LØRN Masterclass M0065
Sustainable mining
Hva har gruvedrift og mineraler med bærekraft å gjøre? Og hva er største utfordringene globalt i dag? CEO i Nussir, Øystein Rushfeldt gir deg en innføring i gruvedrift og hvordan man kan gjøre det på en bærekraftig måte.

Øystein Rushfeldt

Daglig leder

Nussir ASA

"Kobber er et av de mest nyttige metallene vi har "

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (34min)

Ressursutfordringer

Leksjon 2 - Eksempler (28min)

Bærekraftig gruvedrift

Leksjon 3 - Verktøy (16min)

Hvilke behov man har for råvarer

Leksjon 4 - Verksted (4min)

Geopolitikk

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Bærekraft og sirkularitet
Organisasjon: Nussir ASA
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 14, mars 2023
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Ressursutfordringer
• Bærekraftig gruvedrift
• Hvilke behov man har for råvarer
• Geopolitikk

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0065a

Leksjon 1 - ID:M0065a

Leksjon 1 - ID:M0065a

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN Masterclass om sustainable mining med Øystein Rushfeldt fra Nussir. Velkommen til deg også, Øystein. 

 

Øystein Rushfeldt: Tusen takk. Veldig hyggelig, det å få lov til å snakke om et tema som stort sett fyller hele mitt liv, det er jo en gave, så mange takk for det.

 

Silvija: Du, jeg var i Hammerfest og snakket om digitalisering og fremtid, og der hørte jeg foredraget deres om Nussir. Vi kommer også tilbake til hva Nussir har med Nord-Norge og Hammerfest området å gjøre. Men jeg ble fascinert, for jeg lærte så mye om både gruvedrift og behov for mineraler, og for så vidt andre sjeldne metaller eller ressurser for verden, hvis verden skal nå sine klimamål. Jeg tror at dette er en type indre konflikt i bærekraftsmålene som vi ikke liker å snakke nok om, og vi ser at folk nesten blir litt overrasket når de ser at bærekraft er noe som de faktisk må lære seg å prioritere imellom de forskjellige drivkreftene. Vi ser det veldig godt i Norge rundt Fosen og vindmøller på land, versus urbefolkningens rettigheter, som er to veldig viktige bærekraftsmål i seg selv, men det er vanskelig å optimalisere på begge, og da må man finne enten gode kompromisser eller kanskje teknologiske løsninger. Det å finne gode teknologiske løsninger på disse iboende konflikter, det er en av de viktigste inntrykkene jeg satt igjen med etter å ha hørt deg snakke om dette fantastiske Nussir prosjektet. Så jeg håper vi skal dele det med våre lyttere, våre studenter, i denne Masterclassen i fire deler; introduksjon, eksempler, verktøykasse og et bittelite verksted helt på slutten. Så før vi setter i gang og snakker om hva kopper, gruvedrift, bærekraft og elektrifisering har med hverandre å gjøre, så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med deg, Øystein. Hvem er du og hvorfor bryr du deg om tema?

 

Øystein: Ja. Jeg er nok en såkalt nordlending, og det betyr at jeg har vokst opp og hadde første delen av mitt liv i Nord-Norge, i Nordland, Mo i Rana. Mo i Rana er jo da en industribyer som få, i Norge kanskje en av de mest rendyrkede industribyer og har en veldig sterk industrikultur og en veldig sterk gruve, mineral og metall kultur. Og, vi ser jo det at Mo i Rana på mange områder nå bruker den kulturen til å bli et senter for det som skal skje innover i framtiden med en mer grønn industriutvikling, batterienergi. Det har liksom alle de elementene, så det er nok en sånn miljøpåvirkning som tar med, i tillegg til at det har noen gener fra tilbake i tid fra forfedre som har drevet med industriutvikling i Norge. Det handler nok veldig mye om å ønske å være med på en utvikling som gagner samfunnet, og som baserer seg på å teknologi og mennesker. Og det er veldig typisk for Rana samfunnet, at menneskene slipper til menneskene, er aktive og er en integrert del av utviklingen. Det handler ikke bare om å liksom skaffe seg et eller annet råstoff, eller en kunnskap ut i verden, så skal det prosesseres og selges, det er veldig mye identitet og at menneskene samles sammen om bedrifter og om ideer, oppstart, og utvikling. Det er den arven som jeg vokste opp med og som jeg har tatt med meg rundt hele Norges kyst, på de fleste større bergverk og en del smelteverk fra Kirkenes i nord til Sokndal helt i sør, nesten mot Lindesnes, på industribedrifter. Alle de bedriftene som jeg har jobbet på de siste 35 år, er jo bedrifter som da har operert i et etter hvert veldig globalisert marked, markedsplass, og det betyr jo at det er bedrifter som da har klart seg i en utrolig tøff konkurranse. Mange av de bedriftene er også ledende i verden på gitte områder, om det er på produktutvikling eller på teknologi, eller på miljøet eller arbeidsmiljø. Så det er liksom det som jeg har holdt på med hele livet, og det har handlet veldig mye om omstilling, vedvarende omstilling. Det er det som gjør at de norske bedriftene er så dyktige på den type industri. Så det er det min greie da.

 

Silvija: Min greie, Øystein, det er at jeg er en innvandrer, men egentlig fascinert av Norge, og det er en innovasjonsgenet, entreprenørgenet, som bor i dette landet, sikkert drevet av den vanskelige geografien og klimaet. Noe av det morsomste jeg gjør, det er egentlig når jeg oppdager sånne industrielle helter, rett og slett, som deg. Jeg synes det er veldig mye spennende innovasjon, livsviktig innovasjon, både for Norge og for verden som foregår i dette landet. Men, vi vet ikke nok om det. Vi deler ikke denne kunnskapen godt nok. Og, det er veldig spennende å høre deg snakke om viktigheten av på en måte det lokale, ta i bruk hele landet, med det hele landet er best på, i de forskjellige distriktene ikke sant. Den der hjørnestensbedriftstankegangen også, hvor det egentlig er helt vesentlig at skal vi bruke dette langstrakte landet vårt, så må vi lager relevante jobber i hele landet. Og det, er også en kjempeviktig del av bærekraftsdiskusjonen. 

 

Øystein: Norge består i all hovedsak, sett bort i fra noen byer, så består det av relativt små samfunn, og det betyr jo at hvis man da har en større bedrift, og en industribedrift er jo veldig ofte en litt større bedrift, så blir den bedriften enten en hjørnestensbedrift eller en veldig viktig pilar eller bæring for samfunnet, og samfunnet integrerer seg med den bedriften. Veldig typisk sånn at lederne av bedriften, ordførere, rådmann, ofte sitter veldig tett sammen for å diskutere hvordan samfunnet og bedriften sammen skal utvikle det. Sånn har situasjonen vært på alle bedrifter jeg jobbet i langs den langstrakte kysten av Norge. Dermed, så er industrien for Norge mye mer et spørsmål om en samfunns institusjon, en kultur, enn det er at det bare er en business, og så skal man da være en bedrift på et stort sted eller i en millionby, som egentlig ikke så viktig, eller som mange kanskje ikke bryr seg om om den går bra eller om den går ad dundas. Sånn er det ikke i Norge. Der sloss vi for livet, for at bedriften skal bære samfunnet videre.

 

Silvija: Og det opplevde jeg da veldig sterkt da jeg var og besøkte Alta og Hammerfest i høst. Dette var allerede i kjølvannet av de nye forholdene mellom Norge og Russland, drevet av Ukrainakrigen og så videre. Det har jo en enorm påvirkning på hele regionen som har veldig tette industrielle bånd, samarbeidsbånd med Murmansk området. Men allerede da, var det en veldig sterk driv mot å finne nye, relevante, potente områder å bygge på, eller bygge ut samfunnet på. Og, det viser seg at i Alta er det veldig mye spennende som skjer rundt fisk og proteiner fra havet, ressurser fra havet, som går mer på ernæringssiden. Jeg har inntrykk at Hammerfest var veldig sterk på dette med energi?

 

Øystein: Stemmer det. Det er Nord-Norges energihovedstad, og det er jo både olje og gass, og flere andre forhold. Vi ser oss at det er spennende energiaktiviteter og planer rundt Kirkenes eller Varanger Kraft, og selvfølgelig Mo i Rana, og det skjer ting rundt Glomfjord. Det er mange av de her plassene, når du kommer litt mer på den vestlige kysten med store fossefall og ganske mye bra tilgang på fossekraft, så får man også de her samfunnene som vi typisk ser i Glomfjord, hvor det stadig kommer opp spennende nye ideer og hvor d har laget hydrogen allerede for flere generasjoner siden, hvor det jobbes med ammoniakk og sånt. Så det er det en sånn kraft i de samfunnene, for folk vil jo at de samfunnene skal ha en framtid.

 

Silvija: Ja. Vi snakker egentlig nå om en helt annen type bærekraft til det jeg hadde trodd at vi går inn mot, ikke sant. For jeg tror folk tenker veldig endimensjonalt egentlig, på bærekraft, og litt for mange av de som kjemper veldig høyt for bærekraft, sier bare at de kjemper for miljøet. Da blir det veldig fort sånn at man er imot all energiutvinning i nord, og det er sårbart og det er historisk, og det er mange grunner til at man begynner å være redd for å utvinne naturresurser. Men det vi snakker om her, er bærekraft i forhold til lokalmiljøer. Og, så snakker vi også bærekraft i forhold til hele velferdsmodellen i Norge, som da krever nye inntjeningsmodeller etter oljen, i en tid hvor det blir forferdelig mange gamliser i dette landet vårt, og det koster både på helse og annen velferd. Der var jeg fascinert. Altså Norge er veldig god, vet jeg, på fornybar energi. Vi kan vannfosser og derfra har vi lært å forvalte disse oljeplattformene våre, og etter hvert er vi veldig gode på vind, altså vindmøller og offshorevind. Men du snakket om noe helt annet? Hva var det dere driver med?

 

Øyvind: Det som vi driver med, det er å utvikle det som etter hvert har vist seg å være Norges desidert største kobberforekomst gjennom alle tider. Norge har jo hatt en ganske sterk historie på gruvedrift, som går tilbake til 1600-tallet med Kongsberg sølv og Røros kobber, og en rekke andre store og kjente gruver, blant annet Sulitjelma. Sulitjelma var jo den nest største industri arbeidsplassen i Norge i sin tid, og et kraftsentrum for regionen her i Nordland og i Nord-Norge. Så finnes det flere eksempler på, i en periode fra 1650 og opp til relativt moderne tid, så var bergverk en veldig betydelig del av norsk industri, velferd, samfunnsbygging og selvfølgelig eksportinntekter. Kongsberg hadde nok like stor betydning for norsk økonomi på sølv i sin tid, som olje og gass har i dag, selv om det kan være litt vanskelig å kanskje se hvordan det hang sammen. Men kobber, er jo da en av de metallene som Norge har hatt relativt stor aktivitet på, på mange gruvebedrifter, helt opp til rundt 1990 så gjennom 70, 80 og 90-tallet. Så, forsvant de norske kobbergruvene én etter én og utvinning av kobber har jo flytta seg i den perioden fra typisk den vestlige verden og dominert av USA blant annet, og før det dominert av England og engelske kolonier, til at utvinningen av kobber i dag i all hovedsak finnes i Latin-Amerika, Afrika og deler av Asia og litt Nord-Canada.

 

Silvija: Jeg må spørre deg Øystein, for for meg, høres det ut som vi egentlig, for jeg har tenkt at gruver er noe skittent, og det er noe som vi egentlig helst ikke vil ha, men vi har egentlig bare eksportert et problem og ansvaret for et behov vi egentlig har i større og større grad fremover, til en del av verden som ikke kan levere på det like ansvarlig som det vi kan?

 

Øystein: Det er jo ingen tvil om at utviklingen i vesten har gått mot en form for avindustrialisering, og at det i fullt alvor har vært mange bøker og teoretikere som har hevdet at det er en bærekraftigmodell, altså at det vil fungere og outsource industriutvinning av råstoffer til andre deler av verden, og at Vesten kan være en sånn kunnskapsdrevet økonomi å levere Facebook og Google, og sånne typer ting. Og det har jo vært en sterk utvikling og tradisjon for det, både i USA og i Europa i mange år, men så ser man jo nå plutselig, i nyere tid, at de som da har tatt hegemoni på råstoffer og også energikilder, plutselig har en maktbase som vesten ikke hadde forutsett. Altså at man har makt bak russisk gass eller makt bak kinesisk kontroll, med nesten halvparten av alle metaller i verden. Det betyr jo da at vi så til de grader plutselig bondefanget og har da fått en sånn knyttneve rett i ansiktet, på en ekstrem naivitet egentlig, på hvordan verdikjeder henger sammen og i hvilken grad verdikjeder også utgjør makt dersom noen har fått en veldig stor kontroll. Jeg tror nok russisk gass var et ganske stort sjokk for Tyskland. De må nok i moderne tid eller det siste året, se på seg selv som ganske langt fremskredne idioter og totalt bortreiste egentlig.

 

Silvija: Det er veldig interessant, for jeg besøkte Tyskland i høst, og allerede da snakket man om å lage masse nye i LNG-mottak og veldig sånn raske, nødvendige kortsiktige, brutale løsninger på energikrisen deres. Og man så egentlig at selv de grønne partiene, som er veldig mektige i Tyskland, vek fullstendig for den industrielle virkeligheten. Ikke sant folk må ha jobb først og mat på bordet, og folk aksepterte argumentasjonen om at okay, kanskje du skal bruke ekstra mye deodorant og dusje litt lite i vinter, men de kunne ikke akseptere at du ikke skulle ha en jobb å gå til. politisk umulig, så denne her ideen om selvforsynthet – kjempeviktig. Og så lurer jeg på om vi egentlig feiler på to fronter, og at dette her er noe som EU egentlig våkner til nå. Vi feiler også på dette med at vi sier at vi skal være så veldig sirkulære. For det første så har vi ikke nok jomfruelige råvarer, men vi tar ikke vare på de råvarene som er hos oss heller. Det lekker da tilbake til Kina eller Afrika, å gjenvinnes eller ikke gjenvinnes der. Sånn at det å ta denne ressursmangelen på alvor og forstå at uansett hvor grønne vi er, så lenge vi skal kjøre elbiler, så trenger vi nok kopper.

 

Øystein: Ja, og de elbilene blir jo etter hvert kinesiske. Det det som på en måte begynner å tegne seg et tydelig bilde, der du på Gardermoen tidligere som regel utstilte en tysk eksklusiv bil, så har du de siste par årene stort sett sett kinesiske modeller som stilles ut og kinesisk teknologi på vindmøller eller på andre nødvendigheter som vi ser at vi må ha i omstillingen fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet. Det er jo veldig intelligent og profesjonelt utført av Kina, en slags stille revolusjon uten bruk av våpen, som har vært mer sånn amerikansk tradisjon, så har de da fått en maktbase som egentlig er helt unik i moderne tider. Man må tilbake til kanskje det britiske kolonivelde, for å se noe lignende av det som vi nå ser konturene av, på Kina sin kontroll og fremvekst.

 

Silvija: Og for all denne praten om bærekraft, så går vi da mot en verden som faktisk er mer sulten på mineraler og metaller, enn det den noen gang har vært. Litt av problemet også, er at all denne flotte nye teknologien, om det er en elbil eller om det er en PC eller om det er strømforsyning, elektrisitetsforsyningssystemer eller produksjonssystemer, som lager grønn energi gjennom vind eller sol, eller hva det måtte være, de spiser kobber og silisium, og en del andre ting som vi bare antar det er nok av. Men, det er det kanskje ikke? Kan du fortelle oss litt om på en måte målet for elektrifisering av bilparken for eksempel, versus tilgang på ressurser?

 

Øystein: Norge er jo en sånn ganske fin case å benytte enn en slags laboratorium for elektrifisering og overgangen til fornybar bruk av energi, på en av de områdene som er ganske synlige og også relativt sentralt, nemlig transport og i det her tilfellet personbil transport. Men, elektrifisering, eller bruk av elektrisk energi, skal jo skje i industri, det skal skje i transport og i bygg og anlegg. Det er liksom de tre store som da skal bruke den elektriske energien. Nå snakker vi ikke om produksjon av elektrisk energi, med vindmøller og solkraft, det er jo da også et stort tema vi kan snakke om, men hvis vi bare ser på bruken av energien. Så eksemplet med personbiler, det er et veldig godt eksempel. Hvis vi legger til side bygg og industri, som er to store sektorer som bruker energi, og lar de hvile litt, og bare ser på transport, så innfør transport, så har du da båt, bil, tog, tungtransport og personbiltransport. Og så, hvis vi tar ut personbil og lar alle de andre transportformene hvile litt, så det jo veldig tydelig nå, på de signalene som kommer i fra verdens store bilfabrikanter, at de ser for seg en slutt på produksjonen av fossile biler om 6-8 år, typisk for Volkswagen og for de andre store, omtrent der ligger ambisjonene. Det ser vi også at er det som faktisk skjer nå, det tempoet holdes jo på det nivået. Det betyr jo at om en åtteårs tid, eller rundt 2030, litt over, så vil kanskje 95% av verdens bilsalg på 65 millioner enheter i året, være helelektrisk. Vi ser ingen stor antydning til at hybrid blir spesielt viktig, og heller ikke hydrogen per i dag. Det er så stort trykk på helelektriskbatteridrevet transport. Det betyr at du da skal ha, istedenfor 20 kilo kobber, som du har i en helt sånn ordinær fossilbil, så skal du opp i gode 80 kg i en moderne elbil. Det er jo da motoren, kraftoverføring og batteriet etc. 

 

Silvija: 80 kg kopper per bil?

 

Øystein: Litt over 80 kg i en typisk Tesla, e-tron eller en Ford Mach.

 

Silvija: Og det er på grunn av batteri hovedsakelig eller?

 

Øystein: Delvis batteriet, men også en motor i en elbil, det er jo en elmotor. Den består nesten ikke, ikke utelukkende, men i all hovedsak av kobber. Og jo mer avansert motor, jo mer effektiv motor, og de nye motorene som kommer hos Tesla, jo høyere andel kobber utgjør vekten av en motor.

 

Silvija: Hva er greia med kopper?

 

Øystein: Kobber overfører strøm, og det er det ikke mange metaller som gjør, så du kan liksom ikke subsidiere kobber. Du kan jo bruke sølv eller gull istedenfor kobber, men det blir veldig kostbart. Men, det er liksom de som leder strøm. Aluminium leder også strøm, men da må du ha fire ganger så mye aluminium som kobber for å lede den samme mengde strøm. Så du kan ikke gjøre det i en bil, det er upraktisk. Du kan gjøre det i høyspentkabler, gitt at prisen på aluminium da ikke blir mye mer enn en fjerdedel av kobber. Per i dag, så er det regnestykket faktisk i kobber sin favør. Så aluminium er heller ikke uendelig tilgjengelig. Men så skal du jo i tillegg til de gode 80 kilo i bilen, så er det mange som glemmer bort at du må ha ladeinfrastruktur. Du må ha ladepunkt og du må ha kabling til ladepunktet, og alt som da må til. nå snakker vi ikke om energiproduksjon eller nytte i nasjon, men bare det som må til. Og, du må mere kobber per bil på lading, enn du må ha i bilen. Så det går fort opp imot rundt 200 kilo kobber, gange 65 millioner per år, og du kommer ganske nært 20 millioner tonn kobber per år. Og 20 millioner tonn kobber, det er nesten verdens kobberproduksjon i dag fra alle verdens 600 kobbergruver, som da produserer 21-22 millioner tonn kobber.

 

Silvija: Så det du sier er at til hele verdens kobber produksjon per år må gå inn i elbil produksjon per år, og da har vi spist opp alt kobber, og da er det ikke noe igjen. Hva annet trenger vi kobber for? Vi trenger det for transport, bygg og?

 

Øystein: I dag brukes kobber i alt rundt deg og alt du ser rundt deg som da bruker strøm, leder strøm elle som har signaler eller funksjoner som har elektroner i seg, så må du ha kobber. Det betyr jo at dagens produksjon på et par 20 millioner tonn kobber, den går jo da til ekstremt nødvendige, enten om det er en mobil, datamaskin, tog, toglinje, infrastruktur og bygninger. Overalt rundt deg så vil det til enhver tid, hvis du kunne kle bort alt det som ikke er kobber, så vil du se kobber overalt rundt deg. Det er for så vidt gjort i en liten sånn BBC film, hvor man bare ser kobberet rundt seg, alt det andre bare tonet ned, veldig stilig gjort. Det betyr jo at det å starte opp 600 kobbergruver som skal produsere 20 millioner tonn kobber på åtte år, det er da det vi kan kalle for en absolutt utopi eller fantasi, det er da ikke gjennomførbart. Grunnen til at det ikke er gjennomførbart, altså hvis man satte i gang og begynte å grave med en gang, så kanskje man teoretisk kunne fått det til, men det å starte en kobbergruve i verden i dag, fra man har funnet en geologisk mulighet i bakken, tillate drift, tar i gjennomsnitt 18 år. Så i de de neste 18 år, så vet vi ganske godt hvilke prosjekter som sannsynligvis vil kunne komme inn å levere, fordi de allerede er på gang. De har vært under boring, de har vært under permitting, som vi kaller det, tillatelser som alle vet tar mye tid uansett, både i Norge, men også i andre land i verden, så tar alle de her prosessene så mye tid at det tar 18 år i ledertid. Og da vet vi hvor mange gruver vi kan starte de neste 15 år og hvert fall de neste åtte år. Det er ikke så mye mer enn det vi trenger for å erstatte de gruvene som går tom, og litt til. Kanskje vi kunne klart og holdt oss med en økning på 2-3% i året, men elektrifisering av bilparken, industri, bygg og anlegg, og bygging av vindmøller, og bygging av solkraft, det er altså den største bløffen i moderne tid. Det er rett og slett noe som ikke kommer til å skje. Det kan kanskje skje i Norge med sine 5 millioner innbyggere, at vi klarer å få til elbiler og sånne ting, men da flytte vi bare utslipp til andre steder i verden og verden globale klima, ikke lokalt, men globalt, det vil ikke gå den veien som Norge og mange andre tror.

 

Silvija: Ja. Det kan også være noe annet enn bløff hvis vi finner noen løsninger, men da haster det veldig. Det er liksom to ting jeg har lyst til å understreke av det jeg har hørt deg snakke om. Det ene er at elektrifisering, som er et viktig mål og kanskje uunngåelig hvis vi skal nå noen av disse bærekraftsmålene vi driver og snakker om. Teknologien er der, men det høres ut som det egentlig er ressursproblematikk som driver det. Det, spiser kopper, og det spiser kopper på en måte som ikke vi har vært villig til å innrømme hittil. Og det andre jeg hører deg si, er at det finnes ikke så veldig mange andre alternativer enn å bruke mer av det kobberet som allerede er der ute, og der vet jeg ikke helt hva mulighetene er. Eller, å utvinne en ny kopper, men da må vi sørge for at en utvinning skjer på en måte som ikke ødelegger naturen. Og der har lyst å høre deg; er det mulig, eller er det også en bløff? Et en siste spørsmål før du går dit. Må kopper utvinnes fra land, eller finnes det også undervanns forekomster? Eller, er det bare praktisk umulig?

 

Øystein: vi kan ta undervannsforekomster med en gang. Når jeg begynte å jobbe i gruveindustrien, og også som student, så husker jeg at jeg leste om det prosjekt som heter NAUTILUS. Kult navn for de som kan Jules Vernes. Men NAUTILUS, var da det første prosjektet eller selskapet som skulle se på utvinning av metaller fra sjøbunn, hvor det finnes ressurser. Altså det er ingen tvil om det er ressurser av viktige metaller, både kobber, den type metaller, og mangannoduler og diverse, men det var altså på 80-tallet. Og 80-tallet er en stund siden, og per i dag så er det fortsatt ingen utvinning, altså kommersiell utvinning, av selskapet med normal drift, som tar ut metaller fra havbunnen. Og, det er en grunn for det. Det er fordi at det er akkurat så vanskelig som den tidsaksen tilsier. Det er en ekstrem teknologisk utfordring. Det blir vel litt sånn som offshore vind høres. Offshore vind høres veldig sånn fikst ut, det løser ikke som alle problemer, det er ute av synet, langt ut i havet og alle, selv miljøpartier, er veldig glad i offshore vind, men det er dyrt og ikke spesielt enkelt, og det er veldig ressurskrevende. Det er ekstremt kobberkrevende. Derfor går det litt sakte og må få subsidier, og det betyr selvfølgelig også at energien blir må bli mye dyrere enn en de 2,3,4 ørene det koster å produsere vannkraft. Vi snakker om mange ti ganger kostnadene å produsere strøm fra offshore. Så det skal jo gjøres kommersielt, det skal ikke drives av staten med å ta ut sjøbunns eller havbunns mineraler. Og kommersiell drift, ville tippet fortsatt er ganske mange år frem i tid, og kommer til å kreve betydelig høyere metallprisene enn det vi har i dag. Altså at de metallene som da tas ut på land, som er til litt lavere kostnad, de blir etter hvert i underskudd og prisene øker, sånn som vi ser på energi og gass under Russlands angrep. Og først da, vil det nok kanskje begynne å kunne ta ut havbunns mineraler. Det kan være både 10, 15, 20 og 25 fem år til det skjer. Så man må ikke bare peke på noe som høres enkelt ut, som er langt borte og som er ikke tilsynelatende uproblematisk, for det er det ikke. Det er veldig store utfordringer.

 

Silvija: Man må ha en handlingsplan også, Ikke bare en visjon rett og slett.

 

Øystein: Norge jobber jo mye med det gjennom olje og energidepartementet, og gjennom SINTEF, NTNU. Der er det bra med undersøkelsesarbeider og forskning på temaet. Det er et par selskaper på Oslo Børs som har spesialisert seg på det, men det er langt fram. De selskapene skal får lov til å jobbe for å holde seg flytende de årene frem til det blir kommersielt.

 

Silvija: Du, Øystein, vi skal snakke om hvordan man bygger en bærekraftig gruve i neste eksempel, i neste leksjon med eksempler, men jeg tror også vi kanskje skal gå litte granne mere inn i hvorfor Norge og hvor ellers man eventuelt kunne funnet mere kopper. Så jeg tenker at vi sier tusen takk for denne leksjonen, og møtes om kort tid i neste, hvor vi da går dypere i noen eksempler.

 

Øystein: Supert!

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 2 - ID:M0065b

Leksjon 2 - ID:M0065b

Leksjon 2 - ID:M0065b

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon to i LØRN Masterclass om sustainable mining, med Øystein Rushfeldt fra Nussir. Øystein, nå skal vi snakke om eksempler, men på mange måter så fortsetter vi egentlig på Nussir-eksempelet fra vår innledning. Du leder da dette gruveselskapet, er det riktig denominasjon?

 

Øystein Rushfeldt: Ja. Vi er et gruveutviklingsselskap. Når vi da gjør en utbygging og kommer i drift, så kan vi nok kalle oss for et rent gruveselskap. Men enn så lenge, så er det da et prosjekt.

 

Silvija: Ja. Vi har hittil snakket om at verden har store bærekraftsmål og ambisjoner, spesielt når det gjelder elektrifisering, men at det står og faller på tilgjengelighet av spesielt én type råvare, og det er kopper. Det er det behovet verden her for kopper, står ikke i samsvar med tilgjengelige gruveresultater fra den verden vi lever i nå, så vi trenger mer gruver, men så må vi gjør dette her på en helt ny måte. Og der, er dette Nussir prosjektet, som er veldig spennende. Før vi går inn i detaljene på Nussir, så har bare ett spørsmål til, til deg. Det er hvorfor dette må skje i nærheten av Hammerfest og i Norge? Hvorfor ikke Chile, Afrika eller Kina?

 

Øystein: Ja, det kan definitivt skje i Chile, Afrika, Mongolia, Peru eller Panama, hvor det er et stort prosjekt. Det er ingen tvil om at det er plasser med gode kobberressurser, spesielt Chile og Peru som er de viktigste kobberlandene, ressursene, i verden. Hvis utvinningen av kobber skal skje utelukkende i de landene, og til dels i ganske mange sammenhenger med veldig stor kinesiske influens, altså kinesisk kontroll, så risikerer vi at vi kan stå i en situasjon der vi har en ekstrem ubalanse i tilgang på et kritisk råstoff, som da kan bli brukt som et maktmiddel, hvor da europeisk industri ikke får den tilgangen til det metallet som de har behov for og dermed blir presset i en situasjon hvor vi ikke blir slaver akkurat, men vi blir det helt klart underordnet et annet system fordi vi ikke da har den makten som skal til for å stå opp imot de som kontrollerer den type ressurser. Men, det er ingen tvil om at utvinning av metaller må skje i mange land, men må også skje i Europa. Hvis Europa ikke utvinner nødvendige kritiske metaller, så risikerer Europa å bli en glemt verdensdel og kommer da veldig skjevt ut. Vi oppdaget jo det med russisk gass. Og russisk gass, utgjorde 40% av gassbehovet til Europa og et enormt sjokk og med massive tiltak, som du allerede har nevnt med bygging av LNG terminaler på ekstrem rekordtid. Men, energibruken har gått ned i Europa med 10-15% og det henger fortsatt litt og skjelver i det systemet. Kjernekraft blir noe ny, stor debatt og sånn, men det er sånn 40% på kobber, så det produseres fra gruver i Europa, 10% av Europas forbruk av kobber. 90% kommer fra andre land, og en ganske stor del av det kommer fra land som vi nok egentlig ikke har så lyst å handle med, men vi gjør det likevel, ikke nødvendigvis av bare Russland, men i stor grad av Kina. Så vi er mye mere ute å kjøre på metaller og blant annet kobber, enn vi var på russisk gass.

 

Silvija: Du, uten at vi snakker altfor mye geopolitikk her, for ingen av oss to er kanskje de store ekspertene på dette her, men jeg har vel lyst å spørre deg to ting. Det ene er at jeg ser at Kina har drevet med en sånn Belt and Road, en slags industriell imperialisme, særlig i utviklingsland, og da er det veldig tett på naturressurser, ikke sant? 

 

Øystein: Ja. 

 

Silvija: Og så, har USA nå gjort en annen type satsning som går veldig mye mere på høyteknologi med denne her satsningen til Biden, på forferdelig mange milliarder dollar, som da gis til selskaper. Men går det hovedsakelig da på energiproduksjon, eller kan det også være relevant for mining?

 

Øystein: Det kan også være relevant for mining. USA har sett akkurat det samme som nå har blitt et stort og varmt tema. Altså hvor kommer kritiske innsats midler fra, og jeg deltok på en sånn konferanse i Toronto for ikke så lenge siden, med elektrifisering av gruvedrift, fordi hvis ikke gruvedrift elektrifiseres, så blir det jo bare å flytte på CO2en fra den elektriske bilen til en brun gruve, for å si det sånn. Vi var tre som holdt innlegg, som skulle bli til å jobbe med elektriske gruver, en amerikansk gruve, et prosjekt altså, et kanadisk og en russer. De to andre var da på kritiske metaller, henholdsvis nikkel og kobber. Så kom det liksom da opp de nye lavkarbon råstoffene som de produserte, hvor skulle de gå, til hvilken del av verden. Det viste seg at begge de to andre prosjektene hadde solgt all sin framtidige produksjon, som ikke har begynte enda, til Tesla. Tesla er et selskap som er vanvittig innsiktsfull, kreativt og ligger foran. Ikke bare i hvordan man lager en bil eller batteri, men de har forstått det at tilgangen på de materialene som er kritiske for at Tesla skal kunne lage biler, i konkurranse med BYD i Kina, det handler om råstofftilgangen. Så Tesla, det vil skje også innenfor den her IRA-pakken til Biden, sånn at de gruvene som satser på elektrisk drift vil kunne få fordeler, men Tesla har sikra seg det endelige produktet. Jeg skal ikke si akkurat hvem vi har hatt samtaler med, men samtaler som viser at det ikke lenger er sånn at du er helt sikker på at du får kjøpt kobber på Rema i butikken, altså at det er det uendelige dopapir, det står alltid i hylla. Og vi har hatt samtaler med aktører også i det europeiske markedet, som begynner å se seg om etter sikring av råstoffet de trenger fra gruven, for det er der råstoffet finnes in the first hand

 

Silvija: Det er rett og slett licence to operate for fremtiden, ikke sant?

 

Øystein: Ja. Så det er en ny utvikling som aldri tidligere har vært et tema i gruvedrift. Altså, at man snakker med enn en sluttforbruker, for at det skal jo via smelteverk, raffinering og så videre. Så det er en veldig interessant utvikling.

 

Silvija: Du, Øystein, jeg fikk aldri sagt det. Du snakket om deg selv, men bare faglig og jeg vet veldig lite om hva du egentlig gjør når du ikke driver med sustainable mining og Nussir og sånt. Men bortsett fra Nautilus da. 

 

Øystein: Ja, jeg driver med friluftsliv og lærer opp folk til å ta med seg folk, ta med seg gjester, ut i fjellet i Norge, på en måte som gjør at vi setter minst mulig fotavtrykk, men også først og fremst at man kan ta med seg gjester på tre dagers tur over Saltfjellet i hardt vintervær, med sikkerhet i fokus og sånn. Så jeg er da turleder og kursleder i Turistforeningen, som da en ideell virksomhet, null business, og det er noe som er ekstremt viktig for meg. Det betyr jo også at det å ta vare på den norske fjellheimen og ta vare på miljøet er utrolig viktig for meg, samtidig som jeg vet hvor velstanden, hvor energien og hvor råmaterialene kommer fra. Jeg har ikke noe sånt naivt forhold til hvordan velstandssamfunnet er bygd opp på. Dermed, så vet vi også at vi er nødt til å skaffe fram materialer, metaller og energi på en måte som stadig er litt bedre, og som kanskje er ledende og som går foran og viser vei, samtidig som vi må klare å ta vare på naturen i en balanse. Vi er nødt til å balansere. Så du får ikke alt av begge verdener, bare med en sånn ideologi om at det ordner seg et annet sted liksom, piece of cake, det er ikke noe du trenger å engasjere deg. Du kan være imot energi, vindkraft og gruver og sånt, og så løses det på mystisk vis et annet sted. Sånn, er det jo ikke. Da må vi gjøre det på en måte som er verdensledende, og så må vi være villig til å snakke om forbruksnivå og hvor mange elektriske biler på 2550 kilo det skal stå i hver oppkjørsel. For det, er helt klart ikke bærekraftig, at vi gir bort luksusbiler til halv pris og forbruker enorme mengder med metaller.

 

Silvija: Du, det der har jeg faktisk lurt litte grann på. Jeg synes det er direkte samfunnsmessig fiendtlig, å få lov til å kjøre disse nye, enorme elbilene. En ting er at de tar så stor plass på vegen, men de ser så farlige ut. Det er umulig å parkere ved siden av dem, de tar opp hele parkeringshuset omtrent.

 

Øystein: Ja, ja. Hvis du ser på en artikkel som gikk i tu.no, også et flott sted, for kort tid siden, veldig, veldig bra artikkel, som forteller om utviklingen på den norske bilparken nå i den senere tid. På 10-12 år, så er da vekten på norske biler nesten fordoblet, altså økt med 7-800kg. Motorkraften har gått fra et snitt på 120 til opp mot 300 hestekrefter, altså på nybilsalget. Det, er en utvikling. Alle de mest solgte bilmodeller i Norge, altså Tesla, Y og S, E-tron og Mach-E, alle de veier over 2500 kilo. En bil i gamle dager, for ti år siden, den veide 12-13-1400 kilo. Det er en utvikling som helt sjokkerende, at vi bare liksom syns at det er greit og at det er fint. 

 

Silvija: Jeg lurer på om det både er litt sånn luksusfelle, pluss at man tror det er mye sikrere, men i utgangspunktet så må vi kanskje ha en liten debatt om dette her. Jeg er bare så glad for at ikke den Tesla teksten ble lov i Norge.

 

Øystein: Det stor CO2-utslippet, altså de bilene før de ankommer Drammen med en sånn båt fra norsk rederi, så har batterier, deler og metaller vært jorden rundt allerede to-tre ganger og pådratt seg kolossale CO2-utslipp. Men ikke i Norge, ikke sant. Så det i Norge, så jeg kan vi klappe oss på brystet, men når vi jobber med klima, så er jo poenget jo at klima må jo løses i en mye større kontekst i en global setting, og da kan vi ikke bare liksom shoppe oss ut og dytte våre store utslipp til andre deler verden. Nesten ingen andre land i verden har så stort energibruk per innbygger som det Norge har.

 

Silvija: Det er litt sånn søppel over i naboens hage eller litt sånn aske under teppe, så ser det så fint og rent ut, men som du sier, man må tenke helhetlig og ærlig på hele greia. Jeg hadde lyst til å si to personlige ting fra min side. Det ene er at jeg har veldig lyst til å gå på dette kurset ditt med trygge turer. Jeg som utlending har virkelig behov for å få den opplæringen, så vi lager kanskje en Masterclass på det også. Men det andre jeg har lyst til å si, er at jeg har vokst opp, mine første to år av livet, egentlig i en kobbergruve i Serbia som heter Bor, helt opp mot bulgarsk grense. Det jeg husker Øystein, er at kvinnene fikk hull på strømpebuksene sine, som sikkert var dårlige kommunistiske varer, men i tillegg så var det noen gasser i luften som gjorde dette her. Så det er ikke enkelt å bygge en gruve som er ren og ikke skader, særlig kanskje den flotte, skjøre naturen vi har i la oss si Finnmark. Og der, har dere et helhetlig konsept. Fortell litte grann om hva skal man passe på? Hva er det som inngår i det å lage en god, bærekraftig gruve?

 

Øystein: Ja. Norge kan ikke løse verdens utfordringer med tilgang på metaller. Altså Norge bør ha gruver i den grad vi har forekomster og vi har god anledning for det, så må jo vi selvfølgelig bidra der vi kan bidra. Men det som vi kan gjøre i Norge, og som Nussir kan være et eksempel på, det er jo hvordan man kan drive en gruve med så lavt fotavtrykk og med tilnærmet null CO2-utslipp og en hel del andre nye teknologier som gjør at belastningen er betydelig mindre per tonn ferdig kobber metall enn det som er normalen i dag ut i verden, om det nå er i Serbia som er et flott sted, eller om det i Chile eller Mongolia. Da handler det om å ikke snakke om gruvedrift som en klisjé liksom, sånn som i populært i filmer, for eksempel Avatar og hundrevis av filmer, så er liksom gruveeieren den kriminelle. I westernfilmen, så var det alltid en skikkelig badass som drev gruvedrift, en klassiker. Og da, blir det litt sånn at vi ikke liker gruver eller gruver er ikke nødvendig lenger. Jeg har møtt journalister som er yngre, som ser at gruvedrift er noe vi holdt på med på 80-tallet, sant. Hvorfor skal Nussir?

 

Silvija: «Er vi ikke ferdig med det?». 

 

Øystein: Er vi ferdig med det? Så, så galt kan det bli. Men, det som man da må snakke om, det er hvis man starter opp en gruve som kan produsere så og så mange tonn av et viktig metall, kobber for eksempel, hva er utslippet til miljøet av uheldige metaller som følger med. Det kan være Arsen, kadmium, litt sånne skumle. Hvor stort er utslippet per tonn? Hvor stort er forbruket av areal? For arealet, sånn som for eksempel i forhold til reindrifta og i andre sammenhenger andre steder i verden, så kan det være jordbruk eller at landsbyer må flytte, men hvor mye areal går med? Hvor stort CO2-utslippet er per tonn ferdig metall? Og, hvis man kan lage en faktor for social license, altså i hvilken grad lokalsamfunnet er integrert og er med og styrer ting, og arbeidsmiljø. Hvis man har en faktor, et tall, hvor bra tall har man på arbeidsmiljø i den bedriften per tonn. Og så, kan man sammenlikne det med de 600 andre. Og hvis Nussir, som et eksempel da, med liksom summen av de viktigste måleparameterne for god gruvedrift, kommer opp som nummer tre, fire eller fem, eller kanskje som nummer én i verden, blant de få på topp, da gjør vi noe som er bra for de tonnene, men det endrer nok ikke verdensbilde for det ikke så mange tonn. Men, det statueres et eksempel på hvor langt det er mulig med teknologi i dag, å komme i de nøkkeltallene som jeg nevnte. Det eksempelet, vil da bli et fyrtårn. De store kobberbedriftene Rio Tinto og Vale BHP, vil da valfarte til Hammerfest for å sende delegasjoner og studere hvordan det gikk til, og få så lave verdier, lave utslipp og godt miljø. Og etter hvert, så vil også forvaltningsmyndighet fra forskjellige land komme på besøk, for de skal da innføre lovverk tilbake i sitt land. Reiser tilbake til Serbia eller Chile, og så endrer de på lovverket, blant annet at det vil bli forbudt med diesel i underjordsgruver, på arbeidsmiljøet og så CO2 utslipp, fordi man har vist at det er teknisk mulig i Hammerfest kommune. Da har vi gjort noe som har veldig stor betydning for verdens gruvedrift og påvirkning på miljø, og at kobbermetall, en del år inn i fremtiden, kommer til biler og coming to a mobile near you, betydelig mer bærekraftig. Det er feil å si at gruver er bærekraftige, men de kan bli mer bærekraftig eller mindre forurensende.

 

Silvija: Jeg tenker at du, akkurat som man kan kjøpe seg CO2-kvoter, så kan man sikkert på en måte betale for de utslippene som er nødvendige, ved å håndtere det riktig, kanskje til å bruke dem til andre ting, men også på en måte de samfunns effektene som man bidrar med, og så videre. Så det er som du sa, det er ikke en enkel likning med en variabel. Det er en ligning med ganske mange variabler, og det er flere sylindre å jobbe med her. Jeg husker at dere snakket om flere ting. Dere snakket om robotisert både gravearbeid og transportarbeid, og så snakket dere om elektrifisering av transportmidler og belysning, og sånne ting. Og så, snakket dere også noe om måten dere har tenkt å lagre overskuddsmetaller.

 

Øystein: Det som vil være mest iøynefallende på Nussir prosjektet, som da nok vil være mest spennende for omverden å følge med på, det er jo da full elektrifisering. Det vil si at vi kommer i nærheten av null CO2-utslipp. Det er det ingen gruver i verden i dag som gjør. Så hvis vi får det på plass i løpet av noen relativt få år, altså mindre enn fem år, så er det en sjanse for at vi vil være verdens første helelektriske gruve. Det betyr at alle de maskinene som i dag bruker diesel under jord, eller diesel i dagbrudd og enda mere forbruk av diesel, de maskinene skal over på elektrisk drift på batteridrift og kobles opp på et ganske kraftig strømnett som vi skal legge under jord. Så skal selve gruvens utseende og måten tunnelene skal ha litt sånn vinkler på og sånt, skal bygges for elektrisk drift. Det er ingen gruver i dag som er bygd for elektrisk drift, fordi det er et tema som har kommet opp i de aller siste årene. Sånn at gruver i verden i dag, de er bygd for diesel og da er de bygd på en måte som er logisk for diesel. Hvis du har en tunnel som skal fra A til B, så går den rett fram horisontalt. For hvorfor skulle man gjøre noe annet. Mens i en elektrisk gruve, så vil du lage tunnelen fra det punktet du skal tippe malmen, til det punktet du henter den, med en vinkel, en lav viss vinkel, som gjør at du ruller nedover og lader batteriet med full last, og så kjører tilbake for å hente mer, i oppoverbakke. Men da, bruker du den energien du tok med deg fra den nedover turen, før du tippa lasten din. Den type ting er en helt ny måte å drive en gruve på. Da får vi lavere energibruk, og vi får en annen type gruvedrift som vil bli et veldig stort studieobjekt for andre som er interessert i å se hvordan vi gjør det. Det har vi nå holdt på med i snart åtte år å forberede. Og, for kort tid siden så gikk vi inn i et samarbeid med en av verdens største produsenter av gravemaskiner og elektriske maskiner. De er da svenske Epirock. Så de skal da sette inn hele sin flåte hos oss i et partnerskap med oss og demonstrere full elektrisk gruvedrift i samarbeid med oss. Så det er noe av det viktigste vi gjør. Så betyr det jo også at siden vi er en underjordisk gruve, og ikke dagbrudd, betyr at vi da har mye mindre fotavtrykk, som er viktig. Men, det betyr også at de som skal jobbe i den gruva, ganske mange mennesker skal jobbe under jorden, de skal jobbe i et helt nytt arbeidsmiljø som i dag ikke eksisterer i underjordisk gruvedrift, nemlig et arbeidsmiljø fritt for dieseleksos. Så prøv å kjør din SUV, hvis du har en diesel SUV, kjør den inn i garasjen, lukk garasjedøra, start motoren, gi gass og sett en vifte i et vindu og så prøv å få ventilert så godt som mulig. Det, er arbeidsmiljøet i dag, og det arbeidsmiljøet blir veldig, veldig annerledes når vi kun har elektrisk drift under jord. Så det handler ikke bare om klima eller fotavtrykk. Det handler også om mennesker som jobber i den her industrien.

 

Silvija: Veldig kult. Jeg tror jeg har ett spørsmål til oss før vi går over til neste leksjon. Du nevnte også noe om at det er visse fordeler med at det er kaldt i nord. Hva har det med Nussir å gjøre?

 

Øystein: Det er jo ikke veldig kaldt heldigvis, sånn som det er inne på vidda eller i Nord-Sverige, Nord-Finland, men det er passe kaldt. Det gjør jo at endel av de operasjonene som krever kjøling, altså hvis du har en underjordsgruve i Sør-Afrika eller i Polen, hvor Europas største kobbergruve ligger i dag, så når det kommer ned på et visst dyp, så blir det varmere og varmere, for du kommer nærmere, du kommer ikke nærmere helvete, men du kommer nærmere jordens kjerne, og det blir varmere. Så i den polske kobbergruven, så må de kjøle ned ventilasjonsluften. Og den ventilasjonsluften, det er jo den luften de må pumpe inn på grunn av eksosen. Så det går veldig store mengder energi med til både å pumpe luft, men også til å kjøle luften. Når du kommer ned på dypet i Hammerfest kommune, sånn 1000 meter under bakken, så er vi fortsatt ikke på mer enn ti varmegrader. Så det er en liten sånn fun fact, en liten sånn pluss for oss. Vi trenger ikke kjøle ned. Vi må kanskje noen ganger på vinteren varme opp luften, men i og med at vi ikke skal ta ut eksos, så trenger vi nesten ikke å ha ventilasjon. Og ventilasjon, er en av de største energiforbrukere i moderne gruvedrift.

 

Silvija: Du, jeg kommer til å spørre deg litte grann mer også om verdien av god infrastruktur, men det kan vi egentlig putte inn i verktøykassa vår, så vi møtes om et par minutter i vår leksjon nummer tre. 

 

Øystein: Supert. 

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 3 - ID:M0065c

Leksjon 3 - ID:M0065c

Leksjon 3 - ID:M0065c

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Velkommen til leksjon tre og Øystein, vi skal snakke om en verktøykasse for andre som skal gjøre noe lignende. Jeg tenker at det kanskje er ikke så forferdelig mange bedrifter der ute som akkurat skal gjøre kobbergruve i Norge eller i nord for den saks skyld, men det er mange som skal lage fysiske produkter, det er mange som skal spille på noen av Norges styrker, og kanskje skal lage noe som er et internasjonalt eksempel. Så jeg tenker at hvis vi kan generalisere litt der; en av de tingene som jeg veldig nysgjerrig på er om dere har noen fordeler eller et verktøy i verktøykassa, som går på infrastruktur? Er det noen fordeler med å gjøre dette i Norge, dyre Norge?

 

Øystein Rushfeldt: Prisen på strøm, var svaret på det, hvert fall inntil for ett år siden. Det har vært veldig stor oppmerksomhet på at vi, spesielt i Nord-Norge da, har tilgang på veldig langsiktige strømkontrakter, altså internasjonalt sett på en ganske lav pris og med veldig stabil tilgjengelighet. Ikke sånn som i deler av Afrika, hvor strømmen blir slått av stadig vekk. Så det, er en veldig viktig infrastruktur i Norge. Før vi fikk noen andre tillatelser, veldig tidlig i prosjektets utvikling, så fikk vi da konsesjon fra NVE på strøm fra det eksisterende nettet, høyspentnettet som går mellom Skaidi og Hammerfest. Sånn at det allerede har vært på plass i så mange år at vi har måttet fornye konsesjonen fra NVE mens vi har ventet på andre tillatelse. Og det er en veldig viktig sak for sånne prosjekter som vårt og lignende industriprosjekter, som trenger energi, som ønsker å etablere seg. Hvis vi snakker om Nord-Norge først og fremst da, så har det vært veldig viktig. Vi har da fått konsesjon. Men, så ser vi jo nå den aller siste tiden, at nå deles det ut nei til stort sett alle som blant annet Barents Blue fra Horisont Energi i Hammerfest kommune, som bare ligger noen hundre meter fra oss, med ammoniakk og hydrogen produksjon, har fått nei på konsesjon på strøm fordi det nå begynner å butte imot på grunn av misforhold mellom forbruk og produksjon av fornybar energi, også i Nord-Norge. Så det var en veldig viktig pluss, det er en viktig infrastruktur og det er en infrastruktur som har kommet under press. Og selvfølgelig med Fosen, så er det ytterligere aktualisert det her dilemmaet og den skvisen som oppstår. Det som ellers er utrolig solid infrastruktur, jeg spurte på et tidspunkt noen kanadiere i Toronto, som investerer i gruver, hvor som helst i verden, hva er liksom julenisselista, hvis du sender et sånt brev til julenissen og ønsker deg alle ting. 

 

Silvija: Perfekt gruve. 

 

Øystein: Ja, perfekt. Da er det veldig mye infrastruktur. Det er jo selvfølgelig strøm, det er folk, veier, vann og social license to operate, osv. Så en liste på en åtte-ni punkter som er kritiske. Og, så sier de at når vi ser på et prosjekt, kobberprosjekt et sted i verden, så av og til så er noen av de her krysset av med sånn grønn hake, men de fleste er ikke der og må bygges. Veldig ofte så er det første som må bygges en liten flystripe, sånn at du kan ta inn personell, og på et senere tidspunkt så må du kanskje bygge 100 eller 1000 kilometer med høyspentlinje. Eller, at du starter opp et lite kraftverk, sånn som i Afrika, ved siden av gruva som går på diesel. Det er ikke uvanlig at det er et dieselfyrt kraftverk, som produserer elektriskenergi, dukker opp ved siden av gruva. Så satt vi opp den der listen, så tok vi og sjekket ut hva vi har i Hammerfest kommune. Jo, vi har vann, vi har strøm, vi har folk, vi har isfri havn, vi har tre flyplasser innen cirka en time, altså flyplasser som tar ned Airbus A380 eller Jumbojet med Lakselv. Og, det er vannforsyning og det er bygget standard highway ned til ti meter fra døra, og så videre. Så hele lista var grønn og ikke ett eneste punkt manglet.

 

Silvija: Men Øystein, dette minner meg litte grann om situasjonen vi har i fiskenæringen, hvor jeg vet at når folk fra la oss si amerikanske eiere snakker med noen av disse her fiskeoppdrettsinstallasjoner, så får de helt hakeslepp om alt fra tilgang fra havner og logistikk og så videre, men også 5G. Så jeg tror vi av og til glemmer at vi har et land med fantastisk både fysisk og digital infrastruktur, og dette her gjør at vi kan lage ting bedre.

 

Øystein: Ja. Du nevnte to som jeg hadde glemt. Vi har en havn og vi har mange havner, og vi har utrolig sterk logistikk i Hammerfest, infrastruktur og transport, alt 5G ligger der, det ligger fiber. Så hele den listen blir jo bare glitrende, altså den her julenissegaveønskelisten. Og det, brukte jeg som eksempel når jeg snakket om Norge i en sånn konferanse, og folk tror det nesten ikke. Vi er jo vant med det, så vi snakker om Arktis som om det en plass hvor du må Roald Amundsen og Nansen med på laget, men for oss, vi visste jo ikke at vi bodde i Arktis når vi vokste opp i Kirkenes eller i Tromsø for det er jo bare et vanlig sted i Norge med alt du trenger. På Skaidi står det en svær flott ladestasjonene for Tesla, men også for andre. Det har du ikke ellers, og det er jo d syv minutter fra gruva. Og vi vil jo selvfølgelig bygge ladestasjoner for de ansattes elbiler, men sånn er det ikke andre plasser i verden. Det betyr at kostnaden med å få plass til en sånn infrastruktur andre steder i verden, og alt det du må benytte av areal og å bygge linjer og sånt, det er mye større belastning i andre prosjekter. Så vi har et veldig stort pluss.

 

Silvija: Og risiko.

 

Øystein: Helt opplagt risiko.

 

Silvija: For mange av disse her kan plutselig ende opp med å være no go for prosjektet, ikke sant. Men du, vi snakket om elektrifisering som et verktøy, egentlig. Vi snakket nå om infrastruktur som også et sånn sveitsisk knivverktøy for å minke risiko og øke gjennomførbarhet, men også kvalitet på prosjektet. Jeg lyst å høre deg på to ting til. Det ene er egentlig verdikjede. Fordi, hvis jeg har forstått deg riktig, så kan man bruke noen av de der avfallsmetallene deres til å bygge vindmøller og man kan rett og slett koble seg på flere aktører. Og, så er det ESG. Rett og slett bruke bærekraftsmålene som en som et kontrollverktøy, kanskje sammen med litt sensorer og sånt.

 

Øystein: Ja. Veldig gode temaer begge. Så når det gjelder bruk av de massene som blir til overs, altså hvis du har en sånn kobbergruve, så skal du ta ut stein med innholdet av kobber, det kaller vi for malm, men for å komme til den her malmen som inneholder kobber mineraler, så må du også flytte på stein som bare er gråstein, hvis vi skal bruke et enkelt uttrykk. Og den gråsteinen, det er jo en av de tingene som blir til overs, og når vi da tar malmen inn i et sånt prosessanlegg og knuser ned og plukker ut alle de små kobbermineralene, så blir det finmalt stein helt ned til sånne små sandkorn, blir jo til overs. 97-98% av det vi tar inn i prosessen, blir til overs, altså den fine sanden, og det er jo det som vi da må ha i deponi, såkalt avgangs deponi, som er et stort og vanskelig tema fordi det er en stor belastning på miljøet. Dessverre, så er det sånn at alle kobber og metallgruver i verden så har man da de her overskuddsmassene. Hvis du har et dagbrudd, så får du veldig mye mere stein, gråstein, til overs fordi et dagbrudd er et stort hull med litt malm, men også mye stein som må flyttes på og ytterlige belastning. Men vi har da en underjords gruve, men vi får også mye stein til overs. Så der har vi da avklaringer og det ser da ut til at vi skal kunne klare å selge som produkt, så godt som all stein fra prosjektet på opp imot en 400 000 tonn per år, av de her to 2,3 millioner tonn. Det er det da ingen gruve i Norge som gjør i dag, så der vil vi da allerede sette en ny standard. I tillegg, så har vi begynt å se på hvilken grad vi klarer vi å lage produkter av den fine sanden, som er den største utfordringen og som da per i dag skal til et sjødeponi som ikke bare er populært blant Natur og Ungdom og andre, og for så vidt ikke for min del heller, men det er foreløpig ikke mulig å unngå. Men, vi har begynt å se på om vi kan lage produkter av avgangen, men det er et ekstremt utfordrende tema og et veldig langt lerret å bleke, og sannsynligvis vil det ta mange tiår før det er realistisk å snakke om at man kan få stor andel av det til å bli til produkter. Så det er foreløpig den største sånn enkeltbaksiden av utvinning av kobber. Men, det er det i alle land, det vil ikke bli annerledes i Chile eller i Afrika.

 

Silvija: Og et par minutter på ESG. Kan man sette noen sensorer? Kan man på en måte bevise hvor effektiv man er og bli bedre i prosessen?

 

Øystein: Det er faktisk allerede utviklet, og i bruk. Verden i dag har jo da et tett forhold til Toronto og Canada, som jeg liker godt, mange venner der og vært der i mange år og fulgt med utviklingen i de kanadiske gruve associations. Altså, sammenslutninger som da jobber for gruvedrift og forbedringer. Der har de innført et system for en del år siden, som jeg har vært med og lært mye om, som kalles TSM, towards sustainable mining, hvor man da måler et gruveprosjekt til en gruvedrift, opp og ned på alle tenkelige temaer innenfor miljø, ESG, social lisence og hvis det er urfolkstemaer. Alle de tingene blir målt av et tredjeparts system som da blir overvåket av noen andre enn en bedrift. Bedriftene har en egenrapportering, og så blir det da kontrollert av uhildet part. Og så, får man da, sånn som på vaskemaskinen i butikken, så får den sånn C, B eller A, dobbelt A eller trippel A, i karakter. Så får det en sluttkarakter og kan sammenligne det med andre bedrifter. Det systemet innførte vi og har vært med på å jobbe mye med det til Norge for noen få år siden, og er nå under utvikling og skal være ferdig implementert i Norge i løpet av et år eller to. Da er også miljøorganisasjoner med og veldig mange som har en interesse i det temaet. Så på ESG, så skal i løpet av kort tid være fullt mulig å målet alle norske gruvedrifter og plassere de i verdensbildet, om vi er gode og dårlige. Og hvis de norske gruvene, som jeg tror da, viser seg å plassere seg ganske sånn høyt oppe i den her måten å verdsette hvordan vi jobber på, så er det riktig å si at gruvedrift i Norge faktisk er en positiv ting for det globale miljøet, fordi man ligger langt foran og leder an og produserer mineraler og metaller som i sum har lavere belastning på omgivelsene. Det må man ta innover seg som en positiv ting. Det er jo det som liksom er cluet da. 

 

Silvija: Jeg er egentlig veldig imponert her, Øystein, fordi dere har som industri klart å lage en operasjonalisering av den bærekraften som betyr mest for dere. Ikke sant, hvordan skaper man, hvordan optimaliserer man, hvordan klatrer man en slags bærekraftstige om du vil. Det er så mange som skal rapportere nå med åpenhetsloven på dette for fremtiden, men det er veldig få som vet hva det er vi egentlig skal måle, mens dere har en oppskrift på det og da er det også sammenligningsgrunnlag imellom. Så dette her er veldig spennende prosessinnovasjon da.

 

Øystein: Mhm, absolutt.

 

Silvija: Tusen takk for praten så langt. Vi møtes bare for ett veldig kort minutt i vår leksjon nummer fire, for å hjelpe folk og tenke neste steg. Takk så langt. 

 

Øystein: Hyggelig.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 4 - ID:M0065d

Leksjon 4 - ID:M0065d

Leksjon 4 - ID:M0065d

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon fire i vår Masterclass om sustainable mining med Øystein Rushfeldt fra Nussir. Øystein, dette her er egentlig bare ett minutts oppsummering for folk som ble noe inspirert av dette her. Da tenker jeg det både kan være politikere, folk som jobber industrielt eller folk som tenker på noe ressursforvaltning fremover. Noe av det mest spennende for meg var egentlig å se hvordan dere tenker at vi enten kan la være å gjøre noe med saken, eller vi kan ta et sånn helhetlig ansvar for verden. Og så, syns jeg det er veldig imponerende å høre om disse her konkrete måleverktøyene, både på bærekraft og denne elektrifiseringen og infrastruktur relaterte reisen som dere har vært på. Hva ville ditt startråd vært, til de som har hørt oss prate?

 

Øystein Rushfeldt: Jeg tenker at hvis du syns det var interessant, og det å få et innblikk i eller en kunnskap som en litt mer flersidig og litt mer komplekst, men det er litt mer spennende kanskje, å sette seg inn i det som er de store for imot og de store dilemmaene når det gjelder tilgang på råmaterialer, og spesielt nå som det ikke bare er any metall, men at det skal så store ressurser til for å komme ut av fossilperioden i vår levetid, og da tenker jeg at hvis man synes det er interessant, så kan man jo titte på Nussirnettsiden eller ta kontakt med oss, og be om en prat eller ta kontakt med Norsk Bergindustri, som da organisere alle de her bedriftene, og som da jobber med et enda litt sånn bredere perspektiv på hvordan Norsk Bergindustri faktisk kan være et litt sånn fyrtårn og vise veg på mange områder. Og, så tror jeg de som er ekstra interessert, også kan melde sin interesse gjerne gjennom norsk bergindustri, på være med på å påvirke og være med på å følge opp og følge med i sertifiseringen av norske bedrifter i det kanadiske towards sustainable mining, TCM systemet, og kanskje bli med i sånne sensorboards, eller på en annen måte engasjere seg i det. Det er allerede engasjerte, det vi vil kalle for aktivister, allerede engasjerte, men det helt sikkert plass for flere til å følge med i det systemet og dermed få litt mere kunnskap. Og, så kan man også engasjere seg i det europeiske initiativet på Raw Material Initiatives, litt mer sånn type EU, litt mer komplekst og litt tyngre og mer tungrodd, så kanskje begynne med det norske først og se på EU etterpå. Men gjennom det, så kan man da delta senere i debatter, politiske debatter eller kanskje med Fredrik Solvang og Ella Isaksen på TV skjermen, men da delta med kunnskap og kanskje ikke bare si at gruvedrift liksom ikke er nødvendig.

 

Silvija: Øystein, tusen takk for en lærerik og inspirerende samtale.

 

Øystein: Selv takk, mange takk.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her