LØRN Masterclass M0025
Bærekraft som forretningsmulighet
Per Espen Stoknes er gjest og er blant annet forfatter, professor og serieentreprenør. I denne serien lærer du om problemer og løsninger om bærekraft i både et mikro- og makroperspektiv.

Per Espen Stoknes

Forfatter og professor

BI

"I 2030 vil det være selskapene som er sirkulære, digitale og bærekraftige som vil være de største i verden"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (35min)

Nye bærekraftige forretningsmodeller

Leksjon 2 - Eksempler (28min)

Store problemstillinger for grønt skifte

Leksjon 3 - Verktøy (19min)

Hva er et bærekraftskompass og en bærekraftstrapp?

Leksjon 4 - Verksted (10min)

Bærekraft som forretningsmulighet

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Bærekraft og sirkularitet
Organisasjon: BI
Perspektiv: Forskning
Dato: 8, februar 2022
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres
Tags: #målbarbærekraft #agilledelse

2000+ lyttinger

Litteratur:

Per Espen Stoknes - Grønn vekst 

Per Espen Stoknes - Tomorrow’s economy

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Nye bærekraftige forretningsmodeller
• Store problemstillinger for grønt skifte
• Hva er et bærekraftskompass og en bærekraftstrapp?
• Bærekraft som forretningsmulighet

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0025a

Leksjon 1 - ID:M0025a

Leksjon 1 - ID:M0025a

Velkommen til LØRN.TECH, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN FUNDAMENTALS kurset i bærekraft og økonomi med Per Espen Stoknes. Velkommen til deg også Per Espen.

 

Per Espen Stoknes: Den er en glede å få være med i dag, Silvija.

 

Silvija: Du og jeg har snakket før, formelt live på en LØRN podcast i et såkalt bokbad på LØRN hvor vi snakket om din bok “grønn vekst”. Jeg må innrømme at da ble jeg forelska og har funnet ut at du er min favoritt håndverker når det gjelder å formidle bærekraft i praksis. Du har et kurs om det på BI.

 

Per Espen: Som heter “grønn vekst” på Master Management.

 

Silvija: Ja og det er litt det jeg håper at vi skal fange opp nå i en og en halv times samtale nå. Folk som ønsker å lære mer kan enten ta kurset eller kjøpe boka. Det som er så veldig spennende med dette her er at det er veldig mange som snakker om bærekraft, men de siste 12 måneder har vi vel egentlig gått fra å grønn-prate til å grønn-handle. Jeg tror du er en av kreftene som driver det.

 

Per Espen: Ja det er hvert fall mye mer fart på både investorer og ledergrupper nå enn det har vært i de foregående tjue år. Så det har vært mye grønn preik og av det kaller vi det for SDG-washing, altså bærekraftsvasking. Av og til går man seg vill i SDG-jungelen. De verktøyene som jeg håndtere er de mye mer praktisk innretta mot strategi og innovasjon på en systematisk konkret måte.

 

Silvija: Sa bærekraft i praksis rettet mot innovasjon og økonomi. Før vi går inn i dette kan jeg si at dette er et firedelt minikurs med fire leksjoner som vi kaller dem. Alle er digitale, etter hverandre, og den første er en liten introduksjon til konsepter sånn at folk får ditt vokabular når de skal senere høre på eksempler i leksjon. 2. En liten verktøykasse i leksjon. 3. Og så leker vi et 10 minutters workshop i leksjonene fire. Der skal du hjelpe meg som en leder for en SMB og prøve å tenke litt mere anvendt når det gjelder bærekraft.

 

Per Espen: Jeg skal gjøre mitt beste.

 

Silvija: Veldig bra, før vi starter med leksjon. 1. må jeg spørre deg om å gi oss en ett minutts oppsummering om hvem er Per Espen, og hvorfor bryr han seg om dette temaet?

 

Per Espen: Jeg begynte egentlig i en helt annen ende som psykolog da jeg leste ei bok av Carl Gustav Jung når jeg var 16-17 år. Jeg fant ut at jeg skulle bli psykolog og så gjorde det da. Jeg skjønte etter hvert at galskapen sitter ikke så mye inne i folk som den sitter inne økonomien sjøl som, hva skal vi si, har en drive og rovdrift både på ytre ressurser og indre ressurser høyt utav det samme. Da bestemte jeg meg for at jeg skulle inn på BI og dermed endre tankesettet i økonomien i retning av å være breiere for mennesker og lengre sikt i forhold til naturen. Hvordan kan vi skape den menneske- og naturvennlige kapitalismen? Derfor har jeg vært aktiv som rådgiver og som deltidspolitiker men også gründer spesielt, og forfatter. Nå forsker jeg mye på de beste måtene å vri om selskapet på til bedre for natur og folk.

 

Silvija: Jeg synes dette begrepet “rovdrift” i både indre og ytre på mennesker er veldig spennende fordi, slik jeg forstår bærekraft, så dreier det seg om anti rovdrift. Men også å drifte ting på en måte som holder, som har kraften til å bære seg selv. Er det sånn du tenker?

 

Per Espen: Det er det. Mennesker har en tendens til å tenke kortsiktig, men økonomien har måtte formaliserte det, så det blir på en måte aldri nok og det blir aldri nok, fort nok. Det som er ulempen med dette er at du skyter deg sjøl litt i foten fordi at det kortsiktige ofte ikke det beste på lengre sikt. I tillegg så har du kanskje da gjort folk utbrente, deprimerte og sinte på deg veien fordi man tar hele tiden noen snarveier og ender opp med noe som med en sum optimalt i forhold til hvordan .. altså du har lyst til å tjene masse penger og hadet gøy, men som gjør det på en så måte at naturen er samfunnet bedre etter at jeg gjorde det. Mitt visjon er; hvordan kan vi lage en økonomi som ikke lenger sager over greiner fordi vi vil ha alt nå og i stedet bygge opp noe som med mye bedre for oss andre på lengre sikt?

 

Silvija: Og dette er utrolig viktig nå med digitalisering som gjør at alt går enda fortere enn før. Jeg har bare lyst å høre deg litt mere på dette med økonomi. Er det slik at lederne velges for begrenset tid, som regel at man maks tre-fire år frem i tid. Er det kvartalsrapportering? Hva er det med økonomi som gjør oss kortsiktige?

 

Per Espen: Det går nok vesentlig dypere enn som så fordi dette har med regnskap å gjøre, og hvordan regnskap ble introdusert allerede i 1492, for 500 år siden. Det var da systematiserte av kjøpmennene med dobbelt italiensk regnskap. Det gjorde det mulig å se hvor mye du tjente per prosjekt, per produkt og per periode fordi han instruerte hvordan å lage et resultat og en balanse. Men det var veldig begrensa hva som gikk inn under indre regnskap, som for eksempel hvordan folk har det eller hvordan naturen har det eller kvaliteten på varene. Alt dette ble borte fordi det ble en pris. Så har det ballet på seg i flere flere århundrer. Det er veldig mye bra i kapitalismen, jeg er veldig glad kapitalismen selv, men den har utvikle seg i en retning hvor det aldri er nok og man har heller ikke noen forståelse av at økonomien fungerer innenfor sosiale og naturlige rammer. Derfor kaller økonomer det for Exaliteter, det betyr måtte du ha bare har kasta det ut. For å få på plass til en mer bærekraftig økonomi må du få de sære tinga som er kasta ut tilbake inn i resultatregnskapet og inn i balansen slik at du kan se; hvordan går det med den produktive kapitalen? Hvordan går det med naturKapitalen? Hvordan går det med den sosiale kapitalen? Samtidig så er jeg ikke motstander av verdiskapning, det er bare dette veldig kortsiktig når du maksimerer og ha den snevre verdiskapinga på kort sikt istedenfor å maksimere den breie verdiskapinga på lang sikt. Den boka jeg har skrevet er en egen håndbok i hvordan du gjør det i praksis, hvis du en leder i en bedrift er det et verktøy du trenger. Hvordan skaper man andre regnskapssystem, hvordan skal du rapportere og hva bør du måle dem mot istedenfor å bare liksom ende opp med en og annen som litt tilfeldig SDG-ranking eller en og annen tilfeldig bærekraftsmål som du pynter årsrapporten med?

 

Silvija: Litt av problemet her er kanskje at det er så mye enklere å måle penger enn veldig mye annet. Det finnes masse gode verktøy for å måle penger og masse modeller ikke sant? Mens det å måle lykke, naturmangfold og livskvalitet blir vanskelig.

 

Per Espen: Jeg er ikke enig, bare fordi vi ikke er så drevne på det betyr det ikke at det er så vanskelig vet du. Greien er jo at i fem hundre år så har vi trent oss på å bokføre finansielle tall, og enda er vi ikke helt på plass. Det er fortsatt mye sminke og tullball i regnskapene. Hvis du virkelig går inn på dem på alt ifra immaterielle verdier og og internt jobber og såkalt goodwill, er det å måle lykke faktisk veldig rett fram i sammenligning. Den positive psykologien har forska på dette i 30 år. Hvordan du kan spørre via spørreskjemaer er noen enkle apper, får du veldig presise tall som faktisk stemmer med å være enig med veldig objektive kriterier som blodtrykk, hvor mange ganger du smiler og hvordan vennene dine og familien din har det. Alt mulig annet som utgjør livskvalitet gjør måling av dette veldig relevante. Så alt dette kan man gjøre, også når det gjelder natur. Det handler igrunn bare om å få på plass i Materialstrøm Regnskap og hvor mange tonn med forskjellige ting vi bruker også må man se dem i sammenheng da med det finansielle regnskapet. Deretter trengs en utvidelse av det finansielle regnskapet til natur størrelser med i tonn og ikke kroner. Videre en utvidelse av det finansielle regnskapet i retning av hvordan ansatte, lokalsamfunn og byer har det, samme med ulikhet og tillit. Som jeg også er veldig greie ting å måle egentlig når du vet hvilke verktøy du skal bruke. Det morsomme er Silvija, at det har skjedd en revolusjon nå. De siste bare 15-20 årene, og særlig de siste 12 månedene, så er det et spennende prosjektet som heter Measuring stakeholder capitalism, og utviklerne av de fem store revisjonsselskapet sammen med World Economic Forum og de hundre ledende bærekraft selskapene. De har endelig kommet frem til en standard som gjør det mulig for selskaper å rapportere konsekvent slik at du kan å sammenligne og bli kvitt all denne forvirringen som i dag råder rundt de såkalte SDG- eller bærekraftsmål-rapportering da.

 

Silvija: Du vi må nok pakke dette ut dette noe. Du nevnte Stakeholder capitalism, og dette står i kontrast til Shareholder capitalism, hvor du eier aksjer og det er kun bare det finansielle som måles. Var det Morgan Freeman, eller roter jeg nå, som sa at et at selskaper her vel egentlig bare ett mål og det er å optimalisere utbytte til riktige aksjonærer?

 

Per Espen: Riktig, det var nesten riktig. Det var Milton Friedman. Han sa at det “the business of business is business”. Det han mente er at aksjonærenes interesser skal alltid komme fremst. Med det mener de at det er viktigere at eierne får sitt enn at ansatte, lokalsamfunnet eller de lokale myndighetene får sin andel av verdiskapingen. Han mente at samfunnsansvaret til bedriftene var å maksimere det som skal gå til aksjonærene. Mens i Stakeholder Capitalism ser du at det er en viss balanse slik at bedriftene og aksjonærene får det bedre fordi de ansatte og lokalsamfunnet har det bedre. På denne måten har du en mye mer balansert avveining av hvordan verdiskapinga skal fordeles at ikke bare maksimal verdiskaping som går til aksjonærene, men en mer maksimal optimal fordeling av verdiskapingen. Dette er akkurat det som inngår i measuring Stakeholder Capitalism-Initiativet som kalles “earning generated and distributed”.

 

Silvija: Ja, og inntil relativt nylig, Per Espen, så var de fleste styrer og børser enig med Milton Friedman. Det var sånn at oljeselskaper skulle egentlig ikke snakke så veldig høyt om alt det det gjør fordi da ble aksjonærenes skremt ikke sant? At de da mister fokus, og der har det skjedd noe? Er det det at verden virkelig begynte å innse at vi sager av den grenen vi sitter på hvis ikke vi tenker litt mere langsiktig eller hva? Hva er din forklaring på den der overgangen fra Pure Shareholder kapitalismen til Stakeholder Capitalism? Som er egentlig en ganske revolusjonær utvikling på veldig kort tid, kanskje et par år?

 

Per Espen: Det er helt riktig og det superspennende. Som sagt har jeg jobbet med bærekraft i 25 år. Jeg traff den gode gamle professor Arne Ness i Norge og diskutert den dype økologi om økofilosofi og tenkte at her må vi inn og se på økonomien litt sånn som han gjorde på samfunn, livsstil og økologi. Lenge var det slik som du sier, at det var nesten som å være snill hvis du skulle så være bærekraftig. Du skulle lage en hyggelig bærekraftsrapport. Du var idealist da.

Silvija: PR.

 

Per Espen: Ja, PR. Man skulle se fine og glade glansbilder av hender som holder en plante, eller at en isbjørn skulle drukne eller noe slikt fjas. Men så skjedde det. Jeg var faktisk i jungelen i Chile besøk hos noen urfolk i Ecuador vinteren 2019-2020. Det hadde bygget seg opp høsten tjue nitten, men når jeg kom hjem da januar-februar leste jeg i avisene som Dagens Næringsliv og sånn, at det hadde bikka helt over. Da var det bare snakk om hvor lønnsomt det var med Tesla osv. for ledende bærekraftsselskap å ha. Til og med de største oljefondene, som HighTech Vision fikk ikke solgt oljeprospektene sine til investorene og måtte dra plutselig kansellere hele neste fond runden sin. De måtte utarbeide et fornybar fond i stedet. Det var bare historie på historie om hvordan Ernst og Jørn lager rapporter på at det nå i det miljø-investorene som drive investeringer, og så baller det på seg. Enorme pengesummer gikk inn i såkalte SDG og ESG-investeringer. Så nå er det sånn at mange ti tusen milliarder dollar eksisterte i såkalte ESG-fond. Som sagt skjønte alle smarte meglere at nå måtte de skifte navnet på fondet sitt. Det må ha eller alt med bærekraft er ESG i seg. Med et kritisk blikk ser du at de ikke endrer på porteføljen av selskaper de investere i, de bare endrer navnet. Men dette var nok til at pengene strømmet inn. Det morsomme her er jo at det fanger bordet fordi at når du først har sagt at du skal gjøre det, så må du levere. Alle de ulike standardene kan du skjule bak en stund, men nå har det kommet en ny standard som jeg nevnte, “Measuring Stakeholder Capitalism” med en av tjue nøkkeltall som skal inngå i all ESG-rapportering. Dette kom på plass i fjor, i 2021. Om et par år nå er dette noe vi alle må bruke fordi at det er det som revisorene bruker og EU taksonomien vil kreve oss videre. Det så nå. Nå vil du få en revolusjon på det felt her, dette blir reelt. Det har vært utrolig morsomt å sitte på sidelinjen, å se hvordan folk har bare klikka inn på at dette er det som er den neste store bølgen.

 

Silvija: Jeg synes det er så utrolig interessant fordi det er der bordet fanger eller tipping point. Vi ser det komme, vi tror ikke på det og så tipper det over. Nå er det nesten blitt umulig å selge noe som ikke er noenlunde bærekraftig. Ingen vil heller assosieres seg lenger med det det “det skitne”.

 

Per Espen: Ja, nesten da. Akkurat nå er oljeprisen veldig høy og da er det forferdelig lønnsomt å maksimere oljeproduksjonen. Men du har helt tett, på den mer langsiktige trenden. Oljeprisen går opp og ned og avhengig av hvor mye man har investert i overkapasitet eller underkapasitet for noen år tilbake. Men det underliggende viktige trenden er jo også da at vi har kommet ganske langt i både digitalisering som muliggjøre det-materialiserte forretningsmodeller som som AirBnB og Spotify osv. og toppene da særlig fornybar energi som har gått da fra å være utrolig dyrt til å bli å kunne utkonkurrere fossil-energ, i i tillegg til elbiler og batterier. Men også, de smarte mat-systemene som kunne komme opp som vil utkonkurrere de gamle forretningsmodeller og de gamle verdikjedene. Til og med et absolutt totalt mainstream program som Larry tink, sjef for verdens største investeringsfond. Det der Blackrock. De har jo ti ganger oljefondet som man administrerer. Han sier nå at de neste tusen “Unicorns”, de oppstartsbedriftene som bikker en milliard dollar når de går på børs og som er invetorers våte drøm. Det handler nå kun om bærekraft og fornybar energi. Det er hans klare statement. Og det er noe litt jeg har sagt i 7-8 år nå, at på samme måte som Internett-bølgen var det store på 1990 og 2000 tallet så er det nå reelt med det som blir kalt ressurs-produktive eller bærekraftige selskaper som vil bli den neste store bølgen og som vil bygge opp de neste verdens største selskaper innen tjue tredvetallet. Så Appel, Facebook og Google og olje er de kjempestore nå, men de vil ikke være verdens største på tjue-tredvetallet. Da vil det være de som lykkes med sirkulære, digitale og bærekraftige forretningsmodeller.

 

Silvija: Sirkulære digitale og bærekraftige. Men men det som er veldig spennende her er jo at det bærekraftige ikke bare dreier seg om det grønne. Det er denne ESG-en som står for Envioment-Society-Governence. Og noen er disse fantastiske selskaper kan faktisk være et utdanningsselskap som får med seg hele verden inn i fremtiden. Eller også det er ting som fordeler helsen litt mere likt på tvers av samfunnet. Det trenger ikke bare være carbon-capture eller batterier.

 

Per Espen: Det er vel riktig så den sosiale effekten er.. Se for deg Smart-funds eller distribuert fornybar for fattige land. I boka mi så skriv et eksempel på et selskap som heter “Solar sisters”. Dette er da damer i Afrika, sør for Sahara, men også litt i India. De går rundt og så selger de sol kobla opp mot en batteri som kan gi mobil-lagring og lys om kvelden og lys. Man får med sensor også, slik at man merker røvere og banditter. Jentene kan få med seg lykt med lader hjemme fra skolen, eller hvis du må gå i mørke slik at de ikke blir bortført. Så når du kobler disse tingene sammen til en fornybar pakke som da inneholder både mobillader, lys, kanskje en vifte, en radio og en sender med en liten sånn GSM-boks, så kan de da betale ned hele denne ved at de slutta å betale på parafinen de ellers ville ha brukt i parafin-lampe, samt da liter diesel som de bruker på en diesel generator. Da har du fått en veldig sterk sosial effekt av å sette sammen mobilteknologi, data og sol på en desentral måte og i tillegg så tjener Solar Sisters penger. De ble entreprenører, sprer det til andre og hjelper andre i gang. Så dette er en fantastisk spennende eksempel på hvordan digitalt og fornybart også har enormt store sosiale ringvirkninger.

 

Silvija: Og så er det denne G-en da. Jeg er veldig fascinert av en såkalt E.T.O rapport som DNV lager. Enter-Transmisjon-Outlook, og der er det veldig veldig godt beregnet scenarier ut ifra teknologiforståelse og markedsforståelse på tvers av shipping, energi, olje, transport og alt mulig. Og det man oppsummerer det med, veldig ofte, er at vi er teknologioptimister. De sier at nå finnes det teknologi til å løse veldig mye av disse problemene og bringe oss tilbake til kanskje noe som ligner Parisavtalen. Men dem er reguleringspessimister fordi reguleringen skaper dyrere karbonprising og så videre. Men så sier du at det skjer noe magisk i markedene som som hjelper denne reguleringsbølgen på plass. Det virker som om det har blitt lett å gjøre rett av rene markedsmekanismer.

 

Per Espen: Ehm. Både og. Heldigvis går markedet i riktig retning men først og fremst, som jeg snakket om, er det fort gjort å gå i markedene med en kortsiktig fokus og det blir om å lure folk med et ESG og sånt, og lure folk med å være putte bærekraftsmål på ting, enn å faktisk levere på det. Det er mye lettere å “Talk the talk” enn å “walk the talk” nå. Men det er noe med at transparensen, som har med at man setter klare standarder som vi vil kunne gjøre slik at “bordet fanger” og da vil du også kunne få bedre “Governence”. Men det er snart et kappløp mellom folk som gjerne vil ta noen snarveier, og gjerne være litt smartere enn de andre og stikke av med gevinsten. Også har du de som gjerne vil gjøre at alle standardene blir oppfølgbare. I fattig land ser du dette med korrupsjonen som selvfølgelige ligge under som en evig trussel. Så G i “Governence” går på om du sette opp sosiale strukturer som er i stand til å korrigere seg sjøl og luke ut disse sære iboende feilene i den menneskelige hjernen. Fordi vi alle skygge sier vi alle lyst til å ta innersvingen på andre. Ingen av oss med bare edle, det lærte jeg fra Carl Gustav Jung. Vi har alle en skyggeside og denne skyggesiden krever at vi har et styre som faktisk kan stille kritiske spørsmål. Vi må bli enige om hvilke scenarioer vi skal analysere noe sikkert og at du får institusjonalisert den langsiktige tenkinga. Ikke bare de neste kvartalene, men de neste ti årene. Og så krever det at du fordele ansvar og oppfølging og at du i stand til å rapportere disse tingene på en en troverdig måte. Og at når du invitere revisorene, er de kompetente nok til å henter ut.
Det vi ser er at det å bygge opp hele en kapasiteten, den evnen til å luke ut feil, og luke ut de som jukser. Det å kunne da ha mennesker som forstår hva de regner på, som er i stand til å få frem gode tall og i stand til å involvere andre. Både stakeholder og andre ansatte og fagforeninga – å få opp styret på en troverdig måte, det er ingen enkel jobb. Den “G-en” du er inne på nå, da må du også inn på E-en og det med karbonutslipp og hvor mye tømmer vi hogger. Sosialt kan du rapportere ganske greit på, ved forskjellen i lønnen, hvor mye kvinner og hvor mye diversitet du har og sånn. Det er ganske objektivt. Men “G-en er den siste og kanskje da den mest krevende delen. Hvor dyktig er du på å bygge opp en organisasjon? Det handler om å lære av feil, og du må være villig til å ta ansvar for feil. Se på det som å faktisk bygge en troverdighet for mest lønnsomhet på lang sikt.

 

Silvija: Jeg tenker her i positiv retning på Borregaard. Jeg digger dem og der har jeg hørt noen sånne tall som at 30 prosent av profitten av bunnlinjen kommer av ting som de har begynte å gjøre først i de siste 5 år. Altså radikalt nye produkter, og det å finne en måte å måle innovasjon på og virkelig tvinge innovasjon gjennom systemet kunne vært en veldig sånn fin måte for andre bedrifter å ta innovasjon på alvor. Det er alltid lettere å tjene penger på det du alltid har tjent penger på som er identiteten din. Men det å begynne å gjøre ting som er nye, det er grunnleggende en ny og vanskelig risiko. For meg har det veldig mye med egentlig den den langsiktige bærekraften av businessen å gjøre også.

 

Per Espen: Jeg hadde det fordi vi må en måte lage et nytt operativsystem for økonomien. Vi kommer fra en hundreårig tradisjon der vi på nittenhundretallet mente at jorden var uendelig stor og menneskenes økonomi var veldig liten. Det å bruke masse råvarer om det var trær, slik som Borregaard, eller fisk, olje eller kull var det bare forsyne seg for jorda var “svær” med store skoger, store hav og store dyr. Plutselig på nittensøtti begynte vi å bli mange milliarder mennesker og ting ble omvendt. Nå er vi syv milliarder mennesker og kloden har blitt veldig liten. Da må vi gjøre som Borregaard. Da må vi se “Hvordan kan vi ikke omprogrammere logikken vår fra å bare ta masse ressurser for å maksimere avkastningen så se på hvordan vi kan få mer verdiskapning med mindre ressurser?”, “Hvordan kan du få så en bio-raffinerings-tjenester hvor du utnytta absolutt alt fra bark til avskjær av tømmerstokken og øker verdien på hver enkelt del av det råmaterialet?” Da kan vi kanskje til og med kan ta bakenden av tre som har vært ubrukt og skaper merverdier. Det er finerplater, eller om de har andre måter å gjør det på. Det å maksimere verdiskapingen per ressurs enhet det er den nye logikken vi må programmere inn i operativsystemet og økonomien vår. Dette er fordi det som det gamle systemet gjorde, var maksimere verdiskaping av per arbeidstime. Det kan man kalle arbeidsproduktivitet, og da bare kaster du ressurser, maskiner og kapital inn fordi vi skulle erstatte folk med maskiner. Men nå så ser vi at hvis du bare maksimerer arbeidsproduktiviteten og overforbruk av ressurser, mens vi nå må ha en annen logikk og ressursproduktivitet, som er blir verdiskapinga dividert på hvor mange tømmerstokker eller hvor mange kilowatt timer eller hvor mange CO2-kilo utslipp eller du skape. Maksimerer du ressursproduktiviteter ser du kanskje at det kan lønne seg og bruke litt flere folk for å sortere bedre og å få maksimalt ut av den hver enkelt ressursen. I stedet for å ta det tilbake igjen, og kanskje tilby tjenester til sluttbrukerne hvor du får tilbake ressursen istedenfor bare maksimere salget i tonn. Det er den nye logikken.

 

Silvija: Jeg så relativt nylig en veldig fin dokumentar, jeg tror det var på Netflix, om DuPont, Material produsenten. Det handles om deres lange reise til å innrømme effekten av teflon og hvor utrolig vanskelig det er å få det gjennom når det er så enorm fortjeneste du får på et produkt som på veldig mange måter er et fantastisk produkt, men som likevel har noen konsekvenser for helse. Og det dette her med å akseptere at det er noen kortsiktige kostnader ved å gjøre det som er bærekraftsnødvendig. Det har måtte ekstremt lang inne.

 

Per Espen: Du må inn på det med innovasjon i stedet. Teflon er et faktisk produkt, en man vet ikke hvilke fantastiske produkter man enda ikke har tatt i bruk og kan utvikle. Når da Teflon viste seg å ha store skjulte kostnader i forhold til helse og særlig natur. Det vi kan kalle er som økologisk fotavtrykk, når du bruker giftige stoffer så du bruker i teflon så får du et veldig stort økologisk fotavtrykk. Det å investerer i å finne løsninger som er bedre både for de kundene dine, for de ansatte som jobber med kjemikaliene og for naturen som tar i mot dem. Da kan du ta en ledende posisjon i de løsningene er som sagt bedre både for de tre “stakeholderene”, men også for lønnsomheten. Det er den grønn vekst-strategien som selskaper som DuPont og Borregaard og andre nå må legge på og heldigvis en gang og legge på. Det viktigste faktoren det er verdt er at kostnadene har vært usynlig og den økologisk og menneskelig kostnaden av teflon dukker ikke opp i det gamle regnskapet. Men når den begynner å dukke opp i bøkene, for eksempel i form av erstatningsansvar, reguleringer eller i form av tapt omdømme. Da blir du ansett til å være en del av den gamle økonomien og ingen vil jobbe hos deg mer. Deretter får du også talenttap, rekrutteringstap og du får omdømmetap. Ansattproduktiviteten og motivasjonen går ned, for hvem gidder å stå opp døgnet rundt for en bedrift som er kjent som en giftspreder? Droduktivitet, investor, omdømme og ansatte vil da miste, skal vi si innsatsvilje? Det har vi jo også lønnsomheten som går ned. Det er bra for aksjonærene også at de tar den risikoen og investerer i løsningen som er gode for naturen, ansatte og investorene.

 

Silvija: Jeg skal prøve å oppsummere. Jeg vil bare legge til at akkurat det siste du sa nå med at aksjonærene ser etter hvert at det er veldig stor fare eller risiko ved å investere i selskaper som har bærekraft. Risiko i seg selv er en veldig spennende utvikling i det siste og vi i LØRN, vi lager en del kunnskapspartnerskap-programmer hvor vi ser at der hvor bedriftene hadde forferdelig lyst til å finne ut av hvordan de er data smarte, og “hvordan skaper man data verdi og kunstig intelligens i fjor?”. I år så har bedrifter veldig veldig lyst til å finne ut av “hva betyr bærekraft i praksis for oss? Det her vil vi gjerne fortelle både for å informere og samle sine egne ansatte, men et gjennomgående argument er at dette er nødvendig for talent-attraksjon. Uten dette får du ikke de beste hodene til å jobbe for deg.

 

Per Espen: Ja, i gamle dager skulle du være bærekraftig og samfunnsansvarlig for å være snill. Nå ser vi at hvis du ikke gjør det løper du høyrisiko for omdømmetap, omsetningstap for produktivitetstap og erstatningsansvar. Alle disse faktorene, senest i dag foreleste jeg i klima risiko og omdømmerisiko for en gruppe revisorer på BI. Dette er ikke lengre en “nice to have” lengre. Blumberg og Carnegie, tidligere leder for sentralbanken i England, krever CFT på plass. Det står for Task force for Climate Change Financial Disclosure – at du må ha en struktur på plass hvor du rapportere på alle disse tingene. Du må ha et ansvar for det plassert i ledergruppa, og styret må gjøre rede for hvordan de jobber med og unngå den type klima og miljørisiko fremover. Igjen, dette er bare enda et eksempel på det store skiftet som har skjedd bare de siste par årene, at det kommer inn den type systemer, krav og forventninger fra investorene.

 

Silvija: Hvis jeg prøver å oppsummere. Det har skjedd en veldig spennende overgang fra Shareholder-kapitalisme, hvor det er aksjonærenes utbytte som var hoveddrivkraften. Til Stakeholder-kapitalisme hvor man tenker mer flerdimensjonalt på disse “Stakeholderene” som inkluderer da kunder, investorer, ansatte og kanskje lokalmiljøet og flere andre aktører. Har jeg glemt noen viktige Stakeholders nå?

 

Per Espen: Nei, det var bra sagt. Noen kaller det også for People planet profit og andre kaller det for ESG, men det er en god oppsummering du hadde.

 

Silvija: People planet profit, og bringer det oss til at man tenker på bærekraft på en mye mere strukturert og målbar måte. ESG kan også være Envioment-Society-Governence. Vi kommer til et par av dine modeller også senere. Poenget her er at man skal etter hvert gjøre det transparent. Man skal gjøre det målbart og man skal gjøre det forpliktende når man snakker om bærekraft, så må man også gjøre bærekraft.

 

Per Espen: Ja, og i og med at du jobbe mye med innovasjon Silvija, er det greit å nevne at nøkkelen er jo å slutte å gjøre inkrementelle innovasjoner. Som å gjøre teflon litt mindre skadelig eller at du gå ut å se på ventilene dine og optimaliserer dem eller at du etterisolere et tak. Dette går også over til å se på et helt system med innovasjon. Du må se på hele systemet og se hvordan du kan få til et helt redesign av hvordan du både Sourcer, produserer og levere verdi på en sånn måte at du kan få en konkurransefordel med å gjøre det sirkulært og få materialene tilbake med samarbeider. Dette tetter verdikjeden og digitalisere hele prosessen og du får tydelig transparens ved hjelp av sensorer og og digitale løsninger i alt fra blockchain til Aktive sensorer. Her ligger det enorme muligheter på å gjenoppfinne kapitalismen i tråd med de prinsippene du nevnte. Det er dette som vil skape verdens største selskaper basert på en ny form på Innovasjon, systeminnovasjon for hver kraft de neste ti årene.

 

Silvija: Systeminnovasjon er utrolig spennende begrep her også. Det går fra fragmenterte inkrementelle forbedringer til å revolusjonere det systemet som du er vant til og som du kan tjene penger med. Det er det som er i ferd med å skje nå i egentlig i alle industrier.

 

Per Espen: Med alt særlig av mat, bygg og mobilitet og en del forbruksgoder.

 

Silvija: Per Espen, tusen takk for en veldig spennende samtale. Så langt kom ikke engang innom meditasjon og det jeg husker jeg. Du skylder meg fra forrige gang. La oss se hvor langt vi kommer i neste som kommer til å være om noen av dine favoritt eksempler innenfor bærekraft i praksis.

 

Per Espen: Det blir bra.

 

<span”

Leksjon 2 - ID:M0025b

Leksjon 2 - ID:M0025b

Leksjon 2 - ID:M0025b

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei, og velkommen tilbake til LØRN FUNDAMENTALS om bærekraft i praksis. Vi er også kalt den bærekraft og økonomi og bærekraft og innovasjon fordi vi egentlig snakker om alle de aspekter ved bærekraft. Gjesten min er Per Espen Stoknes og nå skal vi i gang med leksjon nummer to, som dreier seg om noen av dine favoritt eksempler. Per Espen Hva vil du starte med?

 

Per Espen Stoknes: Veldig konkret, forståelig og til og med smakbart er mine favoritt eksempler på øl. Jeg har ikke særlig lyst på ølen selv når du kommer til en fredag. Øl legge beslag på ganske mye areal i å få det at det skal dyrkes korn og t.d. kornet er det produsert masse kunstgjødsel. Typisk fra gass og det er produsert langt ut i fra havet og drille langt ned og det produseres mye C02 når man lager kunstgjødsel og det spres mye i gjødsel som bare renner bort. Men nå lager det kornet og til slutt kommer kornene frem og så skal du ut kjøre korn og øl lange veier så det er ganske stort fotavtrykk på øl. Hva kan man gjøre med øl bærekraftig? Hvordan gjør du øl enda mer bærekraftig? Vi må jo ha det!

 

Silvija: Haha!

 

Per Espen: Det var en fyr som het Christian Stuart, han fant ut at du kan lage øl fra gammelt brød. Så hvis du ser på hva er den største matsvindstransjonen, er det gamlematbrød. Særlig i butikken gjør de det fordi de får ikke solgt brød som var laget det i går. Hvem vil ha en dags gammel brød liksom? Du kan kanskje få solgt det på Bunnpris et eller annet sted, men de fleste må kaste dem. Så det han gjorde var å samle inn gamle brød, det er ganske spesiell prosess hvor du mal dem opp og får brygga dem slik at det du kan lage bra nytt øl i spesialdesigna kjeler, fra nytt øl fra gammelt brød.

 

Silvija: Kortreist.

 

Per Espen: Skikkelig kortreist og ikke minst sirkulært på den måten at du gjør om et problem, nemlig avfall, som må kastes og du må betale for å bli kvitt det ofte, til et verdifullt produkt som folk vil ha og det kalles derfor for Toast Ale. Dette begynte i England og Nederland og det har ballet på seg og en av mine studenter på grønn vekst program på BI han nå lager den norske versjonen av Toast Ale hele klassen har vært med på å lage ferskt øl fra brød. Vi hadde til meg med en sånn kvalitetsdame fra Vinmonopolet og hun gikk god for kvaliteten på det ølet, det gikk helt strålende. Et eksempel, jo mer Toast Ale selger, desto mindre belastning har det på natur. Det er et fantastisk eksempel på grønn vekst. Vi vil ha mer av de produktene som er bra for naturen og samtidig tjene mye penger.

 

Silvija: Du, Per Espen? Vi har nevnt ordet sirkulært noen ganger her uten å forklare. Folk har et bilde av at det er en en en et system hvor du gjenbruker avfallet og så videre. Avfall tror jeg er ett av disse manglende delene. Avfallshåndtering er et av de største manglene i vår bærekraftige system fremover. Kan du si to-tre ord om hva er det som skal til for å få med sirkularitet? Hvordan bygger vi sirkularitet?

 

Per Espen: Ja og da er kanskje det, som du var inne på. Kanskje å slukke å bruke ordet “avfall” i det hele tatt? Det er norske selskapet “Norsk Gjenvinning” har jo blitt et ledende selskap ved å si at “søppel finnes ikke mer, det er bare ressurser på feil”. Jeg var en politiker i en periode på storting og satt i energi miljøkomiteen. Da fikk vi en rapport fra Miljøverndepartementet som heter Avfallsmeldingen og da var det et bilde av et menneskehode som fylte avfallet, mens den finske, svenske og danske nederlandske meldingen omhandlet en sirkulær melding, nemlig “hvordan skal vi unngå at ting blir avfall?”. Da er det egentlig for sent når det er blitt avfall. F.eks. Hvis brød har blitt skitten så kan det ikke brukes til øl. Du vil ikke ha brød som er sosa inne med olje når du skal bygge. Du må ha gode funksjoner, du må designe produktene i utgangspunktet for at de skal gjenbrukes. Du må tenke igjennom før du produserer, hva som skal skje med produktet etter at det er brukt. Du kan si at faktisk 80 prosent av bærekraften sikres da i 5 prosent av kostnadene ifht produktutvikling. I nemlig designfasen før du begynner å bygge og produserer det i praksis. Du må dermed ha et mindset for hvordan skal dette produktet være godt før bruk, i bruk og etter bruk?. Den omstillingen hos alle designere i hele verden er overmoden og det er den vi man må ta i bruk. Det kalles cradle to cradle, eller vugge til vugge i design.

 

Silvija: Ikke vugget i graven?

 

Per Espen: Nei, ikke vugger til graven, men vugge til vugge. Det er to karer som heter Braun Garten og McDonald som har vært det ledende og inspiratorer for såkalt cradle to cradle-sertifisering. Så blir det viktige å stille spørsmålet, hvordan får vi det til? Da må vi litt inn på myndighet siden som da øker kostnaden for å bli kvitt såkalt avfall, og legger avgifter på uttak av første gangs materialer fra naturen. Mens det som kommer fra gjenbruk som fra bygg eller mat eller gamle biler, det bør være avgiftsfritt. Det samme gjelder reparerbarhet. Man bør ta bort momsen på reparere og stiller krav til alle som produserer en vaskemaskin, aircondition eller en tørketrommel. Det burde være mulig å få den reparert til en lav kostnad. Ellers blir det sånn slik at når du kjøper en klesvaskemaskin, min gikk i stykker, og det er jo pine meg dyrere å få den reparert enn det å kjøpe en ny en. Og da har du fått en.

 

Silvija: Det samme gjelder klokker og klær.

 

Per Espen:: Ja, og da har du fått en helt feil prismodell. I tillegg til innovasjon og at designere må tenke nytt så må de også møtes med litt endringa i avgiftsregimet, reguleringer og krav. Dette gjelder særlig som produsent. Produsenten burde få ansvaret for produktet etter at det er brukt som at bilprodusenten får bilen tilbake, Plastbåt Produsenten får plastbåten tilbake. Det gjelder også klokkene og oppvaskmaskinen. Hvis du stiller krav om alt dette så vil produsentene få øye opp for dette. De burde lage bedre design for å man skal kunne ta de lettere fra hverandre osv. Da kan de maksimere verdien neste gang vi selger disse materialene på nytt.

 

Silvija: Dette her dreier seg om at vi må tenke nytt rundt systemet. Vi må bokstavelig talt koble om i hodene våre på hvordan systemene for forbruk skal være og jeg har lyst å komme med tre paradokser til din kommentar. Det ene er at folk sier “ja, men hjelper det egentlig at vi resirkulere flasker eller papir, når Kina brenner kull?” liksom. Poenget her er at vi venner oss til en ny måte å tenke på, som blir da nødvendig for å få dette her til i praksis. Egentlig går det ganske bra i Norge sammenlignet med mitt hjemland, det gamle Jugoslavia. Når jeg er på sommerferie Montenegro er det alltid veldig frustrerende å se at det ikke er noe sted å gjøre av gamle batterier. Jeg spurte mine slektninger der, hva gjør jeg? Hva gjør jeg? De sier til slutt at “spør du meg en gang til så skal jeg si deg hvor du skal stikke dem”, “Ikke ta det opp”. Det må finnes et ordentligt offentlig finansiert system. Og ja det er dyrt, men biene må slutte å klage på at det er dyrt. Det er nødvendig hvis vi virkelig mener bærekraft. Vi kan ikke mene at vi er en bærekraftig by og samtidig klage på at avfallet er altfor dyrt å håndtere. Det andre paradokset som jeg tenkte på var med noen veldig flinke folk i byggebransjen. I nærheten av Trondheim Stiklestad klaget de på at de de river ned og renoverer bygg. Det er fantastisk mye bra treverk i gamle bygninger. Det er helt annen type kvalitet på det treverk enn det du får når du kjøper nytt treverk i dag. Men de får kun lov til å bruke det, fordi det oppfyller ikke en eller annen standard. Et eksempel fra dette har jeg fra Norske Skog fabrikken i Skogn, hvor jeg var i går. Det er en utrolig fascinerende fabrikk med fantastiske innovasjoner på bygget. Den ene av disse store maskinene dems er 8 og en halv meter bred papirproduksjon. Den kan ta opptil 50 prosent resirkulert papir og 50 prosent ferskt jomfruelig treverk, men resirkulert papir har blitt så dyrt og så vanskelig å få tak i at nå er få blandingsforhold det mer 90 prosent jomfruelig treverk og ti prosent resirkulert. Da er det etter en tid igjen med tilgang til disse resirkulerte materialer som er vanskelig.

 

Per Espen: Det var tre gode eksempler. Det som jeg kan tilføre med det på at “hjelper det at vi resirkulerer?”. Svaret på det er ja, selv om du kobler på det første og det siste eksemplet ditt. Selv om Norske skog nå får tak i nok resirkulert så er det sånn at vi måtte ha hogd 50 prosent flere trær til papirproduksjon. Vi hogger veldig mye og vi ha måtte ta 50 prosent mer hvis vi ikke skulle hadde resirkulert. Allerede har vi halvert den mengden med nye trær som trengs, globalt sett, og til papir ved at vi har bruk av papir fibrene flere ganger. Det samme gjelder gamle batterier. Det er synd å høre om det fra Jugoslavia. Etter hvert som vi utvikler bedre løsninger for sirkulær håndtering av batterier, at vi først får et hjem et liv etter det første livet. Så nå kan vi bla bruke batterier fra gamle elbiler. De kan brukes til container batterier som du kan sette opp ved siden av et solcelleanlegg og ladet det om dagen. Deretter selger du strømmen når den blir dyr på kvelden. Det handler først om å gjenbruke og til slutte å gjenvinne alle materialene i batteriene. Det er et veldig stort forskningsområde og vi har norske selskaper som gjør batteriretur. Vi har til og med Norsk Volt som nå skal bygge en serie hvor de bruker materialer fra gamle batterier inne i ny batteriproduksjon. Det blir rimeligere for dem og vi spare naturen. Både aksjonærer og natur kan tjene på dette. I tillegg blir det flere jobber av det. Arbeidsstyrken vår kommer til å nyte godt av den type forretningsmodeller. Deretter var det bygg du nevnte? Der er det som sagt reguleringer og særlig da forsikringsselskap som vil være sikre på at når noen setter opp et bygg med gamle materialer, at det da ikke faller sammen plutselig fordi de har brukt noe som ikke er sertifisert. Så du har helt rett her, her har vi et viktig område og heldigvis har vi aktører som Grønn bygge allianse i Norge. De jobber nå sammen med myndighetene for å få på plass sertifiseringsordningen for gjenbruk som materiale fra byggebransjen. Den aller største fraksjonen finnes i betong og stål, slike typiske fundamenter. Hvis det ender med å rive et fundament eller bærekonstruksjoner i et bygg, kan du bygge nytt rundt. Da har du allerede halvert mer enn halvert av det såkalte fotavtrykket eller CO2 utslippet fra bygget. Vi må finne bedre måte å håndtere trevirke på. Som du er inne på, Moelven er inne å ser på nye forretningsmodeller på brukt trevirke. Det fins egne selskaper som re-sirkel og kapell som egentlig er en markedsplass for byggematerialer. De bruker digitale verktøy for å se hva som finnes. Hva har de på lager og hva kan det selges? Hvis du vil bli enda bedre så kan du, et år i forveien, vite hvilke byggematerialer du kommer til å få inn på lager fordi du vet at “det bygget” skal rives. Alle materialer som finnes i bygget kan bli nye materialer. Da kan du se på byggene som, ikke gamle bygg, men som material-lager eller material databaser. Det en revolusjon på gang hvor de tenker på bygg som sirkulære råvarer.

 

Silvija: Jeg prøver å lete i notatene mine, fordi jeg hadde snakket med Entra. De fortalte meg om noen av disse selskapene, som re-sirkel. De fortalte at de bruker bygg som batteri. Men de nevnte også at de her en del av disse store bygningene, som det nye regjeringskvartalet, hvor det er Don-Nuer-bygg som leverer sine materialer, store andeler og veldig mye fokus ligger på å gjenbruke mye bedre enn det man gjorde før. Utrolig interessant.

 

Per Espen: Tenkt den kunnskapen om å kunne si om at “dette betong-elementet kan tåle så og så mye tonn i den nye konstruksjonen”. Det er ny kompetanse, men også en digital teknologi. Du må rett og slett regne på hva dette kan brukes til. Du får da økt verdien på det som tidligere bare var bygg-søppel blir nå et verdifullt produkt hvis du får på plass kompetansen,sertifiseringen og de nye beregningene som trenges.

 

Silvija: Jeg har så lyst til å høre deg på to eksempel til, hvis vi rekker det. Det ene er Otovo, og det andre er Ørsted.

 

Per Espen: La oss ta Ørsted først. Ørsted het i sin tid, DONG – Danish Oil Natron Gas. Det var tilsvarende Statoil, det danske Statoil. Og staten eier mye av det. I 2010 skjønte de hvilken vei vinden blåste, for å bruke en metafor. Da skjønte de at de skulle begynne å selge seg ut av olje og gass og kjøpe seg opp i havvind. Hver gang de da fikk solgt et oljefelt så investerte de i nye havvindparker og fikk sikret seg ganske gode langsiktige kontrakter. Det kan kalles PPA, Power Purchase Agreement. Det betyr at du vet at du få en viss omsetning på de havvindene, for det var jo dyrt i starten med havvind. Etter hvert som de involverte på både styringssystemer, vindmøller, kabling, utbygging av felt og montering. De lærte dette bedre og bedre hvordan de kunne bygge havene billigere billigere. Etterhvert da så har de nå solgt alle oljefelter sine og bygd opp en massiv kapasitet på offshore-vind og blitt verdens største inn for offshorevind. Helt fram til oljeprisen nå gikk til himmels så var de større faktisk enn en Statoil, eller Equinor. Dette var fordi de ble ansett som så verdifull.

 

Silvija: Jeg må bare spørre deg om noe. For i prosessen her har de også utviklet en utrolig spennende vindindustri i Danmark. Blant annet Vestas, og så videre. Dette er veldig spennende sånn spin-over-effekter og står i kontrast med en del andre styrer i selskaper som gjør det bra fortsatt på oljen, hvor man hører hele tiden at man i dårlige tider må fokusere på kjernen. Mens i gode tider har man jo ingen grunn til å endre strategi.

 

Per Espen: Nettopp. Det interessante her et at man hvordan Danmark allerede på 90-tallet begynte å legge til rette for at Vestas skulle utvikle seg som en ledende vindmølle-aktør. De har klart å lage et slags system-effekt av at Ørsted, som sin nærmeste nabo, at det er vel naturlig å samarbeide. Danmark klart å utvikle en av verdens ledende vindmølle industrier mens vi i Norge har da fokusert på å lage cluster innenfor dynamisk posisjonering for boring av hull, semikk og cluster for elektrifisering ved digitalisering av oljeplattformer. Horisontalboring også, og så videre. Så vi har bare fortsatt å innovere, kan vi si, inkrementelt innenfor det eksisterende olje strukturen. Fremdeles klarer ikke Norge å få utlyst en ordentlig havvindpark. Heller ikke i siste forsøk fordi at Senterpartiet har rota seg bort i forhold til ta med utenlandskabler og de skjønner ikke at havvind egentlig løsninger for at nordmenn kan få sin billigere strøm på sikt. Så det spørs om vi ikke alle gjør den mentale omprogrammeringen som danskene begynte med på en litt 90-tallet. Dette er nok fordi vi er så fanga i den olje-tenkinga. Og nå er jo som sagt oljepriser høye, men det vi vet at en går i syklus av på cirka 8 til 10 år. Om fire-fem år for nå kommer oljeprisen til å krasje igjen, og da skal vi prøve å hente igjen pengene fra de 180 milliardene vi har kastet bort på en gammel forretningsmodell. Det et trist syn se på på vegne av Norge.

 

Silvija: Det er veldig vanskelig å måtte motsi folk som sier at “ja er det er dette vi kan” og “vi trenger disse pengene for vår velferd og velferds bærekraft”, men vi er nødt til å investere i det som kommer til å vinne langsiktig og det er en krevende politisk overgang.

 

Per Espen: Det har blitt det for Norge. Som Nikolai Astrup, en forkjemper som er kjent for å si at vi trenger vekst nå for å finansiere bærekraftig utvikling i fremtiden. Da misforstår man selve vekst-begrepet. Hvis du satser tidlig på innovative ting så kan du få en nettopp en en vekst som er bærekraftig. Da vil den bærekraftige nye innovasjonene utkonkurrerer de gamle grå. Istedenfor å først tjene pengene, og så skal du bruke dem på å verne naturen. Det en anti-innovativ tankegang, som Ørsted har motbevist og demonstrate det motsatte. Hvordan du kan ta en bedrift som er basert på olje og gass og den forretningsmodellen på nittenhundretallet? De har klart å vri seg helt om til å bli en ledende aktør innenfor det som blir det tjueførste århundrets topp verdiskapende næringer, nemlig fornybar energi, kombinert med en balansering av strømnettet slik at du kan tjene mer penger når strømprisen varierer.

 

Silvija: Kan bare spørre deg en rask ting der før vi går videre, noe samme leia. For noe av problemet politisk ofte er at folk er redde for tapte arbeidsplasser, men det går an å omskolere folk. Hvis man ikke tror at det går, så tror man ikke på livslang læring heller. Har Ørsted mistet veldig veldig mange arbeidsplasser i prosessen?

 

Per Espen: Nei, de har økt. En ting å si at du er olje og gass arbeider, noe annet er å si at du er ekspert på å håndtere store og komplekse infrastrukturprosjekter. Hvis man forstår kompetansen på den måten så er jo Equinor en fantastisk organisasjon for å styre store komplekse infrastrukturprosjekter i krevende havområder. Det å akkurat det som trengs for å utvikle havvind teknologi som bare da ved å se kompetansen innenfor et annet perspektiv. Da kan du se hvordan at det er lett kan gå i en ny retning. Det gjør jo heldigvis for Equinor, de har en veldig sterk og flink vindkraft-visjon. Det er en intern konkurranse, om makt og penger i Equinor om det er oljen som skal få mest, eller er det vinden? De mest verdifulle prosjektene har faktisk da ofte vært vindkraftprosjekter. Det mange som ikke tror det helt. Noen av de IT og vindkraftprosjektene de har utviklet utenfor Tyskland, de ble solgt som et ferdigutviklet prosjekt til en enormt gevinst. De solgte bare halvparten på kjempegevinst og andre halvparten sitter de enda å tjener penger på. Ved å kombinere kapasiteten til Equinor til stor prosjektutvikling med finansielle plassering i ulike vindparker så kan de øke verdiskapingen voldsomt. Bare med en litt annen forretningsmodell.

 

Silvija: Jeg minner meg egentlig littegrann om det er gamle utsagnet med han mureren som sa at “nei jeg bygger ikke bære en vegg, jeg bygger en katedral”. Ikke sant? Det å definere seg selv som en olje og gass arbeider og ekspert eller og definerer seg selv som både ingeniør og operatør på ekstremt avanserte høyteknologiske infrastruktur.

 

Per Espen: Prosjekter.

 

Silvija: Ja. Det er enn en mye mer strategisk måte å tenke på sine ressurser på.

 

Per Espen: Ja, men det men det begynte dessverre med at den tidligere direktøren i Equinor, Helge Lund, definerte selskapet som et oppstrøms olje og gasselskap istedenfor å definere det som et komplekst energiprosjekt-selskap. Der kan du se hvordan en toppledelse sin strategisk tenkning vil legge rammene for innovasjon. Med dette kan vi jo også hoppe over til Otovo. For det passer veldig her. Han Andreas.

 

Silvija: Andreas Thorsheim.

 

Per Espen: Thorsheim, ja. Han begynte jo et ganske spenstig prosjektet. Han sier da ”Norge er et kaldt og mørkt land, langstrakt og fullt av vannkraft – Nå skal vi begynne å lage solenergi i Norge”. Da ble han jo mistrodd av alle

 

Silvija: Inkludert meg, til min store skam, faktisk.

 

Per Espen: Ja ja. Så har han da klart å se forretningsmodellen i dette her, for han selger jo ikke solcelleanlegg. Bare så det er sagt, Otovo er et selskap som sørger for at folk får tilgang på solenergi på taket sitt, for å se det veldig enkelt. Dette betyr at vi kan få lavere strømregninga og slik av vi faktisk tjene penger på å ha solceller på taket. Men, de selger ikke solanlegg, og de driver heller ikke med Solanlegg-installasjon. Så, hva er det Otovo egentlig gjør? Det er interessant. Det er rett og slett posisjonen i verdikjeden, eller forretningsmodellen som er unik. Det det går på at de da utvikler software som optimaliserer hele verdikjeden for solenergi på tak. De gjør det er mulig at du bare kan skrive inn adressa gateadressen, deretter bruker de satellittbilder og avanserte algoritmer til å beregne hvor stor kapasitet du har på taket. Så gjør de et økonomisk regnestykke, for da vet vi jo også hvilket distrikt du befinner deg, inkludert de historiske prisene i området og prognoser for dette fremover. Da finner de ut hvor lønnsomt det er for deg å putte solceller på ditt tak. Og hvis du da trykker på “ja takk”- knappen. Som ny kunde må du gjøre to ting, du må kun skrive adressen din og så må du trykke enten på “nei” eller “ja”. Trykker du på “ja” går du automatisk fra en bestilling av Otovo, til installatører som da henter en god pris på solpanelene og installerer de dem for deg, og de går betalt fra Otovo. De som får betalt fra Otovo får penger gjerne fra en bank eller andre som da kan inngå i en leasing-modell, slik at du får en up-front finansiering. Som kunde slipper jeg da å betale for solcellene på taket. Hvis jeg da heller velge å betale leasing enn up-front kan jeg få automatisk neste måned lavere strømregning. Deretter betaler jeg sakte ned på solcellene mine ved hjelp av det overskuddet eller reduserte strømregninga som jeg da ellers ville fått. Med andre ord de bare integrerer finans, installatører og energimarkedet, på en elegant måte ved hjelp av software. Det gjør at når vi stand til å gjøre det i Norge, så kan jo også gjøre det i Frankrike,Spania, Tyskland, Polen og Sverige. Nå vokser de som “ville nøkken” basert på at de har veldig skalerbar forretningsmodell, og dette er bra for aksjonærene, bra for de ansatte, det er bra for naturen og det bra for lokalsamfunnet. Det til og med bra for energi nettet for det da blir mere stabilt. Vil du får mere solkraft inn i systemet kan du begynne å trade og selge frem og tilbake mellom aktører de-sentralt.

 

Silvija: Superspennende eksempel. Jeg må komme med to personlige tilbakemeldinger her. Disse samtalene er alltid veldig personlig. Det ene er at, dette understreker igjen poenget med systemisk innovasjon. Det dreier seg ikke bare om noe solceller som har blitt veldig mye billigere nå enn det de har vært før. Det dreier seg om at de ser med nye briller på hele energiforsyning systemet og energimarkedene. Dette her er ikke så lett for eksisterende energiselskaper, som fordi sitter fast i sin måte å tenke på. De tenker “supply-demand, det er enkelt så hva mer er det å tenke på her?”.

 

Per Espen: Deres forretningsmodell regner jo også så mange kilowattimer som mulig, og så høy pris som mulig. Det er ikke Otovo sin forretningsmodell. Fortsett.

 

Silvija: Det andre jeg hadde lyst til å si, er at Andreas Thorsheim er en jeg er veldig fascinerte av. Helt siden hans tid i “Opera Software”. Han er veldig veldig veldig flink til å kommunisere veldig flink til å innovere. Jeg husker at vi hadde en samtale om Otovo for noen år siden. Han er blitt så veldig miljø miljøet fokusert. Jeg spurte han: “Har du blitt så miljø radikal i dine voksne dager?”, også lo han. Han så på meg og bare “The uninhabitable earth”. Det er en bok som pakker ut scenarier med tre til fire graders oppvarming, men konkretiserer dem i forhold til mental helse, politikk og så videre. Det er etter den boken at jeg begynte å ta bærekraft på alvor. For å være helt ærlig.

 

Per Espen: Så godt å høre at du fikk det øyeblikket som heter “that’s when the shit hits the fan”. Sånn er det for veldig mange, for bærekraft må bli noe personlig. Det er noe etisk i det, som vi gjerne begynner i. Man tenker at slik dagens økonomi drives på er ofte kortsiktig og destruktiv både for oss sjøl, det sosiale rundt oss og for naturen er. Det da at det plutselig går opp for en hvor sårbar klimaet, naturen mennesket er. Det en ser etter hvert er at man er med på noe som man egentlig ikke har lyst til å bidra meg, jeg vil skape en annen verden. Dette, i tråd med mine verdier nå, det er da du blir klar av dine egne verdier og det er da du har lyst til å jobbe med dem. Da våkner den veldig sterke indre motivasjon og til med glede, en dyp glede, over å være med å lage nye forretningsmodeller. Nye innovasjoner som er meningsfylte.

 

Silvija: Du Per Espen. Jeg tror vi stopper der, bare for å prøve å få med oss alt det andre du har å si. Vi møtes om noen minutter i vår tredje leksjon hvor vi skal gjennomgå to verktøy fra en ganske stor verktøykasse. Det er et slags kompass og en trapp.

 

Per Espen: Det er riktig.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

Leksjon 3 - ID:M0025c

Leksjon 3 - ID:M0025c

Leksjon 3 - ID:M0025c

Velkommen til LØRN.TECH, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei, og velkommen tilbake til LØRN FUNDAMENTALS i bærekraft og innovasjon med Per Espen Stoknes. Nå har vi i leksjon 3, og der skal vi snakke om et par verktøy for å begynne å anvende dette her. I boken din Per Espen, så snakker du om en bærekraft kompass og en bærekraft trapp. Kan ikke du fortelle oss hva det er?

 

Per Espen Stoknes: Med glede. For et par år siden, når alle skulle inn i bærekraft, og pengene og investorane sprang etter hverandre for å få tak i de grønne selskapene, og kursene gikk opp. Da ble det jo selvfølgelig enda mer uklart, for hva er egentlig bærekraft? Og hva vil det si å putte penger inn i et reelt grønt selskap en? Hva er grønn vekst, hvis det er noe som finnes i det hele tatt? Fordi mange sier at “evig vekst på en endelig klode går ikke”. De mener at alle må forstå at vi kan ikke ha evig vekst, løsningen er jo å kutte veksten. Da er jo situasjonen den at det er mange måter å forstå vekst på. Vekst i hva, og hvilken vekst modell snakker vi om? Snakker vi om vekst i livskvalitet, verdiskaping, ressursforbruk, er det vekst i natur belastning? Med “grønn vekst” mener vi særlig de to første. Vekst i livskvalitet og verdiskapning med kombinert nedgang i ressursbruk og en nedgang i natur belastning. Dette er en annen vekst modell enn en grå vekst. Den var basert på maksimal profitt basert på uendelig og ubegrenset ressurs forbruk.

 

Silvija: La meg bare oppsummere. Livskvalitet og verdiskapning skal opp mens ressurs-belastning og..?

 

Per Espen: Ressurser forbruk og miljøbelastning må…

 

Silvija: Må ned? Og du har en måte å måle dette her på?

 

Per Espen: Ja og det blir et kompass da. Hvis du tenker at nordover det er økt verdiskapning og sør er mindre verdiskapning. Det vil si at BNP går ned, samme med verdi overskuddet i selskapet ditt går ned.Vanligvis, hvert år, går dette 10 prosent opp og 10 prosent ned. Den andre veien, så har du økologisk fotavtrykk. Hvor stort blir ditt fotavtrykk for å skape de verdiene som enten går opp eller ned? Gar fotavtrykket ditt opp så, ved at du f.eks. produserer tjue prosent mer cellulose. Da må du vel også ha tjue prosent økt bruk av tømmer ressurser sikkert? Da til ta hogge ned enda mer skog og skade enda mer natur. Eller kan du få økt verdiskaping fra tømmerstokkene eller fra gjenbrukt materialer og samtidig få ned fotavtrykket? At du hogger “bedre” ved at du utnytter ressurser bedre, slik at du kan skape høyere verdiprodukter og samtidig la mer skog bli stående. Eller at du reduserer fotavtrykket ditt på andre måter.

 

Silvija: Jeg har et veldig avklarende spørsmål. Ressursbruk involvere råmaterialer men inkludere kanskje også andre inngangsverdier, slik som som energi?

 

Per Espen: Ja. Det fine med begrepet økologisk fotavtrykk at du legge sammen alt dette. Hvor mye tømmer, hvor mye energi, og mye vann og hvor mye gir utslipp totalt sett, slik at det blir et fotavtrykk. Da er jo kombinasjonen fire muligheter. Du kan ha grå vekst, det når verdiskapning går opp, men fotavtrykket går også opp. Det er dette vi er mest kjent med fra historien. Det er det Norge har hatt mest av siden 1900-tallet. Så har du “grønn vekst”, der fotavtrykket går ned, men du skaper også mer verdier samtidig. Mer verdier med å sløse mindre. Deretter har du av “grønn ned-vekst, og det da verdiskapingen går ned, men det gjør fotavtrykket også. Så har vi den verste kvadranten, det er da grå ned-veskt. Da er det mindre verdiskapning, men økt fotavtrykk. Et eksempel er jo Venezuela og Syria hvor vi ser at verdiskapingen går dårlig, og så fortsetter du å grave enda mer etter gull, og forurenser. Nøkkelen er at vi kan ha vekst på kloden. Vi kan ha vekst i økonomien, hvis vi samtidig tar ned fotavtrykket vårt med den økte verdiskapingen. Det er da grønn vekst kompasset. Du kan plotte alle selskaper, byer, sektorer og land, forsåvidt, inn i dette kompasset. Sett i forhold til i fjor har verdiskapinga gått opp eller ned? Har fotavtrykket gått opp eller ned? Da ser du om du er i grønn vekst kvadranten, grønn ned-vekst eller om du er i grå vekst kvadranten. Norge, var i grønn ned vekst i tjue tjue, når Korona slo ut økonomien. BNP sank 2-3 prosent og utslippene våre sank med 5 prosent. Dette fordi vi slutta å fly og å kjøre så mye bil. Da var vi i grønn ned-vekst. Nå er det lett at man hopper tilbake inn i grå vekst. Nå som vi bruker mer olje og gass igjen, kombinert med at vi får økt verdiskapning. Istedenfor å gå i grå vekst burde vi ha investert litt annerledes. Slik at vi kommer opp i grønn vekst kvadranten.

 

Silvija: Man må dytte folk over fra grå vekst til grønn vekst. Det er der reguleringer, subsidier og insentiver kanskje kommer inn eller? Hvordan får man det til?

 

Per Espen: Det hjelper jo, men det er myndighetenes jobb. I tillegg må bedriftene gjøre sin jobb med å innovere og å sørge for at vi får mer digitaliserte forretningsmodeller. Slik at vi får utnytta hele tømmerstokken, kilowattimen eller oljetønnene mye bedre. Det er også viktig å klare å skape verdiene sine basert på at du tar de samme ressursene tilbake, det sirkulære ved det hele. Det er nøkler til å få til en en rask grønn vekst, å bli mer ressurs produktiv og da er et veldig enkelt kriterium i stedet for bruke allerede disse ESG-rankingene. Du kan i stedet se på definisjonen av ressursproduktivitet, som med mer verdiskaping med mindre ressursbruk pr. Verdiskapingskrone. Hvis du forbedrer den med mer enn 5 prosent per år, så er du en el av løsningen på de globale miljø- og ressurskrisen. Da kan du også fortsette å øke verdiskapingen og utkonkurrere grå vekstselskaper. Jeg vil bare heie på dere, om det så er Borregaard eller Otovo, Orkla eller alle andre som vi vet har hatt en reell grønn vekst. Også Ørsted. De selskapene bør bare vokse som vill fan og skyve konkurrentene ned i ned veksten og overta markedet. Dette ner min teori om forandring, vi kan skape en bærekraftig økonomi ved at vi får rask grønn vekst som bare gasse av gårde og ta watter av gårde og utkonkurrert av de rare, dårlige, skitne og grå selskaper.

 

Silvija: Veldig bra. Jeg har et veldig kort spørsmål som er antagelig umulig å besvare kort. Må vi ha vekst?. Det er noe med at vår økonomi og vår kapitalisme som er basert på at vi vokser inn i himmelen. Går det an å vokse seg grønt inn i himmelen?

 

Per Espen: Det gjør det. Da må vi tilbake til spørsmålet; Hva er det som skal vokse? For da kan ikke materialforbruket eller miljøbelastning vokse, men livskvalitet kan vokse uendelig. Det kan også faktisk verdiskapingen, fordi at verdiskapingen av måler bare i kroner. Og det er tall på en eller annen harddisk. Du vet at tallet kan vokse ganske lenge. Det er ikke noe problem med tall fordi at tall er en abstrakt verdi, mens vi kan ikke ta uendelig flere tømmerstokker, oljetønner eller uendelig flere biler. Alle disse metallene.

 

Silvija: Så det digitale må gjerne vokse?

 

Per Espen: Ja det kan det.

 

Silvija: Kanskje også da digitale opplever?

 

Per Espen: Ja det kan det. Det med opplevelser, kultur, helse, yoga og you name it. Alt sånt kan kan bare øke. Alt som er av immaterielle, kunnskap, helse, forskning, patenter bøker. Ale slags gode kultur opplevelser, som musikk. Det fins ingen ende på den menneskelig imaginasjon i forhold til muligheter for mer meningsfulle liv.

 

Silvija: For meg var dette en åpenbaring sist vi snakket sammen Per Espen. At veksten kan være immateriell. Det er ikke så lett å måle, men det bør være fokus. Vi må slutte med materiell over-fokusering på vekst, og vi må begynne å verdsette det immaterielle.

 

Per Espen: Helt riktig. Vi må slutte med materielt overforbruk. Vi må gå over til immaterielle verdier som vi verdsette høyere fordi det gir meningsfylte liv. Vi må få et nytt syn på at vi ikke trenger ikke maksimal vekst. Du skal kanskje ha maksimal ressursproduktivitet men selve verdiskapinga må vi se for oss at ender på to prosent per år. Da er finanssystemet rimelig stabilt og kan du betale rente osv. Det blir også lettere å ha politisk stabilitet, du kan motvirke ulikhet hvis du har litt overskudd. Hvis økonomien går til helvete med at den synker år etter år, blir det mer krangel om kaka. Da blir det større sosial ulikhet, mer uro og mindre politisk stabilitet. Rike land trenger ikke maksimal vekst. De trenger bare nok vekst til at økonomisystemet basert på renter holder seg rimelig stabilt.

 

Silvija: Ja, vi mister litt tid nå og jeg har veldig lyst å høre deg kort om den trappa.

 

Per Espen: Det skal vi gjøre. å må vi være veldig konkret og strategisk, hvordan gjør vi dette her i praksis? Hvis du en bedrift som skal innom en virksomhet og ønsker å ta del i grønn vekst. Da snakker vi om både å løse natur- og klimaproblemet, samtidig som du skaper merverdier for deg sjøl og aksjonærene. Du blir rik og har det gøy. Da er det 6 trinn du må gå opp i grønn-vekst-trappa. De første trinnene er, først utvendig tiltak, og så husrengjøring. Deretter innkjøp, altså grønne innkjøp eller leverandørkrav. Det fjerde nivået er driftsomlegging. Det femte nivået er produktportefølje, og så det høyeste og 6. trinnet; forretningsmodell. En endring eller innovasjon av forretningsmodell. Utvendig er når du samarbeider med andre interessenter eller stakeholders. Det kan være i bransjeorganisasjonen, at du får nye standarder for hva det vil si å være bærekraftig eller du samarbeider med forskningsmiljøer som SINTEF eller Bellona. Det kan være med å skape et mer bærekraftig samfunn. Du kan også betale for sånne kvotesystemer, for utslippene dine. Utvendig betyr at du gjør ting rett og slett utenfor organisasjonen din. Det skjer det ikke inne i organisasjonen din, men det er likevel viktig som en måte å drive hele bransjen og samfunnet i grønnere retning på. Filantropi er også ett eksempel hvor du kan gi penger eller tid til ideelle formål. Det neste trinnet er husrengjøring. Da begynner du å ta det inn bedriften din og du fikser du opp i ditt eget avfall. Dine egne bygg og dine egne reiser. Du kan kanskje ansatte representenanter på styrenivå eller ansatte medeierskap slik at du får en sosialt inkluderende måte å drive på. Men også at du får klimaregnskap på plass. Du blir kanskje Miljøfyrtårn sertifisert. Du sørger da for at kantine og energibyggene dine bli mer miljøvennlig. Kanskje også smarte styringssystem for lys og luft osv. Dette er det mange forbinder med typisk miljø og bærekraftsgreier, men det er bare trinn to. Det neste trinn er når du stiller de samme kravene til leverandøren dine og sier “vi vil ikke kjøpe fra dere med mindre dere også er Miljøfyrtårn sertifisert”. Eller at du trenger at de garantere at livssyklus.analysen, at belastningen for produktet deres er lavere enn gjennomsnittet i bransjen. Dermed tvinger du leverandøren dine til å bli mer grønnere, mer innovative og det å ha et bedre rapporteringssystem. De gjør det samme hus og rengjøringen som du har gjort. Og så må de stille samme krav til sine underleverandører igjen. Da får du så en kaskade funksjon der det rulla nedover der alle stiller sterkere krav til sine underleverandører hele tiden. Et eksempel er det norske lakseselskapet Cermaq, som produserer laks.Dette selges mange plasser, som på det franske Carrefour, en supermarket kjede og de ikke selge laks til kundene sine som inneholder regnskogs-soya. Altså soya som har bidratt til avskoging av regnskogen. Da må Cermaq kunne dokumentere, som en underleverandør at de har orden på sitt miljøregnskap og livssyklusanalyser på fôret sitt. Ellers mister i de salget fordi at det stilles krav de ikke kan oppfylle. Dette en veldig effektiv måte hvor markedet kan fremtvinge mye raskere miljøvennlig omstilling. Det kan jeg si mye om, men vi skal gå videre til trinn fire. Det er driftsomlegging. Det går på at når du kunne se på; hvordan produserer vi og leverer vi verdiøkende produkter og tjenester til mine kunder? Da er det produksjonsmetoden. Kan vi erstatte den gamle produksjonsmetoden som kanskje drevet av en oljedrevet eller dieseldrevet motor, med en mye mer effektiv motor som går på strøm? Eller kanskje du ikke trenger motoren i det helt hatt fordi du kan gjøre det samme på en nyskapende måte? Kanskje du til og med får til energigjenvinning i hele produsert produksjonskjeden. I eksempel på dette oppdager Finnfjord som er en norsk ferrosilisium produsent. De hadde masse spillvarme de kunne omgjøre til Nystrøm. Når de gjorde dette slapp de å kjøpe strøm for å produsere ferrosilisium. De fikk også redusert strømregningen sin med en gigant sum fordi de klarte å gjenvinne energi i produksjonssystemet. Her må du tenke helt nytte om hele produksjonssystemet ditt. Fra råmaterialet til leveransen er gjort. Logistikk kan være viktig. Posten, for eksempel. Eller det norske postverket. De er en av de tregeste selskapene jeg vet om, men plutselig snur de helt rundt og har omdefinert driften til å være utslippsfri. Nå ser vi bare disse elektriske trallene og småbilene i alle byer. De får ting fram, men på en mye mer effektiv måte. De omorganisert logistikken, slik at de i stedet for at de kjørte utenfor byen og inn til byen, så får de nå alle disse små trallene levert der de skal distribuere på inntil et knutepunkt i byen. Da får vi mindre trafikk ut og inn av byen også. Så er vi kommet opp til det femte nivået. Det er produktporteføljen, hvor du bytta ut de grå produktene, som inneholder giftige stoffer, fossilt, energikrevende produkter med produkter som er basert på fornybare materialer og giftfrie produkter som er mye mer energieffektive i bruk. Et eksempel er selvfølgelig Orkla sitt produkter; Klar. Det er denne såpen som er laget på beholdere for sirkulært plast og også da inneholder bare miljøvennlige stoffer. Et annet eksempel er BMV da de skifter om fra diesel til elektriske biler. De gjør da endring i produktportefølje hvor de slutter å selge de skitne produktene og selger mer av de grønne og nye produktene. For tjeneste gjelder det samme. Du kan fase ut rådgivning som baserer seg på fossil teknologi og fossile turbiner og fase innen rådgivning som baserer seg på fornybar energi og sirkulære materialer. Hvilke kurs trenger vi f.eks? På BI driver vi nå å ser på hvilke kurs vi må fase ut og ikke kurs vi skal øke innhold av bærekraft. Dette blir da en måte for BI å levere grønnere kurs-produkter. Den siste er forretningsmodellen. Da handler det om å tenke helt nytt om hvordan du kan skape verdi på en unik måte for dine kunder uten at du bruker mer ressurser. Jeg nevnte dette i sted, som Toast Ale og Ørsted. Det de har gjort er å lage en ny forretningsmodell. Ett eksempel til på dette, er Too-Good-To-Go. Det er en app som da omgjør de matvarene som ellers ikke ville blitt solgt. Dette kan være en restaurant som har noen middager til overs på slutten av dagen, en baker som har nok kaker til overs. Eller om det er en fruktbutikk som har frukt som er i ferd med å gå ut på dato. Da kan du legge ut dette på To-Good-To-Go slik at du får solgt varene dine til en verdi istedenfor at det blir en utgift i form av avfall. Jo mer To-Good-To-Go selger, jo mindre matavfall får vi. Desto mer glede blir det jo også, til folk som får en sånn forundring. Det bare en software og den leverer ressursproduktivitet. Jo mer av den selger, desto bedre for naturen. Det er den type grønn vekst jeg skulle ønske at vi fikk veldig mye mer for.

 

Silvija: Vi har en sånn liten bærekraftig omstilling i vår familie. Mine barn tvinger meg faktisk til å gå å hente To-Good-To-Go-poser til dem på slutten av dagen. Det er veldig veldig veldig bra. Per Espen, tusen takk for en utrolig spennende gjennomgang av to gode verktøy. Vi snakket om bærekraft kompass og vi snakket om en bærekraft trapp.

 

Per Espen: Jeg mener at hvis du går opp den trappen så vil du se effekten i kompasset. Der kan du se om du går fort nok eller om du går for sakte. Avhengig om du er over eller under 5 prosent av forbedring i verdiskaping i forhold til fotavtrykk per år.

 

Silvija: Veldig gøy. Nå skal vi møtes om et par minutter for den siste, veldig veldig korte leksjonen. Da skal vi snakke om hvordan kan LØRN, eller et annet ganske digitalt, lite selskap gå opp denne trappen din. Takk så langt.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

Leksjon 4 - ID:M0025d

Leksjon 4 - ID:M0025d

Leksjon 4 - ID:M0025d

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til siste mini-leksjon i LØRN FUNDAMENTALS om bærekraft og innovasjon med Per Espen Stoknes. Per Espen, nå har vi snakket i leksjon 1 om introduksjon til temaet, i leksjon 2 har du gitt oss noen veldig gode eksempler som vi kan etterhvert begynne å modellere oss etter. I leksjon 3 snakket vi om to verktøy en bærekraft kompass og en bærekraftstrapp og denne trappen gir seks veldig konkrete steg for hvordan man kan jobbe med bærekraft i sin egen organisasjon. Det jeg har lyst til å gjøre nå er å bruke fem minutter på å anvende eller å prøve å gå på bærekraftstrappen sammen med deg hvis du kan holder meg litt i hånda og så dra meg litt oppover. Nå jeg på første steg og det dreier seg om utvendig tiltak. Vår forretningsmodell er at vi lager kunnskapsserier med bedrifter. Bedrifter betaler for de kunnskapsseriene, men av og til lager vi kunnskapsserier som er gratis for folkeskoler for frivillige organisasjoner sammen med barn eller folk som jobber med saker som vi forferdelig gjerne vil formidle til resten av verden. Er det et eksempel?

 

Per Espen Stoknes: Det er det. Når du gi bort produktet ditt til lokalsamfunn og ideelle formål. Du kan også ta Salesforce for eksempel, dét selskapet driv med sånne kundehåndtering systemer i skya, også CRM-systemer heter det ofte. De gir bort da 1 prosent av lisensene sine til ideelle stiftelser som enten er drevet miljøvennlig sosialt og sier de bort 1 prosent av ansatte-tida til at de kan hjelpe til med styrer og velforening eller hva det måtte være. Og det tredje at gi bort en prosent av overskuddet sitt til en stiftelse som da formidler noe kunnskap eller andre ting som i tråd med med visjon.

 

Silvija: Slik som Stormberg.

 

Per Espen: Stemmer, husrengjøring.

 

Silvija: Husrengjøring. Vi jobber jo stort sett digitalt. Vi reiser ikke så forferdelig mye og vi kan være litt mere bevisste på å resirkulere i våre egne hjem. Hva hva ville gjort? Vi er et kontorfellesskap på MESH. Der kan vi egentlig være litt oppmerksomme på sortering og å ha det så miljøvennlig som mulig på kontoret.

 

Per Espen: Det også, og kanskje inspirerer hverandre til å spise fantastisk deilig plantebasert gourmetmat og å dele oppskrifter og sørger for at det når nok kjøpere av ting. Så blir det da et positivt fotavtrykk. Jeg nevnte jo øl, og det fins til og med kjøtt og det finnes potetgull og det fins sjokolade som har nettopp det, positivt fotavtrykk.

 

Silvija: For byggebransjen så er ditt er ofte at man sparer strøm må bruke mye mer av ressursene sine, men der hadde jeg hørt nylig på et eksempel igjen fra Entra om at de har laget et sånt første etasje hvor man blant ha en her “”Sister In Business”” som kan da resirkulere og reparere klær til folk som jobber i det bygget. Så det er vel sånne eksempler man kan tenke seg kanskje?

 

Per Espen: Det og dele bøker og hva det måtte være av ting som man kan liksom ha et felles stedet, det er Sharing Economy i praksis da.

 

Silvija: Superspennende.

 

Per Espen: Da er vi på det tredje punktet, leverandørens krav.

 

Silvija: Ja, jeg vet ikke helt selv på dette punktet. Vi har jo digitale leverandører hovedsakelig, men der kunne man kanskje tenkt litt mer på sånn type sosial bærekraft og sørge for at det er leverandører som vi ønsker å assosiere oss med.

 

Per Espen: Ja. Jeg vet at du bruker STREAM YARD akkurat nå og da blir eksempelet å stille dem bare spørsmålet om hvordan er deres skytjenester drifta? Leier de inn kapasitet i land med mye kullkraft eller driver de utelukkende med fornybar energi? Så Facebook og Apple og Google har og konkurrert om å få det med skytjenester så lenge som mulig fordi at det er et stort fotavtrykk fra hele internett og et enormt kraftforbruk. Software-leveransene dere kjøpe og det dere betaler for, det bør du stiller krav om at de forbedre sin drift.

 

Silvija: Veldig bra. Dette var på innkjøp? Og så er vi på trapp nummer fire, det var drift.

 

Per Espen: Ja. Det handler om hvordan skaper og levere dere internt? De verdiøkende tjenestene og dere trenger egentlig ikke så veldig mange maskiner. Men da for eksempel kona mi var opptatt av at hennes mobiltelefon, den skal vare i fire år før hun bytter den ut, mens vanligvis varer den jo bare i ett år eller noe sånt. Så alt du eier og hele balansen din, må du se etter – Hva er det så med på balansen i selskapet at det er da han blir vedlikeholdt og brukt på en slik måte at du maksimerer livslengden? Og hva gjør det sikker på at det blir levert på en måte som gjør at materialene blir gjenvunnet? Til at så, at det blir levert tilbake til Apple for resirkulering eller hva det nå har kjøpt av PC er og og annet materiell som selskapet eier.

 

Silvija: Kunne man tenkt seg litt andre typer bærekraft her, som ansatt-utvikling for eksempel?

 

Per Espen: Ja, absolutt. Det å få noen til å holde en yogatime for avstressing og sånt. Dette betyr også at man kanskje får inn coaching og åpenhet, trening i å ta opp konflikter, og så videre, på et tidlig stadium. Det kan også være viktige sosiale bærekraftelementer i måten man drifter på det.

 

Silvija: “”Employee Wellbeing””. Jeg har hørt at det er den viktigste valutaen nå i forhold til hvilken arbeidsgiver folk velger nå etter jobb i det nye fleksible arbeidslivet etter Korona.

 

Per Espen: Teamutvikling og arbeidsklima blir viktige ting å ta vare på hvis det som er hovedinnsatsfaktorene i driften.

 

Silvija: Da er vi på fem, og det er produktportefølje.

 

Per Espen: Ja. Hvilken type kunnskap og kurs og tjeneste er det dere tilbyr? Hvor mange av dem inneholde bærekraft som en integrert del? I gamle dager så hadde man først markedsplassen og så kom det opp til digitale markedsplasser. Da var det liksom noe nytt. Da skulle man ha B2B og B2C, du husker dette siden du var en del av det Silvija? Plutselig fikk du da digitale markedsplasser. Men igjen er det bare en måte du har markedsplasser blitt digitale. På samme måte har dette skjedd med kurs, om du driver på med bygg, bedre logistikktjenester eller innovasjon. Spørsmålet blir alltid, hvordan integrerer du bærekraft på samme måte som man tidligere integrerte det digitale inn i alt du gjør? Istedenfor at du har meg på bare ett bærekraft kurs, Kan du integrere bærekraftstematikk i alt du gjør av dine områder.

 

Silvija: Jeg har bare lyst til å si en ting veldig kort, om digitale kurs og digitale konferanser. Det jeg opplever som foredragsholder da er at folk syns fortsatt at fysiske kurs fysiske konferanser er mye bedre. Det er liksom premium produktet mens det digitale blir en slik “”Hvis du må””. Jeg tror vi undervurderer, ikke bare miljøavtrykk, men også at dette lever over tid og geografisk sprer seg mye bedre. Vi må kanskje også få folk til å forstå at det digitale eller det immaterielle er ikke dårligere enn det fysiske.

 

Per Espen: Ja, det tror jeg er veldig riktig. Det må også trekkes frem at det er forskjellig. Av og til må du ha sosiale steder. Jeg var for eksempel på en sånn mingle-greie i går, Kjempedeilig. Jeg har jo ikke minglet på mange år liksom kjennes det ut som. Så at det har ulike verdiskapende effekter da at, det sosiale nettverket blir antagelig sterkere selv du kan få et nettverk digitalt også, så er det en grunn til at folk liker å kjenne nærvær av en annen. Man blir utmattet når det bare er digitalt og aldri sosialt. Til slutt har vi forretningsmodellen, og du er jo en del av den digitale bølge så i utgangspunktet så har du nok en ganske bærekraftig forretningsmodell fordi at dere ikke avhengig av å selge ting i kilo eller antall produkter. Kanskje hvis du tenke på hvordan kunne du ta en andel av verdiskapinga hos kundene når de er mer bærekraftige? Istedenfor å selge da kurs pr. stykk så inngår man mer sånne verdiskapende nettverk og partnerskap der man får en andel av det økte verdien av innovasjonsprosjekter.

 

Silvija: De betaler av for hver antall ide som ansatte fikk?

 

Per Espen: Ja, for eksempel. En eller annen sånn verdiskapning garanti skjer slik at når vi engasjerer LØRN så kommer det ut med mer verdiskapende invasjoner. Deretter får man da kanskje en for for med-eierskap, en lisens eller en rettighet til hvis det kommer?

 

Silvija: Dette er en kjempeide. Jeg tror jeg setter i gang nå jeg, Per Espen. Tusen hjertelig takk. Jeg vet du må løpe, men dette har vært en utrolig inspirerende introduksjon til bærekraft.

 

Per Espen: Og grønn vekst ikke minst, jeg er litt lei av bærekraft. Begrepet “”grønn vekst”” er mye mer presist, målbart, etterprøvbart og konkret.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her