LØRN Masterclass M0034
Smidig IT ledelse i offentlig sektor
Torbjørn Larsen er daglig leder i eget firma, Agile Enterprises. Han har blant annet bakgrunn fra NAV der han spilte en sentral rolle som IT-leder under tidlig fase i deres digitaliseringsprosess, noe som kanskje var landets største digitale omstilling i offentlig sektor. I denne masterclassen kan du lære om hvordan man kan lede store og små transformative digitale omstillingsprosjekter.

Torbjørn Eeg Larsen

Daglig leder

Agile Enterprises

"Det er ikke flaks at Norge har et av verdens mest avanserte ligningssystemer"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (40min)

Digitalisering i offentlig sektor

Leksjon 2 - Eksempler (50min)

Hvordan har Norge gjort Altinn og NAV til suksesser?

Leksjon 3 - Verktøy (23min)

Smidige organisasjoners fremgangsmåter og verktøy

Leksjon 4 - Verksted (16min)

Forretningsstrategi og implementering av denne som smidig bedrift

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Innovasjon i offentlig sektor
Organisasjon: Agile Enterprises
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 11, mars 2022
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres
Tags: #agilledelse, #digitaleplattformer, #digitalisering, #nyledelse, #offentligsektor

2000+ lyttinger

Litteratur:
  • EDGE - Values-Driven Digital Transformation, Jim Highsmith et al
  • Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow, Manuel Pais and Matthew Skelton
  • Accelerate, Nicole Forsgren, Jez Humble, Gene Kim
  • Reinventing Organizations, Frederic Laloux

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Digitalisering i offentlig sektor
• Hvordan har Norge gjort Altinn og NAV til suksesser?
• Smidige organisasjoners fremgangsmåter og verktøy
• Forretningsstrategi og implementering av denne som smidig bedrift

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0034a

Leksjon 1 - ID:M0034a

Leksjon 1 - ID:M0034a

Velkommen til Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn Masterclass. Vi skal snakke om smidige foretak og virksomheter i offentlig sektor, og vår mentor denne sesjonen vil være Torbjørn Larsen. Velkommen, Torbjørn!

 

Torbjørn Eeg Larsen: Tusen takk. Superkult å se deg igjen Silvija så dette er en økt jeg har gledet meg til.

 

Silvija: Vi har hatt litt med hverandre å gjøre både under din tid i NAV, hvor du Torbjørn for meg er rett og slett den største helten innenfor IT ledelse i offentlig sektor. Og det er det jeg håper at vi kan snakke mer om prinsipielt, hvorfor er det nødvendig, og hvorfor er det vanskelig? Og hva kan vi gjøre for at flest mulig skal kunne jobbe med det på riktig måte? Og så har du siden jobbet flere forskjellige steder, men nå er du grunder av noe som heter Agile Enterprises, ikke sant?

 

Torbjørn: Det stemmer.

 

Silvija: Ja. To setninger om selve produktet som folk hører på nå i tilfelle noen hører på oss for første gang. Så har Lørn en serie som vi kaller for Masterclass innenfor ti viktige tema, og ett av dem er innovasjon i offentlig sektor og denne samtalen hører til der. Og det vil være fire leksjoner som bygger på hverandre, den første er en introduksjon til temaet. Nummer to er dine favoritt eksempler, nummer tre er en verktøykasse og nummer fire er et lite verksted. Så nå skal vi i gang med leksjon nummer én. Og før jeg spør deg om hva smidig har med offentlig sektor å gjøre, så har jeg veldig lyst til at du forteller oss hvem Torbjørn er, og kanskje hvorfor han ble sånn.

 

Torbjørn: Ja, hvor starter jeg da? Jeg sitter akkurat nå hjemme i stua på Nesodden, så der bor jeg sammen med min klippe i livet, Marit. Vi har vært sammen i snart ti år nå. Litt mindre enn 10 år,  vi hadde syv års bryllupsdag her for et par dager siden faktisk.

 

Silvija:  Gratulerer.

 

Torbjørn: Tusen takk. Jeg har to voksne barn som er på vei ut i livet. Et liv som er blitt mye vanskeligere å spå om enn da vi var ferdig på universitetet. Jeg ser jo hvor hvor mye mer krevende det er blitt å finne en god vei fremover der. Jeg pleier si jeg vokste opp i software industrien sånn faglig sett. Jeg skjønte det nok ikke da, men det har ikke vært en ulempe og ha hatt gleden av å gå litt sånn i lære og få lov til å jobbe sammen med veldig dyktige programmerere tidlig. Jeg begynte å jobbe tidlig på 1990- tallet, innom veldig bra soft miljøer. Og den gangen var det jo med hjerte i halsen hele tiden, demo-djevelen lå rett bak skjermen og ting fungerte ikke nødvendigvis annenhver gang engang, så det var da veldig mye mer ustabilt. Og det var dyrt, og det var vanskelig, og det var ustabilt, og det feilet ofte. Og vi klarte ikke å løse så veldig kompliserte problemer, egentlig. Det føler jeg har endret seg ganske radikalt, så det skal vi sikkert snakke mer om. Ellers så har jeg en bakgrunn som  jeg ofte pleier å trekke frem oppveksten min litt. Det var litt annerledes hjemme der jeg vokste opp. Jeg har en far som var født i 1915, han lever ikke lenger nå og hadde syv år folkeskole egentlig. Så han var veldig sånn selvlært og var etter hvert den som stelte hjemme. Han var 25 år var eldre enn moren min, som da var fra et overklassehjem i København, rett og slett på Fredriksberg, og var utdannet lege, så ting var snudd litt på hodet hos oss. Og det har nok prega meg litt, jeg pleier å si at jeg tror jeg connecter ganske bra med folk i mange forskjellige retninger. Lærte nok litt det jeg hjemme, og det har vært en fordel når du skal jobbe med endring. Å være leder og det å kunne nå frem til folk. Så det det tror jeg har vært viktig.

 

Silvija: Du studerte i utlandet? Jeg har glemt om det er Cornell eller hva det var.

 

Torbjørn: Jeg var ferdig på NTH i 1990 først og da gikk jeg egentlig det som heter produksjonsteknikk, men har mye programmering egentlig der og har datamaskin styrte produksjonssystemer. Så jeg begynte å jobbe med software veldig tidlig, og så midt i livet ca 2003 så tok jeg en master med et opphold på et halvt år på MIT Sloan School Of Management. Det var Supernytt, egentlig, så det kan jeg absolutt anbefale. Jeg er veldig lærings motivert, jeg  skal ikke legge skjul på det. Jeg syns det er superspennende å ta seg inn i nye temaer. Og det å liksom bruke litt tid på det tidspunktet i livet, på å formaliserer mye av den praktiske erfaringene jeg hadde. Jeg jobbet tidlig med startups i software miljøet. Jeg gikk så ut Management Consulting en kort periode og trivdes kanskje ikke helt med det heller. Jeg så jo at virksomhetene trengte å eie mange av disse agenda selv. Virksomhetene ble litt hjelpeløse av å sette bort for mye av dette endringsarbeidet,  så i den fasen så var det super nyttig for meg i hvertfall å hoppe av og ta en ta en ny master. MIT er jo faglig sett veldig sterke også internasjonalt på innovasjonsteori og disruptiv teori. Jeg husker vi hadde noen seminarer med Clayton Christensen den gangen. Han var jo professor på Harvard, men det var lov å snike seg over dit. Jeg hadde to seminar med ham. Så det var for meg super nyttig og har sendt, kanskje hele meg en litt ny retning de neste femten-tyve årene.

 

Silvija: Også etterhvert så var du leder for IT i Nav. Og akkurat nå så sa du en setning som for meg er helt sånn ikonisk Torbjørn setning, og du sa at bedrifter kan bli hjelpeløse av å sette bort endringsarbeid. Og et av sitatene dine som jeg bruker hele tiden. Det er at man må ha peiling for å kunne kjøpe peiling. Og du hadde rett og slett skapt deg en mission og gjøre Nav IT til ett av verdens mest spennende IT organisasjoner, kjempe oppdrag, kjempe budsjetter og en kjempevanskelig skute å snu. Kan ikke du snakke litt om oppdraget først før vi begynner å snakke om hvordan ble denne tankeren da gjort til noe som har evnene til en speedboat også?

 

Torbjørn: Ja, hvor starter jeg da? Jeg tenkte norsk offentlig sektor var tidlig ganske langt fremme på digitalisering. Skatteetaten var kanskje de som har vært fyrtårnet vi har holdt oss med. Det er ikke flaks at Norge har et av verdens mest avanserte ligningssystemer i dag, så man var tidlig ute og digitaliserte skatteinnkrevingen og det som het selvangivelsene sin tid etter hvert nå skattemeldingen. Og Nav er et resultat av noen fusjoner mellom trygdeetaten, sosialetaten, arbeidsmarkedsetaten og og man var også tidlig ute med særlig da trygdesystemer. Så i disse store offentlige etatene som man jo har. Offentlig sektor er også veldig stort, ikke bare i Norge, men i Skandinavia. Så vi er store på offentlig sektor, og vi var tidlig ute med digitalisering. Og det brakte oss også i en situasjon der vi satt med et moderniseringsbehov. Disse ganske store systemene som har tjent oss vel i flere tiår. Det snurrer fortsatt systemer i Nav som gjør nytte for seg hver dag som er la oss si 40 år gamle. De systemene trengte å fornyes, og dette problemet begynte å vokse. Så man følte litt på et voksende moderniseringsbehov og det ledet det da frem til et moderniseringsprogram. For det er slik man har tenkt om fornying, altså det er jo noe med identiteten til en del av disse store offentlige etatene at vi har nok likt å tenke om oss selv i de virksomhetene som produksjonsvirksomheter. Dette er regelstyrte byråkratier som sørger for at de prosessene de er ansvarlig for, de ytelsene de byr på, dette er maskiner som skal gå jevnt. Og vi har på måte driftsrammer og produksjonskrav. Og så hvis vi trenger å forandre oss, så gjør vi gjerne det, da med litt store prosjekter eller eller  i verste fall til og med moderniseringsprogrammer. Litt store skippertak med ganske lange mellomrom.

 

Silvija: Stopp, for nå er det veldig tettpakket her, og du har mye mer erfaring med offentlig sektor enn det jeg har. Jeg kjenner meg igjen i det du snakker om at dette her er store, veldig optimalisert maskiner. Jeg tror at vi har et super effektiv, transparent, kunnskapsrikt og rikt offentlig sektor. Sammenlignet med hvilket som helst annet land i verden. Jeg har venner som bor her og der, og familie som bor her og der, og man går å jobber for offentlig sektor i de fleste andre land, fordi man skal ha en skikkelig sikker og trygg jobb. Og har kanskje ikke så veldig høye krav på seg selv. Mens i Norge,så er halvparten av de best utdannede går til offentlig sektor og vil mye og har en sterk tilknytning til oppdraget. Men maskineriet er skapt for å gå i god, forutsigbar fart på et veldig godt definert oppdrag, ikke sant? Og det er transparent, det er forutsigbart og det er rettferdig.

 

Torbjørn: Det er etterprøvbart.

 

Silvija: Etterprøvbart, ikke minst. Men det er ikke så veldig endrings egnet.

 

Torbjørn: Helt korrekt. Og det tenker jeg var også den utfordringen jeg kom til, for da hadde man jo måten man drev frem da endringer på. Og det var ikke NAV alene om, men i og med at NAV var en såpass stor virksomhet så blir også endrings initiativene store. Så da måtte man jo styre opp disse store endringsprogrammene med store forarbeider først som da gjerne ble til definerte prosjekter og programmer, og så fikk man i beste fall finansiering til det Og det er klart når man da har jobbet kanskje noen år da, med å dokumentere hva man ønsker å få til og hvordan man har tenkt til å gjøre det og du får de pengene, så blir jo den planen litt hellig. Du kan ikke begynne å endre på den da, det er jo derfor du fikk de pengene. Så da er man strengt talt i den situasjonen at man har sittet kanskje jobbet i noen år med å beskrive hvor man ønsker å være om fem til ti år og hvordan vi da skal jobbe de neste årene med å med å komme akkurat dit. Det jeg tror virkelig er i ferd med å endre seg nå, det er dels at verden løper litt fortere på mange fronter samtidig, slik at det omgivelsene våre er blitt litt mer uforutsigbare og stadig mer uforutsigbare. Det er ikke bare teknologi som utvikler seg, men vi utvikler forventningene våre også, og andre ting. Så det er blitt vanskeligere å planlegge langt frem og det gjør at man trenger kanskje å jobbe med endring på en litt annen måte. Og dette har akselerert de siste par tiårene, mens  det har ikke i samme grad preget styringsmodellene våre og utviklings praksisen vår. Så noe av det mindsettet jeg hadde med meg inn, var at det- Jada, skal du bygge en oljeplattform i Nordsjøen, så er den litt vanskeligere å endre på etterpå. Så da kan det være lurt å tenke seg godt om og gjøre god prosjektplanlegging å kjøre et prosjekt på det. Men når du skal jobbe med utvikling av menneskelig praksis, og i stigende grad også støttet av software, som du og jeg som har vokst opp i den bransjen, vi vet at software også er lett å enten endre på over tid. i hvert fall hvis den er bygget på riktig måte, så er dette en mye mer kontinuerlig lærings, utviklings og forbedringsprosess. Da må man tenke annerledes om hvordan man jobber med den utviklingen.

 

Silvija: Flexible by design er det jeg sitter å tenke på nå. Jeg kom til Norge som 18 år, studerte rett på Blindern informatikk og ble kastet bort i dette Simula begrepet. Og det tok meg, tror jeg, ti år med programmering å skjønne hva greia er med Simula og objektorientering. Tanken var å modularisere kode sånn at ikke alt er en stor klump. Men at du kan sortere det i objekter som samarbeider på en riktig måte, og det bygger en fleksibilitet. En idé som Ole-Johan Dahl and Kristen Nygaard fikk Turingprisen for som i IT verden er vår nobelpris. Ingen i Norge så ut til å bry seg så veldig mye om dette her. Og den måten å tenke om å bygge software- det er utrolig mange ideer forresten fra software som kan overføres til organisasjoner. For det er snakk om å håndtere kompleksitet og skala på en elegant matematisk måte, ikke sant? Det har tatt da en del år før organisasjonene i privat sektor, særlig i Silicon Valley begynte å anvende på seg selv. Men det er ikke så veldig lett å anvende det på offentlig eller andre institusjoner, bedrifter, foretak og så videre. For de er så veldig optimalisert for denne tredje industrielle revolusjon bygg det stort i skala, sørg for at det er minst mulig risiko.

 

Torbjørn: Det er jo noen besnærende paralleller mellom softwareutvikling og måten vi tenker om det på, og for så vidt organisasjonsutvikling. All software utvikling er også drevet av forestillinger om verden, tenker jeg da. Og ja, hvorfor begynte vi å stykke opp disse gigantiske, komplekse programmene våre i objekter og tjenester og modularisere det. Det var jo nettopp fordi at kompleksiteten ble uhåndterlig, så vi måtte rett og slett lage mer endringsdyktig kode og gjøre det mulig å kunne jobbe med endring med litt ulik takt og på litt ulike områder, uten at alt hang sammen med alt og. Og det neste vi skjønte også i software, var jo at bra kode og den blir til i små, tette miljøer der håndverkere og brukere sitter sammen og bygger og leverer. Fordi strengt tatt så er det en smart person som en gang i tiden har sagt at digitalisering er jo egentlig en kontinuerlig læringsprosess med software som biprodukt. Så med andre ord, du trenger egentlig å sitte sammen med brukerne dine å forstå hva som er lurt å gjøre. Og så bygger og leverer du det, prøver det ut og justerer og endre og korrigere kontinuerlig fremover. Og dette skjønner man jo i smidig bevegelsen at dette er den gode måten å bygge bra IT-løsninger på over tid. Ikke som et sånt big-bang prosjekt og så er du ferdig med det før du gjør noe nytt igjen om fem år. Nei. Du bygger og leverer kontinuerlig i nært samarbeid med brukeren dine. Og det som jeg tror har skjedd de siste spesielt kanskje siste ti til femten årene, litt avhengig av hvilken industri man er i. Det er to ting, det ene er at den kompleksiteten som man kjente på som programmerer, den gjelder nå virksomheter i stort. Virksomheter stirrer inn i fremtiden og synes verden er blitt mer kompleks. Det går fortere, den er blitt mer uforutsigbar, samtidig som IT er blitt en del av sentralnervesystemet vårt. Så vi trenger da å ta læring av den gode måten å jobbe med IT på, som er kontinuerlig læring og forbedring. Men vi trenger å løfte det opp til organisasjonsnivå. Vi må bygge endringsdyktige organisasjoner på samme måte, egentlig som vi har bygget endringsdyktige IT-løsninger. Det vil si i små tverrfaglig miljøer tett på målgruppene våre. Hvis jeg skal oppsummerer det hele så er for meg digitalisering, det er som kontinuerlig praksisutvikling og løsningsutvikling i skjønn forening. Det er et organisasjonsutviklingsprosjekt understøttet av at du også jobber med verktøykassen din.

 

Silvija: Og det er ikke så veldig enkelt kamprop du driver og bygger opp til Torbjørn eller har bygget opp til i mange år. Det du sier at nå lever vi i en kompleks verden. Volatil, usikker, kompleks, ambivalent eller tvetydig. Og så sier du at for å kunne holde tritt med en sånn verden, og det er faktisk et ansvar som vi har, som ledere og våre organisasjoner har som oppdragstakere fra offentlig sektor. Så må vi komme i gang med denne fleksible måten og kontinuerlig endre oss på. Ikke bare at vi må komme i gang, men vi kommer aldri til å slutte med det heller. Og det er ikke så enkelt å si til folk som kanskje har en kjempestor erfaringsbase. Det jeg synes ofte er vanskelig her at folk sier at ja, men altså vi har drevet med omstilling hele tiden. Det er ikke noe nytt her. Er det noe nytt her?

 

Torbjørn: Ja, jeg tenker at det er to-tre sånne hurdles som man må jobbe seg gjennom. Det er jo ikke alle som klarer det faktisk. For jeg tror jo at det at de digitale skifte, som en slags overskrift på det hele. Det representerer et endringstrykk og et omstillingstrykk som fint kan sammenlignes med noen av de andre tidligere paradigmeskiftene som vi har lest om i historiebøkene. Så dette her er ikke endringer som spiller seg ut sånn fra ett år til et annet. Men over et ti-femten år så handler dette om å gjenoppfinne egentlig industrier og virksomheter. Dette er ganske dype endringer. Og jeg tenker det ene er at i møte med denne uforutsigbarheten, så tror jeg det er blitt mye viktigere å lære av de du er til for, da du må ha et utenfra og inn perspektiv på det du holder på med. Jeg tror mange virksomheter har blitt veldig introverte. Det er nærmest en sånn naturlov, man er jo tross alt blitt ganske god til det man holder på med og har lett for å tenke at det at det som tok oss hit er det som tar oss videre.

 

Torbjørn: Det vi trenger for å bli bedre er mer av det vi allerede er gode på. Og så har man nok glemt egentlig de man skaper verdi for. Enten det er pasienten på et sykehus eller studenter på et universitet eller den arbeidsledige i NAV. Eller for den saks skyld kundene man betjener i privat sektor. Så det starte med å bygge en mye dypere forståelse for hvem man er til for og hva som er verdifullt der. Og da vil man fort se at- oi, er det det vi skal levere på? Det kan være en ganske sånn aha opplevelse, og så handler det da om å komme raskt i gang på en ny måte. Det å utvikle en evne til å lirke å lure å lære frem ny praksis og nye løsninger. Og det tror jeg handler om det neste, nemlig det å mobilisere ressurser litt på tvers av gamle skillelinjer. Fordi den gode måten å jobbe med denne verdiskapingen på, det er ikke at man sitter i hvert sitt optimaliserte, spesialiserte skott og gjør sin del av det. Det fungerte nok bedre i veldig regelstyrte, rutinepregede prosesser der man noen kunne gjøre noe og så er det hand over til neste. Men når du skal jobbe mer kreativt med kontinuerlig læring og utvikling av verdiskapningen din, tett på brukermiljøer, så trenger man å mobilisere folk på tvers av organisasjonen. Og det er også litt skummelt. Da begynner man å flytte på makt og sånne ting. Oppsummert så tenker jeg det at det å bygge sterk forståelse for hvem man har til for. Målgruppene, brukerne og kundene sine og deretter tørre å mobilisere ressurser på tvers. I første omgang i liten skala for å lære det og bli god på det, kanskje i noen team. Men det man ser konturene av i Nav er jo at noen team ble til dusinvis og nå la oss i langt over hundre team da. Som da jobber kontinuerlig med å forbedre NAV sin praksis og NAV sine løsninger. Da er ikke dette lenger mer av det samme. Da er ikke dette et godt gammeldags moderniseringsprosjektet eller et organisasjonsutviklingsprogram. Da er dette en ny måte å drive virksomheten din på. Da er du faktisk blitt denne lærende organisasjonen som har tillit til at når vi mobiliserer kompetent ressurser på tvers av gamle skillelinjer. Da blir det ikke så mye bedre enn det, da blir veien fra tanke til handling så kort som mulig. Også trenger disse teamene fortsatt ledelse, man trenger jo strategisk kontekst, men lederskap endrer seg også i sånne organisasjoner.

 

Silvija: Det du sier at dette dreier seg egentlig om ganske dype endringer. Dette dreier seg ikke om å gjøre litt mer av det vi har gjort før. Sånn som Henry Ford sa “Hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så vil de sagt raskere hester” Jeg tror vi alle sammen er veldig flinke, også gjennom ledelse til å gjøre mer av raske hester. Der kan vi forklare what good looks like. Vi kan måle det, vi kan sette budsjetter, vi kan se tre år frem og så videre. Men når det er grunnleggende endringer som utfordre kanskje måten man tolker oppdraget på. Faktisk så dype. Da skal det en mer fleksibel, ydmyk lærende approach til, og du sier det første er at du må slutte å måtte forholde deg til siloen din og tenke ekstrovert, lære fra andre, koble og samarbeide med andre. Du må komme i gang raskt, snart, i hvert fall. Og du må tilpasse organisasjonen. Og det er det siste jeg nå har lyst å ta litt tak i. Eller det er to ting jeg har lyst til å ta tak i her. Litt for ofte i forskjellige styre eller andre sammenhenger, så møter jeg kommentarer om at- vet du hva, nå er vi så busy, nå er vi så slitne. Nå har det vært Corona og forresten, vi driver og endrer CRM systemet vårt. Så vi må vente til det prosjektet er over og man tror at CRM det er digitalisering. Mens det vi egentlig snakker om at du parallelt med alt det der hygiene greiene må jobbe med det grunnleggende nye og egentlig ukjente. Og det er innmari vanskelig ledelse. Det er det første jeg  har lyst tilå snakke med deg om. Det andre jeg har lyst til å snakke med deg om, det er organisasjonsendringer. Særlig når vi er vant til å måle budsjetter på det vi leverer basert på det gamle. Vi har satt sammen på en viss måte, det er tre år frem og så det er ikke så veldig lett å putte det nye inn i gamle målingssystemer.

 

Torbjørn: Nei, det er det ikke. Så hvis jeg skal ta tak i det med ledelse først, så tenker jeg. Jeg tror du er inne på noe litt viktig. Ikke nødvendigvis så vanskelig, men veldig viktig å snakke om. En ting jeg har en veldig dyp overbevisning om selv og det jeg føler NAV er i ferd med å realisere. Og så tar dette langt tid. Disse omstillingen av store virksomheter, de tar både fem og ti år de,  kanskje femten år og. Og så kan man jo godt spørre kunne det ha gått dobbelt så fort? Det kan godt være at det kunne ha gått litt fortere hvis man var litt bedre til å jobbe med endring og endringsmotstand. Men dette er lange, dype endringer. Men du skrur ikke på disse endringen over natten. Dette her er en øvelse i å håndtere den hverdagen som er der. Det vil si at man må optimalisere den, legacyen i den praksisen som er der. Men jeg tror det er blitt veldig viktig å komme i gang i et parallelt univers om du vil, men komme i gang og da gjerne i liten skala og skape de første sterke eksemplene. Og det må være genuint, også innovativt. Så det er både nye organisasjonsformer, nye arbeidsformer og en ny måte å kanskje skape verdi på, tettere på brukerne. I Nav så var jo dette her de to første teamene i 2016, altså digital sykmeldings flyt. Det var to veldig små søte team som Nav fikk lov til å jobbe med i mellom ti-tolv gorillaer av noen prosjekter. Super skummelt for de teamene kanskje, man lo av det også litt. Det ble kalt for Mikke Mus IT.

 

Silvija: Er det sant? 

 

Torbjørn: Absolutt. Og de hadde jo sin første MVP på lufta. Det var jo et minimum viable product. Noe av logikken der var at vi skal ikke løse dette problemet for hele Norge med en gang. Så la oss komme i gang noen folk fra faglig siden, noen IT folk, designere og utviklere, men også tett på en kommune og noen fastleger og noen sykemeldte og noen arbeidsgivere slik at vi får i gang lærings lupen. Og la oss få noe ut så fort som mulig. Den første lille, skranglete løsningen. Moralen var at hvis du ikke er flau over den første releasen din, så har du jobbet for lenge med den. Få den ut slik at noen kan begynne å gi deg tilbakemeldinger på hva som er bra og ikke bra. Og så begynte man å bygge da ukentlig, etter hvert daglig og mange ganger om dagen og de to teamene som man da lo av i våren 2016. De stod jo da våren 2017 på scenen i konserthuset og fikk digitaliseringens prisen. For da å ha laget en fantastisk spennende løsning som automatisere mye av prosessene rundt det å bli sykmeldt med en hastighet og til en kostnad. Og forøvrig og en veldig bra løsning. Og mens man gjorde det, så gikk jo NAV i stort det. Det gikk jo på gamlemåten. Og det er sånn jeg tror man må drive disse transformasjonen. Du optimaliserer den legacyen som er der, men du må komme i gang på en genuint innovativ måte. Skape sterke eksempler, og så knoppskyte derfra. Alle vil være med på de første pilotene. Det er ikke vanskelig å få organisasjonen med på, alle syns det er spennende. Men det er når du begynner å gjøre mer av dette. Da er det flere folk som skal kryss kobles fra ulike avdelinger og budsjetter og så videre. Og du begynner å flytte mer initiativ fra den enkelte avdelingen eller funksjonen. Og ut i dette nye tverrfaglige teamet, eller etter hvert kanskje et område med flere team. Da begynner man å flytte på mer makt. Da må man også inn og begynne å jobbe med lederutvikling, endre på styringsmodellen. Når du skal begynne å skalere dette, da begynner man for alvor å møte endringsmotstand. Og hvis jeg kan få lov til å bygge litt videre på det da, fordi min erfaring er at dette er egentlig veldig spennende. Dette handler om å sette organisasjonen fri i ganske stor grad. Du bygger initiativ inn i førstelinjen din, så du setter jo fagmiljøer sammen, og de får nå lov til å jobbe tett på brukerne sine og får lov til begynne å faktisk bruke faglighet sin til å bli litt bedre hver dag. Så dette er en satsing på fagmiljøene dine, og de får lov til å jobbe på en smartere måte. Brukerne elsker det jo for de blir jo involvert i dette. Og fagforeningen ser jo også at dette her er jo en strategisk satsing på kompetanse og på faglighet vår. Så hvem er det dette egentlig er skummelt for? Det er lederne. Dette er først og fremst en skummel endring fordi logikken i disse virksomhetene våre det var at vi la planer. Vi hadde driftsrammer og produksjonsplaner. Og så hadde vi disse store endrings planene og modernisering programmene. Og de krevde jo da mye ledelse og koordinering, fordi når de planene først var lagt, så handlet ledelse veldig mye og må sikre at nettopp planene da ble fulgt og rutinene ble fulgt og at maskinen gikk jevnt. Men det blir jo sakte, men sikkert borte når man i større grad setter disse miljøene i stand til å være mer autonome i dialog med brukerne sine, og å på en måte lære å utvikle ny praksis mer kontinuerlig. Det man da trenger er en annen form for ledelse. For jeg tror ledelse i denne type virksomhet, og hvertfall når man begynner å skalere opp. Det handler mer om å jobbe med hva som ligger rundt neste sving. Litt som du var inne på. Jeg pleier å fleipe med at lyspæren er jo ikke et resultat av kontinuerlig utvikling av stearinlyset. Så disse endringsprosessene krever jo at man også utvikler et strategisk gangsyn, som igjen også handler om faglighet din til syvende og sist. Altså det å forstå hva gjør software og etterhvert også data og innsikt. Hva kan det gjøre med vår verdiskaping? Hva kan vi automatisere og hvordan ser egentlig operasjonen vår ut om fem-syv år hvis vi tar innover oss alle disse teknologiene? Det er den nye ledelsen egentlig, tror jeg. Og så bygger man design miljøer inn i dette også, for det viser seg at design-tenkere og design miljøer er ganske gode til å jobbe sammen med ulike miljøer, inklusive også lederne på å artikulere disse fremtidene. Kanskje på en litt bedre måte enn vi ingeniørene var. Så ja, dette er dype endringer, og jeg tror kanskje først og fremst det utfordrer lederskapet vårt. Fordi det å lede denne type virksomheter det handler ikke lenger om sentralisert styring og kontroll. Det handler mer om å sikre at vi har et godt fokus, at vi går i en god retning. Og utover det har jeg mobilisert folk på en best mulig måte. Og har de miljøene de nødvendige rammebetingelsene for å bedrive den kontinuerlige, både verdiskapingen, men også kontinuerlig læringen og forbedringen som degjør. Og når du klarer å få til det, så har du skapt en utrolig responsiv lærende organisasjon. Det blir jo rett slett ikke bedre enn det.

 

Silvija: Men det er utrolig vanskelig, og jeg ser det også det å delegere ut visjonen. Det er så mye raskere å ha den visjonen selv, men du får ikke involvert og mobilisert på samme måte. Så det krever egentlig mindre kontroll og mer en slags mentorene, utviklende ledelse. Og det er jo ekstremt krevende.

 

Torbjørn: Det er det. Jeg synes NAV jobber veldig godt med det, i hvert fall de fra IT miljøet og ut. Og jeg hører jo på det meste som det som kommer ut av det miljøet. Jeg savner den gjengen hver eneste dag, må jeg si. Det er lett å bli glad i det miljøet. Det er et miljø som nå er blitt mye større, og å handler selvsagt om mer enn også bare IT- institusjonen. Jeg har nok kanskje først og fremst et talent for å se disse reisene i en tidlig fase. Jeg tror kanskje til og med at jeg er ganske god til å artikulere hva disse reisene kan bety for noe, og sette ord på det. Dette her er jo historiefortelling i en tidlig fase, særlig det å få med seg mange nok da, på noe man ikke har gjort før. Men så starter jo  breddeidretten og den tror jeg handler mye om det du er litt inne på . Audun og Truls i NAV Kaller dette her å ta på seg joggeskoene. Du driver ikke disse endringsprosessene fra elfenbenstårnet ved å sitte å beskrive hva vi skal få til, og så sende ut dekreter. Det er ikke sånn det fungerer. Man utvikler noen enkle, lettfattelige historier, fortellinger, kanskje noen retningsgivende eller som prinsipper. Og så handler det om å ta på seg joggeskoene å komme seg ut i fagmiljøene, ut i teamene, kjøre workshops, coache, guide, ha diskusjoner å tåle å få tilbakemeldinger. Og virkelig være lærende,så du må på en måte be the change you want to happen. Så dette handler også om at man blir aldri ferdig med denne læringen, heller ikke som leder. Strategien er aldri ferdig målbilde eller flytter seg.

 

Silvija: Be the change you want to happen. Det digger jeg.

 

Torbjørn: Jeg tror at et viktig verdi bidrag fra ledere er faktisk å være rollemodeller for denne kulturendring. Det tror jeg også en viktig del, sånn at det er kanskje og noe som er litt skummelt.

 

Silvija: Men Torbjørn vi skal avslutte snart denne første leksjonen, og så skal vi tilbake til eksempler. Og jeg håper at NAV er en av de vi skal tilbake til. Og du må fortelle meg også mer om Audun og Truls, for de har blitt nevnt faktisk av to-tre helt urelaterte personer som store forbilder. Hvis jeg ikke tar feil så ble det nevnt i DevOps sammenheng også. Så du har nevnt design, du har nevnt smidig. Men alt dette tilsammen skaper en kultur og en ledelse som gjør det mulig å gjennomfører disse dype, lange endringene på en positiv, til og med nesten optimistisk måte. Og det er det siste jeg har lyst til å spørre deg om nå i denne runden. Jeg ser for meg kjempeflinke ledere, men som har egentlig opp til hit eller kanskje opp til hit med med alt det de må levere. Og det er vanvittig mye på tallerken deres. Og så blir de invitert til å lede gjengen sin i en fremtid som er udefinert. De må binde noe budsjetter til ting som ikke vi vet helt når blir ferdig, og akkurat hva de blir når de blir ferdig. Jeg skjønner at dette her er kjempe skummelt. Så hva slags råd kan vi gi til dem som ikke nødvendigvis har sittet på MIT eller i Silicon Valley, men som likevel må i gang med denne smidige endringen av sine organisasjoner.

 

Torbjørn: Det ene er å ta den lille diskusjonen med seg selv. Hvis man sitter da i en ledelse, så tenker jeg at det jeg tror kan være lurt i en tidlig fase å stikke fingeren litt i jorda og kjenne litt på at i møte med denne kompleksiteten, eller dette omstillings trykket, dette endrings trykket deg. Det er mange ting som utfordrer oss. Det er jo gjerne problemet vi skulle ha løst, branner vi skulle ha slukket, men mange om dagen strever og med å få tak i de folkene vi trenger. Det er en kamp om talentene, så det utfordringsbilde det vokser litt. En diskusjon vi må ha, tror jeg,  uten at man skal være for lenge i den diskusjonen. Men er det slik at vi tror at det som tok oss hit er det som tar oss videre? Er det sånn at vi skal bare bli litt bedre på to tre ting. Og så er vi der? Fordi man skal ikke sette i gang radikale endringsforsøk, selv i liten skala, hvis man på en måte ikke har en overbevisning om at også vi må gjenoppstå som noe annet om noen år. Så det tenker jeg er en diskusjon å ha uten å stå for lenge i den, det er ikke et spørsmål om å skrive den omfattende strategien eller planen, på ingen måte. Men hvor motiverte og ambisiøse er vi? Fordi det jeg tror det setter litt preg på det første forsøke. For det tror jeg er det neste du skal gjøre. Du ser jo veldig mye risiko ved at dette er ikke et Big Bang nytt endringsprosjekt. Nei, du skal bare mobilisere noen av de kanskje dyktigste, mest motiverte folkene dine på tvers av noen gamle skillelinjer, for å gå løs på et verdifullt problem, men i liten skala. Så dette er jo min etter min erfaring, bare en gladsak og egentlig ganske verdifullt. Og du får hyppige løypemeldinger. Så du ser jo veldig fort hvilken vei det går.

 

Silvija: Og når det begynner å koke litt rundt disse spennende prosjektene, så kan du begynne å gjøre det til en breddeidrett som du sier.

 

Torbjørn: Knoppskyte som vi kalte det ikke. Ikke på noen som helst måte tenke a, ok, NAV har gjort det 1-2 ganger la oss gjøre det 20 steder nå. Nei, du knoppskyter. Og sånn sett så blir det en evolusjon. Men det interessante tipping pointet det er jo i organisasjonen. Fordi til å begynne med så er dette noen små, søte piloter i et hjørne. Og mange sitter på gjerdet og tenker- jaja vi får nå se hvordan det går. Men min erfaring er at gjort riktig, så er dette veldig kraftfulle eksempler i løpet av et års tid. Og så lager man noen eksempler til. Og når da 2 team ble til fem-ti og femten team, så var det ganske interessant når det plutselig begynner å gå opp for ganske mange at-Oi, alternativet til å gjøre dette nye spennende der borte. Det er jo faktisk å fortsette å jobbe ganske stivbeint og  dyrt og litt endring fiendtlig. Så du får et sånn tipping point på et eller annet tidspunkt, og det er ganske spennende.

 

Silvija: Vi kommer tilbake til noen konkrete tipping points i vår nest leksjon, som dreier seg om dine favoritt eksempler. Tusen takk for en god prat så langt.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 2 - ID:M0034b

Leksjon 2 - ID:M0034b

Leksjon 2 - ID:M0034b

Velkommen til Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn Masterclass om smidige organisasjoner i offentlig sektor med Torbjørn Larsen. Dette er leksjon 2 og nå skal vi snakke om noen av dine favoritt eksempler på smidighet. Torbjørn , NAV er et opplagt eksempel, men du skal snakke også om endel fra privat sektor.

 

Torbjørn Eeg Larsen: Ja, jeg tenkte det egentlig sånn for å kaste lys på litt ulike utfordringer. Og dette er ikke utelukkende eksempler jeg har jobbet med, men som jeg kanskje kjenner til. Det er bransjer jeg har jobbet med og så videre sa. Så hensikten er vel egentlig å prøve å kaste lys på både noen muligheter, men også noen utfordringer når man jobber med den type omstilling.

 

Silvija: Ja, veldig bra. Vi starter med Nav, nå har vi snakket littegrann om Nav fra før av. Og det er for meg, ved siden av Altinn og kanskje BankID det som det er, eller jeg vet ikke i hvor stor grad det er offentlig sektor. Men det er tre verdensledende eksempler som vi skryter altfor lite av her i landet, og som aldri blir ferdig. Men si en gang til litt om størrelser i Nav. Og så si hva man gjør i Nav IT og så hva som var den smidige reisen.

 

Torbjørn: Jeg pleier å si at det tror jeg at jeg i hvert fall har dekning i media for. Nav er jo en ganske ekstrem konstruksjon, det er ca 19 000 ansatte. Et resultat av å sammenslå tre tidligere offentlig etater. Rikstrygdeverket, sosialetaten i kommunene og arbeidsmarkedsetaten. Det er klart at med 19 000 ansatte, det finnes definitivt større offentlig sektor enheter ute i verden. Altså, Norge er jo ikke et så stort land, så dra man til det som England eller Frankrike, så finner du større offentlige organisasjoner. Men det unike med Nav er at det gaper over et enormt bredde om du vil, i faglighet og i lovverk og regelverk. Og sånn sett i prosesser. Så de 19.000 ansatte de representerer jo pluss minus 60 forskjellig ytelser som til sammen utgjør brorparten av det vi kanskje tenker på som inntektssikring i dette landet. Så når skatt krever inn penger, så så har vi jo omfordeling og utdelingen av ulike støtteordninger. Så man gaper over veldig mye der i fra pensjon i den ene enden til fødselspenger og barnetrygd. Og veldig mye selvsagt da ytelser knyttet til ledighet og sykdom, samtidig som man også jobber med veiledning av arbeidsledige, og forsåvidt også jobber med å finne muligheter til disse i arbeidslivet. Så man jobber også mye mer da tett på arbeidslivet, bedriftene og de arbeidsledige. Å jobber med den pedagogiske gjerningen, altså arbeidsinkludering og mobilisering av arbeidsevne. Så i sum så er det et domene spekter som overgår alt, vil jeg påstå. Nav er en unik konstruksjon i verden sånn sett. I Sverige må du besøke, jeg ble fortalt minst ti forskjellige offentlige etater ut og inn av ledergrupper og budsjetter og styringsrutiner og sånn for å få det spekteret av tjenester som da finnes under ett tak i Nav. Og det er veldig, veldig spesielt. Jeg husker for en del år siden VG omtalte som fusjonene fra helvete. Det er ikke noe å legge skjul på at det har vært en krevende organisasjonsutviklingsprosess, men det man nå begynner å se konturene av, det er jo at du begynner å se et NAV som fungerer bedre og bedre på stadig flere områder. Og det veldig spennende da er jo at man har en mulighet, på ett sted i norsk offentlig sektor og kunne optimalisere bruken av en tredjedel av norsk statsbudsjett. Det er cirka 500 milliarder kroner som går gjennom NAV sine prosesser og systemer, og det å kunne få mye mer egentlig samfunnsnytte å brukerverdi ut av det kan man da begynne å jobbe med på ett sted. Det er veldig, veldig spennende tenker jeg.

 

Silvija: En tredjedel av statsbudsjettet vårt, sånn cirka 500 milliarder kroner, forvaltes. Dette må da være litt av en data plattform?

 

Torbjørn: Ja, det også. Det ligger en enorm mulighet i å bruke da de dataene og den innsikten man kan hente ut av de dataene til å begynne å nyansere og differensiere hva man gjør i litt ulike ledd. For å hele tiden skape en litt større effekt for den man da jobber for. Og så er man da veldig fort også inne i det dilemma eller det utfordringsbilde som alle kjenner på når man skal begynne å bruke data og innsikt for å jobbe litt smartere eller sånn sett skape en større effekt. Og det er nettopp at disse dataene er hentet inn under helt andre omstendigheter, og er ikke verken sånn teknisk sett i den stand de burde være. Så datakvaliteten er ikke optimal, men det litt mer kompliserte problemet er at, har vi egentlig lov til å bruke disse dataene til å gjøre en større forskjell? Det vet jeg er et dilemma for Nav. Det ligger definitivt muligheter i å bruke dataene til å nyansere og differensiere innsatsen når man jobber med sykmeldte eller arbeidsledige, og sånn sett kunne gjøre en litt større forskjell for den enkelte fordi vi er tross alt forskjellige mennesker. Så innsikten kan på måte fortelle oss hva som er lurt å gjøre i denne situasjonen, og for denne personen. Som kanskje er noe annet enn for andre.

 

Silvija: Torbjørn Vi skal ikke bruke jeg opp all vår tid på Nav, men jeg er fascinert likevel. Hvorfor klarte Norge å få til Altinn? Og hvorfor har vi klart å få til NAV når de forvalter veldig intime finansielle data eller arbeids data eller velferds data om hver og en av oss? NAV er også spredd over hele landet, og må forholde seg til masse lokalpolitikk og regulering og nasjonal politikk og regulering. Og så er det veldig krevende å få til det samme i helse. Hva var det som gjorde at dette gikk med Nav? Er det rett og slett at det finnes en konstruksjon sånn som NAV, men det finnes ikke en tilsvarende konstruksjon i helse?

 

Torbjørn: Åh, du, det er litt stort spørsmål. Jeg har ikke noe sånn silver bullet svar på det, men jeg tror nok at for det første så er nok helse om mulig hakket mer komplekst. Det er jo en enda større sektor, enda flere virksomheter. Og sånn sett så  er det vanskelig å drive utviklingsarbeid fra et ståsted i den etaten på samme måte. Den involvere og langt flere arbeidstakere rett og slett. Så helsesektoren i stort er større, mer sammensatt og på sett og vis kanskje og mer fragmentert enn skatteetaten og selv Nav er. Nav er også stort og komplekst og sammensatt, men helse er er enda mer kompleks.

 

Silvija: Jeg mistenker at det er rom for å tenke rundt governance i helsesektor på. For jeg tror den måten på kan fungere. Noe gjøres i fylker, noe gjøres i staten og i kommuner og så videre. Gjør dette her som du sier, dobbelt krevende. Men tilbake til Nav. Du har snakket om Mikke Mus IT, og det digget jeg. Og slik jeg opplever deg at man må starte en revolusjon med noen individuelle prosjekter, og man må få folk til å begynne å følge de prosjektene man må bygge excitement, og der var det noe sånn som digitale sykemeldinger, hvis ikke jeg tar helt feil. Og så klarte dere og attrahere folk. Noen av dem var allerede i Nav, mange av dem kom til Nav og du nevnte blant annet Audun og Truls. Og så jeg tror den der evnen til å tiltrekke disse sterke gjennomføringsdyktige, visjonærer har vært helt avgjørende. Hvordan klarte dere det?

 

Torbjørn: Jeg er veldig enig med deg for det første. Og jeg tror jo at det blir nesten et selvstendig poeng, dette med at man skal ikke bare omstille virksomheten og endre på organisasjons og arbeidsformene sine fordi at det er mer verdiskapende for kundene og brukerne. Jeg tror også man er nødt til å gjøre det for å klare å tiltrekke seg å holde på de talentene man trenger. Akkurat nå er det en voldsom knapphet på programmerere og designere og en del sånne IT nerder. Men dette handler like mye om om andre talenter og, så jeg tror jo fremover så kommer det til å bli viktig da. Mitt syn på virksomheter er jo egentlig at rutineoppgaver, de er det god grunn til å begynne å tenke på å automatisere. Maskinene er ikke blitt så smarte, men de er ganske gode på å gjøre rutineoppgaver. Og det er nå engang slik at i Norge så vil vi i løpet av de neste drøyt 20 årene gå i fra fire til to skattebetalere også bak hver pensjonist, ifølge Perspektivmeldingen. Så vi kommer til å trenge all den automatiseringen vi kan. Så vi skal automatisere bort rutineoppgavene, og så blir vi da som virksomheter. Ja, da blir vi jo kompetansevirksomheter som skal bruke menneskelig innsats til å jobbe med det maskiner er dårlig til. Kreativ problemløsning, verdiskaping, tett på omgivelsene. Og da tror jeg det utrolig viktig at man også endrer nettopp logikken i organisasjonen og kulturen og lederskapet, slik at man skaper nettopp organisasjons og arbeidsformer, kultur og klima som egner seg for nettopp å tiltrekke seg holde på så dyktige mennesker av alle profesjoner. De ønsker ikke å stå ved et samlebånd og bli fortalt hva de skal gjøre fra time til time og dag til dag. De ønsker nettopp å få lov til å jobbe sammen med andre. Tett på de menneskene de skal gjøre en forskjell for, og få lov til å jobbe sånn sett mer lærende og utviklende. Så ja, du må levere noe i dag og i morgen, men du skal og utvikle praksisen din, så jeg tror det blitt utrolig viktig. Jeg kom jo inn med en software bakgrunn, sånn at når jeg så på NAV som jo egentlig ikke hadde så veldig god selvtillit når jeg kom dit i 2015. Det hadde jo gått ordentlig gærnt, og det var mye sorg i gangene der. Og man hadde også en ekstrem høy grad av outsourcing. Man hadde tatt en prinsippavgjørelse om ikke å ha interne programmerere. Og noe av grunnen til det var jo at man hadde ikke den selvtilliten, man trodde ikke at man var en interessant arbeidsplass. Dette kan antageligvis konsulenthusene og markedene ivareta bedre enn oss. Mens jeg kommer inn som teknolog og så en godtebutikk. Altså, dette her er jo teknologisk sett superkult, og det er ganske store ressurser i potten også. Dette er jo store programmer. Det ble jo store penger og IT budsjettene. Og jeg ser også et betydelig forbedringspotensiale i å begynne å gjøre dette på en mer smidig måte. Så det var egentlig en ganske takknemlig oppgave å få lov da til å artikulere en annen måte å gjøre det på. Og det viste seg jo da også treffe en nerve hos noen av de absolutt beste fagfolkene.

 

Silvija: Dere har de største oppdragene eller, offentlig sektor har de største oppdragene, ikke sant? Og det skal de beste teknologene til og så må man attrahere dem med å vise at det er mulig, at det er rom for å gjøre den reisen de skal gjøre. En siste ting jeg har lyst til å spørre deg om Nav. Det jeg sitter igjen med etter ett av de foredragene jeg har hørt, er en endring i måten man ser på seg selv på og de leveransene man har. Hvor det var sagt noe sånt som at “vi gikk fra å måtte tvinge kunder til å forstå vår intern organisasjon og anatomi for å skjønne hvilket skjema går, hvilken vei og hvorfor det skjemaet finnes” til at vår organisasjon fikk et slags frontvindu som fulgte brukeren. Det ble intuitivt i forhold til brukeren, ikke til vår organisasjons historikk. Og det der med å gå fra inside out til outside in, det høres veldig enkelt ut, men det er en enorm endring i alle prosesser.

 

Torbjørn: Ja, absolutt. Og det er klart og for å konkretisere den omstilling slik jeg ser den. Jeg skal ikke gå god for hvor langt dette har kommet i Nav. Men det er ikke noen tvil om at dette er den reisen Nav er på, det er klart saksbehandler identiteten er veldig sterk i Nav fortsatt. Saksbehandling er jo et viktig konsept i all offentlig sektor egentlig, saksbehandling og institutter. Det finnes lov verk for hvordan god saksbehandling skal ivaretas. Og skal du få penger hos NAV, så må det søkes om det. Du må for det første vite at du har rettigheter, og så må du søke. Og så skal det saksbehandles. Det skal fattes et vedtak, og det skal skrives et brev. Det er verdikjeden bak en sånn pengestrøm. Og sånn sett så blir saksbehandleren blir en viktig del av produksjonen av disse ytelsene også. Og egentlig så var narrativet i moderniseringsprogrammet var at vi skulle digitalisere for å effektivisere saksbehandlingen. Det vil jo også kunne frigjøre noe ressurser til å kunne da kanskje jobbe enda mer med arbeids inkludering i andre enden av NAV. Men den narrativ var mer at man skulle som effektiviserer saksbehandlingen og det det innebærer selvsagt og automatisere deler av den. I hvert fall for noen av oss som har litt mer som programmering mindset, så det er klart at hvis man kunne få lov til å bli litt mer offensiv der sånn, så er det  jo ikke slik at bruksverdien ligger i saksbehandlingen. Det er ikke slik at når livet mitt har falt fra hverandre, jeg har mistet jobben, og kanskje er jeg syk og nedbrutt samtidig også. Så er det ikke sånn at jeg tenker at nå trenger jeg litt saksbehandling. Det jeg trenger er jo inntektssikring, jeg trenger å vite at jeg har mat på bordet og tak over hodet. Og da vil jeg også senke skuldrene og være i mye bedre stand til å få hjelp, profesjonell hjelp til å komme tilbake på spor av en bedre jobb. Så brukerverdien ligger i inntektssikringen.  Altså ja, vi skal også jobbe med effektivisere saksbehandlingen noe, men det lange mål bildet er egentlig at vi skal skal automatisere inntektssikring. Vi skal fange opp disse livshendelsene. At noen har mistet jobben sin, noen er blitt syke, noen har født et barn eller noen holder på å bli pensjonister. Dette er jo livshendelser som utløser rettigheter hos NAV som vi kan fange opp, dra sammen det vi vet og presentere brukeren for et resultat. Hei, vi ser det har skjedd noe i livet ditt. Ser dette riktig ut? Ja, det gjør det. Ok, penger på konto. Urørt av menneskehender. Og vi skal ikke være redde for det, fordi vi kommer til å trenge denne arbeidskraften på andre områder. Men det er jo egentlig nettopp å ta det utenfra inn perspektivet å våge da å utfordre seg selv. Og jeg vet jo at noe av dette lå nok inne i å effektivisere saksbehandlingen, men jeg liker i hvert fall å tenke at nå har man turt, og litt utløst av Corona. Det er klart at når man gikk fra et eller annet sted mellom 50 til 100 000 som meldte ledighet til at du plutselig hadde 400 00. Så når alle sammen trengte inntektssikring, det lot seg ikke løse det med flere saksbehandlere. Man måtte programmere seg ut av det, og man måtte gjøre det på en måte som ikke brøt loven fullstendig, så man måtte bringe folk sammen på tvers av noen skillelinjer og man måtte forsere noe som vanligvis ville tatt vinter og vår og. Og det gikk helt fint.

 

Silvija: Og så er det også sikkert mulig å finne  vanlig prosessfeil, det er mulig å finne veldig viktige mønstre i befolkningen, så der kommer vi til det man gjør videre. Du, jeg har forferdelig lyst til å høre deg på både Tandberg, Mestergruppen, Vestre Viken og Orkla. Kan du gi oss litt sånn korte beskrivelser om hvorfor du mener de var flinke?

 

Torbjørn: Ja, så det blir jo en litt sånn medley i digital transformasjon. Tandberg synes jeg er et veldig, veldig kraftfullt industri eksempel i Norge. Vi har ikke så mange slike. Går man tilbake til tidlig 1990-tallet, så var det et fotballag og noen patenter og en kunde. Man jobbet jo på veldig tidlig fase med hardware for bilde og lydprosessering . Og British Telecom tror jeg var den aller første kunden også, men med en veldig passion. Og man hadde veldig tidlig en visjon og en ambisjon om at vi er ikke her for å lage noen sånne tekniske greier, vi er her for å forandre måten organisasjoner fungerer på. Så det var for det første et selskap som var veldig tidlig drevet av en veldig sånn ambisiøs visjon. Og det handler da litt om dette med at i møte med enten en fantastisk mulighet, som  lå i samhandlingsteknologi eller i møte med uforutsigbarhet på andre måter. Og jeg tror det er utrolig viktig å ha litt løft i tenkningen og ha en ambisiøs visjon.

 

Silvija: Tandberg lager disse kjempegode videoskjermene. Og derfra til å endre hvordan organisasjonene virker. hva var koblingen Torbjørn?

 

Torbjørn: Det var en evolusjon det også, så jeg tenker at det også er et godt eksempel på evolving purpose, som Frederic Laloux i boken Reinventing Organizations snakker ganske godt om. Altså at virksomheter som lykkes i disse omstillingene. De er heller ikke redd for å utvikle visjonen sin og sin reason to be. Får man starte med å lage teknologi som skulle gjøre møteavvikling som vi nå sitter å har, litt enklere. Ambisjonen var på måte et videosystem i hvert møterom, men man så jo fort at det diskusjon om hvilke reisekostnader vi. Og så er du på en måte litt ferdig med det., du har fått nok en dings i disse møterommene dine, men du har egentlig ikke flyttet nålen så mye. Og den egentlige verdien i å kunne sitte som du og jeg gjør nå, det er jo det at du kan på en måte skalere kunnskapen din sånn at dyktige mennesket kan jo få lov til å gjøre nytte for seg over langt større avstander enn tidligere. Du kan akselerere beslutninger og sånn sett kan du egentlig begynne å drive virksomheter på nye måter. Så du går egentlig fra å innføre noen tekniske greier for å få det litt morsommere i den hverdagen du alltid har hatt. Til faktisk å begynne å virtualisere organisasjonen din og egentlig kunne skape verdi over mye større avstander og i mye større skala med det samme, eller kanskje til og med mindre fotavtrykk. Og da ble plutselig ikke visjonen lenger å ha et videosystem i hvert møterom, men det ble mer en ambisjon om å changing the way we work. Så det tenke jeg er det eneste jeg syns var kraftfullt med det selskapet. Det andre var og hvordan man forsto veldig tidlig at når vi da forandrer disse virksomhetene vår, vi vokste enormt raskt. Jeg begynte jo i 2005, i et selskap som hadde jeg 400 til 450 ansatte, kanskje i la oss si 30 kontorer i 20 land sånn roughly. Da hadde man allerede åpnet så vidt i USA og Asia, men i løpet av de neste fire årene så ble vi 50-60 kontorer i 40-50 land. Vi vokste ut og det var organisk vekst, og vi limte selskapet sammen  med teknologi, men i kanskje enda større grad med kultur og verdier. Man skjønte at når du når du vitalisere organisasjonen din og sprer deg såpass tynt utover, så blir kulturen din og verdiene dine enormt viktige. De sto støpt inn i betongen, i hovedkontoret på Lysaker, og mange av oss husker jo flere av disse ennå da. Det var speed and precision, integrity and enthusiasm. Det var sånne dikotomier, men dette var verdier som ble enormt viktig, for du hadde jo ikke lenger ledere på hvert ned som kunne passe på at folk gjorde jobben sin. Det skalerte jo opp organisasjonen og gjorde nytte for at dette ble en ekstremt kraftfull, konkurransedyktig og produktiv virksomhet med et eksepsjonelt lite fotavtrykk. Og det så man også i tallene rett og slett. Så det var en grunn til at Cisco valgte å betale 3 milliarder dollar i cash mer eller mindre for et relativt lite selskap og et norsk industrieventyr.

 

Silvija: Vi har ikke feiret det nok, og det er en av de tingene med Norge at vi har en del av disse industrieventyrene, men jeg tror at det narrativet burde brukes mye mer nettopp for å inspirere flere. Og for å kanskje også takke de som har vært med på å skape den reisen. Dette er viktige byggesteiner, det er ikke bare oljen som bygger dette landet. Dette her er også det som bygger landet. Men hva med mestergruppen?

 

Torbjørn: Mestergruppen er størst i Skandinavia nå på varestrømmer til boligbygging, og da snakker vi tett og lav trehusbebyggelse. Så det vil si alt i fra fra er eneboliger og hytter til faktisk ganske store byggefelt i og rundt byene våre. Så de har halvparten av all boligbyggingen i Norge, så de leverer jo varestrømmen i utgangspunktet. Men så har de også et stort økosystem av boligbyggere så de er rett og slett en veldig stor aktør eid av Ferd, og som har hatt en fantastisk utvikling egentlig. Fra å være en to-tre milliarder kroner for under ti år siden egentlig, tilbake i sånn 2013-14. Til nå å omsette for, jeg har ikke eksakte tall, men sånn størrelsesorden femten til tyve milliarder i Norge og Sverige. Så det er en fantastisk vekst hvor man først og fremst har konsolidert byggevarehandelen og varestrømmene der, men har også bygget et ganske stort økosystem av boligbyggere. Entreprenører som bygger hus de blir da medlemmer inn i dette økosystemet, da får de varestrømmen, men de får også plattform og  en del verktøystøtte. Og så er spørsmålet litt fordi dette er da en stor aktør og mange små aktører i et økosystem, i en industri som har stått nesten stille når det gjelder produktivitetsutvikling. Altså det finnes nesten ingen industri som har hatt en svakere produktivitetsutvikling enn bygg og anleggsindustrien ikke bare i Norge, men globalt. Så når man grovt sett sier at over de siste ti til tyve årene, så har produktiviteten  i hvert fall doblet seg i de fleste industrier rundt oss. Men det betyr at man skaper like mye verdi som for ti-femten år siden, men med halvparten av innsatsen eller dobbelt så mye verdi med samme innsats da. Og noen industri har jo mangedoblet produktiviteten sin hvis det er over i en del som produksjonsvirksomhet og bank og finanssektor. Mens bygg og anleggsindustrien har stått nesten helt stille. De jobber akkurat like smart eller u-smart, og vi er akkurat like produktive i dag som vi var for tyve år siden. Samtidig så er jo dette en enormt stor industri, den utgjør syv til ni prosent av BNP i de fleste vestlige land, og kanskje en femten- tyve prosent av arbeidsstyrken. Så da har du altså mange mennesker og mye penger bundet opp i en stor industri som står ganske stille og som utgjør 40% av klimautslippene. Så dette er på en måte en av de store omstillingene waiting to happen og noe av utfordringen. Så jeg skal ikke snakke så mye om hvordan dette har gått for mestergruppen, men jeg tenker det en fin anledning til å snakke om en stor industri som på mange måter har et enormt utviklingspotensiale, og så skjer det ikke. Og det handler litt om, tror jeg i hvert fall, at det er veldig fragmenterte verdikjeder. Du har mange små aktører som er veldig fokusert på å gjøre sin del av jobben, men det er svært få aktører som egentlig er i posisjon til å utvikle disse verdikjedene. Så man har snakket veldig lenge om verdien av å modellere og bruke BIM verktøy, å bygge digitale tvillinger og så videre. Og  det gjør man jo gjerne med de verktøyene som arkitektene og design miljøene bruker. Men verdien deres er kanskje at de blir litt mer effektive i å skal vi si modellere eller designe det neste byggeprosjektet. Mens den egentlige verdien ligger jo i å begynne å bruke disse modellene til å drive logistikken og byggeplassen på en mye mer effektiv måte, og kanskje til og med systemisk. De er ikke i posisjon til å høste den verdien, mens det er heller ikke byggmesteren der nede som da bygger det neste huset er heller ikke posisjon til å høste verdien av en mer industrialisert verdikjede. Så  dette tenkte jeg er en industri som kommer til å trenge noen form for konsolidering og egentlig så handler dette om å flytte mer av innsatsen fra tomta og oppover i verdikjeden. Du begynner å designe boliger som er tilrettelagt for pre-produksjon i stor skala, og en mye større grad av effektiv montasje. Dette ser man eksempler på, men det ligger også et kvantesprang i produktivitet ved å kunne begynne å gjøre dette i større skala og der jobber informasjonsteknologi, materialteknologi og vi sier fleksible produksjonssystemer, robotteknologi kommer på måte sammen når du kan begynne å dytte BIM modellen din inn i en numerisk styrt produksjonsmaskin, som da kan frese ut løsninger i massivtre eller støpe de i polymermaterialer og så videre. Og så må vi da på samme måte som i bilindustrien, så tenker  jeg at vi også må må få et forhold til det man kan kalle mass customization. Og der er nok Norge et litt annerledes land, men vi elsker husene våre. Og det finnes ikke to som er like, men hvis man kunne begynne å realisere la oss si 60-70% av boligene ekstremt mye mer effektivt, halvere kostnaden og kunne bygge de på en brøkdel av tiden. Og samtidig by på litt fleksibilitet, men ikke full frihet.

 

Silvija: Jeg syns det å ha komponenter som er veldig gjenbrukbare å tenke et ordentlig godt Lego system. Det skaper både boliger som er mer effektive å bygge, men også på mange måter tryggere i vedlikehold, ikke sant? Det er gjennomprøvd, gjennomtestede kombinasjoner. Jeg tror verdien som ligger i standardisering er enorm, og vi krever også kunnskap og en holdning fra de som bygger dette her, de som skal bruke dette systemet. Og der tror jeg kanskje det er et stort utviklingsbehov da?

 

Torbjørn: Det finnes jo i dag aktører, og dette skjer jo i mindre skala. Og det skjer kanskje på litt andre områder enn akkurat i boligmarkedet, først og fremst. I hvert fall i mer type næringseiendom og bygg i betong. Så har man nok tatt ut noe av disse effektene, men det ligger mye der ennå, men det berører mange parter som har lite å tjene på det. Så det er vel kanskje det som er noen av læringspunkter, at det en del viktig og verdifulle endringer, de skjer ikke nødvendigvis fordi de er viktig og verdifulle. Hvis ikke forholdene ligger til rette for at mange nok da ser en interesse i å få det til å skje.

 

Silvija: Ja, vi må sprenge tiden, for jeg må høre litt om Vestre Viken også.

 

Torbjørn: Jeg skal ikke gå i dybden. Jeg er så heldig at jeg fått lov til å jobbe litt med ledelsen der ute i forhold til å være en digital veiviser, egentlig. De har først og fremst en veldig spennende utviklingsplan og jeg tror egentlig du vil finne eksempler på dette også andre steder i helsesektoren. Ute i helsesektoren, ute i klinikkene, så handler jo hverdagen om liv og død. Og dette her er jo egentlig ganske handlekraftige organisasjoner som egentlig har behov for gode hjelpemidler. Å helsesektoren treffes ikke bare av en digitalisering bølge, de står også foran en minst like kraftfull bioteknologi bølge og generelt kanskje stadig mer forskning og innsikt om at helse er ganske sammensatt. Og det er mange ting som kan bidra i et behandlingsforløp . Så dette er jo et område som også blir mer og mer personifisert, mer og mer datadrevet og ny teknologi kommer veldig raskt. Bare tenk på disse vaksine plattformene vi har hatt glede av i det siste. Så det er en bransje som egentlig er i mine øyne ganske endringsdyktige ute i felt og er klare for å komme i gang på nye og kanskje mer effektfulle måter å drive utvikling på, men som kanskje da stanger litt i en mer tradisjonell og byråkratisk som styringsmodell, top down. Vi har skapt noen ganske effektive hindre som jeg syns det kunne vært spennende å få lov til å løse litt opp i på den måten jeg snakket om litt tidligere, altså skape sterke eksempler i liten skala. Se om det kan bidra til litt mer. Og der synes jeg særlig Vestre Viken har en utviklingsplan, det har alle disse foretakene. Vestre Viken er et av de store helseforetakene i Norge egentlig også, og de er store. De er en del av Helse Sør-Øst. Så de er jo da i seg selv en liten klynge, og av underliggende klinikker, altså sykehus. Som da er Vestre Viken. Så finnes det da Ullevål og andre helseforetak i Helse Sør-Øst da. Men Vestre-Vike har en veldig spennende utviklingsplan syns jeg. Og dette er en erkjennelse som kommer til helse nå, og det syns jeg er litt spennende med den sektoren. Norge har jo gjort noe veldig spennende med førstelinjen sin. Vi har en førstelinje, en primærhelsetjeneste som mange andre land ikke har hatt. Og den har vist seg å tjene oss ganske godt nå under Corona, så der gjorde vi kanskje noe smart, og så lider den litt, så den trenger også litt pleie og omsorg.

 

Torbjørn: Men så har vi da spesialisthelsetjenesten, og det er jo disse ganske kostbare institusjonene våre. Det er jo høyteknologiske institusjoner og hvis ikke førstelinjen kunne hjelpe da, så skulle du veldig fort til et sykehus for å få behandling. Så Ullevål sykehus de trodde jo de var veldig gærne og ambisiøse når de i noe planverk så sent som i 2019 uttrykte at ja, i 2030, altså 11 år fra nå, så tror vi at vi har 20% polikliniske konsultasjoner utenfor sykehuset vårt. Og så kommer Corona, bang, og i løpet av uker så må halvparten av all poliklinikk skje utenfor sykehusets fire vegger. Dette hørte jeg på en podcast, men det kommer fra the horse’s mouth og veldig kraftfullt og man har også endret retorikken. Så der man tidligere snakket om fjern behandling av pasienter, så snakker man nå om det som nær behandling. For det er jo faktisk pasienten det handler om. Vestre Viken snakker da om det utadvendte sykehuset så man er veldig modne i dette med å sette målgruppen sin i fokus. Det er ikke oss det handler om, det handler faktisk om pasientene våre, målgruppene våre. Fordi det som også viser seg er jo at mange av de foretrekke faktisk å se klart disse. Hvis det eneste stedet som kan hjelpe meg hvor jeg kan få forsvarlig helsehjelp, er på et sykehus, så er det jo dit jeg vil. Men hvis jeg kan få forsvarlig og god helsehjelp, for eksempel hjemme, eller hvis jeg kan slippe å sende fra meg barnet mitt til en eller annen skummel institusjon langt der borte, hvis hjelpen kan komme til meg, så er det klart det er det vi ønsker. Og den tenkningen er nå ganske raskt i ferd med å bre seg, synes jeg. Og det andre som jeg syns er spennende, er at man tenker tverrfaglig så man har begynt å se det at disse behandlingsforløpene, de er i stigende grad tverrfaglig. Det er ikke bare en pille eller en operasjon, eller en eller annen medisinsk teknologi som gjør oss friske. Det er ofte en sammensatt ting. Både å forstå hva det er som er problemet, men i neste omgang også- det kan handle om kosthold, det kan handle om trening, det kan handle om forskjellige former for medisinsk behandling, det kan handle om om meditasjon. Og det å tenke tverrfaglige behandlingsforløp tett på pasienten. Det syns jeg er superspennende, og der synes jeg helsevesenet er i ferd med å våkne ute i felt, og så må bare eierne og helsebyråkratiet Norge, må kanskje komme etter litt fortere. Og begynne å legge til rette for mer innovasjon og utvikling i felt.

 

Silvija: Utrolig spennende dette her. For der tror jeg også det er litt sånn the future is already here, it’s just not evenly distributed. Nettopp derfor er det en enorm verdi i sånne produkter som Lørn tenker jeg, hvor man kan høre om disse tingene, man kan lære fra hverandre. Og den evnen til å lære fra hverandre for å løfte hverandre litt opp etter nakkeskinnet. Jeg tror vi må slutte å se til Silicon Valley og Estland, og så videre som er så flinke når vi har pockets of amazing innovation, ikke sant? Det er bare det at vi vet ikke om det.

 

Torbjørn: Jeg er veldig enig, så jeg har veldig tro på det konseptet dere bygger i den forstand at det det å ha lett tilgjengelige, konsumerbare inspirasjonskilder og læringsmateriale. Ikke i form av tykke bøker og lange studieprogrammer. Det har nok også sin misjon, men jeg tror nok at læring er ikke lenger noe som vi gjør en-to-tre ganger i livet. Kanskje til og med bare en gang i livet og så er vi utlært. Jeg tror noe av suksessen med disse omstillingene handler også om å skape da en mer kontinuerlig læringsprosess, altså livslang læring blir viktig. Og disse lærende organisasjonen som jeg snakker ofte om, det tror jeg nettopp er virksomheter som er lærings motiverte, de er genuint opptatt av å bli litt bedre i alle ledd hele tiden. Og da mobiliserer de folk litt sånn på tvers av skillelinjer for å få det til å skje. Og dette er miljøer som da også er mye mer utadvendte. De leser, de lytter, de henter inspirasjon og så diskuterer de internt og lærer av hverandre. Så det å klare å være med på å fuele disse læringsprosessene tror jeg er superviktig. Uten at vi skal gå inn på det, men jeg kunne like gjerne ha snakket om utdanningssektor og hvordan treffer denne omstillingen de. For jeg tror også de er nødt til å tenke annerledes om sin misjon og sin verdiskaping for å være relevante.

 

Silvija: Jeg tror at det er også en sektor som sitter litt fast i sin egen oppfatning av deres oppdrag og hvem de er til,  og som kunne hatt godt av å tenke litt mer i bredden. Vi trenger alle masse, masse ny kunnskap om fremtiden for at vi skal kunne foreta den reisen. Og det kan ikke være sånn at det er bare eliten som skal skjønne den.

 

Torbjørn: Hvis jeg kan få lov til å bruke de aller siste minuttene på det siste eksempel, eller i hvert fall den siste bransjen som er retail. Handel og vandel litt sånn i stort. For jeg tenker, der ligger det også noe spennende. Vi har lenge hatt et voksende forhold til netthandel. De fleste av oss, om vi ikke handlet på nett før Corona, så tror jeg de aller fleste har fått et forhold til netthandel under Corona. Før Corona så utgjorde ikke netthandel stort mer enn en ti- tolv prosent av totalen i detaljvarehandelen. Så fortsatt handlet vi mye mer over disk enn på nett, men veldig mange av handelen vi også gjorde butikk startet på nettet. Det er kanskje langt over halvparten, så vi gjorde mye research på nett, og vi lot oss å inspirere av Instagram og andre ting. Men under Corona så har dette akselerert seg. I hvert fall i USA så har netthandel mer enn doblet seg i løpet av de siste to årene, og man har sett en utvikling de to årene som er på linje med omtrent de forrige ti årene. Så nå begynner det å bli hver fjerde transaksjon eller 25% av totalen og UK spår egentlig at dette kommer til videreutvikle seg. Så hva gjør de tradisjonelle handelsvirksomheter i møte med dette? De må jo feste blikket på kundene sine, brukerne sine de og. Og realiteten er jo at det vi ønsker ikke en verden der vi ikke lenger får lov å møte noen eller ta på noe. Som jeg pleier å si, det er masse verdi i møte mellom mennesker, det er masse verdi i det å få lov til å ta på og føle på ting også. Men vi må bli flinkere til å legge til rette fordi hva bruker vi disse møtene mellom mennesker til? Det er ikke noe poeng for meg å gå i en butikk å handle basale ting som jeg kan bestille eller som kanskje kjøleskapet mitt kan bestille for meg. Men jeg ønsker å gå i butikk for å kanskje lære noe eller bli inspirert. Så de som virkelig lykkes med dette skifte innen for retail i stort, de skjønner ganske tidlig, tenker jeg. Og det begynne vi å se eksempler på. De skjønner hva nettet og digitalisering er god på. Det har Amazon og andre demonstrert. Så la oss for guds skyld ikke prøve å ta den fighten, bruk nettet til det nettet er god på. Transaksjon kan gjennomføres når som helst og på en veldig effektiv måte med digitalisering. Vi er selvbetjente, men de kombinerer dette med fysiske lokasjoner som ikke er så viktig for omsetningen lenger. Men de er veldig viktig for å bygge identitet, bygge omdømme og for å skape inspirasjon å lære opp kundene.

 

Silvija: Og der tror jeg at det er ganske mange som har en vei å gå før de begynner å likne på kolonial eller Oda da. Et lite personlig eksempel her. Jeg har kjøpt noen tøfler og noen flotte skinn hansker som var veldig på tilbud på OBS rett før jul. Jeg tenkte at jeg får bare finne noen som jeg skal ha som ekstra julegaver. Og de står vel fortsatt på vår obs her på Alnabru. Det tar meg førti minutter å kjøre dit, og jeg har ikke hatt sjangs til å gå å hente dem. Og det å kjøpe noe hvor du ikke tenker ordentlig gjennom at dette må komme på døra mi, eller så vil jeg ikke ha det. Det er ditt vi har kommet.

 

Torbjørn: Det å forstå hva som skal til for å være relevant det kommer hele tiden tilbake til at man må forstå hva som er verdifullt for de du er til for. Og det holder dessverre ikke å være delvis verdifull ofte, så da er du ikke påmeldt. Så Oda har en helt vanvittig utvikling og så er det fortsatt slik at det er veldig mye dagligvare matvarehandel. Det er kanskje noe av det siste vi kommer til å gjøre i storskala på nett, men det er også interessant å se hvordan de da bygger seg raskt opp på det. De bygger en logistikkmaskin og en kundeopplevelse, ikke minst. Og så bredder de varespekteret sitt gjennom partnerskap. Så de er jo raskt i ferd med å bli en liten mini-Amazon egentlig, ved at du også nå kan handle ting fra andre aktører. Det er en styrke, tenker jeg, at du har da en kundeopplevelse som er veldig bra og veldig personifisert, de bruker dataene sine på en ganske offensiv måte. Så det er ikke tilfeldig hva jeg møter der. Og du møter helt sikkert noe annet. Så de bruker data. Det er god kundeopplevelse og du får et stadig bredere vare tilfang. Og det får du på døra. Og jeg tror man gjør i hvert fall feil i å vurdere de som dagligvarehandelen på nett. De gjenoppfinner egentlig varehandel i mye større kontekst. Og da kan man plutselig befinne seg på et sted man ikke har lyst å være, hvis man ikke ser hva de egentlig får til.

 

Silvija: Du vet, det er dette er som er forskjellen mellom de som skjønner hvor dette bærer hen og de som ikke gjør det. Jeg har flere gode venner innenfor finans som har i flere runder forklart meg at de har analysert tallene. De har virkelig regnet på kolonial, og det kommer ikke til å funke. Det kan ikke funke. Det er for dyrt med bensin. Norge er ikke skrudd sammen for kolonial, og det er der jeg tror vi må slutte å tenke raskere hester. Hvis du bare tror at nå skal vi kjøre det som du kunne kjøpt på Rema 1000 hjem til deg, og ikke ser hvor veksten deres kommer til å komme over tid, og hvordan de kan effektivisere logistikk og en helt ny måte å styre lager på. En helt know your customer, relasjonsbygging, utvidelse av spekteret og så videre. Da kan du ikke se hvor dette her går.

 

Torbjørn: Hvis vi dobbeltklikker litt på det eksempelet. Logistikk og lagerstyring og sånn det tror jeg også de store logistikk maskinene er gode på, men det kan godt være at Oda drar det litt lenger, så der ligger det noe om kostnadseffektivitet der. Men det jeg synes er spennende er at noe av ankepunktet har gått på dette at det er vanskelig for Oda som aktører. De må på måtte putte varene i kurven og i bilen selv, mens vi gjør jo den jobben for de andre dagligvarekjedene ved at vi går rundt i butikken og plukker varene. Den besparelsen som de andre har der det blir til lønnskostnader. Eventuelt til robot kostnader hos Oda.  Jeg tror at du handler i utgangspunktet ikke matvarer hvis du laster ned den appen. Du Handler ikke matvarer hos Oda, du handler måltider. Så du går egentlig bare inn og blir inspirert av måltider. Hvor mange skal du ha til bords, ikke sant. Og så har du egentlig fylt kurven på den måten, så det byr på en helt annen bruker reise. Jeg aner ikke nødvendigvis hva som inngår i et ok og måltid, men det ser veldig lekkert ut. Jeg vil gjerne ha det måltidet der, og så får jeg det. Og hvis jeg da i tillegg også kan klikke på noe joggesko og noe regntøy eller noe leker til barna å få alt, så skaper det rett og slett en annen kunde reise. Og kanskje er de til og med villig til å betale litt mer for den kunder reisen. Så det er ikke lenger bare spørsmål om å få dorullen billigst mulig, men det er rett slett at jeg er villig til å betale for den totaliteten. Og så bygger de da et maskineri som de kan bruke til mye mer selvsagt, enn bare å utlevere matvarer. Så jeg tror man skal følge med i timen på det som skjer der. Og så er det nok en grunn til at Amazon kjøpte Whole Foods. Det er en grunn til at de store nettgigantene også nå ønsker å bli litt fysiske. De ønsker å komme å bli litt up close and personal å tappe inn i den verdien som ligger i det fysiske møte. Ikke først og fremst for å lage en butikk som er ubetjent og sånn. Jeg tror egentlig vel så mye på showroomene og igjen butikken som læringsarena og inspirasjon arena.

 

Silvija: Hvis vi drar dette her nå tilbake før vi går til leksjon 3, til offentlig sektor. Så synes jeg egentlig det siste poenget om at vi må ikke tro at alt blir automatisert. Det er en hybrid verden vi går inn i, og det er veldig viktig å ha disse fysiske touch punktene. Berørings punktene hvor det er medmenneskelighet, som også Nav og Vestre Viken må få lov til å utøve.

 

Torbjørn: Det er et fantastisk sted å avslutte på Silvija, og jeg kan ikke få sagt det høyt nok, egentlig. Det er masse verdi i møtet mellom mennesker, og jeg tror på en offentlig sektor i fremtiden som for det første vi ikke må være redd for å digitalisere bort rutineoppgavene. Det er ikke der verdien av menneskelig innsats ligger. Vi trenger denne automatiseringen, for vi blir færre og færre varme hender og varme hjerter. Og så må vi flytte menneskelig innsats inn i de rommene hvor vi kan gjøre en forskjell. Norge har 25% dropout i Videregående skole. Det er 2-300 000 ufaglærte ungdommer det, som treffer NAV hvert tiende år. Og de fikser du ikke med en app alene. Så dette er mennesker man må jobbe med, inspirere, coache, motivere. Og vi er forskjellige, så dette er jo tverrfaglig innsats sammen med andre mennesker. Lærere, dengode helse medarbeiderne og så videre og. Og etterhvert som vi blir eldre og eldre, vi dør av ensomhet rundt forbi, så jeg tenker det ligger masse ny verdi å skape for offentlig sektor. Men da må vi gjenoppstå som automatiserte i bunn, slik at de tingene der går av seg selv, mens sammen med andre så jobber vi da med mennesker og innsiktsbasert. Vi bruker data til å sørge for at vi gjør det som funker for den enkelte.

 

Silvija: Ja, så vi må gå fra å være papir pushere til å bli menneskemøtere, som  i tillegg er litt klokere med hjelp av noe teknologi.

 

Torbjørn: Profesjonelle medarbeidere, som typisk jobber tverrfaglig. Det gjelder i helse, det gjelder i studier og utdanning. Vi er jo blant de beste i verden allerede på tidlig barnehage stadiet, og det gjelder i eldreomsorgen. Det gjelder arbeidsinkludering.

 

Silvija: Veldig bra. Tusen takk for en god prat igjen. Vi møtes snart til leksjon 3.

 

Torbjørn: Det gjør vi.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 3 - ID:M0034c

Leksjon 3 - ID:M0034c

Leksjon 3 - ID:M0034c

Velkommen til Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn masterclass i smidige organisasjoner i offentlig sektor med Torbjørn Larsen. Nå er vi på leksjon 3. Og nå skal vi, Torbjørn, snakke om noen av dine favoritt verktøy. Og du har nevnt for meg Kubernetes, Kafka, Miro, Slack, WebX. Og så liker du Macbooken din, skjønner jeg. Xmind har du også nevnt, så kanskje du kan gå gjennom listen litt sånn fort å si hvorfor du syns at dette gjør deg til en smidig mann?

 

Torbjørn Eeg Larsen: Det er en skikkelig brokete forsamling som er spilt inn der, det står vel et eller annet sted at ingenting er for smått eller for stort. De to første der altså Kubernetes og Kafka dette handler egentlig om. Vi har snakket mye nå om dette å skape endringsdyktige organisasjoner som responderer raskt og effektivt på omgivelsene sine. Og sånn sett lirke og lure og lære på plass ny praksis, nye løsninger og å være relevant da i en kompleks verden. Og det handler jo både om å skape endringsdyktige organisasjoner, men de må også være understøttet av endringsdyktig arkitektur og verktøykasser. Så for å sånn sett bygge IT løsninger som også kan henge med i svingene og som lar seg lett endre på. Så har det skjedd forferdelig mye, egentlig, med softwarearkitektur, applikasjonsarkitektur og verktøykassene vi bruker for å bygge software applikasjoner, de siste de ti-femten årene. Og mye av dette handler om teknologier som kommer ut av en helt ny gruppe aktører. Så der du og jeg vokst opp software industrien, så var du enterprise IT. Man kjøpte verktøykasser og løsningene var stort sett installert og utviklet for enkelt virksomheter. Så skjedde det jo noe når disse Internett virksomhetene kom på banen. De løste jo enkle problemer i starten, men etterhvert så byr jo de på veldig verdifulle løsninger, komplekse løsninger på stadig nye områder, som en tjeneste i Internett og en tjeneste som typisk kan brukes av ikke hundrevis eller tusenvis av virksomheter og titusenvis av brukere. Nei, det er virkelig millioner, for ikke å si milliarder av brukere. Så disse selskapene skapte teknologier som er i ferd med å totalt forandre måten man da bygger IT løsninger på i den enkelte virksomhet. Og hovedpoeng mitt her er Kubernetes er faktisk i ferd med å blir standarden for å tilby docker containere og containere basert utvikling så det handler og da om å bygge kode i litt mindre chunker. Vi lager ikke lenger store, monolittiske komplekse kode-klumper. Du lager mer, det behøver ikke å være mikro tjenester det kan og være godt modularisert kode, men du bygger kode i mindre bolker, fordi da er det lettere å endre på den uten å måtte endre på alt. Og du hoster med Kubernetes og så har Kubernetes vist seg å ha noen, den er jo bygget for ekstrem robusthet og skalerbarhet, og den har noen egenskaper som gjør at man nå også begynner å bruke Kubernetes til nor mer enn bare å være en plattform for applikasjonene mine. Den er også i ferd med å bli en management console å en plattform egentlig for å gjøre multi cloud management. At du får et kontrollplan, jeg kan styre hele operasjonen min, enten det er on premise eller på tvers av flere skyer. Så det er superspennende utvikling som skjer der.

 

Silvija: Hvis jeg bare tenker på disse modulene eller mikro tjenester som litt sånn Lego blokker, så er Kubernetes lego brettene under, men de kan etter hvert også hjelpe deg å styre disse Lego brikkene dine, og de gjør det på en sikker og fleksibel måte. Og kunsten her etter hvert er å vite hvilke Lego brikker du finner og sette dem sammen på en god måte, ikke sant?

 

Torbjørn: Det kan du godt si og noen må du lage selv, og det er blitt så effektivt og noen kan du finne der ute. Det finnes mye open source og når man velger hyllevarer så er det og bygget på de samme plattformene. Jeg tenker at hovedbudskapet til de som lytter her nå er mer det at ikke undervurderer de endringene som også har skjedd under panseret og sånn sett sørge for at man fremover begynner å adoptere disse teknologiene. Og de er enten man liker det eller ikke, så er de altså lettere å ta i bruk, lettere å finne, lettere å ta i bruk og lettere å leve med hvis man kan skru de av og på i en sky, heller enn å måtte drive og installere de ut og inn av ditt eget datasenter.

 

Silvija: Det er sikrere og.

 

Torbjørn: Det er sikrere og, så dette gjør at stadig flere virksomheter tar i bruk disse teknologiene i sky og bygger løsningene sine i Sky. Kafka handler egentlig mer om å strømme data mellom disse containerne og hvert fall mellom domenene dine. Så dataene løftes på en måte litt ut av de store, gamle, tjukke applikasjonene. De lever nå i lakes and streams. Og dataene blir på en måte en first class citizen, mens kode og løsninger kan komme å gå, dataene består. Bortenfor data-streaming så har du jo også mer type big data teknologier hvor det også er noe generasjonsskifter nå. Så hovedbudskapet er bare det at i tillegg til at man må tenke nytt om hvem vi er til for, kundene våre, må man tenke i helt andre baner i forhold til organisasjons og arbeidsformer. Så er man også nødt til å fornye arkitekturene og verktøykassen sin. Hvis du skal skape en ekstremt endringsdyktig og lære dyktig organisasjon.

 

Silvija: Vi kommer til å snakke litt om Lørn i dette mini verkstedet vårt, men vår opplevelse nå er at vi er på tredje generasjon av plattform. Denne learning experience platform som vi bygger, og vi har bestemt oss for et halvt år siden av å skrive om hele skiten. I en ordentlig god og cloud løsning i vårt tilfelle. Det jeg er overrasket over er egentlig hvor fort det har gått.

 

Torbjørn: Jeg tenker at dette her er en god læring. Jeg tror det var i boken The Cathedral And The Bazaar de skriver at ” Release early, release often and always plan to throw it away” Og dette var jo for 20-30 år siden nesten, men realiteten er at med disse plattformene, og med komponenter og biblioteker der ute, så er utvikling blitt ganske en ganske produktiv sportsgren. Og hvis man i tillegg organiserer seg på en god måte som designere, utviklere tett på bruker og sånn, så er det blitt veldig effektivt. Så for meg er diskusjonen om hyllevare versus egenutvikling. Det er egentlig mer et spørsmål om time to value. Hvor raskt kan jeg komme i gang med noe som er verdifullt nok for meg å kundene mine, brukerne mine og hvor enkelt og effektivt er det å leve med det over tid? Hvis man arkitekter dette riktig, så må man også legge opp til en utskiftbarhet. Kanskje må jeg lage det i dag, men jeg kan kjøpe det i morgen. Eller kanskje det jeg kjøpte i dag ikke funker bra nok, så jeg lager noe på egenhånd i morgen.

 

Silvija: Jeg ville utvidet det du sier med to ting det. Det ene er; Vi hadde for eksempel dilemmaet skulle vi brukt Open Edx som er en plattform for å bygge LMS’er eller bygge vår egen. Og grunnen til at vi bygget vår egen til slutt er at for det første så er det ikke så krevende. For det andre så får du mye mer fleksibilitet, og du får en helt annen datakontroll. Men det som er veldig vanskelig, det er å ha de riktige folkene som kan bygge en plattform. Det er veldig greit når man har en sånn som deg eller en som vår Nick som forstår hvordan dette dyret egentlig bygges og vedlikeholdes. Men det er en definitiv mangelvare der ute.

 

Torbjørn: Det er det, og jeg tenker at det. Samtidig så er det også digitalisering og digitale løsninger, enten da for å som som produktivitet, svært høy eller selvbetjeningsløsninger til kunden din, eller automatisering som så. Software og software applikasjoner er blitt viktig, men jeg tror bortenfor der så er den store suksessen med digitalisering ligger jo også i å bruke data og innsikt, slik at du ikke bare blir litt mer effektiv eller automatiserte i alle ledd. Men disse IT verktøyene produserer også mye data, og de som da virkelig har skjønte de tapper inn i disse digitale dataene og bruker den innsikten til å bli litt bedre i alle ledd og. Og det mener jeg kanskje er enda mer kraftfullt enn den produktivitetseffekten som ligger i selve verktøyet. Men  det er ikke enten eller det er begge deler da. Det er dette jeg mener med at IT og digitalisere er blitt en del av DNA’et til enhver virksomhet også. Det er klart driver du en bitte liten kiosk på hjørnet eller en bitte liten handelsvirksomhet så trenger man jo ikke noe avanserte IT. Da får du det du trenger gjennom et hull i veggen. Men virksomheter av en viss størrelse, eller som på en måte ønsker å gjøre en forskjell i kundenes liv, basert på det digitale, og i hvert fall også basert på data. Gjør at dette kan du ikke lenger ha et likegyldig forhold til. Du er nødt til å tenke litt strategisk om IT, digitalisering, data og innsikt. Og de fleste vil nok etterhvert skjønne at de er tjent med, selv om jeg har mye hyllevare, så skal den integreres, jeg skal trekke ut dataene, jeg skal jobbe med innsikt. Og konkurransefortrinnet mitt ligger kanskje i noe jeg ikke får kjøpt noe sted, men som jeg faktisk skal lage. Og i sum så kommer alle til å trenge noen sånne håndverkere. Det behøver ikke være så mange, men nok til at de kommer dit  jeg pleier å si, du har peiling. For da blir du og mye bedre på å kjøpe peiling. 

 

Silvija: Dette her er et håndverk, faktisk. Det tror jeg også er veldig viktig og det kreves en lærling periode, og det kreves gode mestere og unge. Men du, dette var utviklingsverktøy, og da snakket du om Kubernetes, Kafka. Og så er det også GitHub. Jeg tenker på det som et bibliotek, eller hjelp meg?

 

Torbjørn: Det er versjonskontrollsystem. Altså Git og GitHub satte jeg egentlig opp med Kubernetes fordi det er den måten vi etter hvert har lært oss å bygge programvare på. Det at du kan automatisere software leveransen din slik at når man som utvikler nå har disse verktøyene på disse plattformen, så har det gitt opphavet til dette fenomenet som kalles for Devops. Det vil si at Development og Operations smelter sammen slik at produkt teamet ditt, der brukeren sitter sammen med designerne, utviklerne å bygge løsningen. Det teamet sitter ikke lenger nå bare å bygger en løsning som de gir over til noen som skal drifte den. Det teamet er nå satt i stand til både å bygge og drifte og levere løsningen fordi man har automatisert veldig mye av driften. Så på den måten har man automatisert software leveransen. Det som er i ferd med å skje er at man bruker i praksis det samme verktøyet, altså Kubernetes. Og en del av mekanismen i Kubernetes ikke bare til å automatisere applikasjonene, bruker applikasjoner, men også kjøre miljøene. Det kalles for GitOps, altså at du får en utvikling i fra at man kjøpte maskiner som man installerte i datasenteret, og så installert man programvaren. Og så oppgradert man programvaren. Til at du nå for software definerte infrastrukturer sånn at du i større grad bare skriver programmer som kan i større grad generere den virtuelle hardwaren du trenger til de virtuelle kjøre miljøene dine. Og så går det enda et hakk videre nå, sånn at Kubernetes representerer egentlig det man bygget opp med såkalt infrastructure as code. Så Kuberenetes representerer det maskineriet, og du kan egentlig bare operere i større og større grad med infrastructure as data. Du representerer de ressursene du trenger for å kjøre de programmene du trenger. Du representerer det som data, så vil Kubernetes på en måte bare generere det kjøre miljøet du trenger. Det er litt for teknisk og detaljert å gå inn på her, men summen av Kubernetes, versjonskontroll systemet ditt. GitHub eller andre, og for så vidt også Kafka i bunn. Muliggjør utviklings operasjoner som er ekstremt kraftfulle og verdifulle og endringsdyktige sammenlignet. Og dette er også en del i det å kvitte seg med de store gjennom planlagte prosjekter å komme over på kontinuerlig læring. Husk på det at NAV i 2015 opererte med ti-tolv enorme prosjekter og fire massive hovedrelease i året. Nå sitter det pluss minus 100 team i Nav og bygger og leverer 2-300 ganger i døgnet. Og da er det virkelig blitt en organisme som spiser deg inn på endrings mulighetene.

 

Silvija: Med det kan det å det å styre den organismen ville vært helt umulig på en sånn top down, kontrollerende måte. Det må være noen prinsipper, ti bud eller noe som gjør at organismen klarer å styre seg selv og. Og noe av dette her snakker vi om nå, teknologisk. Og noe av det er kulturelt organisatorisk, ikke sant? Og noe av det er ledelsesmessig. Men du snakket og om noen verktøy for samarbeid. Dette her har vi fått kjøre oss på, men kanskje ikke helt analysert oss nok gjennom nå under Corona. Du nevner Miro, slack og for eksempel Webex?

 

Torbjørn: Ja, og de kan man jo godt egentlig si i samme åndedrett. Jeg tenker at for meg har jo på mange måter disse verktøyene vært litt sånn fabel stakes en stund. Jeg tenker at særlig jeg med min Tandberg bakgrunn så lærte jeg den harde veien å jobbe sånn som vi sitter nå, og fikk kanskje nesten litt for mye av det en periode. Men nå har det virkelig blitt en breddeidrett, så jeg tenker at det i den grad man ikke brukte slike verktøy tidligere, så tror jeg Corona har gjort noe med arbeidslivet, rett og slett. Og det er kommet for å bli. Men jeg tenker samtidig,at vi har  lært hvor kraftfulle disse verktøyene er og vi har lært noe om at det faktisk er mulig å gjøre en del ting fra hjemmekontor. Og man kan samarbeide på denne måten her. Men vi også lært hva vi går glipp av. Jeg tror at det det man ser litt sånn i den verden nå er at mer ved hjelp av disse verktøyene, så er vi blitt mer produktive på en del områder. Saksbehandlerne i Nav tror jeg faktisk kan dokumentere at de har som blitt mer produktive av flere grunner. Nå har de sittet lenge hjemme. Men innovasjonen lider, den kreative problemløsning  den lider. Så vi trenger fortsatt å møtes også. Men jeg tror de beste virksomhetene de byr på denne type verktøy for å legge til rette for å kunne jobbe fra hvor som helst, når som helst. Men jeg tror også de samtidig har et litt mer gjennomtenkt forhold til at man kan jobbe med rutineoppgavene der det passer best på hytta eller hjemme. Men samtidig så har vi et mer bevisst forhold til hva vi da bruke møtet mellom mennesker til på kontoret. Hva bruker vi disse fellesarealene til? Jo, der møtes vi for å jobbe mer kreativt, jobbe med workshops eller vi har det moro.

 

Silvija: Av og til lurer jeg på, for jeg tror egentlig-jeg gleder meg nå til vinterferie og en uke på hytten. Men jeg tror jeg at jeg gleder meg mest til de to-tre timene på morgenen hvor jeg kan jobbe med noe som krever litt tankearbeid og skriving uten at jeg løper til neste møte. Litt av problemet med den produktiviteten er at vi har bygget opp et sett med forventninger både hos oss selv og hos folk rundt oss, at hvert eneste minutt i kalenderen din kan brukes. Jeg var og reiste til Stockholm her forrige uke til et styremøte og tenkt det føles som en ferie, for jeg har alle disse timene på flyet, jeg har alle disse timene på vei til og fra. Vi har blitt så hyper effektive at det ikke er bærekraftig.

 

Torbjørn: Statistisk så lå jeg i Tandberg og Cisco tiden på rundt femten videosamtaler om dagen. Men Vi bygget en virksomhet som det ikke gikk an å drive uten bruk av video, og mine folk satt i alle andre steder enn i Norge etter hvert også. Og det er som du sier, du fylte jo opp hele døgnet, nesten. Og ja, du får møtt mange mennesker, men dels er det noe med egen refleksjon av egen læring og sånt som drukner litt i det. Og så er det visse ting  som lider av den måten å samhandle på. Miro er egentlig muligheten til å jobbe på en delt whiteboard på nett, og alle ser den samme. Og man ser hvor man er, man har sin pil og sin farge. Det er egentlig ganske kult, med litt forberedelser så kan man skape noen sånne løyper og noen veier, og en del sånn delt informasjon. Og så kan man  bruke det som en sånn storyboard for møter og workshops, og man jobber sammen om det. Så det er noe av det kulere og det finnes konkurrenter, og det finnes alternativer. Jeg syns det er noe av det bedre som har også kommet ut av denne pandemien. Verktøyet er nok eldre enn Coronaen, men nå har de tatt av litt. Og gjort riktig, så kan det bli ganske gode felles arbeidsøkter av det. Og ellers er det WebX som for meg er konkurrent til Teams, Zoom og alle disse andre. Det er Tandberg teknologi i kjernen til WebX. Jeg syns kanskje Teams er litt vel komplisert innimellom. Så jeg syns faktisk Webex er en ganske kul video klient, den er veldig bra sånn, og lyden er også bra. Vi pleide å si det i Tandberg. At lyden og overgikk jo alt det du hadde i telefoni verden. Og det mindsettet har man tatt inn, så man skaper veldig bra lyd og bilde, men er også veldig brukervennlig. Lett å ta i bruk.

 

Silvija: Macbook Pro nevnte du, som rett og slett er en veldig god maskin som inspirer til produktivitet.

 

Torbjørn: Jeg var Windows bruker i tyve år, men hvis du først blir hooked så er det for sent. Jeg har pleid å si, det sa jeg forsåvidt når jeg begynte i Nav, og det er litt skummelt i offentlig sektor kanskje. Men for meg så handler de verktøyene vi prater om nå, jeg nevner jo Xmind for mapping og sånn. Men dette handler om personlig produktivitet i våre dager. Så hvis du ønsker å bygge et tillitsbasert kompetansemiljø, bygge en moderne virksomhet og en attraktiv arbeidsplass som gjør at du kan tiltrekke, å holde på de talentene du trenger. Så tror jeg det er ganske viktig at man legger fra seg denne one size fits all tankegangen når det kommer til denne type verktøy. Dette her er personlig utrustning, og det handler om personlig produktivitet. Og nettleseren min er også artikkel arkivet mitt og det verktøyet som gjør deg produktiv er ikke nødvendigvis det som gjør meg produktiv. Og jeg tror det er småpenger i den store sammenhengen å by på litt større grad av frihet. Og hvis du ikke gjør det, så blir du en ganske kjip arbeidsgiver og et u-kult sted å jobbe. Skal du tiltrekke deg å holde på bra utviklere, så vil de preferere å kode på Mac’er. Sånn er det bare.

 

Silvija: Det er ikke sånn at nødvendigvis alle skal ha samme PC’en, og alle skal ha samme image på den PC’en.

 

Torbjørn:  Det er som sagt verdien av å ha de folka ombord og gjøre de så produktiv som mulig, det er hundre ganger de teoretiske pengene du måtte spare på å by på one size fits all. En litt sånn alvorlig snert på slutten, men jeg tror det er utrolig viktig at man forstår denne verdien der, at dette handler om personlig produktivitet og en viss mulighet til å brande dem inn. Det finnes ikke et snekkerfirma som ville dyttet en billige hammer inn i hånda på folkene sine. Det er verktøyet mitt, ikke tull med det.

 

Silvija: Og jeg fortjener det.

 

Torbjørn: Ja, ikke sant.

 

Silvija: Veldig bra, Torbjørn. Kjempehyggelig og inspirerende nok en gang. Og dette her var da om noen gode verktøy. Vi har egentlig ikke kommet inn i dilemmaer, og det synes jeg også hadde vært litt spennende. Vi har for så vidt snakket om det i de første to sesjonene. Nå skal vi møtes om et par minutter til vår fjerde korte leksjon, hvor du hjelper meg å komme i gang med å tenke smidig som leder. Takk!

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University.

Leksjon 4 - ID:M0034d

Leksjon 4 - ID:M0034d

Leksjon 4 - ID:M0034d

Velkommen til Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn Masterclass i smidige virksomheter i offentlig sektor med Torbjørn Larsen. Dette er vår fjerde og siste leksjon. Et mini verksted hvor jeg er en leder som trenger hjelp. Jeg skal re-organisere meg til å bli mer smidig. Hvis vi tar Lørn som utgangspunkt, som for så vidt ikke er en offentlig aktør, men en Corona baby, nesten. Vi er fire år gamle, men vi har aldri hatt noe ordentlig kontor. Vi har jobbet, hvert vårt sted og så videre. Men jeg syns fortsatt at vi mangler de der samkjøring mekanismene som du så godt beskriver, så har du et slags mentoring veikart å gi meg?

 

Torbjørn Eeg Larsen: Ja, jeg tror det er litt viktig, akkurat siden du trekker frem Lørn som eksempel,, det er jo litt forskjell på- hva skal jeg si.

 

Silvija: En NAV og en Lørn?

 

Torbjørn: En NAV og en Løren, ikke sant. Dere har liten eller ingen legacy, det er ingen vanskeligheter og dilemmaer som sitter i veggene i utgangspunktet. Dere vil jo ikke finne på å starte med å kjøpe dere noen servere og skape dere en legacy, dere går gjerne rett på sky og bruker de nyeste teknologiene. Så det motivet dere måtte ha, for jeg tenker at hvis smidig er svaret, hva er egentlig spørsmålet? Hvilket problem er det man ønsker å løse? Så jeg pleier ofte å starte der i den forstand at det jeg tror driver mange og stadig flere virksomheter i retning av denne måten å jobbe på. Det vil si at man skaper tverrfaglig miljøer som jobber tettere på kundene og brukerne, og sånn sett gjør det veien fra tanke til handling kortere. Man utvikler praksisen sin kontinuerlig og raskere, og understøttet av en tilsvarende som endringsdyktig arkitektur og plattform og så videre. Hvorfor er det blitt viktigere for stadig flere? Og ikke bare som et lite stunt og en branding greie, men vi ønsker å gjøre det i stor skala. Og jeg tror det handler om at mange virksomheter sitter å kjenner på et voksende gap mellom de mulighetene de gjerne skulle fanget og deres evne tråd til å gjennomføre. Mulighetene mine for å skape verdi, enten det er noen branner jeg skulle ha slukket eller noen nye ting jeg skulle ha gjort, nye markeder jeg skulle kommet meg inn i og så videre. Jeg ser alle disse mulighetene generert, enten av teknologi eller andre ting. Og så klare, ikke eksekvere på det. Og det gapet vokser for veldig mange virksomheter. Så jeg tror det er litt der det starter og jeg tror det er viktig at virksomheten og ledelsen faktisk tar den diskusjonen. Det kan godt være at noen entusiaster klarer å generere en sånn pilot og la oss skape dette tverrfaglige teamet og la oss begynne å å leke med konseptene. Og det tenker jeg er helt kult og det er ikke noe galt i å skape et godt eksempel, da har man bare en enda bedre case når man skal begynne å diskutere dette i ledelsen. Hvis man ikke har tatt innover seg, hvorfor gjør vi egentlig dette? Jo, vi gjør det fordi vi trenger og radikalt øke lærings og endrings evnen vår, fordi vi skal inn i noe helt nytt. Det som tok oss hit er ikke det som tar oss videre. Vi trenger å spenne ut dette lerretet og så skape effekt i liten skala for å bli trygg på det.

 

Silvija: Jeg tror at selv om du ikke har legacy, så har du dette endrings behovet uansett. la oss si Lørn da, vi bygger noe som vi ikke helt vet hva er ennå. Og vi trenger og ha denne fleksibiliteten for å justere. Og så må vi også bygge en kultur for dette hos våre folk, for hvis du har folk som blir frustrert og stresset av at de får nye arbeidsoppgaver eller at arbeidsoppgavene endres, eller at konseptet er i stadig utvikling. Jeg får sånne kommentarer av noen i teamet om at. får du ikke bestemt deg eller nå er det for mye endring, eller nå må vi bremse farten. Det hjelper ikke å bremse farten når verden fortsetter i den farten den går i, you cant stop earth so i can get off. Så det å bygge inn denne endringsviljen og evnen i bedriften fra små til de største, tror jeg krever denne tankegangen som du beskriver.

 

Torbjørn: Det gjør det, og da tenker jeg at jobber man i store virksomheter så er det lite som slår eksemplets makt, sånn at enten man er en liten virksomhet, en stor virksomhet. Så starter det med det første lille eksempel og det første lille tverrfaglig teamet. Og så tror jeg at når man skal begynne å gjøre dette på flere områder, og  begynne å skalere det opp, så blir det litt viktig at ledelsen er innforstått med at dette er ikke noe vi gjør for moro skyld eller som noen eksempler. Vi gjør det fordi vi ønsker å gjenoppfinne oss selv, som en litt mere tillitsbasert kompetanse virksomhet, som enabler førstelinjen vår til å jobbe tettere på kundene og sånn sett forandre seg kontinuerlig. Det er det vi ønsker å legge til rette for. De teamene, når vi snakker om tverrfaglige team, produkt team eller løsnings team. Så er det ikke bare slik at det er litt forskjellige programmere og så videre. Hos mange så oppstår dette hos IT, og i den grad man har tverrfaglig eller kryssfunksjonelle team så betyr det at det er noen IT profesjoner som er kommet sammen. Det man faktisk skal lage og forståelsen for hvilke kunder man skal betjene og eventuelt hvilke behov forretningssiden har. De sitter gjerne et helt annet sted, og da må man bestille leverandør relasjonen til sin egen business side. Det er ikke smidig. Så når jeg snakker om kryssfunksjonelle team, så er det mange virksomheter jeg kommer til som tenker at vi har faktisk kommet i gang med å jobbe smidig og vi har tverrfaglig team, vi har squads, og vi har tribes fordi det har Spotify også. Men når du går inn og begynner å se nærmere på det, så er det på IT siden av gjerdet dette skjer. Så hvor er forretningssiden? Hvor er kundene og hvor er markedet? De spiller inn forslagene sine, og så har vi et sånt porteføljestyre og masse prosesser der. Så har man startet der da, men jeg tenker det neste skrittet er i så fall å gjøre disse miljøene genuint tverrfaglige. Det vil si at de virkelig er alle de profesjonene som trenger å komme sammen for å skape, gjøre en verdifull forskjell for en målgruppe. Og så skal ikke det miljøet bli for stort. Et godt team pleier jeg å si er rundt seks til ni personer. Det kan godt være litt mindre eller noe større, men det burde ikke være så mye større enn det. Og da er det litt forretningside og kundeforståelse- altså at en produkteier som gjerne har den egenskapen at du både har et godt blikk for hva som er viktig der ute, men også har en viss forståelse for teknologi. Du har litt forretningsidé og litt utviklingskompetanse i et sånt team.

 

Silvija: Kan jeg spørre deg om to konkrete ledelsesspørsmål? Budsjettering for dette her. Man vet ikke helt hva ting vil koste og hvor lang tid ting vil ta og så videre. Og egentlig vet man ikke helt hva resultatet blir heller sånn at produkt kartet endrer seg hele tiden. Og så litt sånn forventninger eller styring, eller hjelp til selvstyring til ansatte. Jeg vet om OKR de driver forecasting og ikke budgeting og så videre. Men du må gi folk noe forutsigbarhet, så hvordan skaper man forutsigbarhet i denne uendelige fluksen?

 

Torbjørn: Ja, hvor skal jeg starte her. Jeg tror at det behovet for forutsigbarhet, og hvertfall i stort omfang og stor detalj. Det tror jeg først og fremst kanskje veier tyngst hos de som tidligere jobbet med nettopp styringsfunksjoner og sånt. For tradisjonelle styrings miljøer så fremstår jo egentlig smidig virksomhet som hjemmealenefest og total galskap. Hvordan i all verden kan man nettopp da begynne å sette av mye penger uten å ha en detaljert plan? Og så har man jo samtidig den erfaringen at disse detaljerte planene de blir fort utdaterte, og det er et litt brutalt faktum at veldig mange av de detaljene som gikk inn og ble til moderniseringsprogrammet i NAV. Veldig mange av de konseptene og de prinsippene, de teknologivalget som var skrevet inn i det styringsgrunnlaget ble aldri noe av, og det skal vi være veldig glad for. Fordi tiden løp fra dem, dette var et program som skulle realisere alle vedtak modulers mor. Så poenget mitt er at den illusjonen av styring når du har en detaljert plan, Det er en illusjon. Det er en livsløgn. Og i den verden så hadde du drift i hverdagen, og så hadde du investering i porteføljen da drevet frem av nettopp detaljerte planer, mens det vi strekker oss mot her, det er jo egentlig. Dette er en øvelse i å komme over i en annen modus der du har en veldig endringsdyktig organisasjon, endringsdyktig både på organisasjonsnivå og i teknologien. Det betyr at du har en lærings maskin. Du kan egentlig snu på hele utføringen og si at da blir utfordringen mer å sikre at vi bruker tiden og pengene våre til enhver tid på de mest verdifulle problemene. Og heller stoppe det som viser seg å ikke være verdifullt og heller gjøre mye mer av det som viste seg å være verdifullt. Så det er en øvelse i å prøve og feile og finne ut av hvor det er verdi å fange og så går du den veien. Viktigere enn å ha en master plan, og veldig stor grad av forutsigbarhet er å nettopp ha en retning for disse teamene. De teamene må ha en retning, hvor skal vi være om 2 3 år og hva skal vi få til i år? Og ikke da i form av dere skal gjøre dette, og så skal de gjøre dette, så skal dere gjør dette. Nei, tvert imot. Hvilken effekt er vi ute etter? Hvordan ønsker vi å operere? Hvordan skaper vi verdi om et år fra nå? Og så setter du sammen det beste teamet du kan finne. Du tar noen av de beste folka dine på tvers av organisasjonen din sammen med noen håndverkere. Min påstand er det at hvis du er tydelig på hva du ønsker å oppnå, og du har mobilisert de beste folkene dine inn på det målet med en forventning hos alle parter om at nå skal vi begynne å gå i den retningen, og vi skal bygge å levere kontinuerlig. Så dere får hyppige løypemeldinger fra oss også. Det blir ikke noe bedre enn det. For det beste du kan sette opp, det er ikke noen detaljert plan på forhånd som kan gjøre det noe bedre. Tvert i mot, den ville det bare blitt støy. Det som er viktig er at man ikke opererer med altfor lange rullebaner. Man må komme i gang tidlig, realease early and realease often sånn at du får opp de lærings sløyfene med omgivelsene dine. Og at man tar den innsikten på alvor, at man ikke er redd for å stoppe noe som ikke funker, og heller da prøve på noe nytt i en annen retning.

 

Silvija: jeg tror en av de tingene som jeg ser nå er at vi bygger for eksempel plattformen på en veldig smidig og fin måte. Men jeg tror at folk i IT gruppen vår fort blir slitne når vi stadig kommer med ønsker. Samtidig så vet jeg ikke hvordan man skal bygge inn denne læringen. Det er en sånn tension eller spenning mellom behovet for å kunne holde seg til en plan og behovet fra andre siden til å justere og stokke om på den planen. Men der er det også kanskje noen kjøreregler man kan bli enige om?

 

Torbjørn: Ja, det er lett å bli litt sånn idealistisk å snakke om drømme tilstanden her også. Jeg tenker at dette er en evolusjon og en modningsprosess for mange virksomheter. Men det er også som sagt en øvelse i å bli litt mindre opptatt av hvem som skal gjøre hva og i hvilken rekkefølge, hva er det som skal skje nå de neste ukene og månedene. Så det å bli litt mindre opptatt av hva som skal gjøres og mer opptatt av hva som skal oppnås? Så fra et ledelses ståsted så handler det om å bli mye tydeligere på hva er det vi ønsker å oppnå? Både på lang sikt, men også på kort sikt. Det er greit å si det at i et to-tre års perspektiv så ønsker vi å være en virksomhet som opererer på denne måten og skaper denne verdien. For å komme dit, så må vi hvertfall ha fått til dette i år. Så at man blir litt tydeligere på hva er det vi skal oppnå? Hvor er det vi skal være da? For eksempel ved årets slut. Og så mobilisere ressurser inn på det målet, men samtidig ha litt større grad av tillit til at de faktisk finner gode veier fremover, og en forskjell som er interessant å prate om. Det er at noen team kan man gå inn og observere de. De jobber nettopp på bestilling, de er tverrfaglige, de har til og med kanskje litt tilgang på kunden, men det de jobber med det er det noen andre som kommer å forteller de. De mottar bestillinger, og så jobber de da så godt de kan med å levere på de bestillingene. Og det er små bestillinger, så de leverer litt kontinuerlig. Det er det jeg liker å kalle for en feature factory. Da har du et team som ja, det er tverrfaglig. De jobber jobber fortløpende med med å levere ting, men de er ikke spesielt tenkende eller lærende. Så motsetning til en feature factory. Det er et genuint autonomt team som er en mye mer produktiv enhet, egentlig. De har en god dynamikk seg imellom, det er et godt og trygt team som egentlig får det beste ut av hverandre. De har en tydelig målsetting fra omgivelsene, dette er det vi skal få til i år. Og de har også en respekt for nettopp det at, som tverrfaglig team autonome som vi er, så må vi også gi noe tilbake til virksomheten. Ikke bare det at vi skal jobbe i den retningen virksomheten ønsker, men vi skal også gi de i hyppige løypemeldinger. Vi leverer tidlig og vi leverer ofte. Det er mye mer kraftfullt hvis du kan klare å skape den type autonomi inn i miljøene dine enn at du sitter, ok kanskje ikke med store, gamle prosjekter som er gjennom planlagte, men at du allikevel sitter der med en sånn bestiller til leverandør dynamikk. Og nå skal dere gjøre det, nå skal dere gjøre det. Jeg tror det er litt bedre enn de store prosjektene, men det er fortsatt et uforløst potensiale i å skape mer autonome miljøer. Som du styrer nettopp med tydelige målsettinger og tilrettelegging, selvsagt. I en liten start-up så høres jo dette super skummelt ut, men da er man jo en big happy family tenker jeg.

 

Silvija: Veldig bra. Torbjørn, jeg har bare så mange tanker nå at det renner over så nå tror kanskje vi må stoppe. kjempehyggelig å snakke med deg igjen, dette må vi gjøre oftere, tror jeg. Og det er ganske mange temaer å ta fatt i her videre. Tusen takk for et veldig lærerik og inspirerende digital mini kurspakke rundt smidighet i virksomheter i både offentlig og privat sektor.

 

Torbjørn: Tusen takk for at jeg fikk komme. Dette var superkult, så jeg gleder meg til den kaffen Silvija.

 

Silvija: Takk skal du ha.

 

Torbjørn: Takk skal du ha.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her