assets, litt sånn bortkastet eller sunk cost på en måte?

 

Bjørn: Jeg tror du har helt rett. Det har skjedd et stort skifte innen finans. Jeg er jo ingeniør selv, så jeg har jo ofte vært litt sånn overfladisk med økonomer i forhold til deres forståelse av hva som egentlig skjer, men det har jeg måttet trekke tilbake nå, fordi nå er det faktisk økonomene som virkelig står bak den omstillingen vi er inne i. Og det handler jo akkurat som du sier, det handler om en ting og det er risiko. Altså en ser nå at risikoen er flyttet seg, og derfor så flytter pengene seg til der en får lavere risiko og høyere avkastning. Og det er infrastrukturløsninger, initiativer, prosesser, prosjekter, bedrifter som mer og mer svarer ut de samfunnsutfordringene, de 17 bærekraftsmålene og stiller opp for oss. Sånn at vi er kommet dit at det å jobbe med prospekter for høy avkastning og lav risiko, det er ensbetydende med å jobbe med bedrifter og løsninger som svarer ut de samfunnsutfordringene vi møter. Og det tror jeg er en kombinasjon av det du var innom, jeg tror flere og flere på en måte ser ekstreme konsekvenser av ekstremvær. Det som skjer blant ungdom, at de begynner å bruke sin stemme, og åpenbart alle disse rapportene og analysene som er ganske entydig fra akademia, som peker på at det å bevege seg inn i en 2 graders verden eller en 3 graders verden er ikke et attraktivt sted å være.

 

Silvija: Nei. Jeg husker en av de jeg liker å følge og inspireres av er Andreas Thorsheim og hans Otovo. Og så husker jeg at nå er det et par år siden, tre år siden kanskje vi var i et opptak sammen om Otovo, og så snakket han så mye om klima. Han har blitt så veldig klimaradikal, ertet jeg ham, liksom: I din alder Andreas, er ikke du litt gammel for det? Så sa han til meg Silvija, du må lese en bok som heter The Uninhabitable World, som pakker ut en sånn type 3-4 graders scenario i politikk, i økonomi, helse, naturmangfold, mental helse og så videre. Og det er liksom en beskrivelse, litt sånn Black Mirror, men da med klima som drivkraft. Og etter at jeg leste boken tenkte jeg at nå har vi vært for passive. Altså det å forstå hva forskjellen på 1-, 2- og 3-gradersmålet er, det er så vanskelig.

 

Bjørn: Det er så vanskelig, og så blir det så tydelig i den type litteratur som du du peker på at det er helt vesentlig. Også er det viktig for oss som bor så langt nord, vi er jo på en måte her i Norge utenfor de fleste verdenskart som vises rundt om i verden, så vi vil jo møte en enda sterkere oppvarming her enn når vi snakker om disse gjennomsnittstemperaturene som vi ofte snakker om i store klimaforhandlinger, at verden skal stå under 2 grader og 1,5 grad. På Svalbard har temperaturen allerede økt med 4 grader, så Svalbard er et laboratorium for klimaendringer. Jeg håper vi skal komme tilbake til Svalbard i samtalen, for vi ønsker jo også å bygge det som et ekte laboratorium for klimaløsninger. Men poenget er at vi som er så langt nord vil oppleve en sterkere effekt av oppvarmingen enn resten av verden, og det er viktig for oss å være klar over.

 

Silvija: Du, jeg har lyst til å ta senere litt mer på dette med hvor utrolig fint kalibrert og balansert dette værsystemet vårt er og hvorfor det er så ille hvis det dyttes bare littegrann til feil side. Men to ting som jeg har lyst til å lære litt mer om nå, Bjørn. Det ene er det internasjonale perspektivet. Det er ikke så veldig mange dager siden når vi oppdaget i desember 2021, det var noen kvelder siden på Dagsrevyen en sånn type tematikk: Hjelper det noe om vi sorterer avfall når Kina bygger alle disse kullkraftverkene?. Og litt sånn hvorfor er signaleffekten av det både Norge som samfunn gjør og Norges bedrifter gjør utrolig viktig for dette skiftet, så det internasjonale og norske perspektivet er ett spørsmål. Og det andre spørsmålet som jeg har lyst at vi skal rekke over de neste 15 minuttene er dette med ESG, at det er som du også selv sa, ikke bare klimaet som er gjenstand for bærekraft men også samfunn og governance. Hvordan kan vi jobbe med det? Så litt sånn hva kan Norge gjøre, og hva betyr det at Norge gjør noe?

 

Bjørn: For å begynne med det første så tenker jeg at det som er viktig er at vi snur hele dette perspektivet med hvorfor skal vi gjøre det, hvis Kina gjør det. For i bunn og grunn så handler jo dette her om å bygge den norske velferdsstaten sånn som vi ser på det. Derfor så har vi en visjon i Skift der vi sier at vi ønsker at Norge skal bli et utstillingsvindu av klimaløsninger for verden. Fordi vi tror at hvis vi tar dette samfunnet som har så mye kompetanse, så mye ressurser, både finansielle ressurser, menneskelige ressurser, naturressurser og så høy tillit, som liksom er det aller viktigste når en skal få til innovasjon, ja så mener vi at vi har alle forutsetninger for å bevege oss raskere i Norge enn mange andre land. Og vi ønsker jo at istedenfor at norske politikere skal dra til Silicon Valley for å bli inspirert, som de ofte sier, så ønsker vi jo at alle verdens politikere skal komme til Norge for å se hvordan vi gjør det med elbiler, elektriske ferger, grønne bygg, og hvordan vi gjør det med sosial inkluderende regulering. Altså hvordan vi bygger et nullutslippssamfunn i Norge. Sånn at det er det perspektivet vi jobber med.

 

Bjørn: Og det gjør vi jo ut ifra at vi mener at jo lenger vi strekker oss i denne retningen, næringsliv i tett samarbeid med myndigheter og befolkningen, jo mer konkurransekraft bygger vi for Norge og for norsk næringsliv, og jo mer velferd bygger vi for Norge over tid. Jo flere studenter vi får fra utlandet som ønsker å studere i Norge fordi det skjer så sykt mye kult i dette samfunnet, jo sterkere bygger vi oss som samfunn, jo større talentpool får vi for bedriftene våre. Sånn at i det perspektivet så synes jeg i hvert fall at det er ganske så uinteressant å hele tiden sammenligne oss med Kina og hva andre land gjør, og se på det som en byrde, fordi at det er en sånn byrdetenkning. Hvis vi snur hodet og perspektiv og sier se på mulighetene, ja så blir det liksom mye tydeligere tenker jeg, at her er det en kjempestor mulighet for Norge. Og så avslutningsvis i forhold til Kina og andre land – det er viktig at vi alltid deler på antall mennesker, sånn at på de aller fleste statistikker så kommer altså Kina veldig mye bedre ut av det enn Norge, Europa og ikke minst USA, når en deler på 1,3 eller 1,4 milliarder mennesker.

 

Silvija: Bjørn bare tilbake til det. Jeg tror at Kina også gjør veldig mye som vi ikke nødvendigvis anerkjenner herfra. Vi snakker om kullkraftverk, men jeg bare husker den runden de hadde på solcellewaferproduksjon, det er kanskje ti år siden nå hvor de bestemte seg for å ta det markedet, og de satset på en måte som utkonkurrerte alle de andre egentlig. Og de ruller ut veldig veldig mye grønn energi, fordi de også vet at deres folkehelse forvitrer, hvis luften blir umulig å puste i storbyer og så videre. Undervurderer vi arbeidet som de gjør?

 

Bjørn: Ja jeg mener jo det. Jeg mener at Vesten undervurderer det, og jeg mener at vi er til dels offer for et USA som initierer en handelskrig mot Kina som et geopolitisk spill, fordi at makt etter hvert flytter seg østover. Men helt konkret på Kina så vil jeg jo si det at det er utrolig viktig for oss å være observant på det det som skjer. De har jo disse femårsplanene som veldig tydelig sier hvor de er på vei. De har en politikk som etter min mening integrerer vitenskap og teknologiforståelse inn i samfunnsutvikling på en måte som er ganske unikt. Og de har problemene veldig tett på, så det er ikke vanskelig å finne alle problemene i Kina, men de har det tett på. Men de har også en middelklasse som øker voldsomt. Det vil si at fra Beijing sin side så handler det veldig mye om å tilfredsstille en voksende middelklasse. Og de vil ha, som du sier, ren luft, de vil ha gode sosiale systemer, de vil ha gode transportsystemer og de vil ha det som middelklassen vil ha overalt i verden. Så jeg tenker hvis vi ser her hjemme i Norge, hvis du ser på bussene våre, de nye elektriske bussene kommer stort sett fra Kina, vi blir oversvømmet nå av elektriske biler som kommer fra Kina. Jeg skulle ønske at vi var litt mer inspirert av det som skjer på hurtigtog i Kina når vi ser hva vi sliter med hos oss. Og så er det jo selvsagt alt mulig annet av det vi forbruker som kommer fra Kina, så det er viktig for Vesten generelt og Norge spesielt tenker jeg, å ha et godt og fornuftig samarbeid med Kina.

 

Silvija: Og forståelse av hvordan de utvikler seg.

 

Bjørn: Å lære og bli inspirert, og som sagt samhandle med de på en fornuftig måte.

 

Silvija: Ja, og det er egentlig for vår læring og kanskje for våre markedsmuligheter. Mens det som jeg ble så inspirert av nå når du snakket er måten du snakker om Norges mulighet i forhold til bærekraft. Det minner meg for en stund siden så har jeg lest meg litt opp på stoisisme innenfor filosofi, som er, tror jeg, kanskje den beste måten å prøve å bygge et balansert og lykkelig liv. Og det dreier seg i veldig stor grad om å ikke spørre hva de andre skal gjøre for deg, men tenke på hvilke muligheter jeg har, hva er det jeg kan påvirke nå og gjøre det beste ut av det. Og det er litt sånn du snakker om Norge – la oss nå se hva vi kan gjøre med de unike mulighetene og utgangspunktet vi har.

 

Bjørn: Ja, jeg er veldig opptatt av det. Og så skal vi for all del ha, vi er en liten åpen økonomi, vi har alltid hatt et blikk til verden, det skal vi fortsette å ha. Vi skal lære fra det som skjer andre steder, bli inspirert av og selvsagt utvikle handel. Men primært så er det akkurat dette perspektivet at la oss se hvordan vi kan benytte våre ressurser til å gjøre noe som er klokt og fornuftig for Norge, og samtidig selvsagt skape ringer i vannet. Det er derfor jeg mener dette med å bruke Norge som et laboratorium, som et utstillingsvindu. Det handler om å gjøre oss sterke, vår velferdsstat, men det handler også om å tilrettelegge for norsk næringsliv for å bli konkurransedyktig i å eksportere ut i verden. Bare for å knytte bærekraft og Kina sammen en gang til, så når jeg ledet kontoret til Veritas i Kina så skulle vi implementere Veritas sin strategi den gangen som het global impact for a safe and sustainable future. Og da er det klart at sustainability er jo et vestlig ord, og da brukte vi ganske mye prosess med alle ansatte i Kina for å finne ut hva betyr sustainability på kinesisk. Da endte vi med et sånt ordtrykk som de har som handler om harmonic society. Så det var på en måte deres forståelse av en bærekraftig fremtid, et samfunn som er i harmoni.

 

Bjørn: Og da handler det om bare for å svare ut det med ESG, det handler om den balansen med at det er både miljømessige indikatorer, sosiale indikatorer og økonomiske indikatorer som ble mer og mer viktig, sånn at det er viktig å ha en helhetstenkning. Og på mange måter så blir jeg ofte mer inspirert når jeg snakker om bærekraft med personer som er la oss si 80-90 år gamle. For bærekraft er jo ikke noe nytt. I prinsippet så er det jo veldig mye gammelt der, det handler om å ta vare på ressursene, det handler om å leve i harmoni med naturen. Sånn at det er viktig å på en måte ikke se på dette som helt nye ting, men også finne inspirasjon fra sånn som vi har levd tidligere.

 

Silvija: Det er masse mer vi kunne tatt tak i, Bjørn. Vi kommer tilbake til ESG i denne samtalen, men jeg har bare lyst å kommentere på det du snakket om, perspektivet på hva er viktigst eller hva er samfunnsfilosofien om du vil. I Kina opplever jeg at det er harmonic society, i USA er det competitive society. Og det påvirker så veldig hvordan de jobber med bærekraft og hvordan de jobber med teknologi og kunstig intelligens og alt. Og jeg tror at hvis vi hadde klart å definere hva det betyr for oss i Norge, jeg tror kanskje trustful society er en greie hos oss og hvordan det påvirker vår utvikling fremover. Det balanserer dette med det felleskap, så litt sånn rabiat fellesskap og rabiat kontroll og rabiat individualisme. Og jeg tror vi balanserer respekt for individet med respekt for fellesskapet på en ganske unik måte i Norge og Norden. Og hva betyr det for vårt arbeid med bærekraft er et kjempeinteressant strategisk spørsmål.

 

Bjørn: Absolutt. Vi kan nesten kalle det naturgitte forutsetninger som vi ikke skal ta for gitt, men som tross alt har preget det norske samfunnet i veldig mange år. Og det å ha et tillitsfullt samfunn er helt avgjørende etter mitt skjønn til å drive innovasjon. Og det å ta posisjoner her tenker jeg innenfor for bærekraft, som i utgangspunktet er å ta posisjoner og svare ut samfunnsutfordringer, da er det viktig med innovasjon. Vi så når pandemien kom første gang til oss for to år siden, så var vi veldig raske i forhold til veldig mange andre land til å implementere digitale løsninger. Og da tenker jeg liksom ikke bare på individuell basis, men også sånn utbetaling av støtteordninger og alt dette. Og det tenker jeg var en kombinasjon av kunnskapsnivået vårt, men også at partene i arbeidslivet kom sammen og samarbeidet veldig bra. Så dette trepartssamarbeidet som vi har i Norge som er preget av høy grad av tillit og samarbeid er en enormt viktig ressurs når vi skal utvikle Norge videre i en mer bærekraftig retning.

 

Silvija: Da har jeg lyst til å bruke de siste 3-4 minuttene i denne leksjonen på dette med ESG. Som du sa så dreier bærekraft og disse 17 bærekraftsmålene seg ikke bare om environment og klima, det grønne, naturmangfold, carbon capture, plast i havet, rent vann og luft og sånt, men det dreier seg også om S for Society og G for Governance relatert til økonomi og insentiver. Og jeg tenker på disse fantastiske Energy Transition Outlook rapportene til DNV, som vi kan komme tilbake til senere, hvor konklusjonene år etter år er at ja, vi er teknologioptimister, men vi er også reguleringspessimister. Veldig ofte så vil politikken dreie seg om at bærekraft er selvfølgelig veldig viktig, men vi må bare finne penger til helse og krisene først. Det er en sånn holdning om at vi har ikke råd til dette akkurat nå, og det er på lang sikt fullstendig feil. Så har jeg lyst å spørre deg litt mer om dette med samfunn. Hva er et bærekraftig samfunn, og hva har bærekraft med G å gjøre, altså Governance tilrettelegging for en bærekraftig økonomi. Hvordan tolker du det?

 

Bjørn: [00:29:12] Det er jo et veldig stort spørsmål du stiller nå da. Først og fremst så er jo disse analysene til DNV veldig nyttige tenker jeg, og jeg er veldig glad for å se at arbeidet som startet den gangen jeg var der har virkelig fortsatt og blitt en premissgiver inn i den globale energidebatten. Det andre jeg vil si er at jeg vil returnere til bærekraftsmålene igjen. Det handler også om et perspektiv. Hvis en ser på disse 17 målene så handler jo det om en verden som er større, som er bedre og som er mer rettferdig. Så det å alltid bevare det perspektivet er viktig. Også tenker jeg at det du snakker om eller toucher på governance og sosiale faktorer, da er vi jo inne i demokratiets kortsiktighet, i den forstand at ethvert demokratisk system må ha en viss grad av kortsiktighet i sin politikkutforming for å opprettholde støtte. En må løse det kortsiktige.

 

Silvija: Og bli valgt.

 

Bjørn: Ja, rett og slett. Og jeg er ikke noen politiker, men jeg observerer politikere litt fra avstand, og ser bare den situasjonen vi er inne i nå med strøm, den såkalte strømkrisen, og den overtar hele samfunnsdebatten. Det langsiktige i forhold til transformasjon til et fornybart system forsvinner litt i den diskusjonen om hva er strømprisen i morgen. Hva koster en dusj i morgen, og jeg ser at norske media bruker en sånn dusjindeks. Det er en sånn kortsiktighet der media også spiller opp, vi fortaper oss og mister helt det lange bildet, også skaper vi masse energi rundt det kortsiktige. Og jeg har ikke noen god løsning på det annet enn å holde fast ved disse 17 målene som et bilde av noe som er større og bedre. Jeg er veldig opptatt av klima, men jeg må si at jeg er også veldig opptatt av mål nummer 10, fordi mål nummer 10 handler om ulikheter. På lik linje med klima som er en stor barriere for å nå de andre målene, så mener jeg at dette med økende ulikheter i verden er nesten en like stor barriere.

 

Bjørn: Rike land blir rikere, rike folk blir rikere, det blir større og større forskjeller. Så det å bryte ned ulikheter, det å omfordele er veldig viktig. Jeg tenker det som har skjedd på vaksinesiden viser det med all tydelighet. Altså, vi kan ta så mange boosterdoser vi vil med vaksine her i de vestlige landene. Det er nå produsert mer vaksiner enn det er folk på jorden, men i Afrika er det under 5 prosent som er vaksinert. Sånn at hvis ikke vi i større grad klarer å bruke vår intellektuelle tenkning og all den informasjonen vi sitter på til å gjøre ting, fordele ting, forstå at vaksinekrisen, klimakrisen og naturkrisen, de er alle globale kriser. Og som sagt vi kan fortsette å skyte vaksiner i armen her i den vestlige delen, men vi må altså få med alle sammen, fordi ingen er trygge før alle er trygge. Sånn er det med klima og, derfor er det sosiale aspektet så viktig å ha med i alle dialoger.

 

Silvija: Og governance kommer tilbake til dette med at regulering må inspirere til bærekraftshandlinger, og det må lønne seg å gjøre det gode.

 

Bjørn: Ja, og der tenker jeg sånne helt dønn konkret eksempler i Norge, enten det er elbiler eller elektriske ferger, det viser at når du har en regulering som tilrettelegger for ny teknologi og nye løsninger så funker det. Så det det handler om i dette skiftet er at vi må bruke regulering veldig aktivt. I et demokrati så er det de viktigste virkemidlene vi har, vi må belønne det vi ønsker mer av og så må vi legge skatt og avgifter på det vi ønsker mindre av. Så det å bruke smart regulering, det å bruke regulering offensivt tenker jeg er et veldig effektivt virkemiddel for å få til omstilling.

 

Silvija: Bjørn, jeg tror at vi konkluderer denne første leksjonen vår hvor vi introduserte deg og åpnet temaet bærekraft med en slags oppsummering om at kanskje skal folk tenke litt mer på selve ordet bærekraft. Sustainability – jeg tror vi bruker det som et sånt tankeløst ord. Noen kaller det for et koffertord, det er så mange meninger og betydninger av ordet, men i bunn og grunn så betyr dette her noe som bærer seg selv på lang sikt.

 

Bjørn: Absolutt. Det er det bærekraft betyr og Gro Harlem Brundtland er jo den som på en måte var med å trekke opp dette perspektivet allerede i 87. Og da brukte jo hun den definisjonen at hver generasjon må leve på en sånn måte at vi tilrettelegger for at neste generasjon kan ha et livsgrunnlag på samme måte. Det er derfor jeg sier at vi kan finne mye inspirasjon til å søke tilbake i tid. Vi som stort sett er oppvokst av bønder og fiskere vet også hvordan den norske tradisjonen har handlet om å overlevere gården i en litt bedre stand enn det du overtok den i. Det er det dette handler om. Og da hviler det et veldig stort ansvar på vår generasjon, som dessverre har hatt et veldig stort negativt avtrykk på den tiden vi har levd, sånn at vi må bruke vår tid, og da tenker jeg på deg og meg og andre som sitter i posisjon, til å ta ansvar.

 

Silvija: Kjempespennende, Bjørn. Tusen takk for denne første samtalen. Vi er tilbake om et par minutter for å snakke om dine favoritteksempler.

 

Bjørn: Takk.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

Leksjon 2 - ID:M0015b

Leksjon 2 - ID:M0015b

Leksjon 2 - ID:M0015b

Velkommen til Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija: Hei og velkommen tilbake til leksjon nummer 2 i samtalen med Bjørn Haugland om bærekraft i praksis. I denne samtalen så skal vi snakke om noen konkrete eksempler som kan hjelpe oss å plassere noen av de litt mer teoretiske konseptuelle ideene fra første samtale og huske dem. Og da er det to hovedtema vi har foran oss, Bjørn. Det ene er dette med eksempler på toppledere i norsk næringsliv som bidrar til nullutslippssamfunnet, og hvordan kan man både bygge business og bygge bærekraft. Det er det første. Det andre er rundt utslippsfritt Svalbard, men også litt sånn særnorske perspektiver på klimaendringer. Og jeg tror det er ganske mange myter der ute om at det er litt sånn enten bærekraft for rein men ellers har de bærekraft for vind. Det er liksom en del kontraster og paradokser som settes opp. Og så tror jeg det er mange som tenker at det er bare fint om det blir litt varmere her oppe hos oss i Norden. Men det har jo enorme konsekvenser for denne fine balansen som har oppstått gjennom århundrer av bestemt klimatype da. Skal vi starte med ledere eller med Norden?

 

Bjørn: Vi kan gjerne starte litt med ledere. Vi snakket jo litt om Skift i den første delen, og i Skift er vi jo opptatt av å jobbe med toppledere. Ikke bare jobbe med toppledere, men toppledere må også være engasjert. Skal vi få til endringer i bedriften så er det ikke nok at toppledere bare peker på en bærekraftsansvarlig og sier det at vi tar bærekraftsansvar, fordi at vi har personene A, B og C. Så dette er et perspektiv i dag som må eies av styret, og det må eies av toppledelsen. Og derfor så jobber vi i Skift både opp mot styrer og aktiviteter i forhold til det, og vi har selvsagt topplederne veldig engasjert i de programmene vi kjører. Når du spør om inspirerende, flinke, gode toppledere som vi kan lære av så har jeg ingen veldig lang liste. Så det er veldig krevende å velge noen her da, men det er enklere å skryte.

 

Silvija: La oss bare plukke. Dere har noen partnere i Skift.

 

Bjørn: Jeg skal plukke noen da. Jeg ville bare si det at..

 

Silvija: Ingen nevnt og ingen glemt.

 

Bjørn: Ja, og jeg vil bare si det også innledningsvis, jeg er selvsagt veldig stolt over alle de 50 topplederne jeg har med i Skift. Men det finnes veldig mange andre toppledere som ikke er med i Skift også som gjør veldig mye bra for den omstillingen vi er inne i. De finnes i politikk, de finnes i samfunnsliv, de finnes i offentlige virksomheter og de finnes i næringsliv og i utdanningsinstitusjoner. Så poenget mitt er bare at la oss ha det som en veldig viktig inngang. Og så er det klart at jeg kan gjerne plukke noen som jeg tror det er viktig å se til for å lære. Da tenker jeg at Espen Karlsen som leder Jernia er absolutt en sånn person, og hvorfor jeg tenker det er viktig å følge litt med på hva Jernia og Espen gjør det er at Espen er veldig tydelig på at Jernia i dag og den delen av næringslivet i utgangspunktet er en del av problemet. Og det tenker jeg er viktig for alle.

 

Silvija: For mye forbruk.

 

Bjørn: Ja, fordi at de på en måte er med på å fuele oppunder forbruket. Og jeg nevner det bare fordi jeg tenker det er et veldig viktig perspektiv for alle som skal drive endringsledelse. Å være ganske så brutalt ærlig med hvor en er. Det finnes så mye grønnvasking her ute, at jeg blir veldig inspirert når folk er tydelig på det. Og så jobber Espen veldig tydelig med å sette seg mål, og med å se på hele forretningsmodellen hvordan en kan snu det fra produkter til tjenester, hvordan en kan tilrettelegge for reparasjon. Og jobber også opp mot myndighetene for å gjøre at regelverket endres slik at du får bedre insentiver for, kall det gjerne sirkulær økonomi. Altså ta vare på ting, reparere ting. Så det er i hvert fall en leder som jeg tenker det kan være lurt å følge med i forhold til hele handelsnæringen som må endre seg i forhold til å svare på de samfunnsutfordringene vi har. Vi bruker alt for mye ressurser i dag, mye mer enn kloden klarer å bære, og derfor så må den næringen kanskje ta en ledelse i forhold til å tilrettelegge for oss forbrukere at vi kanskje kan kjøpe en tjeneste i stedet for at vi alle skal kjøpe produkter.

 

Silvija: Jeg har bare lyst til å kommentere to ting. Relativt nylig så så jeg på Netflix tror jeg, dokumentaren om materialprodusenten DuPont og deres teflon historie. Det er en litt sånn spennende advokathelt som finner ut av disse farlige fluorid, et eller annet peroksidstoffene, men også hvor hardt det selskapet da kjempet for å beholde dette markedet sitt, som er mange milliarder dollar, til tross for at man etter hvert hadde ganske sterke bevis på at det er helsefarlig. Og dette bringer meg til å tenke på ganske mange andre bedrifter som lever av å selge noen produkter som er veldig nyttige, men som viser seg å ikke være bærekraftige på lang sikt. Det høres ut for meg som om Jernia blant annet er et eksempel på et selskap som tar ordentlig grep om problematikken, og driver ikke med grønnvasking, men viser gjennom eksempel hvordan man faktisk skal ha et positivt bærekraftsregnskap uansett produkttype.

 

Bjørn: Jeg tror det bygger enorm tillit. Det at du er tydelig på de utfordringene du har, ikke prøv å grønnvaske. Bare vær tydelig på det. Og sånn som Jernia og flere andre gjør, at du starter og tilrettelegger for samarbeid med hele verdikjeden din, men også med kundene dine. Så du inviterer inn til et samarbeid. Det kan du bare gjøre hvis du har modige ledere, hvis du har en tydelighet i organisasjonen med hensyn til de problemene en har og hvis den har et lederskap som også skjønner det at systemiske endringer det klarer ikke en bedrift å løse alene. Det må vi løse i fellesskap, og dermed på en måte søker ut og ikke søker inn. Men alt starter med denne tydeligheten på at vi har et problem. Og jeg mener at tilliten øker så enormt hvis en er bare tydelig på den utfordringen en har. For som du sier, du tok et eksempel, det finnes veldig mange andre eksempler, der vi som forbrukere vi bruker olje og gass. Så det er på en måte litt feil å peke på oljeselskapene og si at det er deres skyld. Fordi at det er jo vi som forbrukere som forbruker produktene deres, og vi trenger de for å få samfunnet til å gå rundt. Men jeg tror at tillitten mellom folk og den sektoren hadde økt betydelig hvis sektoren var mye tydeligere på at vi er en del av problemet he. Og så ønsker vi liksom å komme oss ut av det så fort som mulig.

 

Silvija: Du, Bjørn, kjempeinteressant. Jeg har lyst til å be deg tenke også på et eksempel innenfor byggebransjen som du synes er positivt og et eksempel innenfor energibransjen. Der var det også en overgang, for kanskje et par år siden, hvor det var litt sånn nesten vanskelig for noen av våre oljeselskaper å snakke om det grønne skiftet, fordi de var redd for at dette her skulle speiles dårlig på aksjeverdien. Mens nå er det helt andre toner.

 

Bjørn: Jeg jobber veldig mye med byggebransjen og der er det heldigvis, jeg kunne dratt frem veldig mange gode eksempler, for der skjer det veldig mye. Men hvis du skal velge ett eksempel så har jeg lyst til å trekke frem Snøhetta og Kjetil Thorsen og teamet rundt han, fordi at de har vært på en reise lenge. Og det er jo veldig mye å si om et lite norsk firma som klarer å prege arkitekturen, prege bylivet i de største byene rundt i hele verden. Men i denne konteksten som du trekker opp nå så er det jo hvordan de nå integrerer bærekraft inn i alt de gjør. Og da er det jo åpenbart alt som skjer på energisiden, hvis du ser på alle Snøhetta bygg nå så blir de på en måte skjært og formet sånn at du får mest mulig flate mot syd, sånn at de produserer energi. Men nesten enda viktigere er hvordan de tenker sosial bærekraft inn i byggene. Hvordan byggene på en måte skal tilrettelegge, det er bare å komme til Oslo en hvilken som helst dag, og se at det vrimler av folk på taket av Operaen. Og det er ikke folk som er der for å nyte opera, men det er folk som likevel får et forhold til Operaen på grunn av utformingen av bygget.

 

Silvija: Og de jobber veldig mye med sosial bærekraft ikke minst i det de bygger.

 

Bjørn: Ja og se på Operaen, se hvor liten dørene, inngangene er, det skal være for alle folk å gå inn i Operaen. Og ikke minst som sagt det er grepet med at du gjør hele bygget tilgjengelig for folk hele døgnet. Så jeg bare trakk frem det, for jeg tror det er utrolig mye å lære fra den type tenkning. Og så er det jo en utrolig kraft i, og stor tenkning på toppen av selskapet som gjør at den former Times Square i New York, at den jobber med operahus i Kina, i Korea og resten av verden. Men det er ett eksempel der tenker jeg, til inspirasjon og til læring. Og så igjen foregår det veldig mye i hele bransjen som er til å bli glad av.

 

Silvija: Men det jeg har lyst til å fremheve her, Bjørn, er at jeg tror at visjonen og holdningen kommer veldig fra toppen, ikke sant. Hvis ikke styret og toppledelsen virkelig tror på dette her så blir det litt sånn: Jaja vi prater om det, men lip service, ikke sant. Og det andre er at det er eksempelets makt, igjen. Vi kan forstå hva de gjør, og det trenger ikke nødvendigvis bare være karbonnøytrale byggeplasser eller energinøytrale bygg eller hva det er, men det kan være så mangt når det dreier seg om bærekraft.

 

Bjørn: Absolutt. Også handler det om ledelse. Og det handler om at du tar ikke en sånn konsesjon som Snøhetta har gjort i Norge og i verden uten at du har tatt risiko. Altså du har hatt ledere som hele tiden har vært opptatt av å gjøre noe større og ha en større påvirkning. Og nå vil jeg ikke nevne navn, men jeg vet jo veldig mange andre bedrifter og ledere – og nå skal jeg gjøre det litt sånn stereotyp – på min alder som kanskje er mer opptatt av å ta vekk all risiko, og bare sørge for at bedriften går greit i noen år, og ikke har den der kraften i seg til hele tiden å utvikle, flytte, ha større påvirkning. Og når det gjelder å bevege seg inn i en bærekraftig fremtid så er det en omstilling vi skal inn i. Og det vil kreve ledere som i større grad forstår risiko, men også er i stand til å flytte bedriften. Og det er jo det det handler om, å lede. Når du leder så flytter du ting. Og til en viss grad flytter du ting inn i det ukjente, og det krever et spesielt lederskap. Som sagt, tilbake til bygg- og anleggsbransjen så mener jeg Snøhetta har vist et sånt lederskap og tror det er veldig mye å lære av det. Ikke minst hvordan de integrerer bærekraft og alle aspekter i bærekraft i alt de gjør.

 

Silvija: Og så hvis vi bruker bare et par minutter på energibransjen. Norge har jo hatt ikke bare en sånn superbølge med olje og gass, men før det så hadde vi den fantastiske vannkraftsbølgen vår. Teknologien var ikke vår, men vi utrullet et system rundt det med hjemfallsrettigheter som viste at vi klarer å utnytte våre naturressurser på en måte som er bærekraftig for samfunnet, økonomien og teknologisk for klima også. Vi har gjort en veldig god jobb på olje og gass også, jeg tror at våre plattformer har hatt veldig høye krav på seg, og jeg har bare lyst til bruke 30 sekunder for å fortelle deg om et parallelt eksempel som inspirerer meg veldig. Og så har jeg lyst å spørre deg om du ser noe lignende i norsk energibransje. Man sier at for rundt 50 år siden så var det nye krav til type kvalitet og HMS i bilbransjen. Amerikanske bilprodusenter gikk til sine politikere og sa at disse kravene ødelegger vår konkurransekraft. Vi har ikke råd til å gjør dette her, vi kommer til å miste konkurransen. Og de fikk det som de ville. Det ble dempet. I Japan så gikk bilprodusenter visstnok til sine politikere og sa at dette digger vi. Dette kan vi levere på bedre enn noen andre, så egentlig kan dere bare kjøre opp kravene enda litt mer. Og de fikk det også som de ville. 50 år senere så ser vi hvilken bilindustri som har utviklet seg mest både økonomisk og teknologisk. Kan man se noe lignende i energibransjen, og er det noe Norge kan spille på her innenfor olje og gass bedriftene våre?

 

Bjørn: Absolutt. Og som sagt, vi har all grunn til å være superstolt, tenker jeg, av den utviklingen vi har hatt innenfor olje og gass i Norge. Mye av det har vært på grunn av at vi har hatt ledere, vi har hatt selskaper, vi har hatt eiere av selskaper som hele tiden har vært opptatt av å legge listen høyt. Enten det gjelder på sikkerhet, miljø eller på andre faktorer. Så det tenker jeg har vært en viktig driver for at den næringen har vært konkurransedyktig hele veien, og fremdeles er veldig konkurransedyktig og dermed også veldig viktig i omstillingen av Norge. Et annet poeng jeg bare vil legge vekt til, det er måten oljeselskapene har samarbeidet. Det har vært en arbeidsform i i norsk olje og gass som har vært sånn at når en har møtt på større utfordringer som har truffet hele bransjen, så har en hatt en evne til å sette seg sammen rundt et bord. Altså, konkurrenter har samarbeidet om å løse systemiske endringer. Jeg var inne i veldig mange av de prosjektene i Veritas.

 

Bjørn: Vi kalte det joint industry prosjekter, der industrien kom sammen for å løse felles utfordringer. Det er et viktig ledelsesperspektiv, det å sette seg ned med konkurrenter for å løse felles utfordringer til gode for alle. Og egentlig en arbeidsform som jeg tenker vi må ta litt sterkere med oss også inn i andre næringer. Jeg ser det kommer også i andre næringer, jeg nevnte bygg og eiendom, der jeg også er involvert gjennom Skift i en del prosjekter der vi setter oss sammen for å jobbe med løsninger. I Skift har jeg jo med både Telia og Telenor. Vi gjør prosjekter sammen der vi samarbeider på klimasiden. Men jeg tenker at det er et perspektiv som vi også skal lære fra utviklingen på olje og gass. Det med at konkurrenter må sette seg sammen noen ganger for å løse litt mer systemendringer. Og også olje- og gassektoren som jeg opplever det, har jobbet tett med myndighetene og hele tiden spilt på lag i forhold til regulering og å få fornuftig og god regulering som øker standarden.

 

Silvija: Kjempekult. Jeg har notert meg litt tips til suksessfaktorer for bedrifter. Ta ledelse, ta risiko, ta tverrfaglighet på alvor og ta systemisk samarbeid eller lagånden også på høyeste alvor. Vi kommer tilbake til dette her i vår tredje samtale, men Bjørn, jeg har veldig lyst til å bruke 5-10 minutter nå til å snakke om Svalbard og Norden fra et klimaperspektiv. Hva skjer på Svalbard?

 

Bjørn: Svalbard er i utgangspunktet et laboratorium for klimaendringer. På grunn av at det ligger der på 79 grader så er oppvarmingen allerede fire grader. Og da er det jo et kjempeparadoks at vi i Norge inviterer statsledere fra hele verden til å komme til Svalbard for å se og høre og snakke med lokalbefolkningen om de endringene de ser der oppe, samtidig som vi har en 100 prosent kullfyrt energiforsyning på Svalbard.Er ikke det fascinerende? Og at vi noen ganger også i Norge bruker den lange pekefingeren vår til Kina og andre land og snakker om deres kullavhengighet, så har altså Norge fremdeles en 100 prosent kullavhengighet på Svalbard.

 

Silvija: Dette blir veldig fort veldig sånn kulturelt vanskelig og det er tradisjoner. Men er det ikke bedre å bestemt da innføre et nytt energisystem på Svalbard, og rive av plasteret og si at dette kan vi faktisk både ha ren energi på og kanskje vokse på?

 

Bjørn: Jo, og det er jo det vi i Skift har jobbet med Svalbardsamfunnet nå i flere år på. Men da kommer jo virkeligheten veldig nært til oss i Norge nå, som du sier, det handler om et lokalsamfunn. Det handler om kultur. Det handler om arbeidsplasser. Det handler om kompetanse. Det handler om det det samfunnet kan. Men bare for å ta den dialogen videre så er det jo sånn at der vi står i dag så har jo hele Svalbardsamfunnet entes om at de ønsker å flytte samfunnet over i en fornybar verden. Og det er utrolig inspirerende å se. Lokalstyret, Store Norske, Næringsforeningen, altså de viktige pilarene i samfunnet har bestemt seg for at vi må gå på en ny epoke og denne epoken skal være fornybar. Og det handler ikke bare om hvor kraften kommer fra, men de har også bygget dette perspektivet at dette bygger muligheter for dette samfunnet. Vi kan utvikle teknologi, vi kan finne løsninger på utfordringer vi har som kanskje også andre øysamfunn i verden har, sånn at de også øyner at de kan bli et eksempel og en plattform for kompetanse og løsninger som kan eksporteres andre steder.

 

Silvija: Jeg har bare lyst å spørre deg et kort spørsmål der, Bjørn, og nå er jeg litt sånn kulturelt feilkalibrert utlending, og jeg har aldri skjønt helt det der argumentet med identitet. Ja men det er så mye av historien vår denne her kullproduksjonen, det er vår identitet. Ja, men er ikke identitet opp til oss, og noe som vi kan bestemme oss for å endre, og som vi faktisk har veldig godt av å endre selv? I stedet for å bli påtvunget. Jeg aldri skjønt disse greiene med hvalfangst heller, og Norge var liksom ok så har vi gjort det før. Hvorfor er det så vanskelig å si at Greit, vi gjør det ikke lenger.?

 

Bjørn: Jeg tror det korte svaret er fordi at vi er mennesker.

 

Silvija: Vi liker ikke å endres.

 

Bjørn: Jeg tror det er en menneskelig egenskap, det med å være tilknyttet en kultur og et legacy, sånn at endringen bunner i noe veldig menneskelig, tenker jeg da. Og det gjelder ikke bare i Norge, det tror jeg gjelder alle kulturer rundt i verden. Så det er noe veldig dypt som ligger der. Det som vi har vært opptatt av på Svalbard er det at det er viktig at det er Svalbardsamfunnet selv som driver det. Det er veldig mange som har meninger om Svalbard. Veldig mange av de sitter i konsulentselskaper nede i Oslo, og de skriver rapporter, og så flyr de opp til Svalbard, og så har de en dag med masse møter med alle mulige folk. Så har de to dager med sånn snøscootertur, og så drar de tilbake til Oslo. Og så ser ikke folk de igjen, men de ser fine rapporter som ligger der. Så i Skift har vi vært utrolig opptatt av liksom å bygge kompetanse i organisasjonen på Svalbard. Og det betyr ikke bare at vi har kommet med kompetanse, men forstå den kompetansen de sitter på selv der oppe.

 

Silvija: Dette er så spennende, Bjørn. Dette vil jeg gjerne være med på. Det er helt fantastisk og jeg tror at dere gjør det helt riktig. Den endringsviljen må komme fra dem.

 

Bjørn: Endringsviljen må komme fra fra dem. Det eneste vi kan tilføre kan du si er kompetanse, eksempler, perspektiver. Sånn som Multiconsult har vært veldig avgjørende i det arbeidet rundt energi. De har laget analyser, de har vist hvordan det er mulig. For å ta energisystemet på Svalbard så er det sånn at du må begynne å isolere husene, du må begynne å bare ta ned behovet for energi, det er en viktig del. Og så ser vi på hvordan kan vi bruke sol, hvordan kan vi bruke vind, hvordan kan vi installere batterier og bruke geotermiske varmelagre. Så det er liksom ikke at du flytter fra kull til én teknologi, du flytter fra et kullkraftverk til et energisystem.

 

Silvija: Det er systemisk.

 

Silvija: Det jeg har lyst til å spørre deg om er hva er alternativet? For jeg tenker at uten å være sånn sensasjonalistisk mørk om konsekvenser av manglende handling, så er det vel sånn at isbreene smelter, tundraen smelter og slipper opp metan og det er liksom et økosystem som endrer sin natur og identitet også, hvis ikke man handler.

 

Bjørn: Absolutt. Så det er jo det perspektivet som blir tydelige og tydeligere for flere og flere. Og det er jo dessverre det vi også ser på Svalbard. Vi ser oftere ras på Svalbard, sånn at en har jo allerede flyttet en del av bosetningen fra noen områder som nå er mer rasutsatt til tryggere steder. Så igjen, det er derfor jeg sier at Svalbard er jo et laboratorium på klimaendringer. Og det vil også gi oss veldig mye erfaring med hvordan vi må motvirke og tilpasse oss et varmere klima. Så det er en veldig viktig del, men derfor er paradokset så stort når vi inntil nå har vært kullfyrt på Svalbard. For vi må jo åpenbart også vise at vi kan gjøre Svalbard 100 prosent fornybart på teknologisiden, sånn at vi fremover kan ta statsledere fra hele verden og både gi de en innsikt i hvordan klimaendringene ser ut i praksis, men også vise at vi har litt av Amundsen og Nansen sitt lederskap i oss, og vise at vi virkelig klarer å snu dette raskt og være innovative. De fleste løsningene er på plass, og nå går Svalbard i den retningen. Vi har jobbet veldig mye med norske myndigheter og OED, sånn at alle beslutninger nå ligger til rette for at vi innen få år får et helt fornybart samfunn på Svalbard.

 

Silvija: Det var et nydelig nydelig bilde, det med Amundsen og Nansens lederskap. Jeg har av og til snakket om vikinglederskap, men det du snakker om her er da en sånn handlekraftig men veldig samfunnsbevisst bærekraftig måte å lede på.

 

Bjørn: Ja, og det vi snakket om litt tidligere er dette med modig lederskap. Ledelse handler jo om å ta en trygt til et sted en ikke har vært før. Men jeg har lest så veldig mye om begge disse to, og spesielt Amundsen sin måte å hele tiden tenke at for hvert steg han tok så tenkte han først og fremst: Hva gjør vi nå som gjør at vi lærer mest mulig? Når han kjempet mot Scott til Sydpolen så handlet det veldig mye om hvordan han hele tiden kunne bygge kunnskap, sånn at når han gikk inn i noe som var helt ukjent så hadde han gjort alt han kunne for å lære så mye han kunne for hver etappe og hvert steg han tok. Og jeg blir alltid så inspirert av disse to, også når jeg er på Svalbard, for i Ny-Ålesund så står denne masten fremdeles der Amundsen fortøyde luftskipet Norge før han dro over Nordpolen første gang. Så vi ser ennå spor etter det på Svalbard, og da tenker jeg at det som skjer oppi isødet der er utrolig inspirerende som en plattform for Norge til å utvikle nye løsninger, for å vise litt lederskap, være litt modig og vise for hele verden at vi klarer å snu et samfunn fra kull til fornybart. Og det handler ikke bare om teknologi, det handler om alle de sosiale normene som du også trekker opp, kulturarven og alt dette. Men her har vi muligheten, og nå ser det veldig positivt ut for at vi skal få det til.

 

Silvija: Veldig kult. Jeg hadde egentlig lyst til å gå innom litt mer om Norden og hva dette betyr for både våre byggeskikker og energisystemer og så videre, men vi sparer noe av det til verktøykassa og møtes igjen om et par minutter i leksjon 3.

 

Bjørn: Takk.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

Leksjon 3 - ID:M0015c

Leksjon 3 - ID:M0015c

Leksjon 3 - ID:M0015c

Velkommen til Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen tilbake til leksjon nummer 3 i vår samtale med Bjørn Haugland fra Skift om bærekraft i praksis. Bjørn, nå skal vi ha en litt kortere samtale om en slags verktøykasse. Nå har vi snakket om konsepter, prinsipper og idéer om bærekraft, og så har vi sett på noen gode eksempler både innenfor norsk næringsliv og innenfor Svalbard og samfunnsendring på systemnivå. Nå skal vi bruke cirka ti minutter på å prøve å gi folk en slags verktøykasse. Hva kan man ta tak i nå? Finnes det noen metoder, sjekklister, finnes det noe annet? Vi har jo 17 bærekraftsmål som en viktig sjekkliste. Men hva gjør jeg nå videre med dette her, hvor starter vi?

 

Bjørn Haugland: Ja altså det viktigste her tenker jeg er at enhver bedrift kjenner seg selv best. Start gjerne med å gå inn i egen virksomhet. Og da tenker jeg det å bruke bærekraftsmålene og ha en samtale om hvordan en påvirker de positivt og negativt. Det er en veldig viktig øvelse. Og det er viktig at denne samtalen ikke bare er en samtale i en ledergruppe. La det bli en samtale i styret. La det bli en samtale blant ansatte. Ansatte er enormt viktig å få med uansett hvilken reise du ska på. Så det å ha god involvering, de ansatte har mye kunnskap og erfaring, og forstår veldig mye rundt den reelle verdiskapningen i bedriften. Så dette med å gjøre en sånn analyse med positiv og negativ impact på bærekraftsmålene er viktig. Og så kan det jo være fornuftig å velge seg ut noen av disse, Der en ser en enten har veldig stor negativ effekt av som en ser en må rette på, og/eller har veldig stor positiv impact på som en kan gjøre mer av. Det andre jeg tenker på innenfor bærekraftsfeltet er å lage en god rapporteringsrutine sånn at du liksom får et verktøy som måler forbedring hele tiden. Og der finnes det mange verktøy, du har GRI, du har ulike standarder. Det viktigste er ikke hvilken en bruker, men det viktige er at en får en god plattform der en kan måle progress. Og da var jo selvsagt det tredje viktige punktet å satte seg noen mål. Og igjen en trenger liksom ikke ha hundre prosent nøyaktighet på alt når en skal starte, det viktige er å komme i gang.

 

Silvija: Kom i gang er veldig viktig her, og som du sier involvering. Vi kommer tilbake til dette her som en liten sjekkliste i vår fjerde samtale. Men det mangler kunnskap og jeg tror at veldig mange av oss skjønner at dette her er bra. Vi skjønner at dette her er nødvendig. Vi skjønner at vi burde starte nå, men det er så uangripelig. Det er komplekst og det er vanskelig å måle det. Så hvordan bygger vi kunnskap rundt hvordan vi gjør dette her?

 

Bjørn: Ja, og da tenkte jeg at jeg skulle nevne noen eksempler på hvordan vi i Skift har jobbet rundt det med kompetanse. Vi samler toppledere i arbeidsgrupper innenfor ulike områder, vi har ti ulike områder vi jobber med. Og det som viser seg innenfor sirkulær økonomi, innenfor finans, energi, mobilitet og transport, den type tematiske områder, veldig mye av barrieren for omstilling handler om kompetanse. Derfor så har vi også en egen gruppe som jobber med det vi kaller kompetanseskifte. Det som har vært resultat av det er at vi har gått inn og sett at veldig mye handler om å tilrettelegge for rask erfaringsutveksling på tvers av bedrifter. Du lærer mest av å snakke med noen andre som er omtrent i samme situasjon som deg og som jobber med det samme. Og vi tror du lærer mer av dine peers enn du lærer av å gå inn og lese i en bok. Så vi har laget det vi kaller sånne læringsarenaer. Vi har for eksempel en læringsarena på grønnvasking, der vi har satt opp ti prinsipper på god kommunikasjon. Og så sier vi til bedriftene: Vi ønsker at dere stiller dere bak disse prinsippene. Og det bedriftene sier er at vi skal gjøre vårt beste for å tilfredsstille disse prinsippene. Og da har du på en måte meldt deg inn i treningssenteret.

 

Bjørn: Og så tilrettelegger vi for digitale samlinger der vi snakker om konkrete eksempler på utfordringer, dilemmaer og god praksis. På denne grønnvaskingsplakaten, nå har vi over fire hundre bedrifter som er med på det. Og så vi gjort det tilsvarende innen for grønne innkjøp, det er også et sånt tematiske område som veldig mange er interessert i. De lurer litt på hvordan gjør dere det, hvordan gjør byggenæringen det, hvordan gjør man det innenfor transport, hva kan vi lære fra hverandre. Sirkulær økonomi er den tredje plattformen. Og den fjerde som jeg tror du vil like, og som jeg skal invitere deg med på nå etter denne samtalen, det er det vi kaller bærekraftig økonomifunksjon, altså CFO 2.0. Fordi økonomifunksjonen er jo helt sentral i enhver bedrift, det er de som styrer ressursene, det er de som setter målene, og det er det som er hjernen i bedriften. Sånn at det å bygge denne bærekraftkompetansen inn i den funksjonen er helt avgjørende. Det handler om taksonomi. Det handler om nye rapporteringskrav. Det handler om nye spørsmål fra investorer og andre stakeholdere. Så poenget mitt er at det er det løftet vi i Skift gjør for å tilrettelegge for læring. Og i dette økosystemet med disse fire læringsplattformene så har vi nå mer enn 600 bedrifter som møtes jevnlig, som diskuterer og som utveksler kunnskap og samarbeider om læring, sånn at læring handler om samarbeid.

 

Silvija: Dette er kjempespennende, Bjørn. Så dere har, hvis jeg forstår deg riktig, definert foreløpig fire områder som dere har laget en slags ti bud eller noen prinsipper. Og det er da hvordan unngår du grønnvasking, hvordan tenker du bedre rundt grønne innkjøp, hvordan tenker du på sirkulær økonomi hos deg og verdikjeder, og det siste var bærekraftig økonomifunksjon. Og så får dere foredlet dette her og anvendt det i praksis i rundt 600 bedrifter.

 

Bjørn:] Det er riktig. Også er det et forpliktende samarbeid i den forstand at det koster ingenting å være med på dette her, men alle må forplikte seg til å stille seg bak prinsippene og gjøre sitt beste. Så du sier bare vi skal gjøre vårt beste, og alle forplikter seg til å være aktiv med å dele. Så valutaen i dette her er kunnskap, sånn at alle må dele sin kunnskap og sin innsikt og sine spørsmål, det er det jeg krever. Og så henger vi logoene til alle bedriftene opp på egne nettsider sånn at alle kan se hvem som er med. For eksempel på grønnvasking så sier jo jeg: Grønnvaskere, jeg ønsker at dere skal være med. For da sier dere i hvert fall at fra nå av så skal vi gjøre vårt beste til å forbedre oss. Og jeg forventer ikke at alle skal være perfekte. Det er akkurat som når du skal melde deg inn i SATS, du trenger ikke være topptrent før du kommer inn i SATS, men du må bestemme deg for at: Jeg skal forbedre meg. Og så skal jeg hjelpe å trene deg opp.

 

Silvija: Vi er nå rett før nyttår, dette kommer da kanskje til å bli publisert rett over nyttår, men det høres ut for meg som et kjempegodt nyttårsforsett for bedrifter, å ta dette på alvor og bli med.

 

Bjørn: Ja, jeg oppfordrer alle til å være med, fordi at dette handler om læring, og alle har også noe som andre kan lære av og fra. Og dette er dønn konkret, prinsippene er utformet sånn at en stor bedrift som har jobbet lenge med tema, eller en liten bedrift som er litt ny inn i tema, begge vil finne verdi av dette. Det er ikke sånn at noen kan tikke av på alle boksene. Alt handler om forbedring. Alt handler om å forstå mer. Alt handler om å gjøre det litt bedre neste gang. Og for eksempel med grønnvasking, et selskap som Orkla som er veldig aktiv der, de viser veldig mange sånne fine eksempler på: Her er en kommunikasjon vi gjorde før, og så har vi anvendt grønnvaskingsplakaten, og så er vi her nå. Og da er ikke det store endringer, sånn at det er liksom ikke en revolusjon, men det er kanskje justert litt på ordlyden her og der bare sånn at en ikke tar for store ord i munnen. Det er dessverre sånn at det er svært lite av de tingene vi gjør som gjør verden bedre, eller som er bedre for klimaet, eller som er bedre for jordkloden. Så unngå den type store ord, og si heller hva du skal gjøre. Så sånn er det vi jobber med læring, og som sagt i dette så ligger det jo samarbeid som et fundament.

 

Silvija: Konkret og med deling. At man skal kunne måle det, og kanskje komme med noen eksempler på hvor det faktisk har skjedd noe.

 

Bjørn: Helt riktig.

 

Silvija: Så at vi går bort fra å måle liksom antall plastsugerør vi har byttet ut med papirsugerør, til ting som reelt bidrar til bærekraft.

 

Bjørn: Det er helt riktig.

 

Silvija: Kjempespennende.

 

Silvija: Vil du si noe mer om dette temaet før vi går videre? Hvis du skal løfte dette her fra 600 bedrifter til 70 prosent av bedrifter i Norge i 2022, hva skal til?

 

Bjørn: Det jeg vil si er at jeg skrev en artikkel nylig etter å ha deltatt på et topplederseminar hos Handelshøyskolen. Det var et veldig bra seminar, og det falt en litt sånn munter kommentar i løpet av denne samtalen som handlet om at på lik linje med at Tesla fra tid til annen innkaller bilene sine til oppgradering, så falt en kommentar om at kanskje Handelshøyskolen må innkalle tidligere studenter til oppgradering. Og det var i kontekst av det vi har vært innom, taksonomi, nye rapporteringskrav, hvor viktig økonomifunksjonen faktisk nå er i å drive det grønne skiftet. Så poenget er, jeg tror min kronikk het noe sånt som at NHH tilbakekaller alle kullene fra 1985 til 2015. Det er litt urettferdig bare å snakke om NHH, for jeg tror det gjelder liksom alle disse institusjonene som har utdannet kandidater. Og poenget mitt er bare at jeg tror dette med etter- og videreutdanning er så utrolig viktig fremover. Vi snakker veldig mye om hvordan universitetene skal utdanne nyutdannede. Der tror jeg norske universiteter gjør en glimrende jobb. Jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt, men jeg tror det er et stort behov for å få en oppgradering underveis. Å bli tilbakekalt for å lære nye ting. Det er også noe vi i Skift jobber nå veldig tydelig mot myndighetene på. Vi jobber jo i Skift også med universitetene sånn at vi har universitetene med oss. Vi har fagforeninger med oss, sånn som NITO og Econa, og vi jobber mot myndighetene i forhold til å tilrettelegge for et kompetanseløft når det gjelder etter- og videreutdanning. Det er ikke bare opp til universitetene, men det er også at bedriftene selv må ta et mye mer grep om det. Og det er jo sånn som å bruke Lørn.tech og andre plattformer, men forstå at det ligger en enorm verdi i å etter- og videreutvikle de ressursene en har i bedriften allerede.

 

Silvija: Vi i Lørn prøver å være et slags komplement til formalutdanningen, hvor folk skal lære fra den gode samtalen på et nivå som inspirerer dem til å gå videre til oppgraderinger som gir studiepoeng. Og vi tror veldig på disse konkrete historiene. Det er på mange måter der innovasjon blir formidlet best. Bjørn, vi skal gå til vår samtale nummer fire om et bittelite øyeblikk. Jeg har bare lyst til å si at det er to ting vi ikke har rukket å snakke om i denne delen, som dreier seg om en slags metodisk verktøykasse. Og det er også at bedrifter kan bruke sitt bærekraftsarbeid til noe av det som blir vanskeligst i årene som kommer, og det er talent attraction. At det å virkelig gjøre ting på en forståelig måte innenfor bærekraft vil være kanskje den beste talentmagneten fremover.

 

Bjørn: Det hører jeg fra veldig mange av de topplederne i Skift, at ting har endret seg. For ti år siden så intervjuet de nye kandidater som skulle begynne å jobbe hos de. I dag er det i større og større grad de unge kandidatene som intervjuer bedriftene og stiller spørsmål som er knyttet til: Hvis jeg begynner i denne bedriften, hvordan bidrar denne bedriften til å løse store samfunnsutfordringer, hvordan forholder den seg til bærekraftsmålene, hva er klimastrategien? Og det er jo veldig positivt, men det går tilbake til det du sier at det med bærekraft det er på en måte trengt inn i hele forretningsmodellen. Fordi at hvis det er en ting som er viktig for enhver bedrift for å bygge konkurransekraft, så er det å være attraktiv for de aller flinkeste folkene og talentene. Og det er jo også det som gjør at bærekraft nå i mye større grad integreres inn i hele bedriften, og blir et fokus fra styre til toppledelse og gjennomsyrer på en måte bedriftens virke.

 

Silvija: Veldig spennende. Tusen takk for denne samtalen om konkrete metodiske verktøy, og så går vi om noen minutter over til samtale nummer fire som blir en veldig kort liten workshop for ledelse i bedrifter om å komme i gang med bærekraft.

 

Bjørn: Takk.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

Leksjon 4 - ID:M0015d

Leksjon 4 - ID:M0015d

Leksjon 4 - ID:M0015d

Velkommen til Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen tilbake til den fjerde leksjonen i en samtale med Bjørn Haugland om bærekraft i praksis. Bjørn, vi har snakket om introduksjon til tema og konsepter i første samtale. Vi har snakket om noen eksempler som gjør at folk kan forstå hvordan dette her gjøres i beste praksis i Norge i dag i næringslivet og på Svalbard, og så har vi snakket om en metodisk verktøykasse hvor vi har definert noen mulige prosjekter nærmest, så man kan komme i gang. Og et av de beste eksemplene der var at bedriftene kan være med på deres fire tematiske plakater eller prinsippdefinisjoner, ti bud om du vil, innenfor bærekraft i anti-grønnvasking, grønne innkjøp, bærekraftig økonomifunksjon og sirkulær økonomi. Nå skal vi prøve i denne fjerde samtalen å kort gi en næringslivsleder, stort eller lite selskap, noen veldig konkrete tips på hvordan kommer de i gang anno 2022 med bærekraftsarbeid i praksis. Hva tenker du er de viktigste stegene å ta nå?

 

Bjørn Haugland: Det viktigste steget er å begynne. Og da tenker jeg at det vi har vært litt inne på allerede, det med å trekke opp konteksten rundt seg, alt fra det FN sier med kode rødt, EU sin grønne giv, den er kun 26 sider så jeg anbefaler alle å lese den. Den forteller hvor EU går. Og det gjelder disse 17 bærekraftsmålene som en må begynne å ha et forhold til. Hvor har en positiv påvirkning, hvor har en negativ påvirkning. Den andre måten jeg gjør det på, i dag så sitter alle bedriftsledere med god kompetanse i styret og i hele bedriften, så det å gjøre det inkluderende, få alle med, få alle engasjert er helt avgjørende. Det tredje er jo selvsagt å lage seg en god måleplattform, altså sånn at en kan se hvor en står i dag, hvor en har de største utfordringene – en rapporteringsplattform. Så det må på plass. Når det er på plass må man begynne å sette seg mål. Og der mener jeg at da trenger en ikke å treffe hundre prosent på de målene i første omgang. Begynn å sett mål. Ikke vær så opptatt av 2050, vær mer opptatt av 2022 og 2023, altså sett kortsiktige mål. Og så selvsagt begynn å jobb med aksjoner bak disse målene. Involver hele verdikjeden, det inkluderer både leverandører og kunder, på de litt større utfordringene bedriften har. Og det siste som jeg tror er viktig i en sånn prosess er å være nysgjerrig på hva som skjer i andre industrier. Det er høy teknologiutvikling i samfunnet i dag. Det vil si at når du gjør konkurrentanalysen din, så er det ikke gitt at morgendagens konkurrenter innenfor din bransje i dag kan komme seilende inn fra siden og ta markedet ditt. Så det å lede bedriften og lede omstillingen mot bærekraft og samtidig ha et godt sidesyn på hva som skjer i andre bransjer er veldig viktig.

 

Silvija: Du, Bjørn. Jeg har lyst til å følge opp litte grann. For å være helt ærlig fra styreperspektiv så synes jeg vi ofte er litt fantasiløse, både som styrer og som bedrifter, og tenker at nå skal vi kutte ned på antall kilometer reist i fly, ikke sant. Og det er det vi kan måle. Og nå med corona så er vi blitt veldig flinke på dette her. Hvordan kan man løfte blikket og tenke på alle disse 17 målene, og finne noen som man unikt godt kan bidra til?

 

Bjørn: Ja, altså det er en utfordring med styrer og bærekraftskompetanse generelt. Så jeg tror at det to ting en kan gjøre i et styre som en en må vurdere. Det ene er at man må ha et ærlig blikk på hvilken kompetanse som sitter i styrerommet. Og så må en på en måte tenke igjennom om en har den rette kompetansen i styret fremover. Da er det jo to ting en kan gjøre, det ene er å heve kompetansen i styret, og der jobber vi i Skift sammen med andre i forhold til opplæring på det. Det andre er jo selvsagt det med at en kan tilføre kompetanse når en har utskiftninger i styret. Jeg tror begge deler er viktig. Og så tror jeg jeg så en undersøkelse at i Norge er det flere over 80 år i norske styrer enn under 30. Så jeg tror det er viktig å få inn flere unge i styret, men det aller viktigste er å få inn et mangfoldig styre. Og da gjelder det alder, kjønn og bakgrunn. Sånn at det med å få et mangfoldig styre er det viktigste. Så jeg tror at både hvordan styret er satt sammen og jobber som et godt komplement til administrasjonen er helt vesentlig. Og jeg mener styret skal gjøre tre ting. De skal selvsagt ha kontrollfunksjonen sin, det er åpenbart. Men de skal bidra ordentlig i strategidiskusjonene og på en måte eie den, det er veldig viktig. Også det tredje er at det er lett for administrasjonen at den kjører seg litt fast i de problemene og utfordringene den har, så det er viktig at styret også har den kraften, å være komplementær til administrasjonen og løfte det videre, og kanskje se gode ting bedriften gjør som ikke bedriften selv er i stand til å sette nok pris på.

 

Silvija: Jeg tenkte egentlig ikke bare styrer, og jeg synes det er utrolig spennende at du drar opp akkurat dette siste punktet for styrene, hvor vi må finne kanskje ny balanse mellom vår kontrollfunksjon og vår utviklingsfunksjon i forhold til bedrifter. Så det er veldig stor overvekt i forhold til kontroll kompetanse versus utviklingskompetanse. Men jeg tenker hele ledelsen, hvor det blir fort at vi måler og setter oss mål med bærekraft som er lett å måle, for vi kan lett måle hvor mange kilometer vi har reist med fly i år, mens det er kanskje litt vanskeligere å måle hvordan vi har bidratt til renere hav.

 

Bjørn: Ja, og jeg tilhører jo den skolen, det er jo en sånn term som heter Smart Goals, altså Measureable bla bla bla. Jeg er mye mer opptatt av at vi setter oss gode mål, enn at vi setter mål som er mulig og lette å måle. Jeg ser mange bedrifter lett faller i den, man skal nødvendigvis kalle det en felle, men at målhierarkiet blir styrt av parametere som det er lett å måle.

 

Silvija: Nettopp.

 

Bjørn: Også skal det sikkert være litt av begge deler, men innenfor bærekraft så tror jeg det er viktig å i hvert fall begynne med å sette gode mål som en er opptatt av å oppnå. Ikke la muligheten av å måle de være utslagsgivende for om en setter målet eller ikke. Så kan en heller jobbe litt ekstra med hvordan en kan kvantifisere for å ha en god måloppnåelse på det.

 

Silvija: Ja, og Co2 relaterte mål er kjempeviktig, men like så viktig er for eksempel noen av disse sosiale eller økonomiske bærekraftsmålene, som har med hvordan vi utvikler alle våre ansatte så de skal være relevante for fremtiden. Og hvordan måler vi ledelsen på det og så videre. Sånn at man skal kanskje tenke hele 17 grader sirkel da.

 

Bjørn: Helt klart. Og det starter jo også med styret, hvilke mål har vi for mangfold i styret for eksempel. Det kan jo være en fin øvelse å starte med, for jeg tror når en begynner å jobbe på den måten, så akkurat som du sier, så vil en se at det går an å sette seg gode mål. Fornuftige mål for hele organisasjonen som går langt utover Co2 og flyreiser og disse tradisjonelle tingene. Og så tror jeg ikke det er enten eller, sånn at det er ikke det ene opp mot det andre. Det er superviktig å ha god kontroll på Co2 utslipp, finansielle mål og alt dette, men jeg tror det blir enda viktigere for en bedrift å ha gode mål på ikke-finansielle parametere fremover.

 

Silvija: Bjørn, jeg har masse mer på blokka mi, men jeg tror at in the interest og time and format så stopper vi her. Jeg sier kjempe tusen takk for en veldig inspirerende samtale om bærekraft i praksis i fire deler, som er ment til å inspirere både næringslivsledere, alle ansatte og alle oss andre forøvrig til å lære oss mer og komme i gang på en konkret måte med bærekraftsarbeid.

 

Bjørn:Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk være med. Og igjen stor takk til Lørn.tech for den jobben dere gjør med å være med å omstille Norge. Stor takk.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her