LØRN Masterclass M0031
Positiv psykologi som arbeidsverktøy
På dette Masterclass-kurset med #LØRN lærer du om positiv psykologi i din arbeidshverdag. Silvija møter Lisa Vivoll Straume, som er grunnlegger og faglig leder i konsulentselskapet MIND. Lisa lærer oss om hvordan folk som får til ting bruker «strevsom lykke» og andre metoder innen positiv psykologi for å oppnå sine profesjonelle og personlige mål. Vi snakker om hvordan vårt språk og våre tanker påvirker våre handlinger og vår personlighet, og hvorfor det å være i utvikling betyr mer enn å føle komfortabel velbehag. Vi lærer at ingen følelser er grunnleggende positive eller negative, og at våre svakheter og styrker er ofte to sider av samme sak. Vi lærer om hvordan disse perspektiver på egen psykologi kan anvendes konstruktivt på arbeidsplassen til bedre kommunikasjon og samarbeid, og for å bygge bedre team og organisasjoner.

Lisa Vivoll Straume

Academic director

Mind Consulting

"Positiv psykologi er et perspektiv som kan anvendes av alle"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (40min)

Psykologien handler ikke kun om syke mennesker, Den psykiske helsen vår er sterkt knyttet til hva vi gjør og sier, Lykken er mer enn velbehag – det er også å være i utvikling, Ingen følelser er grunnleggende positive eller negative

Leksjon 2 - Eksempler (10min)

Strevsom lykke, Metoder for positiv psykologi

Leksjon 3 - Verktøy (31min)

Kommunikasjon, Samarbeid, Konstruktiv respons

Leksjon 4 - Verksted (18min)

Perspektiver på egne styrker og svakheter, Hvordan bruke psykologiske verktøy i arbeidssammenheng

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Moderne ledelse
Organisasjon: Mind Consulting
Perspektiv: Forskning
Dato: 4, mai 2022
Språk: NO
Sted:TRONDHEIM
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Beyond Boredom and Anxiety - Mihaly Csikszentmihalyi

Thinking Fast and Slow - Daniel Kahneman

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Psykologien handler ikke kun om syke mennesker, Den psykiske helsen vår er sterkt knyttet til hva vi gjør og sier, Lykken er mer enn velbehag – det er også å være i utvikling, Ingen følelser er grunnleggende positive eller negative
• Strevsom lykke, Metoder for positiv psykologi
• Kommunikasjon, Samarbeid, Konstruktiv respons
• Perspektiver på egne styrker og svakheter, Hvordan bruke psykologiske verktøy i arbeidssammenheng

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0031a

Leksjon 1 - ID:M0031a

Leksjon 1 - ID:M0031a

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN masterclass om positiv psykologi med Lisa Vivoll Straume. Velkommen til deg også Lisa. 

 

Lisa Vivoll Straume: Tusen takk. 

 

Silvija: Vi skal snakke om positiv psykologi og flyt som verktøy i ledelse og medarbeiderskap. Før vi gjør det, så skal jeg bare veldig kort introdusere formatet for de som kanskje hører på oss for første gang. LØRN er veldig opptatt av å samle vår felles kunnskap og innovasjonsvilje i form av disse podcaster og videoer, hvor det ikke er professorer som lærer oss om fremtiden, men det er de som jobber med innovasjon konkret. Det er da medarbeidere, og det er folk som leverer tjenester som er helt i innovasjonsfronten. I dette tilfellet, så lager vi en såkalt masterclass, som er en 2 timers basert kurs. Første del er en halvtime som vi omtaler som introduksjon, konsepter, historikk, motivasjon, andre del er eksempler. Tre favoritteksempler du har som gjør at folk kan huske det vi forteller om abstrakt. Det tredje er en verktøykasse, så de kan begynne å anvende noe av det vi snakker om. Og det fjerde er rett og slett et bittelite verksted/ workshop mellom LØRN og Mind, hvor du hjelper oss å komme i gang helt sånn konkret praktisk. Med det, så setter vi i gang, og jeg pleier alltid å be folk introdusere seg litt personlig før vi starter med vår første leksjon. En del av vår pedagogiske filosofi er at folk lytter til og lærer fra de som de ser som hele personer, gjerne med litt eksentriske hobbyer. Så hvem er du? 

 

Lisa: Ja, jeg er jo Nordlending, det sier jo kanskje det meste. Jeg er vokst opp med litt sånn hardt vær, og det trives jeg faktisk veldig godt med. Jeg bor i Trondheim og kom hit for godt over 20 år siden på grunn av studiene. Før det rakk jeg å reise rundt i verden, så jeg har jo litt sånn lysten og trangen til å oppleve ting og til å være med der det skjer og bidra og skape ting. Reisen endte så langt med en doktorgrad i psykologi. Også har jeg altså gründet Mind sammen med en som heter Rune Sager, hvor jeg nå også er faglig leder. 

 

Silvija: Fortell litt mer om Mind for dere er koblet på NTNU, men på en veldig spennende måte. 

 

Lisa: Vi etablerte selskapet i 2010, og da satt vi på innovasjonssenteret på Gløshaugen og var den eneste av de selskapene som satt der som holdt på med sosial innovasjon. Alle andre drev med teknologi, og det er jo naturlig på NTNU. Så vi var litt sånn outsiders, men hele ideen er bygd på faglig fundament og vår forretningsidé er å ta forskningen fra psykologi og ledelse og vri det om til praktiske øvelser og kunnskap som ledere og virksomheter kan bruke for å skape endring. Der er vi ganske nådeløs også. Så det er både egen forskning og nyere forskning vi tar i bruk for å hjelpe andre til å fungere på sitt beste. 

 

Silvija: Jeg skulle ønske dere fortsettet å sitte på Gløshaugen, for jeg er veldig glad i NTNU. En av mine favoritt disipliner der er type indøk, og det er fordi det er så dypt tverrfaglig egentlig. I praksis ikke sant? Det å ha dere skikkelig koblet på de gode teknologimiljøene, tror jeg ville skapt en uforholdsmessig stor verdi. 

 

Lisa: Ja, det hadde vært artig, men du vet, man får ikke sitte på innovasjonssenteret evig. Det er bare i starten. Det er litt sånn der man begynner sitt liv også må man ut og bli voksen på egen hånd. 

 

Silvija: Ja, men du Lisa, positiv psykologi, det høres litt ut som alt og ingenting .Det har noe med flow å gjøre. Det har noe med bedre ledelse å gjøre, men det er også et endret syn på mennesker som ressurs. Hjelp oss å forstå definisjon. Hvor kommer det fra og hva er motivasjon? 

 

Lisa: Ja altså positiv psykologi har jo egentlig med alt å gjøre, fordi det er ikke et eget fag. Det er bare en tilnærming, en måte å tenke på, et perspektiv kan du si. Som man kan anvende på både ledelse og andre typer fag, men begrepet har egentlig en litt sånn historisk forklaring. Fordi at psykologien har en veldig sterk tradisjon for å være en sykdoms orientert. Når man tenker på psykologi, så tenker man jo på noen som er litt syk, eller som står i fare for å bli syk, også kartlegger man symptomer og de negative tingene, så prøver man å finne en behandling. Eller man prøver å forebygge, at man skal bli syk. Grunnen til at psykologien ble så sykdomsorientert er egentlig en historisk årsak, altså etter andre verdenskrig. For det var veldig mange krigsveteraner som kom tilbake fra tjeneste og slet med posttraumatisk stress og trengte behandling. Så alt av ressurser i samfunnet ble jo satt på å hjelpe de og ressursene som ikke gikk til å hjelpe de gikk til og utvikle mer kunnskap og metoder for å behandle psykiske lidelser. Før det, så var psykologien et fag som også handlet om å leve gode liv. Som også handlet om betydningen av positive følelser, for eksempel for de har en funksjon. Det er faktisk en. Det er mange gode grunner til at vi er skapt med både frykt og med glede. Det kan vi komme inn på etterpå. I 1998 så valgte den amerikanske psykologforeningen å strategisk sette fokus igjen på menneskelig styrke og ressurser. Og positiv psykologi er egentlig bare et samleord som på en måte favner alt som har med mennesker, styrker og ressurser å gjøre, som handler om å kartlegge, anvende, videreutvikle, og ta det i bruk. Det skal treffe hele befolkningen og ikke bare de syke eller de som står i fare for å bli syk. Så det er et perspektiv og en måte å tenke på? 

 

Silvija: Ja, jeg må spørre deg noe i oppfølgingen her, Jeg opplever at vi er veldig flinke til å bruke det når det dreier seg om barna og oppdragelse, særlig i Skandinavia. Jeg kommer da fra sør av Europa. Her i nord er vi veldig flinke til å se hva de er gode på og jobbe videre med det, men så virker det som om vi stopper med det når folk blir voksne. 

 

Lisa: Ja det kan jo hende, men jeg tror at vi i de siste er blitt mye mer bevisst på hvor viktig det her er. Så synes jeg det er viktig at det handler ikke bare om å skryte. Altså positiv psykologi  handler ikke bare om positive følelser, men det handler mer om å gjøre det hensiktsmessige og det som er nyttig. Det kan noen ganger også være å gi kritikk. Så hvis man skal bruke positiv psykologi som perspektiv, så kan man ikke påpeke de negative tingene. Da handler det mer om måten man gjør det på, og at man er bevisst på at det skal skape det vi i psykologien kaller approachdriven. Altså det som fremmer noe, det som skaper god bevegelse fremover, heller enn det som får ting til å stoppe opp. Frykt er en følelse som får folk til å trekke seg unna. Så hvis du gir kritikk på en måte som skaper frykt, så er det sannsynlig at folk ikke har lyst til å høre på det, eller prøve å komme seg bort fra det. Men hvis du gir kritikk på en måte som skaper nysgjerrighet og takknemlighet, så genererer det jo motivasjonen til å prøve å gjøre noe med det eller bruke det til noe. Altså der har du et eksempel på hvordan man kan anvende det her perspektivet positiv psykologi også på negative ting. 

 

Silvija: Fortell littegrann også om hvor dette her kommer fra i forhold til fly osv. 

 

Lisa: Ja, altså, Mike gikk jo bort i fjor, men han var jo en av de som var den indre kjernen i den amerikanske psykologforeningen sitt arbeid med å sette på agendaen igjen menneskelig styrke og ressurser. Han begynte jo med det her for veldig lenge siden. Den første boken på skrev han i 1975 “Beyond bordomsiety”. Tilfeldigvis, så sitter jeg med denne i fanget nå fordi jeg synes at det er den beste boken han har skrevet. Han startet jo egentlig med å observere kunstnere. Også ble han så fascinert av hvordan de ble så oppslukt og engasjert i det de gjorde, at de glemte tid og sted. De glemte å spise, de glemte å gå på do, og de glemt å gjøre alle de her naturlige tingene for oss. Det fanget hans interesse og nysgjerrighet, også dedikerte han det meste av sin forskningskarriere til å finne ut av det. Det var også min inngang til faget. Det var jo også hovedfagsoppgaven min. Jeg skrev om flyt som ressurs, men flyt er sånn sett bare ett av veldig, veldig mange begreper innenfor positiv psykologi eller innenfor psykologien generelt, hvor man kan prøve å finne ut hva som egentlig er menneskenes ressurser og hvordan kan man kartlegge det? Hvordan kan man utvikler det, og hvordan kan man bruke det? 

 

Silvija: Og noe lignende opplever man i sport, noe lignende opplever man i treskjæring. At man blir bitt av basillen. Hva er det som skjer i Lisa. Hvorfor er det den der kreative kraften som er så veldig sunn for hjernene våre? Kan du hjelpe oss å forstå littegrann på rundt dette med flyt? 

 

Lisa: Ja, det jeg synes er så interessant med det er jo at alle mennesker skal oppleve å flyte. Alle vet hva det er hvis vi bare forklarer, det er de gangene når du blir så oppslukt i det du gjør at plutselig så har det gått en halvtime og aner ikke hvor tiden har gått. Eller det har gått 2 timer og du aner ikke. Da har du vært i flyt. Så har vi jo kartlagt hva som er forutsetningen for å komme hit og hvordan opplevelse er det å være der, og hvordan kan man tilrettelegge for å skape det mer? Da kan man gjøre det litt mer komplisert akademisk, men det viktigste er at du blir ett med aktiviteten, så hva du gjør er ikke så viktig. Det er ikke sånn at hvis du spiller håndball så det er mer sannsynlig at du kommer i flyt enn om du løser matematiske ligninger eller synger opera. Fordi alle de tre tingene kan gjøre at du blir fullstendig oppslukt i det, men det handler mer om hvor du har nysgjerrighet og interesse, i tillegg til at et av premissene for forutsetningen, er at det må være en viss match mellom utfordringen du møter og din kompetanse til å løse den utfordringen. Og der har jeg kranglet litt om de her forutsetningene. For at han og mye av det forskningsmiljøet har jo snakket om balansen. At det skal være en balanse mellom høye krav og dine ferdigheter, men det vi har funnet i vår data er jo at det er en ubalanse. At kravene må være mye høyere enn din kompetanse for at du må kunne strekke deg. Så hvis det er ren balanse i det, så vil du oppleve det som kanskje behagelig, men ikke til selve flyt opplevelsen. Og flyt i seg selv trenger ikke være så behagelig. Det kan være ganske stress. 

 

Silvija: Dette her er folk i spillmiljøer veldig gode på. For å motivere folk til å forbli i spillet og drives, så får du stadig oppgaver som er akkurat litt forbi, ikke altfor langt unna for da blir det bare frustrerende, og du kommer ikke videre, men det er liksom akkurat litt for vanskelig for meg. Og da må du slite med å løse det. Det virker som om det hjelper oss å fokusere hjernen på en måte som er veldig gøy for oss mennesker. De har jo vist at man kan tilrettelegge i situasjon i er veldig stor grad for å invitere folk til å komme i flyt. At det er ikke bare opp til den enkelte, men hvis du er god på å matche det her forholdet mellom krav og utfordringer som spillutviklere driver med, så klarer du å holde fronter. De blir litt avhengig av det, for det er så belønnende i seg selv å være i den opplevelsen at du har lyst til å være lenge. Sosiale medier gjør det samme, hvis du får likes og hvis du klarer å holde algoritmene klarer og legge til rette for poster i feeden din som treffer et eller annet du er fascinert over, så er det mer en sånn mikroflyr da. Da kan det plutselig ha gått en halvtime og vi hadde bare tenkt å sjekke noe som tok to minutter. 

 

Silvija: Jeg har to situasjoner som jeg tenker på med meg selv personlig. Ingen av dem har direkte med jobb å gjøre. For jeg. Har lyst til etterpå at vi skal snakke om hvorfor dette er relevant for jobb også? Den tredje som jeg skal nevne det er faktisk bare jobb det, men jeg kom til Norge som 18 årigog  begynte å studere. Jeg synes overgangen var kjempetøff fra gamle Jugoslavia til Norge. Jeg husker at jeg våknet en dag og måtte bare begynne å tegne. Jeg hadde aldri tegnet noe særlig, men i de neste 3 måneder, så gjorde jeg ingenting annet. Studerte ikke, bare satt der med blyant og papir og tegnet portretter og fant ut av det selv. Jeg aner ikke hvor det kom fra, men det var liksom et sånt behov for å gjøre det som da var veldig terapeutisk. Andre eksempelet jeg har er egentlig fra hagen nå, hvor jeg kan gå ut og utrolig manuelt- og på mange måter en veldig enkel jobb- gi meg selv en oppgave om å liksom rydde opp, og da vet jeg ikke hvor 5 timer har gått, før jeg har blod på hendene til slutt. Jeg lurer på om det henger sammen  med at vi mennesker er grunnleggende problemløsende vesener som liker å få oppdrag. Det siste eksempelet handler om at jeg altid er sen. For jeg blir så oppslukt av det jeg gjør i øyeblikket, jobbmessig. Folk tror ikke på meg tror jeg, men det er også veldig deilig, for det er det som gjør at jobben blir gøy. 

 

Lisa: Det er veldig gode eksempler du bruker, og jeg tror at det som jeg umiddelbart blir veldig fascinert av i eksemplene dine. Det er det jeg vil kalle ressurshandlinger, som er kanskje et litt faglig ord og litt sånn psykologisk ord, men vi snakker ofte om ressurshandlinger. Altså, hva er det folk naturlig gjør for å skape gode opplevelser eller velfungerende situasjoner for seg. Sånn at når du kom som 18 årig, og begynte det å tegne, og du sier du aner ikke hvor det kom fra. For deg så oppleves det sikkert som å komme i en sånn slags flyt, hvor du fikk et mentalt i sted og slapp å bekymre deg for ting som hadde skjedd og komme til å seg. Det mentale der er jo grunnen til at vi kaller flyten en ressurs. Vi kan jo belyse det fenomenet fra veldig mange flere perspektiver enn bare flyt. Ressurshanlingen og den der selvreguleringen, det at du hadde en uro eller ubalanse i det som gjør at du velger du å gjøre noen ting som hjelper deg til å få kontroll på det selv og situasjonen, og som hjelper deg til å skape noen gode opplevelser. Det er kanskje litt det samme som skjer når vi tar tak i raken i hagen. At vi skaper oss et sånt mentalt fristed, og vi gjør noen ting som har effekt på hvordan vi har det, og hvordan vi fungerer. For den psykiske helsen vår, den er veldig nært knyttet til hva vi gjør?

 

Silvija: Jeg har slitt som gründer. Det er kjempekrevende og jeg blir besatt av problemer og våkner av nakk. Jeg har snakket med en del vellykkede ledere om hva de gjør. Altså, det er alltid noe som ikke funker, ikke sant? Og det virker som om det er en del menn i hvert fall, som er veldig flinke til å bruke sport, og litt sånn ekstremsport også. Jeg tror de bruker det får å få et mentalt fristed og et sted for å finne balanse. Også løser du problemene etter at du har funnet balansen. Så dette er kanskje noe vi gjør ganske ubevisst også? 

 

Lisa: Ja, det er mange som gjør det veldig uvisst, men jeg tror at vi kunne vært tjent med å være mer bevisst på ressurssamlinger. Hva er på en måte repertoaret vårt? Hva har vært i kista våres, og hva er det vi gjør som noen ganger er hensiktsmessig og andre ganger uhensiktsmessig? Fordi at det kan hende, at selv om det gir deg en god opplevelse å gå ut i hagen der og da- kan det være ting vi gjør som noen ganger fungerer bra og som andre ganger ikke vil være den riktige løsningen. Sånn at i det vi får god kontakt med det indre livet våres og vi forstår hva er det slags følelse har jeg nå, og hva er handlingsrommet mitt til å gjøre noe med det? Så tror jeg, vi er bedre rigget til å ta kloke valg. Der er vi egentlig inne på noe som jeg har vært i opptatt av i forskningen med doktorgraden, at et godt liv, eller lykke, hvis vi skal bruke det begrepet. Det er jo noe vi på folkemunne ofte assosierer med glede og gode følelser og nytelse og de her tingene. Men i den mer filosofiske faglige tilnærmingen, så er jo lykke også noe mer enn å føle godt? Det handler også om å fungere god. Og i det å fungere godt, så kan ting være ganske strevsomt. Det er ganske vanskelig og ganske utfordrende, og til og med frustrerende. Så du kan ha en god porsjon holdt på å si negative følelser i det, men likevel så har det en positiv verdi, så jeg kaller det den strevsomme lykken. Tittelen på doktorgraden min eller på avhandlingen min, var jo “It takes more than happy feelings to function well” og den oppsummerer nettopp det her lykken som vi snakker om. Den handler jo om å streve og det er vanskeligere å velge noen gang. Noen ganger så tenker vi at det på en måte er velbehaget som er parameter på om det er bra eller ikke, men det er en formue. Vi må ikke tenke, at ting skal være behagelig for, at det skal være riktig. 

 

Silvija: Det er utrolig viktige poeng også for meg personlig. For jeg tenker at, livet er strevsomt. Og alt som er verdt å gjøre, er strevsomt. Så det er veldig lett å tenke seg at det som gjør meg lykkelig nå, det er å har et godt glass rødvin i hånda og se utover en vanvittig flott utsikt. Det er liksom det, men det er klart at det føles ikke bra hvis ikke du har hatt det skrevet og kanskje også løst det strevet på en positiv måte til slutt. 

 

Lisa: Ja, det er veldig viktig å være klar over, og det er derfor jeg snakker om det hageeksmpelet. Jeg vil si at det er en kjempegod ressurshandling. Gå ut i hagen og rark når du kan. Det er et mentalt fristed, og det vil hjelpe deg å opprette balanse, men hvis vi drar det litt ekstremt og sier at det var en konflikt du visste du var nødt til å løse opp i, men i stedet for å face det og ta den praten så bare stikk ut i hagen hver gang ubehaget kommer også begynn å rake. Så blir det en veldig fin hage av det, men konflikten er det fortsatt. Så det er bare for å illustrere eksempelet på at i første situasjon når du bare gjør det for å opprette en eller annen sånn indre balanse, så er det en ressursending. Hvis det blir en escape eller en flukt ifra noe du egentlig burde gjort, så er det ikke noen ressurssamling, og det er derfor vi har gjort sånn at folk må være bevisst på det her. 

 

Silvija: Og det er et utrolig viktig eksempel som du må hjelpe meg å forstå litt bedre. Er ikke det veldig naturlig at vi flykter fra det ubehagelige?

 

Lisa: Jo og det er jo fryktens funksjon. Altså hvis du tenker evolusjonært. Hvorfor er mennesker skapt med kapasiteten til å føle frykt? Det er jo livet. Det var jo det som gjorde at man flyktet fra farlige situasjoner, og fortsatt gjør det den dag i dag, ikke sant? Hvis du er på tur over veien, og det kommer en bil i hundreogfemti, og du har tenkt å gå til høyre, men bilen gjør at da vil du bli påkjørt, så er jo fryktresponsen den følelsen forhåpentligvis som gjør at du rekker å skifte retning i tide. Så den er veldig hensiktsmessig og den regulerer jo adferd akkurat på den måten, men det er ikke alle situasjoner. Det er den lure beskjeden å følge fra hjernen. Et annet eksempel er at man ikke tør å ta denne konflikten, så derfor er det ikke sikkert det er hensiktsmessig lenger. Så det er derfor jeg sier at velbehag trenger ikke være parametre på om ting er bra eller dårlig, eller om det er noe du burde eller ikke burde gjøre. 

 

Silvija: Du sier at over tid så er det her, flourishing eller utvikling som kanskje er en viktigere parameter for lykken vår? Jeg har bare lyst til å høre deg, hvis vi oversetter det til arbeidsliv. Både flourishing og dette med godt liv, hva er utvikling eller hva er det som gjør at vi blomstrer i arbeidslivsituasjoner og hva er et godt arbeidsliv? 

 

Lisa: Det er et veldig stort spørsmål du stiller. Så jeg skal nok prøve å korte det litt ned, men jeg må bare notere meg noen stikkord her, så jeg ikke glemmer det. Jeg har først lyst til å bare oppsummere det vi har snakket om litt sånn faglig, så vi har noen knagger å henge det på. “It takes more than happy feelings to function well.” Den innehar det her skille mellom hedonia, som er det faglige ordet/ uttrykket for den her tilfredshetslykken. Så når vi skal forske på den, så kan vi sende ut et spørreskjema hvor vi spør folk på en skala fra en til 7 eller en til 10. Hvor lykkelig er du? Så scorer man seg selv. De fleste i Norge ligger på rundt 7, men eudaimonia, det er et begrep som kommer fra Aristoteles. Det benevner mer den her strevsomheten jeg snakket om. Det kan vi ikke måle med å spørre om hvor lykkelig er du, hvor fornøyd er du med livet ditt. Hvordan vil du score din livskvalitet? Da må vi spørre om andre ting. Vi må spørre om vekst, om læring og om utvikling. Så hvis vi skal kartlegge følelsene i det, så vil det være mer type engasjement eller sjarmlighet, interesse. De her som aktiverte de aktive positive følelsene, altså ikke tilfredshet, velbehag, men mer engasjement og nysgjerrighet. De er mye nærmere knyttet til strevsomheten. Det er klart, i Norge så har vi jo et velferdssystem og også et arbeidsliv som rett og slett er lovregulert mye av det her tilfredshet simulasjonen. Og det er mange ganger godt ekt, men det er jo ikke nok, og da kommer man jo mer inn på. Hva er det hver og en av de ansatte og medarbeiderne trenger for å fungere på sitt beste utover lunsjpausen og kaffepraten med kolleger, for det er kjempeviktig. Men liksom utover det, da vet vi jo at autonomi og frihet er viktig. For at vi da har medbestemmelse og selvbestemmelse til å kunne påvirke hvordan vi velger å løse ting, og vi vet at vi trenger å bli intellektuelt stimulert, utfordre og at vi får lov å bruke vår erfaring og kompetanse. Det er kjempeviktig for å fungere godt. Så poenget er at vi trenger både hedonia og vi trenger eudaimonia som to sånne perspektiver i det å ha et godt liv eller et godt arbeidsliv da. Så hvis man skal eksemplifisere det litt fra en leders perspektiv, så er det viktig at lederen evner i det der hedonia sporet, og lager det her safe space. Det her stedet hvor man bygger en nær og god relasjon preget av tillit, hvor folk tør å innrømme feil, tør å si at det er ting de ikke har skjønt eller tør å utfordre ting fordi at de er trygg på relasjon. Også trenger de den her eudamonia hvor de blir gitt utfordringer, hvor de blir gitt muligheter for å lære og for å utvikle seg og for å feile også. For der ligger det veldig mye læring. 

 

Silvija: Jeg må spørre. For de snakker om the great resignation nå etter korona. Folk forlater jobben sin og der de er, og det virker som det er akkurat disse to ting. De har hørt at folk forlater dagens arbeidsgiver, for nå har de lært at de kan jobbe for mange andre arbeidsgivere på tvers av geografi, og de vil ha utviklingsmuligheter. De vil ha fleksibilitet, og de vil ha en slags helhetlig velferds tankegang rundt seg. 

 

Lisa: Ja, the turnover tsunami vi kaller man det for globalt. Jeg har jo aldri sett så store tall på hvor mange som slutter, eller velger å bytte. Jeg tror begge de der hedonia eller eudamonia faktorene er presenterte i det som du sier. For det første, så gjorde jo nedstengningen at vi ble litt sånn avskåret. Mange har følt at de har mistet litt sånn kontakten og den her følelsesmessige tilknytningen til arbeidsplassen og kollegaene sine. Man har bare stått alene, og man har jo måttet klart seg alene, så man føler ikke lenger på den. Ja, også er det kanskje noen ledere som ikke helt tar på alvor at den ikke er der av seg selv. Det er ikke sånn at når du åpner døra på kontoret, så ser du fellesskapsfølelsen sitte i sofaen der, det gjør den jo ikke. Det er noe som må bygges og skapes og jobbes med hele tiden. Jeg tror også mye av dette vært ganske traumatisk for mange. Å miste den friheten og blir så avskåret og nedstengt som vi har vært. Så jeg tror nok noe av det her også handler om at man har behov for å komme seg bort fra det og få startet litt på nytt, men det er klart. Da blir man også mer bevisst på at jeg ikke trenger det for å gjøre min jobb, det kan jeg jo gjøre selv. Så opplever man større frihet med det. 

 

Silvija: Jeg tror det er utrolig sammensatt med dette hybride arbeidslivet på nytt, ikke sant? Hvor en ting er at vi bør kanskje redefinere hva arbeidet er, også kan jeg sitte og jobbe i hagen min, stå knele å jobbe i hagen min og samtidig være på jobb. Det tror jeg at jeg kan 50% av tiden, men veldig mange vil ikke definert det som jobb hvis ikke du sitter foran en skjerm og taster eller hva du nå vanligvis gjør på jobb. Så overlapper det veldig mye med privatlivet. Jeg jobber fra klokken 06.00 om morgenen til klokka 18/19 på kvelden, og det er klart at da må jeg finne måter å kompensere i privatlivet på. For denne her nye måten de overlapper forretningslivet og privatliv. Det å tenke sammen med ansatte, hvordan både hedonia og eudaemonia betyr i et arbeidsliv med ikke bare nye verktøy, men kanskje også ny dynamikk. Det tror jeg er veldig på tide å tenke hos alle arbeidsgivere nå. 

 

Lisa: Ja og jeg tror det her eudaemonia greiene er litt interessant for en leder å utforske. For det ordet er 2600 år gammelt, men jeg tror det er høy aktuelt met aktuelt enn noen gang. For vi jobber jo tett på med ledergruppe og virksomheter som står i ganske ekstreme transformasjoner. De skal over på sirkulær økonomi, eller de skal digitalisere. Det er så store raske endringer i en kontekst som også er veldig i endring og veldig uforutsigbar, og som vi så vidt toucher innom som et ord. Det rommer veldig, veldig mye mer, men hvis jeg skal trekke fram noen viktige spor her som er verdt å utforske, så er det ene, det som handler om de grunnleggende verdiene våre. For eudaemonia er Stortingets måte å tenke lykke på. Det handler om å leve i diamond med seg selv eller leve i tråd med sine verdier og realisere sitt potensial. Og jeg snakket i ste om det der med å være i kontakt med den indre verden din og forstå littegrann, hva er liksom mekanismene som driver deg og hva er viktig for deg? Se for deg isfjellet, toppen av isfjellet det er den bittelille delen du faktisk kan fysisk se, og det er på en måte adferden. Det er det folk sier, og det er det folk gjør. Bak der så ligger det masse informasjon om hvilke drivere som fører til at folk sier og gjør sånn som de gjør. Det er ned dit lederne må dykker for å prøve å forstå de underliggende mekanismene som egentlig er forklaringen på folks adferd. For det er der du også har et mye større handlingsrom til å påvirke, og når folk blir mer bevisst på hva er mine grunnleggende verdier og hvorfor blir jeg så sint og frustrert når du gjør sånn? Også får jeg så mye energi når du gjør sånn. Da begynner jeg å skjønne litt mer om triggerne og hva som er mine drivere og hvordan jeg passer på å tilpasse meg hvis jeg skal samarbeide med deg. Hvis vi hadde litt ulike drivere der. Så det ene går på å knytte de personlige verdiene til den konteksten du er i, den relasjonen du samarbeider med, de oppgavene du skal løse. Vi kan komme inn på noen eksempler etter hvert. Det andre går på beslutningsprosesser. For det her er sagt til tanker, og mange ledere står i så ekstreme situasjoner knyttet til valg. Fordi du skal ta ganske store, viktige beslutninger med veldig lite informasjon. Og da gjelder det å være bevisst på at system en det er den raske, intuitive tanken som jobber stille og veldig effektivt, og som er mer drevet av noen sånne preferanser og masse sånne feilkilder. Vi tar beslutninger uten å egentlig helt ha klarhet i fakta. Den sakte tanken er der du ikke engang kan rake, du må stoppe opp. Du må du må legge ned raken når du står i hagen, så må du stoppe også må du virkelig tenke gjennom. Hva er det egentlig dette handler om og hva i dette er mine personlige preferanser? Hva er fakta? Hva er eksterne forhold som vi vet eller ikke vet? Jo mer kompleks verden blir, jo mer må vi ned i isfjellet og i system to tenkning, men jo mindre tid har vi til å gjøre det. 

 

Silvija: Jeg har lyst til å legge inn to ting her. Det ene er at du snakker om å tenke fast and slow og definerer da de to måter å tenke på. Hvor den ene som du sa, er superrask og veldig sånn taktikk basert og shortcut. Den andre er denne her som krever veldig sånn tilstedeværelse og det er slow. Jeg har måttet finne mekanismer som har lært meg å hoppe ut fra den der raske. For det blir aldri nok tid til å gjennomføre at i mailboksen din som du vil. Det blir alltid nye problemer. Jeg merker at jeg blir revet inn i sånn raskt problemløsnings modus veldig lett. Det å for eksempel fjerne seg fra mailboksen. Altså om jeg raker, om jeg går en tur eller om jeg faktisk kjører bil og hører på en bok. Det er der de sakte tankene faktisk kommer, ikke sant? Audiobøker har blitt helt terapeutiske for meg. For de stopper muligheten for denne her raske handlingen. Det ubevisste å få lov til å jobbe seg ordentlig gjennom problemstillinger. Jeg husker den tiden også fra Oxford. Skulle man løse et problem, som man sitter skikkelig fast med. Så var det ingenting som hjalp så godt som å gå en tur i parken og gjerne snakke med noen om noe helt annet. 

 

Lisa: Ja, og bare det å gå for eksempel. Vi har jo to hjernehalvdeler, og når du beveger deg diagonalt, så må den ene hjernehalvdelen jobbe sammen med den andre på en litt annen måte. Så det gjorde jo de filosofene fra det antikke Hellas. Hele tanken bak Aristoteles var jo bevegelse. De gikk og pratet. Det har man i senere tid funnet ut at er faktisk sånn rent nevrologisk en veldig hensiktsmessig måte å prosessere tanker på da, men ut og gå er kjempelurt. Faktisk mye bedre enn å kjøre bil, hvis man skal tenke sånn. 

 

Silvija: Så walk and talk fungerer faktisk på flere nivåer enn den opplagte? 

 

Lisa: Absolutt, men kjernen er her er jo at det gjør litt vondt å sette seg ned med de tankene og de raske tankene vil jo prøve å overtale deg til å bare ta en kjapp beslutning. Så du kjemper både mot deg selv og mot klokka. Det tror jeg er en av de store nåtids utfordringer vi står overfor. Den der logiske bristen eller at ting går så raskt og er så komplekst, og vi har ikke tid til å tenke sakte, men det er faktisk eneste vi kan gjøre hvis vi skal nå å ta beslutninger. 

 

Silvija: Jeg tror vi skal avslutte første leksjon nå. Hvis jeg skal prøve å oppsummere, så er noe av det største innsikten for meg vært dette med at jeg trodde vi kommer til å gå inn og snakke om positiv psykologi, tenk på ressurser blue skies and happy thoughts, mens det vi egentlig snakket om er dette med å tenke at lykken er noe mer enn bare velbehag? Lykken dreier seg veldig ofte om denne eudaemonia som dreier seg om å skape rom for å virkelig effektivt løse de vanskelige problemer. 

 

Lisa: Ja og å lære av ting. Være i utvikling, møte utfordringer og finne måter å komme seg gjennom det på. For det må vi jo alle, både privat og på jobb. Så et godt liv handler både om å ha det bra og fungere godt, hvor man må lære å være i utvikling. 

 

Silvija: Jeg har så lyst til å bruke sport også som en analogi, men jeg tror det sparer den til neste leksjon. Jeg skal la deg fullføre nå. 

 

Lisa: Ja for det som jeg hadde lyst til å si om positiv psykologi som begrep, det er jo litt sånn misforstått, hvert fall den kommersielle versjonen av det. Det er et område som er veldig lett å kommersialisere. For alle har jo lyst til å høre om dine styrker, ressurser og alle de positive tingene. Det er lett å selge, men utfordringen er jo også at man fort kan kjøpe seg mer kunnskap der som ikke er så forskningsbasert, men som er litt sånn VG- oppslag. De kan ha gode oppslag de også altså, det er ikke det. Men det er utfordrende at det er lett å kommersialisere. For da blir på en måte kritikken at det handler om å tenke positivt. Den er så misforstått. For den reelle kritikken av den her fagtradisjonen her, handler jo om helt andre ting. For eksempel at vi er litt uklar på begrepene. Du brukte ordet flourishing i sta. Det er jo tre forskjellige, ganske anerkjente teorier som definerer flourishing som forskjellige ting. Det er problematisk. Vi er tydelige på begrepsbruken. Vi har fokusert for mye på individ. Hva gjøre jeg for min lykke, i stedenfor hva jeg gjør for din lykke. Vi har vært for lite opptatt av kontekst, for det er veldig sånn relativt. Jeg bruker å si at ingen psykologiske fenomen er av natur. Positiv eller negativt? Det kommer helt an på situasjonen. Så frykt kan være en veldig positiv respons hvis situasjonen du er i er farlig, men hvis den situasjonen du er i ikke er farlig, så er den ikke hensiktsmessig. Også har du det her når de positive fenomenene slår kontra. At noe som opprinnelig skulle være bra for deg, blir negativt. For eksempel at det er en kjempespennende studie hvor man har forsket på parforhold. Hvilke typer styrker som er i spill, i gode og dårlige personaler, så tok man da utgangspunkt i tilgivelse, omsorg og optimisme. Altså tre sånne kjernestyrker. Da så man jo selvfølgelig at i veldig dysfunksjonelle parforhold, altså parforhold som fungerte veldig dårlig, så var det jo ikke så bra at tilgivelse var det første du tyder til og optimisme om at alt blir så mye bedre etterpå og også omsorg, ikke sant, som utøves. Mens i de veldig gode, så var dette styrker som var veldig, veldig hensiktsmessig og konstruktiv for å bygge et enda bedre forhold. Så der har du et eksempel på, hvordan positive fenomen kan slå kontra og bli ekstra negativt hvis man ikke tar hensyn til konteksten da eller relasjonene? 

 

Silvija: Kjempespennende. Vi stopper nå, også skal vi snakke littegrann om eksempler og prøve å anvende dette både til ledelse og medarbeiderskap, men også tenker jeg litt på sport og kanskje privatliv sånn som du startet nå. Takk så langt. 

 

Lisa: Takk. 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet LØRN.University. 

 

Leksjon 2 - ID:M0031b

Leksjon 2 - ID:M0031b

Leksjon 2 - ID:M0031b

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon to i LØRN masterclass om positiv psykologi med Lisa Vivoll Straume. Lisa vi har i leksjon en gått litt gjennom noen grunnleggende konsepter og de konseptene som jeg sitter igjen med sterkest er dette med at positiv psykologi og lykke, det er ikke bare snakk om å skape en mestringsfølelse, velbehag, alt det vi forbinder med det gode liv hos folk. Det dreier seg også om å sette dem i en situasjon hvor de kan utvikle seg. Faktisk kjenne litt på en utfordring som er akkurat litt for stor og vokse gjennom det. Du snakket om det å kunne lære av ting, møte utfordringer, autonomi, frihet og intellektuell stimulanse i denne her eudaemonia skal være i balanse med denne hedonia. Hedonia er tilfredshet og velbehag og eudaemonia noterte jeg meg er en slags aktiv lykke basert på læring og utvikling. Strevsom lykke, det er en nydelig formulering. Nå skal vi snakke i 10 minutter om noen eksempler som har med arbeidslivet å gjøre. Hvor møter du dette her i bedrifter og hvordan klarer man å oversette dette sammen med ledere og medarbeidere til en strevsomt lykke? 

 

Lisa Vivoll Straume: Vi kan ikke bare ha den hedoniske, og det handler jo om at hedonia er en av de viktigste årsakene til at vi har tilfredshet og velvære. Det er jo for at vi skal kunne knytte nære relasjoner til andre mennesker, i tillegg til å ivareta en del kroppslige mekanismer selvfølgelig. Nei, men det her handler jo om hvordan man omsetter dette til praktisk verktøy og kunnskap som er relevant for ledere og medarbeidere forsåvidt også. Ledelse er jo et fag, men en stor del av det faget er psykologi. Det handler om å forstå seg selv, det handler om å forstå hvordan det virker på andre, og det handler også om å forstå hva andre trenger for å være på sitt beste. Hvis du som leder ikke har interesse for det, eller søker forståelse og kunnskap om det så kanskje jeg ikke ville anbefalt å fortsette som medier, for det er så viktig. Det som er en av de viktigste oppgavene til ledere utover å selvfølgelig svare til et resultat. Det er jo motivere andre til å gjøre de du burde gjøre. Og det får man ikke til hvis man ikke vet hva andre trenger og hvordan du gjør underliggende mekanismer som driver atferd. Da mener jeg at du først og fremst skaffer deg kunnskap om psykologien i ting. Du snakket om isfjellet ikke sant. Når du ser og observerer det å forstå hva er det er som ligger bak. Hvorfor velger noen og gjøre som de gjør? Hvorfor reagerer de sånn som de gjør? For det er først da du får kunnskap og innsikt om hvordan handlingsrom dette er og hvordan du kan påvirke det. Så er det også å få den innsikten i seg selv som mennesker. Hva er mine preferanser? Hva er det som gir meg energi og hva er det som tapper meg for energi. Det er to veldig enkle, men utrolig gode spørsmål som kan gi svar på veldig mye. Så hvis det gir meg energi å få lov til å dykke ned i tunge faglige komplekse, ikke sett meg til en oppgave som handler om å bare handler om å surfe på overflaten og gjøre ting som ikke oppleves, som viktig og meningsfullt. Hvis det gir meg masse energi å skape sammen med andre så ikke låst meg inn på et rom alene hvor jeg ikke får snakket med folk. Så det er noe med å tilrettelegge for at folk kan få lov til å bruke styrkene og ressursene sine der det skaper mest energi og mest motivasjon.  

 

Silvija: Jeg må spørre deg. Jeg tok en mba for en del år siden, og vi hadde organisasjonspsykologi, del én og del to. Dette var kurs som de fleste av oss lo litt av for vi trodde at det som var viktig å lære var finans og at det var det harde, men det var jo dette her som viste seg å være viktigst i etterkant, og kanskje det mest vanskelige å praktisere også. Det siste vi gjorde på organisasjonspsykologi del 2, som var et valgfag, var egentlig å kjøre en sånn test på oss selv med drivkrefter, hvor det egentlig var et dilemma hele veien mellom 10 forskjellige drivkrefter. Alle var overrasket både over seg selv, men også de andre. Du skjønner ikke at noen kan bli drevet av det virkelig. Og jeg har egentlig et spørsmål om, hvor ligger dette her? Er dette kjemi? De fleste mennesker får ikke sjanse til å drive med masse psykologitesting for å finne ut av sine drivkrefter. Så hvordan skal folk finne ut av det? 

 

Lisa: Ja, det ligger faktisk ganske mye på nettet av tester. Både om kartlegging av personlighetsprofiler og dine styrker og ressurser. Så er det selvfølgelig med varierende kvalitet, men igjen, det er da ledere blir veldig viktig. For det er ikke en menneskerett å være leder. Det er et valg man tar som har noen krav ved seg, utover det å svare til et resultat som jeg snakket om i sta. Vi kan jo si det litt sånn motsatt, at hvis du virkelig vil skape og bygge høytpresterende team, høypresterende individer og høypresterende virksomheter så må du ty til de verktøyene og den kunnskapen som ligger i psykologien, som handler om å forstå hva som skaper energi hos andre. Og hva du gjør som enten tapper energi hos andre eller skape energi og andre. For det er jo et samspill her. Så jeg mener jo at det er et utrolig handlingsrom en leder har til å skape mer motivasjon gjennom å være bevisst på de her tingene. 

 

Silvija: Hva er eksempler? 

 

Lisa: Det finnes mange gode tester man kan ta, men vi bruker en litt gammeldags metode som er basert på dialog og gode spørsmål og aktiv lytting. Altså gode ferdigheter innenfor kommunikasjon som handler både om hvordan du stiller spørsmål, men også hvordan du lytter, hvordan du gir respons til det folk sier. Hvis vi tar medarbeidersamtalen, som er en arena som de aller fleste ledere og medarbeiderne møter i løpet av et år. Helst mer enn en gang i løpet av året. Det er en samtalse som har som hensikt å gjøre de nødvendige justeringer som gjør at folk kan levere enda bedre etterpå. Da kan vi først endre den malen de har som et utgangspunkt som gjerne inneholder sånn 30 uvesentlige spørsmål. Som om du rekker å ta lunsj, altså det er ikke uvesentlig, men det er ikke der vi virkelig har den største utfordringen. Også endrer vi det til noen grunnleggende spørsmål. Hva gir deg energi og hva tapper deg for energi? Hva gjør deg frustrert, for eksempel? Et ganske fantastisk spennende spørsmål. For folk som vil ha svart at det frustrerer meg hvis jeg ikke får konsentrert meg dypt om å lese en oppgave. Hvis du lytter aktivt til det svaret, så kan vi jo begynne å liksom forstå verden som ligger bak her. Jo, det handler gjerne om kvalitet, dybde og kompleksitet. Da begynner vi å nevne noen verdier og noen drivere hos den personen som er med på å skape energi eller tapper for energi, hvis de ikke får lov å handle i tråd med det. Så trener vi lederne i å lytte aktivt til svarene i sånne typer spørsmål. Du kan egentlig gjøre det så enkelt som at vi inviterer noen til å fortelle en historie. Når du møtte en utfordring som du synes var vanskelig å stå i, men du kjente at du var motivert for å løse den. Det er ikke så viktig om du lykkes, men bare fortell meg, hva var det som skjedde? Og hva gjorde du? For folk elsker å fortelle historier, og da må du på en måte ikke inn i den systematiske kartleggingen med testverktøy, men da kobler du på alle sansene dine til å lytte til folk sine historier, og hva ligger. Der får du tar på de driverne som gir energi og som tar energi. Når du lytter på den måten og begynner å forstå litt mer hva den her personen trenger, så kan du tilpasse lederstilen din. Da kan du tenke at det her er jo en person som har brukt mer tid på de oppgavene, eller du kan jo også spørre om det. Hva ville du si om å jobbe mer med det her, eller hva skjer med deg når du jobber med disse sakene. Sånn at du blir mer bevisst på at du matcher folk til oppgaven du skal gjøre. 

 

Silvija: Veldig bra? Jeg tror vi har fått gode eksempler Lisa, på hvordan dette henger sammen med arbeidsplass, og jeg tenker at vi går over til leksjon nummer tre om et lite øyeblikk, hvor vi skal utvide eller prøve å systematisere denne verktøykassen som du har begynt å snakke om nå. Og kanskje du kan gi oss noen faguttrykk eller begreper som vi kan ta med oss videre. 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet LØRN.University. 

 

 

Leksjon 3 - ID:MC0031c

Leksjon 3 - ID:MC0031c

Leksjon 3 - ID:MC0031c

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN masterclass, leksjon nummer tre i positiv psykologi med Lisa Vivoll Straume fra selskapet Mind. Hei igjen Lisa. Vi har hatt litt sånn skifte av bakgrunn og headsett for å komme til riktig studio stemning, og nå skal vi snakke om leksjon tre som er verktøykasse. Vi har vel egentlig snakket en del om verktøy også i forrige, og det viktigste jeg har fått med meg der er at det er en leders jobb å finne ut av hvordan man kan få denne strevsomme lykken til å fungere for de forskjellige medarbeiderne man har. Jeg har egentlig lyst til å utfordre deg littegrann om ikke vi burde legge littegrann av ansvar også på medarbeidere. 

 

Lisa Vivoll Straume: Jo, nydelig pasning der. For det er ikke bare leders oppgave. Absolutt ikke, men leder har jo et særskilt ansvar for å ta initiativet til det hvertfall, det kan jeg si. 

 

Silvija: Ja, jeg har slitt veldig med å være leder selv. Vi skal snakke litt mer om det i verkstedsdelsen i leksjon fire. Men ikke sant det er der jeg synes det blir så vanskelig, fordi for det første så er de færreste av oss opplært i noen av de verktøyene vi skal snakke om nå. Så jeg håper du kan gi meg noen konkrete enkle verktøy som man ikke trenger en doktorgrad i psykologi for å kunne anvende. Også tenker jeg at det er fint at man skal prøve å finne ut av drivkrefter, men jeg merker med meg selv at du er ikke alltid selvbevisst på hva det er, også skal du prøve å finne det ut for folk som har en helt annerledes psykologi og kjemi enn deg, så er det mye prat om tillitsbasert ledelse, og det er veldig sånn at det er lederen som skal skape god stemning og tillit og alt det der. Når du er i krig, når du er i mer oppgaver enn det som skal leveres, når du har altfor få ressurser, så er det utrolig krevende å gjøre dette her bare med et smil og utviklende også videre. Så jeg håper du kan gi meg noen verktøy. 

 

Lisa: Ja, og det blir jo ikke lett. Det er krevende og vanskelig. Det tror jeg det blir uansett hvor god jeg blir på å gi deg verktøyene.

 

Silvija: Så får jeg finne min strevsomme lykke i å klare dette her, kanskje. 

 

Lisa: Det er et veldig godt poeng dette her med at ansvaret ligger hos alle parter som er involvert i en eller annen form for endring, utvikling eller samskaping, eller hva det skulle være. Når vi trener for eksempel tilbakemeldinger i lederutvikling. Så sier vi jo alltid at vi kan ikke bare trene på hvordan du gir de tilbakemeldinger. Det finnes masse gode verktøy på det, og det kan vi trene folk i, for det er en ferdighet. Men vi må også trene på hvordan man tar imot en tilbakemelding. Sånn at du kan være så god du bare vil på hvordan du gir den, men hvis ikke den du gir den til responderer på en god måte, på en helsemessig måte sånn at dialogen utvikler seg videre så stopper det der. Og det viser poenget med at selv om jeg sier at det er leders ansvar i utgangspunktet å ta et sånt initiativ, så må også medarbeideren ta et valg om å være med på den type utvikling som skjer. 

 

Silvija: Før vi går inn i verktøykassa, så har jeg bare lyst til å spørre deg i kort. Dere har jobbet med en del norske bedrifter. Hvor er det skoen trykker og hva er det som beveger dem mest i riktig retning av det dere her erfart? 

 

Lisa: Ja, altså noen ting er litt sånn strukturelt og systematisk, ikke sant? Har ledergruppen et klart og tydelig formål? Er det de riktige sakene som er på, er man organisert på den beste måten, har man den type kompetanse, og det er mangfold man ønsker, så det er litt sånn tekniske ting. Vi er ofte inne og jobbe litt der. Det som er vanskeligst og der skoen ofte trykker er jo der det går prosesser. Altså relasjoner og tilstander, hvor vi skal kommunisere, bygge tillit, bygge gode relasjoner, klare å gi hverandre tilbakemeldinger uten at det det trigger motstand. Bygger den her gruppepsykologiske tryggheten- litt vanskelig ord igjen- men den relasjonelle tryggheten som gjør at folk tør å utfordre hverandre og tør å innrømme feil eller gi tilbakemeldinger. Det er litt mer sånne psykologiske faktorer. Ting som kan endre seg ganske fort, og som er litt vanskeligere å få til for de som ikke har en doktorgrad i psykologi. Det kan være vanskelig for de også altså, men det er jo ofte der vi blir invitert inn. Hjelp oss til å bygge den den relasjonelle tilliten. Hjelp til å bygge et velfungerende team som klarer å være kreativ og innovativ og jobbe effektivt og målrettet. Det er ikke vanskelig for mange ledere å sette mål. Det er ikke å definere målene, men det å få folk til å være villig til å legge nødvendig innsats i å nå målene. Det er jo det som er vanskelig, og der ligger elementer fra psykologien. 

 

Silvija: Du snakket om aktiv lytting som et verktøy. Du snakket om å være god på å gi og ta imot tilbakemeldinger. Hvis du skulle velge 3 verktøy som du ville anbefalt at vi trener litt på, hva ville du valgt? 

 

Lisa: Det er kanskje ikke et verktøy i seg selv. Det kommer an på hvordan man bruker det, men de tre tingene jeg ville ha sagt er at det første er kunnskap. Sørg for å skaffe deg kunnskap om ledelse. Hvis du går på Google scholar og søker opp videoship så vil du få 4,5 millioner treff. Så det er et eget fag. Det er skrevet veldig mye om det. Hvis du har lyst til å bygge et høypresterende team eller å bygge gruppepsykologisk trygghet, så er det kunnskap om det. Kunnskap for en bedre verden, det er jo NTNU sin visjon. Jeg elsker den, for den sier virkelig noe om hvor viktig kunnskap er. Så det er det første jeg ville gjort. Det andre med rådet mitt er å skaffe seg innsikt. Som du sa iste, så er det jo vanskelig. Og hvordan får man til det? Jo du kan gå på nettet og ta tester, men du kan også kjøpe tjenester hvor du får hjelp til det. Når vi jobber systematisk og målrettet med å øke en leders innsikt i hvem de er og hvordan de virker på andre, så gjør vi jo det, blant annet gjennom sånn kartlegging av dine styrker og verdier. En styrke kartleggingssamtale. Den kan også gjøres gjennom et type spørreskjema, men der bruker jeg i hvert fall den litt mer gammeldags metoden. At jeg at jeg stiller spørsmål som inviterer deg til å fortelle ting, fortelle historier, eksempler og ting du har gjort. Ting du foretrekker, ting du ikke liker. Også vil jeg på bakgrunn av det du svarer lytte aktivt og prøve å fange opp. Hva er driverne bak? Og dette er en så sterk metode at jeg vil si at vi har knekt koden på hva som skal til for å motivere andre. Fordi når jeg får tak på hva dine drivere er, hva som gir deg energi og hva som gjør at du får fot eller bare ikke klarer å la være å gjøre ting. Det genererer så mye innsats og energi i det. Jeg skjønner hvordan jeg kan tilrettelegge jobben sånn at du får vært deg selv på det beste. Så er det jo mye større sjanse for at vi klarer å få til den der innovasjonen og de resultatene som vi ønsker, selvfølgelig innenfor noen rammer da. Og det her er også en forskningsbasert metode. Selv om den høres litt mer sånn dagligdags ut, men jeg er liksom litt opptatt av at vi skal gjøre det lav terskel. Det blir på en måte følelsesmessig drivstoff når du gir folk mulighet til å prate om de her tingene og oppdage hva jeg er på mitt beste, og hva er det som gir meg energi? Der er de jo i gang, så det er jo bra. Så kunnskap og innsikt i deg selv, for du må vite hva du trenger og hvordan du virker på andre. Den tredje, da er vi litt mer over på de praktiske verktøyene som du kanskje etterspør nå. Der vil jeg trekke fram 3 ganske enkle ting som alle kan lære seg å bli bedre på. Det ene er, hvordan du stiller spørsmål. Og det å være bevisst på forskjellen mellom åpne og lukkede spørsmål. Når jeg stiller et lukket spørsmål, så kan du svare ja eller nei. Synes du, at det her temaet er interessant? Ja eller nei. Det er lurt å stille lukkede spørsmål, hvis jeg ønsker å stoppe samtalen. Hvis du ønsker å skape innsikt og bevegelse i noen ting eller en god dialog, så må vi stille åpne spørsmål. Hva ved dette temaet fascinerer deg. Det er et åpent spørsmål. Da er det rom for refleksjoner. Dette her vet de fleste ledere, men det er ikke alle som er bevisst på hvordan de stategisk kan bruke det i samtalen. Så det er det ene og det andre går på det vi var innom, aktiv lytting. Som handler om å ikke bare høre på beskrivelsen av toppen av isfjellet. Ja, jeg liker å rake i hagen, men det å lytte bak. Hva er det med raking i hagen- hvis vi skal bruke det eksemplet- som gir deg litt energi. Handler om frihet, om balanse, om rom til å tenke sakte tanker eller altså, hva er det i det der som gir deg energi? Det ville jeg ha vært interessert i. Det er et kjempeviktig poeng med verdier. At de går jo på tvers av domener, så hvis det gir deg energi å være kreativ eller å tenke på komplekse ting, så er det ikke sånn at da er det bare viktig når vi hagen og ikke når du er på jobb. Så mest sannsynlig, så vil det komme frem på mange ulike arenaer. Det er noen ting som kjennetegner deg som menneske, så en sånn her verdibasert tilnærming, til ledelse og til medarbeiderutvikling. Den er krevende, også fordi at vi må forbi posisjon og tittel, også må vi snakke om, hvem er du som menneske og hva er dine drivere, ikke bare på jobb, men ellers også. Hvis du er opptatt av ærlighet. Så er det ikke sånn at du kommer hjem fra jobb også begynner du å lyve. Det kan hende du gjør det, men da er ikke fordi verdiene er viktig. Da er det fordi du handler vi på tvers av den. Så det er noe grunnleggende som går på tvers av de ulike arenaene man har i livet. Derfor er det også så viktig. Så gjennom aktiv lytting, og bak de faktiske ordene folk bruker for å skjønne, hva er mekanismene? Der er det et utrolig stort handlingsrom til å tilrettelegge for at folk skal bli motivert og fungerer på sitt beste. Det er derfor jeg mener at vi gjennom denne her kunnskapen, og disse verktøyene har knekt koden på, hvordan man motiverer medarbeidere. Men det betyr ikke at det er lett selvfølgelig, men lav terskel prøv og feil litt. Den siste er en sånn key communication skill eller en key skill som det er mine ledere der trenes på. Det er det her med respons. Hvordan jeg responderer når du stiller meg spørsmål eller forteller meg ting. For en destruktiv respons den kan være aktiv eller passiv. Enten at jeg verbalt uttrykker en form for missnøye eller at jeg bare uten ord signaliserer til deg at jeg er misfornøyd. Det vil ofte stoppe en videre samtale. Så hvis jeg sukker eller himler med øynene, eller gjør noe som forteller deg at det her liker ikke, så er det mindre sjanse for at du fortsetter med samtalen. Så en konstruktiv respons, den vil jo motivere deg til å fortsette å holde den praten gående med meg. Da er det viktig å huske at jeg ikke må være enig med det du sier. Det kan hende at jeg er sterkt uenig med det du sier, men jeg lytter med respekt, og jeg responderer med respekt og responderer også med en nysgjerrighet for å prøve å finne ut hva ditt perspektiv er her. Det var litt av det jeg var inne på når jeg snakket om hvordan vi trener styrkebaserte tilbakemeldinger. At det holder ikke bare å trene på hvordan du gir den. Du må også trene på hvordan du tar imot. For når du setter deg ned og inviterer dine medarbeidere til å fortelle historien eller gi deg eksempler, så kan det være at du får høre ting som er ubehagelig å høre. Kan hende at du får høre ting som du ikke helt vet hvordan du skal forholde deg til. Så det er ikke noe lett, men det ligger et stort ansvar i responsen din. Det betyr ikke at du må løse alle andre sine problemer eller eie de, men du må tåle de. Det tenker jeg er viktig. Så det er i hvert fall tre sånne kommunikasjonsverktøy som jeg tror er lurt at lederne bevisst og systematisk trener seg på, for å kunne både få tak på informasjonen og konstruktivt bruke den her informasjonen eller innsikten om hva som driver medarbeiderne dine og driver andre. 

 

Silvija: Jeg tenker at det som jeg har veldig uklart i hodet mitt, det er hvordan man balanserer dette her med å både aktivt lytte og finne ut hva hvordan folk har lyst til å jobbe og hva de har lyst til å gjøre med behovet for å sette en retning. Og faktisk sette noen forventninger til at sånn jobber vi her. Hvis for eksempel noen ikke har nysgjerrighet, og kanskje også en sånn type inkluderende tankesett eller livssyn som grunnverdi, så passer det ikke med det produktet vi konkret bygger i LØRN. Eller kanskje det jeg prøver å spørre om er at du kanskje ikke kan jobbe med alle slags mennesker, men da må du være litt mer bevisst på dette her ved rekrutterings tidspunktet. Det er der vi kanskje gjør en altfor dårlig jobb. 

 

Lisa: Ja, og jeg mener jo at disse spørsmålene som gjør at du kan avdekke litt hvilke typer drivere som ligger bak, hvilke typer verdier og styrker, er det som driver deg i dine beslutninger, dine valg og din måte å gjøre ting på. De er veldig, veldig virkningsfull og bruke både i intervjuer i rekruttering, men selvfølgelig også i medarbeidersamtaler hvis folk allerede er ansatt. Det du sa i sta i forhold til hvordan du får folk til å gjøre det de skal. Det klart at det å ha en klar og tydelig visjon, altså en retning for hvor dere skal ende og ha klare og tydelige mål, det er jo rammen for arbeidet. Det er jo noen premisser som ligger til grunn der, og hvis folk ikke tror på det eller ser meningen i det så er jo et alternativ å finne seg en annen jobb, men du som leder må jo klare å være veldig klar og tydelig på hva den rammen er. Og hva er friheten innenfor de rammene? Også kan du være gjennom ditt lederskap hjelpe folk til å se hva handlingsrommet deres er. Joe Crafting er på en måte et type verktøy, som hjelper dem med akkurat det de bygger rundt de her to spørsmålene som vi har vært innom. Hva gir energi og hva tar energi. Og gjennom de spørsmålene, så kartlegger man hvilke typer oppgaver som gir masse energi, tapper meg for energi, hvilke typer relasjoner gir meg energi, tapper meg for energi. For det kan hende at oppgavene på jobben er kjempebra, men jeg går ikke overens med en kollega. Det tar så mye energi at jeg får ikke til å gjøre oppgavene mine, det kunne jo være, også gjør vi det også på hvilke typer tanker du kan tenke som gir og tapper energi. Den kartleggingen handler bare om å få oversikten, også er poenget med den oversikten å forstå handlingsrommet. Hvis det er noen typer oppgaver som tar energi, kan jeg bare slutte å gjøre de? Kan jeg bare gi dem til noen andre? Eller ligger de til rollen min. Det er mitt ansvar, så hvis svaret på det er ja. Så kan jeg ikke velge det bort. Og hva er da handlingsrommet mitt? Jo, det kan jo være enten å slutte i jobben, eller det kan være å endre hvordan jeg tenker om de oppgavene. Eller det kan være hvordan jeg samarbeider med noen relasjoner, at det gir meg veldig mye energi, for eksempel å samarbeide med noen, eller skape noe sammen. Da kan jeg jo spørre deg om du ser at, hvis jeg samarbeider mer med de og de på jobb, på den arenaen, så vil jeg kunne løse de oppgavene bedre. Så det å forstå det der handlingsrommet. For at man skal få til det så må visjonen, mål og selskapets verdier være veldig klart og tydelig. Fordi det er rammer som jeg kan gjøre det innenfor. Rolleforståelse er også et sånn typisk tema som ofte går gjennom. At folk ikke har en klar og tydelig forståelse av sin rolle. Hva er egentlig beslutningsmyndigheten? Hva er mandatet mitt? Hva er det jeg har ansvar for? Og hvor er det mitt ansvar slutter og ditt ansvar begynner? For når det er uklart, så er det grobunn for konflikter. 

 

Silvija: Men vi kommer til å snakke om dette her også i veksted om et lite øyeblikk, men min utfordring tilbake Lisa, er at, la oss si vi er en startup. Folk forbinder ofte en tittel de får, når de får jobben med oppgavene de skal gjøre. Både om et og to år. Og sånn er det bare ikke. Oppgavene endres ettersom selskapet og strategien vokser. Og hvordan kan man lage noen litt mer prinsipielle beskrivelser av rolle og forventning? Som ikke går på at det er dette og dette jeg gjør, og da har jeg gjort jobben min. Men hva er jeg med på å bygge? 

 

Lisa: Det er et komplisert spørsmål. For det er ikke bare ett svar på det. Det ene er når du snakket om rekruttering i stad. Altså det må jo være en klar og tydelig forventning fra starten av, at det her er transformasjon. Det er ikke så mye perfor, men mer transform ikke sant? At her kommer det til å være endring og utvikling, og hvis det er noen da som har veldig stort behov for forutsigbarhet, så er det kanskje ikke rette plassen. Med mindre du tenker, at vedkommende har så viktig kompetanse, og da må du tilrettelegge for forutsigbarhet, så det kan jo gå begge veier. Det andre er jo litt mer hvordan man leder strategisk gjennom det. Hvis stilen er KPI’er, så må man gi råd om hva som skal produseres av resultater, også forventer det samtidig mer agilitet og nyskapning og rask endring. Så er det jo litt mismatch imellom forventningene og handlingsrommet. Så det å definere mer hva som er effekten av det vi skal få til, men hvordan vi gjør det, det vil være litt opp til deg og litt relativt til hvor vi er hen i fasen, men det igjen vil jo utfordre at du som leder er veldig klar og tydelig på hvordan du mener at folk skal jobbe. Hva er handlingsrommet og hva er greit og ikke greit. Så det er akkurat det der mange ledere møter litt utfordringer med. At de har bygd et system rundt seg som er veldig hierarkisk. Veldig klare og tydelige roller med KPI, som er tydelig styringsverktøy, også møter de en verden som ikke er forutsigbar og som ikke er sånn at det bare er den ene eksperten som kan løse oppgaven min som krever mye mer samhandling på tvers og agilitet. Som hiver seg rundt og tenker nytt og annerledes på ting og strategerer heller enn å følge en gitt strategi. Vi vil heller gi folk frihet til å velge selv hvordan de løser oppgaven så lenge effekten er sånn og sånn. Det er vanskelig når virkeligheten ikke passer med det systemet man har. Da er jo endringsreisen mye større. 

 

Silvija: Jeg tror det som er krevende, ofte er at vi lever i en verden som er under ekstrem transformasjon. Så det å tro at i vår bransje er det annerledes, eller i vår business er det annerledes, det er å lure seg selv. Så når du leder under en sånn transformasjon, så tror jeg man må bygge inn i folk den der evnen og viljen til å være med å bygge og være med å endre. Jeg tror at lederne sikkert ikke er flinke nok, men det er også veldig mange mennesker som synes det er mye mer behagelig å gjøre en jobb de forstår og kjenner og har blitt utdannet for og vet what good looks like istedenfor å drive å utfordre det. 

 

Lisa: Ja, jeg tror du har litt rett i det, men samt, så tror jeg at måten vi snakker om endring på er litt sånn misforstått. Det er veldig ofte telefoner fra bedrifter og leder som lurer på om vi kan komme å holde et foredrag om endringsledelse eller endringsprosesser i virksomheten. For det er så viktig at folk skal ha lyst til å endre seg, men jeg tror jo at endring er et grunnleggende behov i alle mennesker, og da er vi litt tilbake til den hedona og eudaemonia dimensjonen som vi snakket om. Hvis vi stanger ned i livet, hvis ikke lenger opplever læring og utvikling, eller i verste fall mister lysten til det? Det er et tegn på depresjon. Så det er jo noe veldig grunnleggende iboende i mennesker at vi vil være i bevegelse og utvikling. Så jeg tror det det ligger latent, og det handler mer om hvilke rammer vi bygger rundt en sånn endringsreise. Det er klart at i vår tid, så er det ganske ekstremt fordi det går så fort, og vi sliter alle med å henge litt med i det. Da er vi tilbake til hedonia. At du klarer å bygge den trygge basen. Den trygge basen som du kan se på små barn, at de at de hele tiden søker den tryggheten også søker de litt ut for å utfordres og lære. Også må de tilbake til fanget igjen. Vi trenger nærhet, trygge og gode relasjoner som bekrefter oss like mye som vi trenger mat og drikke. Der ligger det samme hedoniske systemet. Det er et eget senter i hjernen, som regulerer de her mekanismene. Det er derfor den her er tillitsbaserte og relasjonsbaserte ledelsen som egentlig er mindre viktig. Det handler om noe fundamentalt viktig, grunnleggende behov hos alle mennesker, nemlig å høre til og bli bekreftet og føle den her tryggheten på at noen har ryggen din. Da tør vi å ta steget utenfor komfortsonen og utforske og prøve å feile, tipper på sykkelen, også er det en hånd der som hjelper deg også tør du å prøve igjen. Til slutt så får vi det til. Så igjen, tilbake til noen sånne basics på at psykologien. Alle mennesker har behov for læring og utvikling. Det er så sterkt i oss. Du kan se det på små barn som skal lære seg å gå. Det er ingen av dem som setter seg ned og sier at nei, det er for vanskelig å lære gå, nå har jeg prøvd så lenge, at det her gidder jeg ikke. De prøver og de feiler helt til de får det til. De slår seg og det gjør vondt, også er det å reise seg opp og prøve på nytt igjen. Og det er jo bare en analogi til hvordan noen mekanismer som fortsatt er viktig i voksne, men det er gode rammer. 

 

Silijva: Jeg er helt enig, også tror jeg at det ligger noe i definisjonen av arbeid. For eksempel livslang læring. Når du spør de fleste ledere, så tror de at det vil være ganske krevende å få folk til å bruke for eksempel fritiden sin til å drive med livslang læring. Det krasjer jo litt med det synet på mennesket som du har. Jeg er lidenskapelig nysgjerrig. Det gir meg en kjempekick å lære noe nytt, men jeg vet ikke om majoriteten det er hos meg eller i motsatt ende. Det er derfor vi prøver å gjøre denne læringen lett og ledig og noe du gjør mens du trener også videre. 

 

Lisa: Ja og noe av læringen foregår jo der selvfølgelig. Andre ting vil kreve mye mer fokus, men hvis du ser på de fem viktigste faktorene for hverdagslykke, så er det å lære nye ting. Det er en av de fem. Vi har jo snakket mye om de her indre psykologiske mekanismene i våre samtaler så langt. Men jeg sa også innledningsvis at hvordan vi har det henger nært sammen med hva vi gjør. Da har vi jo kartlagt hva som gjør mennesker lykkelig eller mennesker som lever et godt liv som rapporterer at de har det bra og de fungerer godt? Og det er fem ting som går igjen, og derfor kaller vi dem fem om dagen. Det er ikke da frukt og grønnsaker. Den ene er å lære nye ting. Og det er stort sett gratis for du finner det på biblioteket og på Spotify og på internett og i garasjen. Et eller annet du kan reponere, men det er en kjempeviktig faktor. Så er det å være fysisk aktiv, og der er det trening primært, men jeg bruker å si at bare det å være en aktiv deltager i noen ting gir mer lykke enn å være en passiv mottaker. Så er det å være til stede i øyeblikket. Ganske vanskelig for mange, fordi at vi lever jo livet vårt i kalenderen på hva som har skjedd og i hvert fall alt som skal skje de neste minuttene og timene i uken, men tilstedeværelse her og nå er en viktig lykke faktor. Så er det å gi eller å gjøre gode gjerninger. Det gjør lykkelige folk. Det som er så fint og er at når du deler lykken i to, så blir den dobbelt så stor. For det gir lykke både for den som gir, men også den som tar imot. Den siste, den femte, det er nære relasjoner. Det er å bygge nær relasjoner til andre, til connect. Det er også en av de big five da. Det her er fem ting som du kan velge å gjøre hver dag, og som vi vet har effekt på hverdagslykken. Det er jo litt sånn utenfor ledelse, men det kan man jo være klar over som leder. At dette er universelle drivere hos folk. 

 

Silvija: Den med trening og sånt går vel egentlig littegrann på generell fysisk helse. Man kan sikkert inkludere litt sånn sunt kosthold osv. 

 

Lisa: Ja, sol og søvn er kjempeviktig. Så det er veldig mange ting som bidrar totalt sett. Men det er de her fem som er lett tilgjengelig, stort sett gratis, og som er godt dokumentert i forskning at har effekt. Jeg tror at psykisk helse på arbeidsplassen kanskje et eget tema vi burde ha gjort i en egen seanse, men det er et tema som jeg egentlig brenner ganske mye for. Som er enda viktigere nå enn noen gang etter pandemien og de ettervirkningene vi ser. Det å tenke at de psykisk helsefremmende faktorene som du er inne på også er noe man kan tilrettelegge på jobb. Det er viktig, men innledningen var jo også dette med læring og endring. Det er noe vi mennesker i større eller mindre grad søker, og vi vet også at det har effekt på lykkelighet. 

 

Silvija: Veldig bra Lisa. Jeg har lært masse om verktøy her og hvis jeg skal oppsummere det jeg har hørt deg si, så var det kunnskap om ledelse og det man vet funker også innsikt i seg selv og i teamet sitt. Også var det noen praktiske eksempler på verktøy, sånn som å stille åpne spørsmål eller kunne forskjell i hvert fall på å åpne og lukke spørsmål. Aktiv lytting, og konstruktiv respons. Så synes jeg det var utrolig nyttig, den diskusjonen vi hadde rundt endringsledelse og medvilje eller motvilje og fem faktorer for hverdagslykke. Det kan vi notere oss alle sammen, ledere eller ikke ledere. Tusen takk for en god samtale igjen, også skal vi møtes bare superkort for å prate bittelittegrann om hva kan jeg begynne med som en leder i organisasjonen. 

 

Lisa: Fint. 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet LØRN.University. 

 

 

Leksjon 4 - ID:M0031d

Leksjon 4 - ID:M0031d

Leksjon 4 - ID:M0031d

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon fire i LØRN masterclass om positiv psykologi med Lisa Vivoll Straume. Lisa, nå skal vi bruke 5 til 10 minutter og leke et lite verksted. Situasjonen der er at jeg er en leder i et lite selskap, en SMB som prøver å bygge noen nye tjenester og en plattform innenfor livslang læring. Jeg tenker å videreutvikle lederskapet som sliter litt i en sånn kontinuerlig kaossituasjon i både endrings verden og et produkt under konstant utvikling. Erfaringsmessig, hvor ville du begynt? 

 

Lisa Vivoll Straume: Vi kan godt se det på en litt sånn kortversjon, men vi må si først, at jeg ville ha satt mye mer tid enn 10 minutter til det. Jeg ville hatt en 2 timer samtale hvis jeg skulle ha gitt deg lederstøtte på dette. Så ville jeg gjort en litt mer systematisk kartlegging av hva som er dine styrker og ressurser og dine utfordringer, fordi igjen, dette er ikke raske tanker, her er må vi litt under i fjellet for å få tak på det mest virkningsfulle gullet som vi kunne jobbe med. Men hvis vi tar en litt kortversjon, så har jeg lyst til å begynne med å invitere deg til å sette ord på hva i den her jobben som du beskrev nå gir deg energi. 

 

Silvija: Jeg synes at oppdraget er utrolig spennende og relevant. Jeg liker å hjelpe verden og bli litt klokere og mer oppdatert. Jeg digger å lage disse samtaler, også digger jeg møtet med alle gjester som deg eller bedriftsansatte med masse spennende innovasjonstanker. Så ser jeg at de synes det er hyggelige samtaler, også ser jeg at det er veldig stor glede for deres kollegaer når det når ut til dem. Jeg har veldig tro på den visjonen og på produktet, og på at verden savner en sånn type tjeneste da. 

 

Lisa: Ja, hva er denne tjenesten som du har troen på? 

 

Silvija: Det er livslang læring pakketert som bedriftsintern opplæring, men istedenfor å lære en professor, så lærer man fra hverandre. Så de leverer sine beste tanker på et tema. Det kan være bærekraft eller det kan være hybrid arbeidsliv etter korona eller kunstig intelligens og data som verdiskaper. 

 

Lisa: Er det et poeng i seg selv at det ikke er professorer, men at det er folk selv? 

 

Silvija: Ja, av to grunner. Det ene er at det er veldig demokratiserende, og det andre er at det ikke er nok professorer til å gå til en vanlig smb’er i Norge og i verden, og fortelle om hva fremtiden blir og hvordan vi skal tenke. Så tror jeg at noen av de beste innovasjonstankene tenkes faktisk i gründerselskaper og små selskaper, og de som jobber med konkrete innovasjoner på en litt sånn stram tidsplan. Så jeg elsker å fange disse gode tanker. Jeg går på sånn idé safari daglig og blir daglig overrasket over hvor utrolig spennende folk jobber og tenker. 

 

Lisa: Veldig fint. Basert på det som du har sagt nå, og hadde vi hatt bedre tid, så ville jeg gått mye mer i dybden før jeg speilet tilbake. Det er noen stikkord jeg noterer meg. Læring er åpenbart noe som gir deg energi, og det er både det å lære selv, men også å tilrettelegge for at andre skal lære. Så snakker du om å hjelpe? Er det viktig for deg? 

 

Silvija: Jeg tror jeg hjelper litt sånn kulturelt annerledes og det er liksom dette med mangfold også som kommer inn i bildet. Jeg er litt sånn tøff mor. Så jeg dytter barna litt ut der. Jeg er kanskje litt sånn også med ansatte. Jeg liker ikke å sy puter under armene på folk, men liker å utfordre dem, men så sørge for at de kommer i mål. Også har jeg kanskje litt for store forventninger til hvor de skal, også tror jeg i miksen her så bør det komme inn at jeg også er litt i overkant, hva skal jeg si? Ambisiøs og full av energi, så jeg tror det blir så innmari mye man skal få til. 

 

Lisa: Ja og det her er et viktig poeng som du er inne på som vi ikke har snakket så mye om så langt, men det er overbruk. Husk at alle styrker vi har kan overbrukes. Så når du har nysgjerrighet som en viktig verdi for deg og utforskning som viktig verdier for deg så kan det jo fort bli et overbruk. Altså du bruker det så mye at det blir en svakhet, men det er på en måte neste steg av en sånn prosess. Du sa også noen ting som gjorde at jeg er noterte meg det å være ansvarlig og det å være selvstendig. Dette var ikke to ord du selv brukte, men det var min assosiasjon til beskrivelsen. At jeg lurer på om ansvarlighet er en viktig. At du liker å ta ansvar, og du vil at andre skal ta ansvar, også er det noe med selvstendigheten, at man fikser det. Hvis ikke det funker, så må man gjøre noen ting for å ordne det. 

 

Silvija: Ja, altså hvis jeg tenker igjen på barna mine og hva som frustrerer meg og hva jeg passer på å unngå. Jeg har lært at du ikke tan ta alle kamper, og det er massevis av ting de får lov til å gjøre som ikke plager meg i det hele tatt, men det å være giddalaus og respektløst, det fikser jeg bare ikke. 

 

Lisa: Det her er kjempe interessant. Hvis jeg skulle begynt på å styrkekartet ditt, men selvfølgelig med god avstemning fra der da, så vil jeg ha puttet ned både læring også det her med å være ansvarlig og å være nysgjerrig. Du nevnte også mangfold, og det sa du med en sånn entusiasme. Jeg vil tro at både mangfold og respekt er viktige grunnleggende verdier for deg. Når dette er viktige grunnleggende verdier, så er det også sannsynlig at du handler i tråd med dem, at det blir styrkene dine. At du tilrettelegger for mangfold i teamet ditt og at du verdsetter det når det er der, at du tilrettelegger for læring og at du gir ansvar, men også tar det selv. Som vi snakket om så kan det overbrukes, men da har jeg begynt å liksom dykke litt ned i isfjellet basert på de ordene du delte med og prøver som. Forstå hva er dine drivere? Og neste spørsmål vil jeg si deg, hva tapper deg for energi? Hva tar energien, men du var egentlig allerede i gang med deg. For du sa det det verste du vet er når ungene er giddasløs, og det vil jeg tro også er det verste du vet, hvis dine ansatte er det eller hvem som helst. Folk som ikke gidder å gjøre jobben. Ja, hva handler om? Er det sånn hardt arbeid, og hva er det liksom som ligger bak? 

 

Silvija: Altså jeg vet ikke, og nå går vi kanskje dypere enn det vi har tid til uansett, men for meg er det sånn at: “Don’t halfass it”. Altså hvis du først skal bruke tiden din, energien din, identiteten din på noe, så gjør du det så godt du kan. Det å bare gjøre og si at man har gjort det også skape mer problemer enn det man har løst ved å gjøre det veldig sånn halvveis er e problemet. 

 

Lisa: Ja, så gjøre det ordentlig? 

 

Silvija: Gjør det ordentlig hvis du først gjør det. Og vær litt stolt av å ha gjort det ordentlig. Hvis du synes at det er noen problemer her, så fiks det. 

 

Lisa: Ja, handlingssterk og løsningsorientert. Gjør ting litt ordentlig med god kvalitet. 

 

Silvija: Ja, godt mulig at det er litt for mye av det? 

 

Lisa: Jo, men det som er interessant er jo, at når jeg stiller spørsmålet, hva tar energi så kan det høres ut som et trøstespørsmål. Det er ikke det vi mener, vi mener å få tak på, hva er det som skaper frustrasjon i deg? Og det er veldig, veldig verdifult. Så det ville jeg skrevet ned på kartet. Jeg ville skrevet, gjør ting med kvalitet, gjør ting ordentlig, hardt arbeid, løsningsorientert. Igjen, det her er litt sånn drivere, og når du møter noen som handler på tvers av det eller du selv blir tvunget til å handle på tvers av det, så skaper det frustrasjon. Og det tar energi. Da er vi liksom på at, når jeg har sagt at jeg mener vi har knekt koden på hva som skal til for å motivere og legge innsatsen på noen ting. Vi toucher innom det akkurat nå. Da har jeg på en måte gjort en sånn innledende kartlegging, også igjennom en sånn her type samtale. Hvert fall når vi sitter litt lenger så bygger det en form for relasjon og tillit mellom meg og deg som gjør at jeg også får det uformelle mandatet som faktisk utfordrer deg. For det neste oppfølgingsspørsmålet vil jo være, beskriv den utfordringen du mener du hadde. Det er et eller annet som skurrer på jobb, eller hvordan du utøver din din ledelse, hva var det igjen? Så da går jeg tilbake igjen til konteksten og prøve å forstå situasjonen. Så skal vi se om jeg kan bruke innsikten eller om du kan bruke innsikten du har fått i hva som er dine drivere til å skjønne, hva er det vi gjør i ledelse som ikke er hensiktsmessig, som egentlig bare skaper trøbbel for deg? Og hva er det du gjør som er kjempelurt? 

 

Silvija: Kan jeg spørre deg, dette er veldig fokusert på lederen. Er det en øvelse som man også kan gjøre med hele teamet og er det bedre? 

 

Lisa: Absolutt, det er det, men først igjen, så er det formelt sett du som har ansvaret igjennom rollen. Så er det også du som må initierer en sånn type team session. Da er det bra med litt sånn forarbeid, men det er klart å bare utvikle seg som leder uavhengig av kontekst og uavhengig av relasjon man leder, det er jo ikke brukt. Så da blir alt bare generelt. Så det å ta det inn i teamet og knytte det opp mot de helt reelle forretningsprosessene som foregår og de resultatene du skal skape, det kjempeviktig med all form for lederutvikling.

 

Silvija: Vi må slutte nå, sånn tidsmessig, men utrolig interessant Lisa og jeg har veldig lyst til å fortsette. Så tenker jeg at vi ledere kommer inn i lederrollen med veldig mange forskjellige bakgrunn, og noen har mye finans og jeg har mye teknologi og noen har mye teknologi. De færreste av oss har ikke i nærheten nok psykologi. Og du har nå gjennom denne samtalen gitt meg en veldig sånn sterk følelse på hvorfor det er både veldig nødvendig og ikke bare ta det så superlett med tillit, men at denne positive psykologien består av både noen veldig konkrete verktøy, men også utrolig mye faglig dybde som jeg tror veldig mange av oss hadde hatt stor glede av å jobbe med, både for å ha det bedre med oss selv som ledere og å være mer effektive med våre team. 

 

Lisa: Du stilte meg jo et spørsmål innledningsvis om hvor det er skoen trykker. Og en av de utfordringene jeg møter oftest hos ledere. Det er at de har medarbeidere som ikke gjør det de mener de skulle gjøre, eller at de ikke løser oppgaver sånn som de skulle ha gjort. Eller ikke leverer et resultat. Så er det å gi den tilbakemeldingen. Og det å gi en tilbakemelding, da kommer jo betydningen av kunnskap om psykologi inn igjen. Hva er det som skjer med folk som får kritikk? Og hvorfor går man ofte i forsvar? Jo, fordi det trigger noen forsvarsmekanismer fordi at identiteten blir litt truet. Jeg blir usikker på om jeg har like mye verdi i din relasjon som jeg hadde før du ga meg kritikk, og da blir jeg litt redd også begynner jeg å respondere deretter sant. Det å gi tilbakemeldinger og også konstruktive tilbakemeldinger og kritikk på en styrkebasert måte er jo det beste og mest effektive verktøyet hvor du til tross for at det er et element av kritikk, klarer å gjøre det på en måte som får folk til å fortsatt lytte på det du sier. Forstå det du sier også blir motivert for å gjøre noe med det. Så hvis jeg kan ta opp igjen det temaet vi har diskutert nå og nå tar en råsjanse. For jeg har ikke avstemt det med deg enda og det hadde jeg liksom gjort hvis du skulle gjøre på ordentlig. Men det er noe i det du forteller og deler nå rundt hva dine preferanser er. Hva som gir deg energi og hva som tapper deg for energi som tegner seg et bilde av at du er en dame med masse kapasitet. Du har veldig, veldig høy arbeidskapasitet, vil jeg tro. Du er alltid travel og veldig attraktiv. Mange vil ha deg, for du tenker smarte tanker. Det går fort oppi hodet ditt. Du er også veldig opptatt av ansvarlighet og selvstendighet, og hele den pakken der, den er det jo ikke alle som helt klarer å føle selvtillit rundt. Hvis du da overbruker de her styrkene igjennom, måten du stiller krav på, gjennom hvordan du responderer når andre ikke gjør sånn som du ønsker at de skal. Hvis det er klart i hodet, hva visjonen og målet er, men det ikke er klart for andre, så har du fort en litt sånn ond sirkel hvor folk springer litt som han vil og som ikke helt forstår hva du trenger? Og hvordan de skal løse ting da. Så det å ta seg den tiden og be om tilbakemeldinger fra dine medarbeidere. Når er det du mener at de fungerer på det beste, hva overbrukes og trigger hos dem. Hva trenger de fra deg for at de skal være på sitt beste? Det er jo en sånn type samtale som går dypere enn bare det her målet om hva vi skal skape. Denne som handler mer om prosessene på hvordan man skaper det og hva som. Så her er en rasjonell tilsvarende prosess, og det er en viktig prat å ha. For igjen, det er der potensialet ligger. Det er der det store handlingsrommet ligger på når vi skal skape sammen. Så det viser jo at forskningen også for eksempel er psykologisk trygghet i et team. Det er den absolutt viktigste faktoren for innovasjon og gode resultater. 

 

Silvija: Veldig bra. Jeg tror at du er inne på noen ganske konkrete og noe veldig virkelighetsnært her. Så tror jeg at det å på en måte lære å jobbe godt med komplementære personer er også noe som både jeg og kanskje flere også har godt av. Man trenger ikke nødvendigvis tre nøyaktige kopier av seg selv, men man må lære å jobbe veldig bra med nettopp de som stabiliserer deg. 

 

Lisa: Og mangfold er jo noe du allerede har sagt at du verdsetter, men det er klart. Hvis jeg sier til deg at du stresser og at du bare er opptatt av å få ting gjort. Så er det en feedback som kanskje ikke skaper så mye stolthet, men hvis jeg sier at du tenker raskt og at du er sterk kognitivt. Du tenker veldig fort og du ser sammenhenger og er veldig sånn strategist. Du har også et høyt tempo i det du gjør, og det setter jeg pris på. For det gjør jo at vi får gjort veldig mye, men det jeg trenger fra deg nå, det at du stopper opp også kobler du på det her med dybde og kvalitet som jeg også vet du verdsetter. For nå trenger jeg at du lytter på det jeg har å si. Da kommuniserer jeg jo styrkebasert, og jeg kommuniserer på en måte som anerkjenner deg og som respekterer deg, men som samtidig påpeker jeg at du har tippet på et overslag nå, og det er ikke lenger hensiktsmessig. Så der har du forskjellen på hvordan en styrkebasert tilbakemelding kan gis om noe som ikke fungerer som på en måte er litt kritikk, men på en veldig respektfull måte som motiverer folk til å lytte og har lyst til å gjøre noe med det. 

 

Silvija: Vi skal øve, og dette var kjempe interessant, lærerikt og nyttig. Tusen takk Lise. 

 

Lise: Takk selv. 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet LØRN.University.  

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her