LØRN Masterclass M0069
Åpenhetsloven
Åpenhetsloven tredte i kraft 1. juli 2022 og 30. juni 2023 må selskapene som er omfattet av loven publisere redegjørelser for aktsomhetsvurderingene sine. Men hva er egentlig åpenhetsloven, hvorfor er den nødvendig og hva må du gjøre for å kunne rapportere på den? I denne Masterclassen får vi grundig innføring i dette fra Bente Øverli og Nadia Ullah i Forbrukertilsynet, som skal føre tilsyn med loven.

Bente Øverli

Leder

Forbrukertilsynet

Nadia Ullah

Juridisk rådgivere

Forbrukertilsynet

"Alt kan sies – men tenk alltid over formen og intensjonen.,,"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (33min)

Hensikten med åpenhetsloven. Bakgrunnen for åpenhetsloven. Etikkinformasjonsutvalget

Leksjon 2 - Eksempler (32min)

Hva betyr informasjonsplikten for en virksomhet. Hvem er “enhver” som kan be om informasjon fra din virksomhet. Hva slags informasjon kan du be om

Leksjon 3 - Verktøy (30min)

Aktsomhetsvurdering i seks steg. Involvering av og implementering i virksomheten. Risikovurdering som sentralt verktøy

Leksjon 4 - Verksted (17min)

Hvem er omfattet av Åpenhetsloven. Hvor finner man informasjon om kravene i loven. Praktisk case

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Bærekraft og sirkularitet
Organisasjon: Forbrukertilsynet
Perspektiv: Offentlig sektor
Dato: 23, april 2023
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Åpenhetsloven og dens forarbeider

Forbrukertilsynets temaside om åpenhetsloven (www.forbrukertilsynet.no) og nyhetsbrev

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv sine nettsider: www.responsiblebusiness.no

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Hensikten med åpenhetsloven. Bakgrunnen for åpenhetsloven. Etikkinformasjonsutvalget
• Hva betyr informasjonsplikten for en virksomhet. Hvem er “enhver” som kan be om informasjon fra din virksomhet. Hva slags informasjon kan du be om
• Aktsomhetsvurdering i seks steg. Involvering av og implementering i virksomheten. Risikovurdering som sentralt verktøy
• Hvem er omfattet av Åpenhetsloven. Hvor finner man informasjon om kravene i loven. Praktisk case

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0069a

Leksjon 1 - ID:M0069a

Leksjon 1 - ID:M0069a

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei, jeg heter Silvija Seres og du lytter til en Masterclass fra LØRN, der jeg snakker med Bente Øverli og Nadia Ullah fra tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet om åpenhetsloven. Velkommen til dere to også, Bente og Nadia. 

 

Nadia Ullah: Tusen takk.

 

Silvija: I denne Masterclassen, så lager vi fire minileksjoner a 30 minutter hver, og vi holder alltid formatet med introduksjon, eksempler, verktøykassa og et lite verksted. Nå er vi i del en, introduksjon til tema, der vi skal prøve å forstå de viktigste konseptene og modellene som henger sammen med denne åpenhetsloven. Før vi starter med faglig innhold, så liker vi å bli litte grann kjent med våre eksperter. Så da spør jeg først, Bente, og så deg, Nadia, hvem er dere og hvorfor bryr dere dere om et sånt tema som åpenhetsloven?

 

Bente Øverli: Når du har hørt på podkasten, så vil du skjønne hvorfor vi bryr oss. Altså, dette er jo kjempeviktig og kjempespennende. Jeg kan jo begynne før deg, Nadia. Jeg heter Bente Øverli og er leder for tilsynsavdelingen. Jeg er jurist i bunn, men er jo da leder for avdelingen og prøver å sørge for at vi bruker ressursene på best mulig måte for å oppnå både forbrukervern og vern for borgerne gjennom denne åpenhetsloven, blant annet. Det er den vi skal prate om. Veldig mye av den jobben vi driver med, er jo egentlig forbrukerrettet, det er også åpenhetsloven, men det handler om så fryktelig mye mer.

 

Silvija: Nadia? 

 

Nadia Ullah: Ja. Jeg er Nadia Ullah, juridisk rådgiver som jobber med åpenhetsloven, og jeg har også en bachelor i fransk. Grunnen til at jeg er engasjert i dette temaet, jeg tror det oppstod da jeg bodde i Bangladesh fra jeg var 7 til 13 år gammel, og da så jeg jo mennesker i sårbare situasjoner i det daglige og litt hvordan mine foreldre prøvde å hjelpe de, så jeg tror på et ubevisst nivå at det var der det startet. Og siden da, så har det vært en rød tråd gjennom utdanning og jobb i ulike sammenhenger.

 

Silvija: Du har sagt bitte litte grann om deg selv personlig. Bente, du må si om du har en eller annen eksentrisk hobby eller ett eller annet vi kan snakke med deg om neste gang vi snakkes, og vi er ferdig med åpenhetsloven.

 

Bente: Ikke sant. Eksentrisk, jeg vet ikke, men hage, det ligger jo litt sånn i tiden det. Under corona, så ble jeg, som alle andre, på hjemmekontor. Da, meldte jeg meg inn i Norske Roseforening. Det er jo da et alderspoeng, selvfølgelig, men også en genuin hobby også. Og, så er jeg glad i å lese og høre på radioen, sånn at min zen tilstand og meditasjon, det er puslespill å plukke bær. Da har jeg full kontroll og orden, alt har sin plass, så det kan også si noe om meg som kanskje noen tenker på som en skravlekopp og ganske ekstrovert, men liker å trekke meg tilbake både i hage og for puslespillet. 

 

Silvija: Veldig gøy. Vi har sittet sammen i et spillutvalg, tror jeg, hvis jeg husker riktig?

 

Bente: Ja, det stemmer.

 

Silvija: Begge to interesserte også i jusen og reguleringen rundt trygge, men spennende digitale spill.

 

Bente: Teknologi har jo alltid vært en interesse for meg, og det er klart det at også veldig mye av dette rundt åpenhetsloven, der kan man jo se på de teknologiske mulighetene for bedriftene og virksomhetene, for å bruke verktøy for å greie å rapportere osv. Det kommer vi sikkert inn på, men det der med å tenke jus og tenke praktisk hvordan bedrifter kan bruke teknologiske verktøy for å overholde krav i loven, det synes jeg er kjempespennende.

 

Silvija: Dere, vi skal innom åpenhetsloven veldig snart, og for meg har den vært et utrolig spennende stykke, både politisk og regulering for å få til bærekraft i praksis. Jeg tror vi gikk fra å prate om det, og grønnvaske, til å faktisk lage konkrete handlingsplaner, når vi skjønte at nå må vi rapportere på noe mere enn plastikksugerør eller ikke plastikksugerør, og antall kilometer reist eller ikke reist under Corona. Men før vi gjør det, så har lyst til dere skal si kort hva Forbrukertilsynet er? Det er en utrolig viktig institusjon vi har i Norge, som folk har hørt om, men har kanskje litt for lite konkrete begreper om. Hva jobber dere med?

 

Bente: Ja, altså Forbrukertilsynet, vi er jo et forvaltningsorgan. Det er jo veldig mange som blander oss med Forbrukerrådet, som er en ren interesseorganisasjon, som skal fremme da forbrukernes interesser på ulike temaer, kan være opptatt av at vi for eksempel skal ha en adferd for å bruke mindre produkter som skaper forurensning for eksempel. Mens vi, som en tilsynsmyndighet, vi skal føre tilsyn med at de lovene vi er satt til å forvalte, faktisk overholdes. Da kjenner de fleste oss tidligere som Forbrukerombudet. Vi fikk da nye sanksjoner for noen år tilbake. Det betydde at vi ikke bare forhandlet frem gode løsninger, men vi kunne også sanksjonere lovbrudd. Det var litt nytt, så da ble vi hetende Forbrukertilsynet, så vi er jo på lik linje som et finanstilsyn, konkurransetilsynet, datatilsynet, så fører vi tilsyn med en rekke lover. Da er nok vi mest kjent for at vi fører tilsyn med barn og unges digitale handlinger på nettet, altså utsatt for skjult reklame. Vi har tilsyn med bærekraftpåstander i markedsføringen, altså markedsføring og kontrakter på forbrukerfeltet.  Og så, for ett år siden, så fikk vi tilsyn med åpenhetsloven, og det er ikke mer enn et år siden vi fikk det. Da var det noen som lurte på hvorfor i all verden får Forbrukertilsynet tilsyn med en slik lov? Det har jo ikke så stort forbrukeraspekt, det handler om så mye mer, som vi kommer tilbake til, men det var jo både ut fra det at vi har tilsynsmetodikken inne, vi jobber på en spesiell måte når det gjelder veiledning, vi har arbeidsmetoder som at vi lager veiledere, vi behandler klagesaker, det er et juridisk miljø og vi blir satt til å forvalte en lov. Så i høringsrunden, var det jo litt diskusjon rundt det, og det kan jeg også snakke litt mere om etterpå for å sette det i en kontekst, veien frem til loven, men jeg kan si såpass at når Forbrukertilsynet da ble foreslått, så kunne jeg ikke se at det var mange motforestillinger mot det i høringsrunden, fordi det er jo samfunnsøkonomisk gunstig å legge det til et eksisterende tilsyn og ikke opprette et helt nytt tilsyn.

 

Silvija: Da tenker jeg at dere også har såpass mye erfaring med lignende ting, særlig i det digitale rommet. Det var i hvert fall veldig stor usikkerhet, og det er fortsatt stor usikkerhet om hva sier denne loven, og hvordan skal man skal gjennomføre tilsyn, kontroll og handlinger relatert til den.

 

Bente: Jeg tror det er mye usikkerhet, og det er ikke rart. Altså, det er helt nytt, det er ganske særnorsk. Det kommer en del nå internasjonalt, og det er flere land som har lignende systemer, men det er klart at dette er nytt, også for Forbrukertilsynet. Og, jeg må jo også gjennom denne serien her prøve å realitetsorientere, at mye ansvar ligger på virksomhetene. Man kan ikke tenke at vi som tilsyn sitter med svaret på alt. Det er en helt ny lov, praksis skal utarbeides, men det viktigste er at man nå har fått pliktbestemmelser i loven som sier hvordan en virksomhet skal opptre. Så forstår vi at utfordringen til mange bedrifter og virksomheter er at det kommer så himla mye ulike regelverk. Det har jo vi diskutert Silvija. Ikke sant, det kommer regelverk innenfor personvern, det kommer innenfor klima og miljø rapportering. Altså, det er masse nye bestemmelser som en virksomhet må forholde seg til, og så kommer da åpenhetsloven på toppen av det, hvor ingen kan diskutere formålet og det gode i det, men hvordan skal man greie å møte det? Hvordan skal jeg som virksomhet, forholde meg til dette og hva har jeg med dette å gjøre? Det er nok en frustrasjon.

 

Silvija: Men det blir og spennende å få det til i praksis. Jeg skal bare si en ting, Nadia. Jeg husker vi registrerte bedriften til Arendalsuka for et par år siden, og det var så mye man skulle fylle ut på sånn type bærekraftprofilen til bedriften, men det være detaljinformasjon. Altså, skal du ha med deg vannflasker for å fylle på selv, eller skal du kjøpe flasker med vann. Jeg tror dette her med å klare å løfte seg fra detaljnivået, til å forstå hensikten med alle disse her bærekraftstiltakene som man egentlig forsøker å etablere, det å få folk til å skjønne hvorfor og hva det er som virkelig teller i deres organisasjon, tenker jeg er en vanvittig viktig og spennende bærekraftsoperasjon for hele landet. Sorry, Nadia. 

 

Nadja: Nei, jeg skulle bare tilføye at det er nytt for veldig mange av oss, særlig små og mellomstore eller mellomstore bedrifter som er omfattet av åpenhetsloven. Men når det er sagt, så har jo OECDs sine retningslinjer, Organisation for Economic Co-operation and Development og Unge PS retningslinjer, vært store internasjonale retningslinjer og for ansvarlig næringsliv, som har eksistert veldig lenge, og den norske regjeringa har lenge forventet at norske virksomheter, og da alle norske virksomheter, følger disse retningslinjene. Så det er et visst kjennskap blant de større virksomhetene om disse retningslinjene, men så så man jo at retningslinjer som da var frivillige å innrette seg etter, ikke fungerte akkurat som det skulle. Det var ikke et intensiv nok i seg selv, og dermed fikk man en lov. Så helt nytt er det ikke heller. 

 

Silvija: Det som jeg tenker er veldig viktig i det du sier, Nadia, er egentlig denne her overgangen fra frivillig til plikt, og egentlig også reaksjonsmønstrene hos investorer, partnere og ansatte, der man tidligere nesten ikke har turt å snakke om noen av disse her aspektene av bærekraft, fordi man var redd for at investorene ville tatt det som et tegn på at man ikke er aggressiv nok på profitt og så videre, til nå å ikke ha mulighet til å skaffe seg relevant finansiering, hvis ikke man har oppfylt disse kravene. Det tenker jeg også er veldig spennende hvordan det henger sammen med både taksonomien til EU, og så videre.

 

Bente: Ja. Og jeg kan jo skyte inn der at nettopp det du sier, ikke sant, det har vært et veldig stort fokus på andre sider, altså klima og miljø. Jeg liker veldig godt, Silvija, når du snakker om bærekraft som både klima, miljø og sosiale og etiske forhold. For det vi ser, Forbrukertilsynet som har ført tilsyn da med markedsføring av etiske forhold, miljø og klima i lang tid, vi ser at det blandes sammen. Hva er det man egentlig prater om? Og til nå, så har det jo hatt ganske mye regler på klima og miljørapportering, som virksomhet. Og nå, kommer det altså noe på etiske forhold. Det er klart det blir en ekstra utfordring for bedriftene, men samtidig så er jo vi veldig opptatt av å si at det ligger mye gode systemer der, det kan vi komme tilbake til, men det ligger en del systemer i virksomhetene allerede med dette med investorer og samarbeidspartnere, og at forbrukere skal være kjent med også de sosiale aspektene, er kjempeviktig. Vi må kanskje trekker frem også, som selve formålet med loven, bare for å få det helt tydelig, fordi formålet er jo å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Og, man skal sikre allmennheten tilgang til informasjon, så det er et todelt formål. Det betyr at denne sikre allmennheten tilgang til informasjon, der ligger det jo mye på denne investor siden, som du sier. Hvilke selskaper ønsker man å investere i? Hvilke selskaper ønsker du å samarbeide med som virksomhet? Da skal du kunne få informasjon om dette og be om det, sånn at du kan ta bærekraftige valg også som investor. Og, som forbruker, så er jo hele tanken når denne loven her kom, så begynte det som en forbrukerlov. Hvis jeg får lov til å si bare et par ord om det, for det er det mange som ikke vet. Vi får av og til tilbake; hvorfor Forbrukertilsynet og hvorfor BFD, altså Barne- og familiedepartementet, egentlig det departementet som er ansvarlig departement her. Dette handler om så mye mer. Næringsdepartementet, alle de andre departementene, UD. Det har vært mange departement involvert her, men det startet som et sånt anmodningsvedtak fra Stortinget til regjering, om at man ønsket å sette brukeren i stand til å ta bærekraftige valg, også om sosiale forhold. Fordi at du har miljøinformasjonsloven, du har på en måte muligheter fra tidligere på klima og miljø, og så bestemte man da i stortinget at forbrukeren må være med å påvirke adferden til forretningene, om at de da går i mer sosial rettferdig retning, gjennom at forbrukeren kan si «ja, vi høre hva dere faktisk gjør når det gjelder sosiale forhold, og hvis dere ikke oppfyller mine minimumskrav, ja da er jeg ikke interessert i å handle med deg». Det var på en måte der det startet, og det er grunnen til at det ligger i det departementet som et utgangspunkt. Og så, kom jo etikkinformasjonsutvalget, som også jeg var en del av, hvor man da utvidet skopet, og man også da så på noe av det som da er enda mer alvorlig, nemlig hvordan skal man ansvarliggjøre forretningene, virksomhetene, til å ha et ansvarlig næringsliv som sådan, og bidra til at ikke menneskerettighetsbrudd faktisk skjer. Da ble det altså en rapport, som da senere gikk på høring, og så har det blitt rett og slett en pliktlov, hvor man oppstiller noen plikter som alle virksomheter må føre. Men, det er mange som tenker «hvorfor? Hva har forbrukerne med dette å gjøre?», men det er flersidig. Det er plikt på virksomhetene, men også muligheter for forbrukeren til å ta bærekraftige valg da.

 

Silvija: Bare for å oppsummere så langt vi kom nå; denne åpenhetsloven kom for cirka ett år siden, snakker vi om nå?

 

Bente: Ja, 1. juli 2022 trådte den i kraft.

 

Silvija: Riktig. Og den gjelder bedrifter med en viss størrelse, vi kommer tilbake til det, og den krever da at man rapporterer og informerer, da spesielt om sosiale forhold rundt jobben, som har med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Er det riktig forstått så langt?

 

Bente: Ja, det kan du si, men det er tre plikter. Du sier å informere, ja du må svare ut informasjonskrav som du får fra allmennheten, men det viktigste her det at du må foreta aktsomhetsvurderinger, og i en av de neste bolkene så kan vi dypdykket litt mer i det, fordi det er liksom grunnstammen eller grunnmuren i hele åpenhetsloven. Det er det at virksomheter må foreta det som kalles for aktsomhetsvurderinger, due diligence, er det ikke det, Nadia? 

 

Nadia: Jo, det stemmer. Et litt mer kjent begrep for mange av bedriftene. Så det danner utgangspunktet, ja. Og, bare for å presisere det med lovens ikrafttredelse, den loven trådte i kraft i juli 2022, og så var det to plikter som trådte i kraft. Det er da plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger, denne due diligence prosessen. Mange er jo veldig mye mer kjent med det begrepet fra før av. Og så, var det informasjonsplikten, plikten til å utgi informasjon hvis noen spør, det kan være hvem som helst. Vi kommer også nærmere tilbake inn på det. Og så, den tredje plikten, rapporteringsplikten. Den trer i kraft nå 30. juni i år, 2023. Og det er litt rart, jeg har personlig stusset litt over hvorfor redegjørelsesplikten trer i kraft etter informasjonsplikten, fordi når man foretar en aktsomhetsvurdering, så danner jo det grunnlaget for en redegjørelse, og så skal denne redegjørelsen danne grunnlag for informasjonskrav. Så for min del, logisk sett, så hadde det vært mer naturlig å snu om på det. Jeg vet ikke hvorfor det er blitt sånn, men det har nå en gang blitt sånn. Da er det kanskje litt vanskelig for virksomheter å svare på informasjonskrav nå, enn det det blir når de har rapportert det andre. 

 

Silvija: Det som er litt spennende for meg fra utsiden, jeg husker flere situasjoner fra diverse styrerom hvor bedrifter jeg var i har handlet aktsomt. La oss si Ruter da, så er det snakk om et innkjøp av noen nye busser eller noe annet, og så krever man at aktørene fra utlandet som leverer de billigste og kanskje miljøteknisk de beste bussene, også kan rapportere i forhold til type barnearbeid. Og der det ikke var mulig å få tak i disse rapportene, så har man avstått fra den handelen da. Dette var ganske sterkt kritisert, så man var på en måte litt sånn forut for sin tid, mens nå er det sånn at det er ikke lenger opp til en aktør å bestemme seg om man skal eller ikke skal, alle skal håndtere disse kravene. Og, jeg tenker tilbake til det dere snakket om fra frivillig til plikt, dette her blir da sosialbærekraft i praksis i alle norske virksomheter da.

 

Bente: Det gjør det, og du kan si ikke sant, nettopp det der at bedriftene, de som er omfattet, de må rigge seg på dette. Tanken er det at du nettopp skal stille forpliktelser bakover, så selv om det er en bedrift som ikke faller inn under kjernen av loven, så vil det allikevel måtte være slik at den bedriften eller virksomheten må oppfylle en del av disse kravene, fordi at den som kjøper den tjenesten eller bruker den leverandøren kommer til å stille disse kravene. Så dermed går det bakover egentlig, men jeg tenker det du nevner om Ruter eksempelet, så er det jo kjempeviktig, og det prøvde vi å presisere. Nadia og jeg har hatt en del diskusjoner om det, at vi ønsker ikke at virksomheter skal trekke seg ut fra eller unngå å inngå avtaler med der hvor de avdekker risiko. Hele poenget her er det at man skal avdekke risiko og prøve å gjenopprette å gjøre noe med det. Det er det som ligger i disse aktsomhetsvurderingene som vi gå litt mer i detalj på, fordi det er en rivende jobb, men det er et ønske om at man rett og slett skal gjøre en forskjell for å påvirke utviklingen.

 

Nadia: Hvis jeg kan utfylle litt der, for som du sier Silvija, så er dette uvant for mange og de fleste er vant å holde kanskje kortene tett til brystet hvis de oppdager sånne ting. Men, det ligger jo i navnet åpenhetsloven at man skal være åpne hvis man finner at det er snakk om barnearbeid eller lignende. Det som før kanskje kunne blitt sett på som risiko for omdømmetap og så videre, formål nå er at vi håper dette kan være en modningsprosess, sånn at det skal være en fordel å være åpne om disse forholdene. Så, det vil kreve litt tid, for det er ikke intuitivt, det er ikke sånn vi er vant til at det er. Og, det er veldig viktig det Bente sa, at når man oppdager dette så er det ikke om å gjøre å trekke seg ut, for det vil kanskje være første reaksjonen. Vi kan ikke forbindes med dette, vi må ut herfra, men hva skjer med disse barna eller disse folkene som jobber i disse forholdene? Kanskje noen kunder som har enda dårlige forhold kommer og tar over, eller kanskje de havner i en annen situasjon som er mye verre, ikke sant. Så det med åpenhet er nok ikke veldig intuitivt, men det tror jeg liksom vil være en modningsprosess nå som man ser at det blir større og større aksept for det på verdensbasis.

 

Silvija: Jeg sitter og tenker på en parallell institusjon eller innenfor spillvirksomhet, som vi har assosiert med, og man har måttet rydde opp skikkelig både rundt hvitvasking og alt mulig finansielt som kan lede til finansiell kriminalitet. Og det også, har vært en sånn spennende modningsprosess hvor målet egentlig ikke er å ha null avvik, men faktisk å finne avvik og vise at man aktivt håndterer dem og rydder opp, ikke sant? For det er ikke troverdig egentlig å si at man ikke har noe som helst av avvik heller kanskje, i en leverandørkjede som strekker seg langt i utlandet og på tvers av industrier og så videre. Så jeg tror denne aktive handlingen, som man gjør for å gjøre hele leverandørkjeden sin bedre, er utrolig spennende ved det dere sier her. Kan ikke dere bare hjelpe meg å forstå litte grann, for dere brukte to-tre viktige begreper her som jeg i hvert fall har et litt sånn vagt forhold til. Dere sa grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hva betyr det?

 

Bente: Hvis jeg sier litt om menneskerettigheter først, Nadia, så kan du ta å fylle ut. For det som folk normalt sett tenker på, det er jo tvangsarbeid, seksuelt misbruk og barnearbeid. Det er det som veldig mange tenker på når det gjelder brudd på menneskerettigheter, men det handler om så fryktelig mye mer. Det handler om ytringsfrihet, altså alle grunnleggende menneskerettighetsforhold. Sånn at det vi har brukt litt tid på, det er å få norske virksomheter til å forstå at vi snakker ikke bare om Bangladesh, og vi snakker ikke bare om barnearbeid, men vi snakker om arbeidsvilkår i Nord-Norge på en fiskebåt eller en bedrift eller et budbilfirma i Oslo. Sånn at det er et vidt spekter av forhold når vi snakker om menneskerettigheter. Men du har litt mer konkret hvor man kan gå og lete etter dette, Nadia?

 

Nadia: Ja, som du sier, så er det et veldig vidt hvitt begrep, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Og så, kommer loven med noen konvensjoner man skal se hen til. Det er FNs konvensjon for sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, i tillegg til i losjene konvensjoner. Der står det blant annet, og så kommer det andre eksempler i forarbeidene med konvensjoner. Så det er veldig, veldig bredt og menneskerettigheter kan man jo ta en master i, så det er forståelig at det er krevende å sette seg inn i, men det er altså bredt spekter. Jeg tror det er slik at EUs konvensjon sannsynligvis kanskje snevrer dette litt inn, i hvert fall konkretiserer det, men det er mye man kan ta tak i her, for å si det sånn.

 

Bente: Og så kan jeg bare skyte inn der, Silvija, at det er jo, når det gjelder menneskerettigheter, så er det for eksempel dette med personvern og privatlivets fred, det er også en menneskerettighet. Sånn at du snakker om hele spekteret her, så som bedrift, så må man jo prøve å tenke på hvor det er jeg opererer, hvor er mine risikoer, og så må man se på om det er noen fare for brudd på de konvensjonene og de bestemmelse som skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter. Arbeidsliv, der har du alt fra likestillingsspørsmål, selvfølgelig, men du har jo også sånne ting som arbeidstid. Har du en lønn som du kan leve av? Er det lov til å organisere deg? Eller, er det spesifikke regler på bedriften som gjør at du ikke får det? Alle de tingene som statene egentlig, for å si det enkelt, har satt som et rammeverk for at vi som private borgere skal være beskyttet, så må man da rett og slett se; er det fare for brudd på dette med den atferden og den virksomheten og de samarbeidspartnerne jeg har?

 

Nadia: Jeg også nødt til å skyte inn her, fordi som sagt kan det virke veldig overveldende når vi snakker om alle disse menneskerettighetene. Hvor skal vi begynne? Hvilke av disse menneskerettighetene skal vi ta tak i? Og da er det et begrep som er veldig viktig, eller egentlig to begreper. Det første er risikobasert tilnærming. Det betyr at man skal begynne der risikoene er størst. Så selv om Bente nevner at det kan være tilfeller i Nord-Norge på en fiskebåt, så kan det være hvis du oppdager barnearbeid, for eksempel, så bør du begynne der. Og, så er det også lettere å begynne i sitt eget hus. Så det anbefalte man også, at jo nærmere man er risikoen, desto større ansvar har du for å foreta deg noe. Så har vi også et begrep som heter forholdsmessighet. Det vil si at for eksempel jo større virksomhet du er, jo mer forventes det av deg. Så jeg tenker at når virksomheter føler at dette er overveldende, dette er mye, så mange menneskerettigheter, hvor skal vi begynne, så er det to viktige begreper å ta med seg videre.

 

Bente: Ja, og da kan man jo se på produktene og tjenesten. Vi pleier å si det at er du en virksomhet, så skal du i utgangspunktet også foreta en risikovurdering på hvor du kjøper penner og papir fra, for det er jo en del av det du driver med virksomheten. Men, det er kanskje ikke der du starter hvis du importerer elektriske biler fra utlandet, da begynner du der og ikke på pennene, for eksempel.

 

Silvija: Jeg synes det er så utrolig spennende, og så er det vanskelig å forstå hva som er det pragmatiske, hva er den riktige pragmatiske tilnærmingen. For jeg tror at noe av lovgivningen, for eksempel dette med arbeidstid, den henger sammen med en type arbeidsliv som vi kanskje hadde før denne hybride modellen som vi har nå etter Corona. Jeg tror det er mange av oss som både klør oss i hodet på hvor grensene går på hva er det man kan kompromisse på, og hva er det som er absolutter her. Så jeg vet ikke om det der med forholdsmessighet blir litt sånn generelt og vagt, eller er det rett og slett at man aktivt må prøve å bedømme selv?

 

Bente: Ja, svaret er ja. Jeg tenker at det som er noe det viktigste, du er jo kjent med hvordan virksomheter styres og som regel i store bedrifter, så har det med styre. Vi tenker at de første diskusjonene må tas, de første forankringen, det må starte der, det må komme fra toppen. Dette skal ikke komme inn som et som det rapporterings regimet i bunn, sånn at dette handler om noe som kommer til å ta tid. Hvis du tenker tilbake til klima og miljøet og rapporteringen, og alt det som skjedde for en del år tilbake, så er det dét som begynner nå, på en måte. Selv om det har ligget masse frivillighet, så er det nå pliktbestemmelser. Så nå må man bruke litt tid, og jeg tenker at om 5-6 år, så er vi kommet fryktelig mye lenger, men man må ta sten på sten. Men, det første som må adresseres, er at alle styrer må ta dette på alvor, det må ikke komme nedenfra og opp og si du at nå har vi fått det pålegget om at vi får informasjonskrav fra folk der ute, og det må vi svare ut, og så blir det en litt sånn støy fra styre. Det må eies, det må settes av ressurser, det må bygges opp på samme måten som GDPR egentlig, selv om dette er enda mer alvorlig og enda videre. Når det kom, altså alle vil jeg påstå, av virksomheter med litt respekt for seg selv hadde dette på dagsorden før det kom lovgivning som sa at du skal ha grenser for hva du kan innhente og bruke av personlig informasjon, for eksempel i markedsføringen. Det hadde mange i bevisstheten, men det var først når det kom ordentlig sanksjoner, det kom GDPR, det kom forpliktelser, det kom det på styrerommene, og etter hvert så ble det en naturlig del av driften og man satte av tilstrekkelige ressurser. De fleste har opprettet en egen juridisk avdeling eller folk som håndterer dette. Sånn, er det vi tenker at det også må være på dette. Mange har det litt på plass, men litt der.

 

Silvija: Vi skal runde av denne første delen nå, men hvis jeg oppsummerer bare veldig kort, så har vi snakket om hva denne åpenhetsloven er, hvorfor den kom opp og noe rundt på en måte dens konsekvenser på både rapportering, informasjonsplikt og ikke minst aktsomhet eller risikovurderinger. Jeg håper at vi kan snakke litte grann mer om arbeidsmetodikken nå i neste time. Det er helt ok å være usikker til å begynne med, men må bestemme seg for å måle det som teller, fokusere der Nadia sa, der risikoen og nærheten er størst, og bruke, som dere sier, skjønn for å tenke forholdsmessighet, og så må man lage noen prosesser. Det er når disse prosessene blir en del av hverdags driften, at man begynner å ha kontroll på dette her. Har jeg forstått dere riktig så langt?

 

Bente: Ja, det har du. 

 

Silvija: Veldig bra. Tusen takk for i denne første leksjonen. Vi møtes om veldig kort tid til å snakke mer om gode eksempler og arbeidsmetodikk. 

 

Nadia: Takk skal du ha.

 

Bente: Takk.  

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

Leksjon 2 - ID:M0069b

Leksjon 2 - ID:M0069b

Leksjon 2 - ID:M0069b

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei! Jeg til Silvija Seres og du lytter til en Masterclass fra LØRN. Jeg snakker med Bente Øverli og Nadia Ullah fra tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet om åpenhetsloven. I denne andre delen skal vi gå inn i selve åpenhetsloven, arbeidsmetodikk, både hos bedrifter og hos tilsynet; hvordan skal dette her foregå i praksis, eller noen type beste praksis relatert til det. Og, vi skal snakke om to av de tre hoveddelene og pliktene som loven foreskriver. Vi skal også nevne noen av deres favoritt eksempler, hvis vi allerede har noen som gjør dette her skikkelig bra i Norge. Bente og Nadia, hvem av dere har lyst til å fortelle oss litt om en praktisk, pragmatisk og konstruktiv tilnærming til å følge denne loven nå. Hva anbefaler dere som prosess?

 

Bente Øverli: Altså det vi tenkte, var det at først så må man sette seg litt inn i hvilken del vi snakker om. Fordi at du har jo denne informasjonsplikten eller kravet til å svare ut informasjonskrav, så jeg tenkte vi kan si litt om det. Da er det jo slik at en bedrift, en virksomhet, er nødt til å gripe fatt i det, kanskje aller først. Det er en veldig enkel ting å gripe fatt i, altså dette vi snakker om når det gjelder aktsomhetsvurderinger, risikovurderinger, det er en mye større prosess, det krever mye mere grunnleggende kunnskap. Men, det at loven så tydelig sier at enhver har krav på informasjon om hva virksomheten egentlig foretar seg, på både generell basis og konkret basis, det er noe som er veldig enkelt for alle virksomheter å sette seg inn i nå. Der har vi laget en del veiledning, men det som folk må med bite merke i, er det at har dem ikke det på plass nå, så er det litt seint, fordi i det øyeblikket en leverer et brev ved frontdisken, eller du sender en mail, eller du tar en telefon, og så ber du om å få informasjon, så er altså etter loven, virksomheten pliktig til å svare ut det på en ordentlig og dekkende måte, som det heter i loven. Så kan vi diskutere hva er dekkende, men det som mange virksomheter lurte på som et utgangspunkt, er «hvem er enhver?». Betyr det at en konkurrent som ønsker å sverte meg eller en journalist som ønsker å lage en dybdeartikkel om min virksomhet, er omfattet av dette og kan kreve masse informasjon fra oss som virksomhet? Og svaret er ja. Enhver står det i loven, og det betyr også at ikke du som virksomhet trenger å vite hvem som ber om det gang, det kan være DonaldDuck@gmail.com som ber om denne informasjonen, og da må du rigge deg som virksomhet til å ta imot dette, håndter det og ha et system for å svare ut dette innenfor tiden.

 

Silvija: Men Bente, jeg må bare spørre deg, ikke ethvert spørsmål heller. Jeg tror det er veldig viktig for organisasjoner å vite hva det er de egentlig må svare på, og hva er den type spørsmål som de egentlig ikke trenger og kanskje ikke må besvare heller?

 

Bente: Ja, og her er det kjempevanskelige grenser som ikke vi har gått opp i praksis enda. For loven, den sier at det er generell informasjon du kan be om, for eksempel kan det være hvordan dere håndterer hva slags systemer og rutiner dere har for å foreta aktsomhetsvurderinger i deres selskap, det kan være sånne generelle spørsmål. Så kan det for eksempel være hvor er det dette produktet er produsert, eller hvordan jobber dere for arbeidsforholdene på det stedet hvor denne varen er produsert? Altså spørsmålet som stilles, det skal være ganske konkret på den måten at dem som spør ikke bare skal si hva skjer, hva gjør dere, men man må man si at jeg ønsker svar på slik og sånn. Og så, blir det mere spørsmål om hva er det man skal gi ut av informasjon, som er et ganske vanskelig grensetema, hvor vi sitter nå og vurderer konkrete saker der hvor forarbeidene rett og slett ikke er tydelig nok. For eksempel, så kan jo noen spørre om hvor råvarene til batteriene, som dere har i den elbilen, kommer fra? Det kan folk spørre om, som kan være ganske greit å svare ut, men så kan noen spørre om hvordan dere sørger for at arbeidstakers rettighet ivaretas på produksjonsstedet av denne kleskolleksjonen, for eksempel. Men Nadia, vi har fått inn noen sånne saker nå, og vi har vel utkvittert noen? Jeg vet ikke om vi har noen eksempler fra det? 

 

Nadia Ullah: Ja, vi har et par saker til behandling nå. Det ene, en større møbelaktør, hvor det har kommet en rekke spørsmål fra en interesseorganisasjon, som de da har svart ut. Og så, lovens krav, som Bente var inne på, så er det tre krav som stilles til svar fra virksomheten. Det er at svaret skal være skriftlig, det skal være dekkende og det skal være forståelig. Og da, blir ofte dekkende – hva er godt nok som dekkende svar? Det blir spørsmålet. Så det sitter vi og behandler nå. Og så har vi to andre større saker, hvor hovedspørsmålet er; må virksomhetene utgi leverandørlistene sine? Det er også under behandling nå, for det er ikke noe klart i lovens forarbeider. Men når vi er inne på det temaet, så har jeg også lyst til å ta opp det du sa Silvija, om at det er ikke all informasjon de trenger ut, det finnes faktisk noen unntak i lovens paragraf seks. Og de unntakene er hvis det ikke er tilstrekkelig å identifisere hva spørsmålet gå ut på, men virksomheter må gjøre en viss innsats, ikke sant. En forbruker har kanskje ikke det samme ordforrådet som en advokat som har jobbet med dette veldig lenge, så man må på en måte gå i dialog og prøve å forstå hva det er de egentlig spør om. Også, et annet unntak, er hvis kravet åpenbart var urimelig, men det er en snever unntaksregel. Og så, er det hvis den etterspurte informasjonen gjelder noens personlige forhold. Det siste unntaket, er forretningshemmeligheter. Så er det slik at det man kan frykte er at flere virksomheter kanskje prøver å gjemme seg bak, kanskje det heller ikke er intensjonelt, men at de da sier nei, dette kan vi ikke svare ut fordi det er en forretningshemmelighet. Men, det er veldig mye informasjon som man kan gi ut som går på hvordan dere håndterer disse menneskerettighetsbruddene, faktiske eller potensielle, uten å utgi forretningshemmeligheter. Og så, et siste unntak, som ikke står konkret i loven, men som står ganske klart i lovens forarbeider, det er produksjonssted. Det vil si den fabrikken der størsteparten av produktet, det vil si sluttproduktet, er satt sammen.

 

Bente: Men der kan vi også skyte inn at når det gjelde produksjonssted, ikke sant, så handler det også om hva som er risiko her. Fordi, hvis du for eksempel driver med klær da, du selger klær, det å si at du driver fra Bangladesh, der har du en fabrikk, da kan du ikke identifisere, fordi det er så mye klesindustrien der. Sånn at det det handler om her, er jo hele tiden å huske på dette er pliktbestemmelser, dette er minimumskrav, men hele lovens formål, er jo det at man skal være så transparent som mulig. Sånn at da må virksomheten også tenke, hva ønsker vi å dele og ikke sette seg på en minimumsgrense. For det er jo det vi opplever, at en del kontakter advokater og andre nå, for å se hva de kan slippe unna med, istedenfor å tenke hvorfor jeg skal gjøre dette. Jo, fordi at det kan være konkurransefortrinn også, ved å være mest mulig åpen. En journalist som ber om informasjon og blir får en avvisning, fortsetter å grave – det skal jeg love deg. Grunnen til at journalisten tar kontakt, er fordi de allerede kanskje har startet en prosess og begynt undersøke et land eller en type virksomhet, og da ønsker de informasjon. Sånn at det er også i virksomhetens interesse å være mest mulig åpen. Og å tenke at de gir mest mulig generell informasjon, også så konkret som mulig.

 

Silvija: Altså, jeg sitter egentlig nå og tenker, egentlig tilbake til miljø og klima siden av bærekraft da, men jeg har jobbet med en stor aktør innenfor fiskeri, hvor tema bærekraft selvfølgelig blir tatt opp både i store og små samlinger. Jeg var så imponert over deres, jeg tror du kalte det for forholdsmessighet, Nadia, hvor istedenfor å snakke om alt mulig innenfor fiskevelferd og rene hav og det ene og det andre, så fokuserte de på tre ting som de mente er deres største risiko. Det er fiskefor og kanskje soya, eller noe som skader Amazonas, det være slam og forurensning rett under fiskemarene, og det var flytransport til foredling. De ville da fikse disse tre tingene. Det å vise et sånt nivå av reflektert selvforståelse, av de største risikoer man har, om det er på E-siden av bærekraft innfor ESG, eller S, Social, eller for den saks skyld på G-siden, Governance, er utrolig forbedrede, det er utviklende, som også Bente nå sier for bedriften. Men da har jeg ett spørsmål. For, det er forståelig at bedriftene også er redde, at det kommer sanksjoner. Så vi hoppet egentlig rett inn i dette med informasjonsretten, men kan dere si litte grann om det? Og så, sier man åpent for eksempel, at i våre klesplagg som kommer fra Bangladesh, så vet vi at det er så stor prosent barn under 18 som jobber, og vi jobber sånn og sånn og sånn for at de skal ha rett til utdanning osv. Hva er konsekvenser hvis man er åpen?

 

Bente: Altså konsekvensene, sånn som hvis du tenker på brudd på åpnes loven, det er jo at vi som tilsynsmyndighet, vi skal påse at man faktisk gir informasjon til de som spør og har system for å ivareta det. Hvis det for eksempel er slik at det spørsmålet som du stilte nå, kommer til virksomheten, og så blir det neglisjert, man får ikke noe svar i det hele tatt, da er jo det brudd på det kravet om å gi informasjon. Da kan vi sanksjonere. Og når vi sier at vi kan sanksjonere som tilsynsmyndighet, så kan det være økonomiske sanksjoner, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt altså fremover i tid eller overtredelsesgebyr for noe som du allerede har gjort. Hvis, la oss si at det er en stor seriøs aktør som konsekvent nekter å gi ut noe informasjon selv på forespørsel, da måtte vi, ved gjentatte og grove brudd, antagelig sanksjonert økonomisk. Vi tror jo ikke det skal være nødvendig, vi håper ikke det skal være nødvendig, fordi vi er opptatt av å få dette inn i riktig spor. Vi tror heller at forretningsdrivende nå sitter mer å lure på hvor langt de skal gå, hvor mye skal jeg si, sier jeg nok? Det er da vi kommer inn og kan veilede på det, men vi vil neppe sanksjonere de sakene som et utgangspunkt, men heller da ha en dialog med den forretningen og si at ja, i dette tilfellet så har du en plikt til å utlevere mer informasjon. Typisk de klagesakene som Nadia snakket om nå, der er det jo da en klager som har bedt om informasjon. De mener at de blir avvist på feil grunnlag. De mener at de burde fått disse leverandørlistene, de burde fått mer informasjon for å skrive den saken eller gå inn i den problemstillingen. Så, klager de da til oss og sier at dette har vi fått avslag på, kan dere vurdere om de her er pliktig til å utlevere? Da kan vi pålegge denne virksomheten å legge frem denne informasjonen, hvis vi mener det er i samsvar med loven. Det er den type vurderinger vi sitter med nå, så det kommer mest på spissen i det øyeblikket hvor man sier nei, jeg vil ikke gi noe. Men det er eksempelet du hadde Silvija, synes jeg var veldig godt, fra fiskeri, hvor man tenker på bærekraft og hvordan man har jobbet der, det er sånn vi vil at man skal jobbe ut fra åpenhetsloven og. Du skal velge ut de områdene hvor risikoen er størst, så skal du fortelle om det. Og det er klart, at hvis en spør om disse pennene, bare for å ta et helt sånt uteeksempel, så kan man si nei, der stoler vi på at dette er blitt håndtert eller Apples telefoner, at de allerede har et system, men vi har valgt å gå inn der hvor vi har vurdert risikoen størst, og det er der og der og der, og dette gjør vi. Veldig mange vil slå seg til ro med det og tenke at her har virksomheten et bevisst forhold til hvordan de håndterer risiko. Det de ikke skal gjøre, er å liksom bare ignorere det helt.

 

Silvija: Dere, bare ett kort spørsmål helt i starten her, og så har lyst å høre om dere har noen veldig inspirerende eksempler på noen som har brukt dette til noe bra. Men, er alle bedrifter omfattet, eller hvem er omfattet av denne loven? Kan jeg som ett gründerselskap plutselig få spørsmål om hvor kjøper vi sugerørene, eller jobber alle i forsvarlige kontorer, på forsvarlig kontorplasser?

 

Bente: Kanskje du tar den, Nadia?

 

Nadia: Ja. Nei, det er langt ifra slik at alle virksomheter er omfattet. Anslagsvis er det rundt 9000 virksomheter i Norge som er omfattet, og det er visse terskelverdien som er oppnås, som fremgår av lovens paragraf tre. Jeg skal ikke gå i detaljene, men det handler litt om hva slags salgsinntekt du har, balansesum og antall ansatte du har. Så det er virksomheter av en viss størrelse, altså. 

 

Bente: Vi kan vel fylle på det at selv om du ikke er direkte omfattet av åpenhetsloven, men 9000 bedrifter er veldig mange altså, så vil jo antagelig de du samhandler med, som er omfattet, stille de samme kravene til deg som underleverandør, og kanskje også gjennom kontrakten du inngår med underleverandøren, stille det som en forpliktelse at man følger de samme prinsippene og vurderingene og rutinene som dere som virksomhet har. Og sånn sett, så vil det også flyte nedover. Så du kan oppleve at noen kommer og sier til deg at før jeg blir med på denne podkasten, så vil jeg gjerne høre hva dere foretar dere, selv om dere ikke er omfattet direkte.

 

Silvija: Ja, spennende. Og problemene smitter oppover i verdikjeden?

 

Bente: Det er det det gjør, eller nedover. Og det har jo vært et spørsmål vi har fått; hvor langt ned i leverandørkjeden skal man gå? Hvor langt strekker ansvaret seg? Og, vi har sittet i veiledningsmøter med alt fra TV-produsenter, til store oljeselskaper, hvor vi nettopp har diskutert hvor langt ned man skal gå. Svaret er at det kommer an på, det kommer helt an på risikoen og muligheten for å påvirke. Men, man kan ikke på en måte bare legge til grunn at de små andre aktørene følger dette, men det er der bransjesamarbeid kommer inn, blant annet. Man må jo sørge for at man ikke sitter alene, for det er veldig mange som bruker de samme underleverandørene. Tenk deg innenfor tech-bransjen, det er klart at her må man gå sammen, gjerne i forbund. Jeg vil jo gjerne ansvarliggjøre IKT-Norge, Finans Norge, den type bransjeorganisasjoner som kan gå inn og gjøre et stykke arbeid på vegne av sine medlemmer, slik at det er enklere å vite hvem som overholde hva, så man ikke trenger å finne opp kruttet på nytt. 

 

Silvija: Dere, hvem gjør dette bra?

 

Bente: Ja, hvis vi snakker om informasjonskrav, så vet jeg om vi har så veldig mange eksempler, annet enn at der er det veldig mange, ser det ut til, som svarer veldig bra ut, som har rigget seg fornuftig, fordi vi får veldig få klager. Når det gjelder risikovurderinger og det å ikke trekke seg ut, men å gjøre en forskjell, der har vi hørt noen eksempler som har gjort inntrykk på oss. Eksempelvis, så var det vel Vinmonopolet som fortalte om hvordan de oppdaget, når de foretok risikovurderinger, en risiko for død rett og slett, i et område blant arbeidere på en sukkerplantasjer som lagde noe av innholdet i en type rom tror jeg, som de selger. Det er ikke det største sortimentet, og jeg husker at jeg måtte tenke nøye over, var det riktig på en måte å gå inn der. Men det de sier, var at når de begynte å undersøke, så oppdaget dem at det faktisk var folk som døde av nyresvikt, så vidt jeg husker, i et område, i ganske stort omfang. Når de da valgte å gå inn for å undersøke hva vi kan gjøre for å påvirke at dette ikke skjer, så undersøkte de at for det første så var arbeidstiden slik at man jobbet når sola var høyest, de hadde ingen skygge, sånn at den der følelsen av at du rett og slett mistet så mye væske, det var veldig viktig, men det var også sanitære forhold som var veldig dårlige. Sånn at det var en del kvinner som unnlot å drikke mye, fordi da måtte de gå bak en busk. Og med enkle grep, sette opp litt solskydd, i tillegg til tilgang på drikke og sanitære forhold, så minsket man da dødeligheten. Det er mulig jeg har gjengitt dette ikke helt korrekt, men det var sånn jeg oppfattet denne historien. Det som var viktig for oss, for å bruke et sånt eksempel, er det at man kunne her valgt og sagt ja, men da selger ikke vi dette produktet. Det er jo ikke ønskelig. Det er ønskelig at man da ser mulighetene, har et prosjekt og går inn og gjør en forskjell i stedet for å velge de bort som leverandør. Det er noe av det grunnleggende med åpenhetsloven. Og det å være åpen om de risikovurderingene, de resultatene man har skapt, vil også gjøre at både for brukere, investorer og samarbeidspartnere da ser på den virksomheten som et solid sted, og kanskje noe man ønsker å samhandle med. Vi har jo også eksempler for klesindustrien, og vi må jo kommentere det Nadia, som vi diskuterte i går. Var det i går det var ti år siden hendelsen i Bangladesh?

 

Nadia: Det stemmer. 

 

Bente: Du kan jo fortelle litt om det. 

 

Nadia: Ja, veldig kort så var det den hendelsen som på den måte utløste mye av disse retningslinjene og lovene i ulike land, som går på ansvarlig næringsliv. Det var da en fabrikk i Bangladesh som produserte klær, som raste sammen. Det var rundt 11 000 som omkom og over 2000 så vidt jeg husker, som ble skadelidende. Flere satt igjen med et veldig sterkt inntrykk. Det ble da opprettet en akkord som heter The Bangladesh Accord, hvis jeg ikke tar helt feil, hvor flere gikk inn for et samarbeid og signerte en avtale som da skal ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Så det satte i gang en hel prosess. Og i går, så var det ti-års jubileum som markerte på en måte ti år siden det skjedde. 

 

Bente: Da kan jeg nevne et eksempel fra Norge, ikke sant. I etikkinformasjonsutvalget som jeg satt i, så satt også sjefen for Stormberg. Han, mener jeg fortalte at opp mot selve denne hendelsen, litt hvordan de foretok risikovurderinger og gikk inn for å foreta tiltak. Og da har jo han noen fabrikker så vidt jeg husker, i Kina, hvor de dro på befaring. Det er også en måte å gjøre det på. Dra på befaring der hvor produktene lages, for å se hvordan arbeidsvilkårene er. Når de da oppdaget at det stod noen kasser og sperret utgangen, nødutgangen, som igjen kunne ført til, hvis det ble en brann eller en katastrofe der, så ville mange omkomme. Et enkelt grep ved å rett og slett fjerne de kassene og gjøre tilgangen til frihet enklere, det er et av de tiltakene som man da kan gjøre. Så det som vi anbefaler er jo det at man må være aktiv i prosessen når du undersøker risiko, rett og slett ikke sitte og gjøre det som en skrivebords øvelse. Det er derfor vi også opptatt av at styrer og alle som er ansvarlig for en virksomhet skal se hvor kjerneproduksjonen vår er. Hvem er det vi handle med? Hvilke land opererer vi i? Og, snakke med interessenter, dra på befaring. Det var en som sa til meg at vi har en lokal agent i dette landet som går og sjekker bedriftene. Så vet alle at disse lokale agentene bare faker papirene. Det vet også det styret som sier dette. Da skal man dra ned med en egen agent eller sørge for at dette ivaretas på en annen måte. Så her handler det om ansvarliggjøring i alle ledd da.

 

Silvija: Jeg har bare lyst til å ligge på to-tre eksempler på det dere snakker om. Det første eksempelet er Patagonia, som er jeg lurer på om er kanadisk amerikanske, tilsvarende Stormberg ikke sant, turklær. De sjokkerte en hel verden for en del år siden, da de på en sånn Super Bowl viste denne reklamen, som koster 1 million dollar per minuttet, der det sto ikke kjøp denne jakken, ikke sant. Og i liten skrift, så sto det at the environmental footprint av en sånn jakke ville avtrykke såpass stort i alt av liter vann for å produsere typer materialer som inngår i den osv., at de mener at det er helt unødvendig å bytte ut disse jakkene oftere enn nødvendig, og trenger du å bytte glidelås, så kan vi gjøre det for deg i butikken. Resultatet var selvfølgelig at de fikk enda mere lojale kunder, og de ble mer attraktiv for arbeidsgiver. Så det å vise at man virkelig mener det, og det kan være miljøet eller det kan være det sosiale med Stormberg – det er kjempespennende. Det tenker jeg også i forhold til H&M. Hver gang jeg er i butikken, så lurer jeg på, for de har så mange ansvarlighetsstempler på klærne nå, men hva betyr det, ikke sant?

 

Bente: Ja. 

 

Silvija: Og hvis man hadde klart å rapportere litt konkret på det, så ville det vært ganske inspirerende og lojalitetsbyggende hos kunder også. Nå kan man stemple hvert eneste plagg med en QR kode som kan fortelle litt om både det sosiale og det miljømessige. Så vi beveger oss mot en tid hvor dette er et krav, kanskje?

 

Bente: Ja, vi tror det, og vi tror jo at forbrukerne, som gjør kundene på denne siden, krever det. Vi tror jo at investorene også vil gjøre det, men så er det veldig fort at du bikker over til at det du hevder du gjør blir såkalt grønn-, eller det vi av begynte å kalle som; rødvasking. Ikke sant, vi har jo hatt grønnvasking, vi begynner å få rødvasking, fordi du tar sosialt ansvar. Så vi skal ha systemene som ivaretar dette, men de skal være etterrettelige, etterprøvbare og ikke villede. Så nå begynner vi å gli over på egentlig det at det vanlige tilsynet som ofte har på bruk av bærekraftspåstander i markedsføringen, og det er en helt egen podkastserie, men der er det masse å ta tak i på hvordan dette kan gjøres uten at det blir grønn- eller rødvasking. For her er det masse fallgruver, rett og slett. Men, jeg tror du har veldig rett i at her må man møte den etterspørsel. Og hvis man spoler tilbake til det jeg sa helt i starten, så var det det at dette egentlig da var et forsøk på at forbrukerne skulle stille såpass krav om dette til forretningene, sånn at man valgte å lage og produsere varer og tjenester som tok sosialt ansvar, fordi man mente at det hadde effekt. Så flere og flere etterspør dette.

 

Silvija: Nadia, sorry. Du holdt på å si noe da jeg kom på. 

 

Nadia: Nei, det er litt av hvert å ta tak i her, men jeg tenker at det gamle ordtaket man sier, om at handling sier mer enn tusen år, eller hva de nå sier, at man må være veldig obs på det med grønnvasking og rødvasking, for man vil miste tilliten til forbrukere dersom det skjer veldig mye av dette. Vi, som sagt, har en egen avdeling på det som altså har jobbet en del på det. Det kan også overføres direkte på sosiale forhold. Men, det jeg holdt på å si i stad, var at vi snakket litt om det å dra ned selv inspeksjon eller lignende. Desktop øvelse er noe man kan begynne med, man begynner med det materialet man har tilgjengelig. Det er ulike indekser som viser hvor stor risiko det er i ulike land osv., så deretter bør man dypdykke. Men så, er det flere virksomheter som vi ser spør oss om de kan bruke tredjepartsløsninger eller revisorer, for eksempel. Og apropos teknologi, så er det jo mye bra teknologi og jeg tenker at teknologi kan være en stor hjelpefaktor i dette å samle informasjon, men det kan også være noen risikoer ved dette. Fordi, når man tar tak i den informasjonen, litt sånn som med AI, det fanger ikke opp alle aspekter. Det er her, for eksempel interessentdialog, blir veldig viktig. Du må prate med de loven berører eller de det gjelder, de det går utover, da for eksempel fagforbund eller interesseorganisasjoner, for virkelig å forstå dette problemet. Og i slike sammenhenger er det jo mange ting som ikke fremgår kanskje av loven, men det med kulturell forståelse, språkforståelse, slike faktorer som blir veldig viktig da. Og hvis man velger å bruke tredjepartsløsninger, så kan det være fordelaktig, men da må man foreta en grundig bakgrunnssjekk av dette. Fordi det er veldig mye penger i denne nye bransjen nå, så man må være litt sånn føre var.

 

Silvija: Det er sikkert veldig mye juristmat også. Men dere minnet meg på et eksempel som jeg leste fra Amazon, hvor han godeste Jeff Bezos, pleide å sitte to-tre dager hvert år, på customer service. Å ta imot telefoner for å skjønne hva det er som funker og hva som ikke funker, hvor er de feilene. Det er litt sånn pulsmåling med helt egne hender på markedet. Jeg tror at vi ofte undervurderer både i styrer og i toppledelse, denne viktigheten av å gå rundt og møte folket på gulvet uten å mene noe som helst negativt med det. Altså, man må være der produksjonen skjer, man må besøke, som dere omtaler, man må kanskje møte kunder også, for å virkelig forstå realitetene i businessen, for det blir mye skjønnmaling på vei opp.

 

Bente: Det tror jeg kjempeviktig, akkurat det du sier der. Fordi det vi opplever er at jeg har sittet i paneldebatter og jeg har vært på foredrag, og vært i diskusjoner med næringslivsledere, hvor noen bare er opptatt av hva vi har plikt til, hvor går jusgrensene. Altså det sees rett og slett bare på som en ny pliktlov for næringsdrivende, som sørger for at de ikke er konkurransekraftig i utlandet, altså rett og slett ikke ønsker å ha noe med det å gjøre og får det bare nedenfra og opp. Og så, ser vi da at de bedriftene eller de virksomhetene som går inn i dette på den måten du skisserer Silvija, som går inn i det med et ønske om å forstå behovet for omverden til å få kunnskap om det, og vi ser også det konkurransemessige fortrinnet ved nettopp å være med på dette, og kan greie å kombinere jus og følelser, og skape en forståelse og da å være omdømmebyggende som virksomhet. Men, det er veldig typisk for oss at vi ser gjerne de to ytterkantene som tilsynsmyndighet, de som ikke vil lære eller de bare opplever det som nok et tilsyn som mener noe på vegne av noen og som lager hindringer i veien.

 

Silvija: Kjempespennende. Vi kommer til å møtes i vår tredje leksjon og snakke litt mer om en verktøykasse, hvor vi snakker enda mer om systemene som kan støtte dette i praksis. Men jeg tror dette poenget, som dere snakket om nå, det å være pragmatisk, fokusert på de største risikoene og se på forbedringene der som sine største konkurransemuligheter også – det tror jeg er et veldig viktig bilde å etablere nå. For dette her er som dere sier, med på å utvikle bedrifter, ikke å sørge for at de store revisorselskapene har enda mer å gjøre. 

 

Bente: Helt riktig. 

 

Silvija: Takk så langt. 

 

Nadia: Likeså.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 3 - ID:M0069c

Leksjon 3 - ID:M0069c

Leksjon 3 - ID:M0069c

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei. Jeg heter Silvija Seres, og du lytter til en Masterclass fra LØRN. Jeg snakker med Bente Øverli og Nadia Ullah fra tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet om åpenhetsloven. I denne delen skal vi snakke om verktøykassa for å anvende denne her nye åpenhetsloven i bedrifter, på en måte som er konstruktiv og utviklende og ikke hemmende. Velkommen tilbake til dere to også. Nadia, vi snakket litt nå i pausen hvor jeg syns det var et så utrolig spennende perspektiv som du kom med. Vi snakket om at det blir mye rapportering, mye nytt, men så sa du at for bedrifter er det ikke så relevant om man liker det eller ikke, dette kommer. Det kommer både i Norge og internasjonalt, og da er det like greit å bruke det på en konstruktiv måte som det egentlig er tiltenkt. Fra mitt perspektiv, så vil dette her da kreve noen flere ressurser, men samtidig så vil det også være politikk og lovgivning som utvikler både næringslivet og individuelle bedrifter. Så sann sett, kjempespennende perspektiver. Det er en slags verktøykasse som man kan bruke her, for å gjøre dette her på en så effektiv måte som mulig, og da håper jeg vi kan snakke litt om denne verktøykassa nå.

 

Bente Øverli: Jo, det kan vi. Nadia, kanskje du kunne dratt gjennom egentlig aktsomhetsvurderinger, for vi har jo snakket om det nå tidligere i sendingen her, så har vi snakket om aktsomhetsvurderinger som grunnmuren for alt, og da handler det om hvordan skal man gjøre det? Der er det masse informasjon ute, altså. 

 

Nadia Ullah: Mhm, ja. Et veldig visuelt fint hjul, som er utarbeidet av OECD, som vi på lett språk kan kalle aktsomhetshjulet. Frode Elgesem, leder i Norges kontaktpunkt for OECD, jeg husker ikke nøyaktig sitat, men sier et eller annet med at den skal han ta med seg på bussen, på do, i senga når han legge seg, fordi det hjulet skal man ha klart for seg. For det er det altså metoden for å kartlegge risiko og da finne tiltak på hvordan man skal håndtere dette, og følge med på hvordan de tiltakene fungerer. Der er det altså seks trinn, og det første trinnet er at dette skal forankres i styrer. Det har jo Bente vært veldig opptatt av og snakket litt om tidlig i sendingen. Men Bente, du er jo leder, så du vet mer enn meg hvor viktig det er at det kommer fra topp av og ned, og hvordan det på en måte skal kommuniseres både internt og eksternt. 

 

Bente: Jeg kan si litte grann om akkurat det punktet, fordi at egentlig for meg, så tenker jeg det er så selvsagt, men jeg tror det at den selvfølgeligheten må man bare poengtere. At det hjelper ikke å ha en sånn plikt som dette, hvis ikke leder setter av nok ressurser, forankrer det og sine medarbeidere, og oppfordrer om at alle ledd i virksomheten skal tenke på disse forholdene. Det går på opplæring, tilstrekkelig ressurser til arbeidstagerne. Det går på ulike grader av workshops, ikke sant. Det å gi relevante avdelinger ansvar for å utarbeide konkrete retningslinjer, lage policyer, altså bygge opp en virksomhet ovenfra og ned, akkurat når det gjelder dette.

 

Silvija: Bare et konkret spørsmål. Den som er ansvarlig for dette her, må det være jurister, eller hvordan ressurssetter man dette?

 

Bente: Det er veldig ulikt. Jeg husker at det var en fra juridisk avdeling, et selskap som ringte meg og var livredd for å få en ekstra oppgave, så sa jeg det at du trenger jo ikke tenke på det, altså hvordan gjorde dere dette på GDPR? Da kanskje dere var så stor virksomhet at dere måtte ha en helt ny rolle, en helt ny person. Noen har bærekraft avdelinger allerede, eller seksjoner eller medarbeidere, som allerede jobber med klima og miljø, som har rapporteringssystemer. Jeg ville jo tenkt at det var svært fornuftig der hvor du allerede har det, og videreutviklet den avdelingen med nær tilknytning til juridisk miljø hvis det er nødvendig. Men, det er rett og slett snakk om risikovurderinger som Nadia vil si mer om etterpå, hvor de krever en metodikk som de allerede i veldig mange store selskaper har når det gjelder klimaavtrykk og rapportering på ulike klima og miljøspørsmål. Så det å bygge opp og videreutvikle det man allerede har, det tenker vi er veldig fornuftig, og at man da ikke bare putter oppgaven i tillegg til alt det andre, men at man virkelig får dette som et oppdrag for å komme tilbake igjen opp til styret og si; dette er det jeg ser for meg. Sånn at de som sitter nærmest med føttene midt oppe i det, kan komme med råd til toppledelsen på hvordan man bør rigge seg, alt ettersom hvilken virksomhet du driver.

 

Silvija: Også bare et spørsmål fra meg på dette her. For dere har flere ganger vært innom dette her med risikovurderinger, aktsomhetsplikt. Altså jeg tenker at de som har lengst erfaring innenfor bedriften, bransjen, de vet som regel hvor skoen trykker. Så da er det litt viktig at både de, men også de i styrerommet, er reale på at de skjønner at det her våre tre største utfordringer er, så det er dette vi skal prøve å fokusere på i år, istedenfor at man driver med ønsketenkning og sier at ja, men vi har noen rapporter som vi har bestilt som viser at dette egentlig ikke er et så stort problem.

 

Bente: Ja, at ikke noen av medarbeiderne skal oppleve at de er illojale når de kommer med risikoene og kunnskapen om den risikoen faktisk den virksomheten utsetter en urbefolkning for, for eksempel. Men, at det er anerkjent fra toppen, om at det kom med dette sånn at vi kan foreta disse vurderingene. Beslutningene ligger et annet sted, de ligger på toppen, men man må skape den tilliten til sine ansatte på at de kan gripe fatt i dette og tørre å komme med. For jeg er helt enig med deg, det er gjerne der kunnskapen er. 

 

Nadia: Kan også tilføye at vi har jo sånn telefonvakt her, for å ta imot spørsmålet fra hvem som helst som skulle trenger bistand i forbindelse med dette arbeidet. Så var det en dag en som ringte meg, som jobber for en ganske stor virksomhet. Hun jobbet med kommunikasjon og satt med til dette arbeidet helt alene, alt som har med åpenhetsloven å gjøre. Og da tenker jeg at her må man tenke litt annerledes. Fordi, som Bente sa, så må det ikke bare bli noe man bare tenker at kommer ved siden av, det må bli en integrert del av arbeidet. Og, så er det ulike deler av virksomheten som bør få ansvar for ulike ting, for det omfatter så veldig mye. Kommunikasjon er en del av det, det er steg fem av det hjulet vi snakket om. Men, så har man innkjøpsavdelingen, man har HR og jurister, og hvis man på en måte forstår det, og da kan jeg komme med et lite tips. Det er jo veldig mye omfattende, så jeg skjønner at alle ikke kan sette av alt av ressurser for å sette seg ordentlig inn i alt av lesemateriale, men Norges OECDs kontaktpunkt har lagd en innføring i OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. Den er veldig pedagogisk og forklarer med eksempler som steg for steg hvem som bør involveres, hvordan kan man gjøre dette her, osv., og den er på under 30 sider.  Så jeg tenker at det er et eksempel da, distribuer en sånn til alle som jobber i virksomheten din, la de bla gjennom det, «oi, akkurat dette var relevant for min del av virksomheten. Hvordan kan jeg angripe det?». Så jeg tror at hvis man skjønner hva dette er, så vet man også hvordan man kan bidra med sin del i virksomheten.

 

Silvija: Vi kan legge til en link til dokument også, til notatene til den denne samtalen. Så er det også sånn, tenker jeg, at det hadde vært veldig greit å ha litt sånn workshop, eller sånn som nå, som Bente nevnte, at det er en arena hvor du kan stille noen spørsmål, hvor du kanskje i fellesskap kan bli enige om, hvis vi stikker fingeren i jorda, er det disse tre tingene vi egentlig burde drive å fikse her.

 

Bente: Vi har jo hatt noen kurs også Nadia, og vi har hatt noen konferanser. Og, på hjemmesiden vår, så har vi en egen temasamling som heter åpenhetsloven. Det ligger lenker til alt dette materiale, men jeg tenker det med kursvirksomhet som vi også ser det er et stort behov for, å kunne gå gjennom dilemmaer sammen fordi det er så nytt for så mange. Og det å sitte og diskutere caser, for eksempel hva gjør du i denne situasjonen? Du oppdager en risiko, hvordan skal vi håndtere det? Og så går man gjennom det i fellesskap. Der kommer vi til å ha noen kurs sammen med kontaktpunktet til høsten, vi har allerede hatt noen. Vi ser jo etterspørselen, fordi vi la vel det ut og 5 minutter etter vi la ut at vi skulle ha kurs, så var det fulltegnet. Så, jeg tror det er stort behov for denne type kunnskap.

 

Silvija: Og så tenker jeg også, jeg bare sitter og tenker tilbake på type energiselskaper som jeg har erfaring med. Der sliter folk, der er det veldig krevende, jobbe i installasjon og gravearbeid og så videre. De er veldig flinke, og de har en sånn zero tolerance på HMS, men så finnes det andre bransjer hvor det kan være like farlige settinger eller helseskadelige settinger, men man har ikke samme tradisjon. Så dette her med å på en måte løfte alle til et forsvarlig nivå. Det er også masse lærings muligheter, og egentlig mellom bransjer også. Så en fin mulighet kanskje, til kunnskapsdeling der og?

 

Bente: Ja, og jeg tror det med kunnskapsdeling er kjempeviktig. Som jeg nevnte, bransjesamarbeid, men det å sette i gang hvis ikke det finnes en bransjeorganisasjon som tar tak i dette, selv tenke om det er noen samarbeidspartnere. Kan vi på tvers sette oss ned og diskutere? Jeg har snakket med noen slike, som allerede privat har etablert seg, så det finnes nettverk rundt omkring hvor folk som er opptatt av disse problemstillingene møtes for å trekke veksler på hverandre, på både metodikk, systemer og rett og slett hvordan du skal rapportere, for eksempel, så du ikke finner opp kruttet selv. Det er klart at dette har blitt, du nevnte det Silvija, en god ny næring for advokatstanden. Vi ser at det er mange advokatselskaper nå, som markedsfører at de kan bistå, og det er et stort behov, men vi tenker at masse av denne kunnskapen som disse advokatene kan gi, de kan de finne ved å prate med andre, gå inn på våre hjemmesider og lese dette verktøyet som OECD har skaffet, istedenfor å bruke mye penger på advokater og juridisk bistand. Det er sikkert noen som blir sint på meg når jeg sier dette nå, men jeg tenker at det er litt som med GDPR. Da ble det en ny virksomhet for juristene. Vi som tilsynsmyndighet, vi skal prøve nå og gi så mye god veiledning at en del av disse spørsmålene trenger man ikke å gå til en advokat for, hvert fall ikke når man starter denne prosessen, det er ikke der man begynner. Man trenger ikke å kontakte en advokat for å sette dette opp, man må begynne egen virksomhet og snakke med andre virksomheter for å få råd og tips på hvordan de gjør det.

 

Silvija: Og forstår jeg dere riktig, at deres veiledere og de verktøyene som dere nevner på deres hjemmeside og denne OECD kontaktpunktsiden, at det er der man kan starte for å begynne med aktsomhetsvurderinger?

 

Nadia: Det stemmer, vi har masse materiale. Så det krever litt tålmodighet og at man setter av ressurser til det, men det er mer om et utgangspunkt. Vi har god veiledning der nå, også er det en del uklarheter i lovforarbeidene som man rett og slett ikke har svar på, og det sitter vi og utreder nå. For Forbrukertilsynet har myndighet til å tolke loven der det er uklart, så det er noe vi bruker tid på, og det er jo også nødvendig for å behandle klagesakene. Og så tenker jeg to ting. For det første, det med bransjesamarbeid, det er ikke kun kunnskapsdeling som det er veldig nyttig for, men også med tanke på innflytelse, ikke sant? Du var litt inne på det tidligere i dag, men hvis man har samme leverandør og kanskje dette er en stor aktør, alene er det vanskelig å få gjennomslag, hvis man slår seg sammen, legger press – mye enklere. Så det er noe jeg bare ville understreke. Og så har vi kun vært innom punkt én av dette verktøyet. Det er jo seks punkter. Jeg tenkte det andre punktet er ganske sentralt. Det handler jo om å kartlegge risikoen, så kort om det vi. Vi snakket om det noe tidligere, men man kan begynne med, ikke sant, det du nettopp sa, kiler man allerede har tilgjengelig. Gå inn på Forbrukertilsynets nettsider. Vi har også hatt veldig tett samarbeid med Norges OECDs kontaktpunkt, og bare for å forklare det, det er jo OECD som har kontaktpunkter i ulike land, og vi har fått opplæring fra de, rett og slett. For de har jo jobbet med disse internasjonale retningslinjene i mange år, så det er mye materiale der fra før av som man kan ta i bruk, og så er det indekser og så videre. Så kartlegger man ut ifra land, bransje, leverandører og så videre, hvor risikoen er størst, og det har vi allerede prata om, så sette man i gang et dypere arbeid med dette. Så blir trinn tre da å følge opp at dette faktisk fungerer. For det er jo ikke noe vits å gjøre det hvis man sier okay, nå har man gjort det og ikke følger opp. Og så skal man da prøve å stanse, nå må jeg bare sjekke at det er riktig i det hjulet.

 

Bente: Helt riktig, for nå går det over til stans, forebygg og reduser.

 

Nadia: Nei, for jeg hoppet over et trinn rett og slett. Jeg sa at man skulle overvåke, man skal ikke kartleggingen overvåkingen, men først skal man stanse hvis man har oppdaget noe risiko eller stanse eventuelle faktiske brudd. Så skal man forebygge risiko for brudd. Det er det man skal følge opp. Så skal man kommunisere rundt dette både internt og eksternt. Og da, når man kommuniserer, er det særlig viktig å kommunisere til de som faktisk berøres, interessentene som jeg snakket om tidligere. Det vi også har snakket om nå, sørge for samarbeid for gjenoppretting, da både samarbeid kanskje med andre aktører, men også involvering av interessenter er veldig viktig i denne delen. Så jeg tenkte bare jeg før vi spoler helt av, å gi et lite overblikk over de seks trinnene.

 

Silvija: Første trinn var å vurdere? 

 

Nadia: Nei, det forankre ansvarlighet i styret.

 

Silvija: Forankre ja. Så, var det kartlegge.

 

Nadia: Yes, stemmer. 

 

Silvija: Så var det å følge opp?

 

Nadia: Stanse disse bruddene eller forebygge risiko for det.

 

Silvija: Ja. Stanse og forebygge, det var samme steg?

 

Nadia: Ja, samme steg.

 

Silvija: Så var det kommunikasjon, og så var det samarbeid?

 

Nadia: Og så var det overvåke.

 

Silvija: Overvåke. 

 

Nadia: Mhm, og så kommunikasjon. Det siste punktet er gjenoppretting og erstatning, at man skal samarbeide om det.

 

Silvija: Men det som jeg tenker her, de som hører på oss og tenker at det er veldig lite tid igjen til 30. juni og så videre, så kan de lage en litt sånn frivillig innsatsstyrke også. For dette her er egentlig et verktøy for å forbedre hele bedriften, gjøre en bedre jobb for jorda og menneskeheten, med bedriften sin. Kanskje også det å jobbe praktisk, har jeg veldig tro på. Så da kunne denne innsatsgruppen testet disse seks stegene som dere beskriver her. Jeg tror at av og til er det perfekte, det godes fiende, ikke sant? Så man trenger ikke nødvendigvis å treffe på det største problemet med en gang eller alle problemene, men begynn et sted og se hvordan dette kan hjelpe oss.

 

Bente: Og vær åpen om det, ikke sant? Det er jo det alt dette handler om. Det handler om den redegjørelsen du da skal gi innen denne fristen, som er 30. juni. Der skal du si litt hva du har gjort. Da kan du nettopp si, hvis du har samarbeidet eller gått inn i denne materien på en måte, men du skal også være åpen om hva du eventuelt ikke har fått til enda. Altså, har du ikke kommet så langt, så si det da. Og så, tenker vi at man må bygge stein på stein og neste års rapportering er litt bedre, så skal den bli optimal, hvis den noen gang greier å bli det da. Men, nettopp det, for de som hører på dette og tenker at vi ikke har rigget oss i det hele tatt, det er første gangen jeg har hørt om åpenhetsloven, jeg så på Arendalsuka at noen løp rundt og pratet om det i fjor, begynner å få dårlig tid – snakk med kollegaer, nettverk og sett i gang. Ring gjerne oss og gå inn på hjemmesidene for å komme i gang, men ikke vær så redd for det. Å være så redd for å trå feil, at det første man tenker på er å engasjere et advokatkontor. Det man kan gjøre er å sette seg ned, trekke pusten, begynne å lese seg opp, og så tenke at man får begynne et sted. Så er det det man forteller om, og så kan man heller da bygge videre på dette seinere.

 

Silvija: Jeg tror det å være real er et kjempeviktig poeng her. Min erfaring, la oss si fra finansbransjen, jeg var involvert flere steder rett i kjølvannet av Panama Papers. Jeg har inntrykk av at man fortsatt var litt der at selvfølgelig skal man fikse det som er ulovlig, men man må forsvare super profitten så langt det lar seg gjøre, ikke sant? Mens det man egentlig prøver å få til her, er å fikse ting, altså fix what’s broken og være litt ærlig på det. Jeg sitter og tenker på byggebransjen. Jeg er rimelig sikker på at det fortsatt finnes for mange underleverandører som både har underutdannet og kanskje underregistrert arbeidskraft. Hvordan tar man tak i det reelle problemet, og hvordan hjelper man dem å forbedre forholdene for sine ansatte? Jeg tenker at man virkelig må ville det, og så må man tenke at dette her er veldig bra for oss også.

 

Bente: Et eksempler fra byggebransjen var etter at vi holdt et innlegg i fjor Nadia, på etisk handel sin konferanse, så var det noen fra akkurat den bransjen som tok kontakt med oss og sa at dette er superviktig, også med hensyn til at vi har bransjesamarbeid og da rett og slett setter seg ned og begynner å finne ut hvordan du skal angripe det. Men avbrøt jeg deg, Nadia?

 

Nadia: Ja, nei, jeg skulle bare si at jeg har lyst til å være litt bad cop, siden du var så good cop, for det er jo så fin balanse her i tilsynet med at selvfølgelig har vi forståelse for at dette er nytt og stort, men nå trådte loven faktisk i kraft for et år siden. Det er en lov som man er pliktig til å følge, hvis man er omfattet de terskelverdiene. Det er litt viktig å understreke det, fordi vi kan ikke heller la det bli sånn at dette er så tungt og stort og overveldende, at vi ikke klarer å sette i gang med det. En av grunnene til at det oppleves stort og tungt og vagt er fordi dette er jo soft law, internasjonale retningslinjer som ikke var forpliktende, som har direkte blitt dratt inn i hard law. Og hard law er jo ofte sånn at man kan finne to pluss to er fire, det er et svar konkret svar, mens her er det litt mer sånn svevende, du må snakke med interessenter og så videre. Og da som du sa, det eksempelet du trakk frem tidligere Silvija, jeg synes det var veldig fint det med å velge ut de der tre områdene man skal begynne å fokusere på. Så er jo aktsomhetsvurderinger noe som er dynamisk, det er derfor det er et hjul. Så når du for eksempel en periode mener at det er der risikoen er størst og har fokusert på det, så har du kanskje kommet til at dette ikke er en rød faktor lenger, at det ikke er veldig mye fare, så da begynner du på noe nytt noe på en annen risiko du har kartlagt. Man skal ikke gjøre alt på en gang, det er en dynamisk prosess, begynn et sted, men nå forventer vi at virksomheter har begynt, for det er lovens plikt. 

 

Silvija: Ja. Jeg går rundt og holder en del foredrag for tiden, og det er ikke lenger digitalisering, men det er denne dynamikken som dere to snakker om nå, i en verden i ekstrem rask endring, ikke sant? Der har blitt veldig fascinert av hvordan vi tenker risiko. Og akkurat dette her med at noe er rødrisiko i år, og da må vi fikse det, så er det noe som er gult og noe som kanskje er grønt eller lysegrønt, på grensen til gult – okay, men vi fikser. Det kan vente litt. Og så er det noen risikoer som er veldig sannsynlig, men ikke så veldig farlig, og så er det noe som er veldig lite sannsynlig, men kjempefarlig og begge de to må håndteres, ikke sant? Så er det sånn at jeg har opplevd i styrer at vi vil ikke se noe som er rødt, for da er vi plutselig ansvarlig for det. Det vil vi helst ikke måtte, så ikke rapporter til oss osv. Men jeg tror det at alle sammen er veldig åpne og pragmatiske og praktiske problemløsere i forhold til det som er rødt, ikke sant. Og jobben vår er ikke å ikke ha noe rødt, men det er å jobbe med det som er rødt.

 

Bente: Det er helt riktig. 

 

Silvija: Det tror jeg er kjempe viktig fremover og at det røde vil endre seg hele tiden.

 

Bente: For det er som Nadia sier, at dette vil endre seg. Jeg tenker at vi har en forventning, helt klart. Jeg nevnte jo at vi har sanksjonsmuligheter, sånn at vi kommer til å følge opp nå når den fristen har gått ut, for å se om dette faktisk overholdes. Sånn at det er jo ris bak speilet, at hvis man velger å ikke gjøre noe med dette fordi det blir for vanskelig, så kan man jo risikere sanksjoner. For det følger et helt klart krav fra loven at du skal ha en redegjørelse, men når man ser på omfanget i den redegjørelsen og hvordan den blir skapt, så er det mer den veien frem da, at man kanskje fremdeles har tid til å gjøre et stykke arbeid.

 

Silvija: Kan jeg bare spørre dere rent praktisk. Er dette her egentlig da et eget kapittel i årsrapporten, eller er det en egen rapport, eller hvordan gjør man det?

 

Bente: Ja, det har vi fått en del spørsmål om, så vi lagde en veileder. Altså det var veldig fint, for vi gikk ut og sa hvem som skal rapportere, hvordan skal du gjøre det og når du skal gjøre det. La det ut på hjemmesiden vår og fikk tilbakemelding om at nå skjønte de mer av det, fordi at det er veldig mange som over problematiserer dette, men det står i loven at det skal være lett tilgjengelig. Og så er spørsmålet, hvordan kan man tenke at noe er lett tilgjengelig? Og hvis du tenker på forbrukeraspektet som jeg startet med, og at enhver skal kunne finne informasjon, så hvis årsmeldingen er på 200 sider på engelsk og gjemt et eller annet sted på en hjemmeside, så er ikke det tilstrekkelig. Det står faktisk i loven at det skal være på nettsiden. Det er liksom sjelden det pleier å stå så eksplisitt, men det står det, og det skal være helt tydelig og klart. Og, vi har krevd at det skal være på norsk. Sånn at vi tenker at det kan være at åpenhetsloven og det som skrives om det kan dras ut, sånn at det kan lages et sånt sammendrag bare som går på åpenhetsloven som legges ett sted som er lett tilgjengelig for forbruker, å finne frem til. Dette kan gjøres på ulike måter, avhengig av virksomhetens størrelse og hvordan de kommuniserer og har bygget opp sin hjemmeside.

 

Silvija: Og en liten slide der, det er med ChatGPT, så er det kanskje ikke så vanskelig å gå fra norsk til engelsk heller?

 

Bente: Nei, og oversettelseskostnadene er ikke så store der ute. Det er egentlig overraskende mange som har hengt seg opp i akkurat det at vi krever det på norsk, men jeg tenker det er 9000 norske bedrifter som da kan ta ut det som er relevant for å åpenhetsloven og bare oversette det. Så finnes det noen unntaket her også, selvfølgelig, når du kan ta det på engelsk ut ifra virksomheten din, og så videre. 

 

Silvija: Når har vi egentlig snakket om dette her hjulet på seks steg, så har vi snakket om 30. juni hvor bedriftene da må kunne legge frem en slik rapport. Det er veldig gode veiledere både hos dere og på OECD sine sider, som vi skal legge ut linker til. Er det noe viktig vi har glemte å snakke om når det gjelder verktøy, metodikk og systemer?

 

Bente: Jeg tenkte kanskje bare at vi kunne nevne fordelen med en god redegjørelse, egentlig, så det ikke bare blir sånn at det er nok en plikt. Da er det jo den der hvis du har en god redegjørelse, så er du veldig effektiviserende for informasjonskravet som kan komme, for da kan du vise til det du har sagt der. I tillegg, så vil det være ekstremt omdømmebyggende, og det ville også være god forankring og en sånn intern stolthet for bedriften, sånn at man faktisk kan synliggjøre det arbeidet man som virksomhet gjør. Så istedenfor bare å som tenke på det som en sånn ulempe, så tenker vi at det faktisk er noe som kan brukes å tenke på som et positivt element også. 

 

Nadia: Ja, det stemmer. For det er jo som vi snakket om tidligere, om informasjonsretten, så kan man enten be om generelle opplysninger, som informasjonssøker, eller mer spesifikke opplysninger. Ofte vil disse generelle opplysningene, hvis man har gjort et godt arbeid med denne rapporten, så kan man jo bare vise til den rapporten. Så det ville også på en måte lette trykket på informasjonskrav, hvis man har gjort et grundig arbeid med redegjørelsesplikten. 

 

Silvija: Jeg er både litt betrygget at dette ikke er uoverkommelig kompliserende, og så er jeg litt inspirert også med at jeg kan tenke litt dypere på den sosiale siden av bærekraft i bedriften, og bruke bærekraft som en vekstmotor også i den dimensjonen. Vi skal møtes om et lite øyeblikk i vårt lille verksted for å se hvordan jeg som leder for en liten bedrift, mellomstor bedrift kanskje, nå skal gå frem for å bruke det som et slikt verktøy. Takk så langt.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 4 - ID:M0069d

Leksjon 4 - ID:M0069d

Leksjon 4 - ID:M0069d

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei, jeg heter Silvija Seres, og du lytter til en Masterclass fra LØRN. Jeg snakker med Bente Øverli og Nadia Ullah fra tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet om åpenhetsloven. I denne fjerde delen skal vi høre på hva du må gjøre dersom du omfattes av rapporteringsplikten til åpenhetsloven. Nå leker vi rett og slett et lite verksted, Bente og Nadia, og la oss si jeg er en leder for en liten, mellomstor bedrift. Hva gjør jeg? Jeg ringer dere og sier at nå er jeg litt lost. Hvor begynner jeg?

 

Bente Øverli: Ja, vi var jo litt inne på det, at da ligger det mye informasjon, og da må man begynne rett og slett med aktsomhetsvurderinger som vi pratet litt om i forrige bolk. Det er der man må begynne. Rett og slett sette seg ned og ta noen risikovurderinger etter at man har funnet ut hvordan man skal rigge i seg som virksomhet. Men Nadia, du kan jo eventuelt gi noen eksempler hvis man plutselig står midt oppe i dette er her, en risikovurdering?

 

Silvija: Bare et spørsmål. Hvordan vet jeg om jeg er omfattet av det? Sjekker jeg det inne på deres side?

 

Bente: Det kan du. Og, som vi har snakket om, så er det altså cirka 9000 bedrifter som er av en viss størrelse, som er omfattet. Det er både norske selskaper som selger varer og tjenester i Norge, og det kan være utenlandske selskaper som selger varer og tjenester i Norge. Det står veldig omfattende beskrevet der. Det er ikke så store, altså det er mellomstore bedrifter også, balansesummen Nadia, var den på 70 millioner eller noe sånt noe tror jeg?

 

Nadia Ullah: Ja, 70 millioner. 

 

Bente: Ja, og så er det vel slik at det skal være eventuelt 50 ansatte. Så vi snakker egentlig ikke om så veldig store bedrifter, så det er mange som er omfattet. Men, man finner informasjon på vår side.

 

Silvija: Og hvis jeg ikke har råd til å ansette en som skal være kjempeflink åpenhetslovsekspert hos meg, da er dette her en jobb for en gruppe? Og hva gjør vi da, Nadia? 

 

Nadia: Ja. Da kommer jo igjen det med forholdsmessighet inn i bildet, ikke sant? Du gjør det arbeidet ut ifra de ressursene og størrelsen på virksomheten, og så videre. Og, så synes jeg, for å prøve å gjøre litt praktisk, så har jeg med en liten case, som jeg har tatt fra en casesamling som heter dilemma samling, som er utarbeidet av NHO, Norges OECD kontaktpunkt og Transparency International Norge. Så kanskje Silvija, du kan få prøvde deg litt etter det vi har snakket om her, men jeg tar og bygger på denne casen her. La oss si du er ansatt ved et rederi, som får produkter levert fra et verft. Så oppdager du en dag at det er barnearbeid på dette verftet. Hvordan håndterer du dette når du oppdager det? Har du noen umiddelbare tanker ut ifra det vi allerede har snakket om? Hvordan ville du gått frem i et slikt tilfelle?

 

Silvija: Jeg tror jeg ville funnet noen som kan reise og rett og slett undersøke situasjonen. Så kan jeg egentlig for lite om barnearbeid alltid er forbudt, eller er det forbudt hvis ikke du hjelper disse barna å få skolegang eller hva er lokale forhold? Og det er kanskje sånn at de har det bedre hvis de får lov til å jobbe, bare de får skole også, enn motsatt og så videre. Kanskje først lært meg litt om menneskerettigheter hos barn da.

 

Nadia: Du tok faktisk frem to av de punktene som de eksplisitt nevner som løsningsforslag i dette caseheftet. For det ene de nevner er hvis man har en inspeksjonsrett, bruk den, dra ned og foreta inspeksjon. Og, som du sier, selv om barnearbeid på en måte kan bli et ganske grovt menneskerettighetsbrudd, så må man undersøke hva forholdene faktisk er, hva er alternativet? Sånn som vi snakket om tidligere, så vil mange kanskje intuitivt tenke at nå må vi bare avslutte den kontrakten, men tenk hvis de havner i en situasjon hvor de må prostituere seg selv eller noe annet som kan være mye verre, da sier de for eksempel at man må undersøke om det er mulig å arbeide under tryggere forhold, samtidig som man har skolegang noen dager i uka, for eksempel. Dette er som sagt ikke noen absolutt fasit, men det er alternativer på hvordan man kan gå frem. Og så, er det der med å forsterke dialogen. Hvis man allerede har dette i kontrakten sin, og det vil man ofte kanskje ha, så viste dette at kontrakt er ikke en løsning på alt. Det er mange som kanskje signerer kontrakter i blinde, så den dialogen der mellom leverandøren din er veldig viktig, og da igjen inkludere fagforbund, interessenter. Hva kan de som har lokal kjennskap gjøre i dette tilfelle? Og, så tror jeg en annen ting som er viktig er langtidskontrakter, fordi det vil gjøre at du også har et bedre forhold og kjenner bedre til din leverandør og kanskje blir en viktig kunde, som gjør at de kanskje også da vil gjøre mer for å tilfredsstille dine krav, og kanskje også ha færre kunder.

 

Silvija: Hvis jeg bare bygger på det eksemplet. La oss si vi samarbeider med et verft som også da gjennomfører inspeksjoner i forbindelse med reparasjoner av skip og så videre, og at noe av det arbeidet er ekstremt farlig, altså forbundet med liknende ting som Bente beskrev med disse sukkerrørarbeiderne, at dette her er veldig varme rom, det er mye skarpt metall, det er i det hele tatt ikke noe lett arbeidssted. Hvis du kan automatisere noe av dette her eller på en måte forbedre forholdene, plikter du for eksempel å gjøre det også? Du skjønner hva jeg mener, det er så mange som sier at sånn er det bare og det viktigste er å bare fortsette. Så, hva gjør man?

 

Bente: Nei, jeg tenker det er et godt eksempel på nettopp hvis dette er en av de største risikoene i den virksomheten som dere driver, og har funnet ut at det da er enda verre ved det at folk driver og dykker etter ting og risikerer liv og helse på det, så er det kanskje verre. Men, hvis dette er en av de risikoene som blir avdekket, så har man plikt til å følge dette hjulet som med som med Nadja snakket om, hvor at du må avdekke disse forholdene, og så må du undersøke hva man kan gjøre for å stanse den risikoen. Eventuelt skal de ha på seg vernedrakter. Det kan være et enkelt tiltak som at alle må få et annet spesialutstyr, eller en annen rampe som de står på for å gjøre arbeidet, og da bør man gå inn der for å prøve og bøte på de forholdene. Det bør man redegjøre for i denne redegjørelsen, hva man faktisk foretar seg. Og hvor grensene går for hva man er pliktig til, det er veldig, veldig vanskelig. Der har ikke vi noen klare svar, men det er da man må se på intensjonen med loven, skru tilbake hvorfor man skal gjøre denne jobben. Jo, det er for å prøve å avverge store brudd på menneskerettigheter og et arbeidsliv som faktisk ikke går ut over liv og helse, da.

 

Silvija: Jeg tror dette også er veldig spennende kulturelle spørsmål. For når tenker jeg tilbake på to industrielle selskaper jeg var involvert i, og det var dødsfall i begge de to, i utlandet. Det var under kjøring på vei til jobb, og i det ene tilfellet så hadde ikke personen på seg bilbelte, det kunne gått annerledes med bilbelte på. Og i det andre, så var det også noe alkoholpåvirkning. Så det å være en skikkelig streng arbeidsgiver som krever visse sikkerhetstiltak som er helt naturlige i Norge, at man krever det også i sine internasjonale leverandørpartnere. Dette kan etter hvert bli noe du ikke gjør bare fordi du er bad cop, men fordi du nettopp er en good cop

 

Bente: Ja, og så mener vi dette vil påvirke hvordan resten av verden vil forholde seg til dette. Det er jo det som er ønsket, ikke sant. Nå har vi snakket om at det også komme regler fra EU. Det er noen tilsvarende krav, sånn som åpenhetsloven, som jo er en særnorsk lov, men som nå er på vei fra EU, som vil gjelde litt andre forhold, også ta for seg miljø spørsmål blant annet, men hvor hoved essensen er den samme. Vi vet at dette også er lovgivning i Storbritannia, Frankrike, for å nevne noe, som egentlig var modellen litt for det norske systemet. Så det at man nettopp må stille disse kravene i retningslinjer og si at dette skal man følge, det er jo en av de viktigste tingene for å påvirke og sørge for en forandring.

 

Nadia: Og bare veldig interessant med EUs aktsomhetsdirektiv som er på vei, og det vi snakket om i pausen, om at mange må forholde seg til dette uavhengig av om man vil eller ikke. Og akkurat det med miljø, åpenhetsloven nevner ikke miljø eksplisitt, og det var en diskusjon om hvorvidt det skulle omfattes eller ikke, i forarbeidene, det framgår i hvert fall i forarbeidene. Så er det mange som glemmer at miljø og menneskerettigheter kan henge tett sammen. Så hvis for eksempel det er miljøaspekter som går utover grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, som omfattes av konvensjonene som vi nevnte tidligere, så kan det være at man er pliktig til å utføre aktsomhetsvurderinger med dette også. Men, det vil framgå mye klarere av EUs aktsomhetsdirektiv. 

 

Silvija: Men i praksis Nadia, betyr det at hvis vi har en fabrikk, la oss si et sted i Asia eller Øst-Europa som har så forurenset luft eller vann, at vi mener at det er forsvarlig, pliktes man da til å fikse, eller er dette noe som i hvert fall vil dytte oss i å tenke på miljøet?

 

Nadia: Ja. Poenget mitt med å fremheve det, var bare å huske å se sammenhengen mellom menneskerettigheter og miljø, og hva man er pliktig til eller ikke pliktig til er vi litt forsiktige med å ikke gi noen sånne forhåndssvar på, men man må også her ta hensyn til en risikobasert tilnærming, ikke sant. Kanskje det er noe enda mer presserende man må ta tak i før man ser på de miljøkonsekvensene som går utover grunnleggende menneskerettigheter. Men, det bør tas i betrakting i aktsomhetsvurderingene.

 

Silvija: Den positive siden kan være, hvis du da finner ut av, Kina er et dårlig eksempel å bruke akkurat nå, men hvis du har noen fabrikker som er i Kina hvor luften har blitt dårligere enn akseptabelt, så vil dette her tvinge folk til å flytte den fabrikken et sted hvor det er rimelig arbeidsklima for ansatte, eller å rydde opp. 

 

Bente: Og da har du litt de der, som du snakket om i stad, at da kan det være føringer fra oppdragsgiver eller virksomheten, på at du må sette inn tiltak sånn at klimautslippene går ned, sånn at det ikke er fare for liv og helse. Så enten på det bestående stedet, eller at du må bygge en ny fabrikk for å lage disse produktene, fordi at det er så stor risiko for miljøet, eller skadelig virkning på liv og helse, på grunn av den miljøforurensning. Så det henger jo sammen, og jeg husker veldig godt for flere år siden, når jeg virkelig ble interesserte i hvordan dette hang sammen, da fikk jeg et eksempel på noe frukt som de tok og vasket før de sendte det til Norge. Det var en eller annen sånn giftsprøyte for at eplene eller bananene skal se pene ut, sånn at vi skal få det, men den giften måtte de vaske i et bad før vi kjøper det i butikken, for det var skadelig for oss å ta på denne frukten med den giften. Så fikk jeg høre at dette vannet som denne frukten ble vasket i, det badet barna til arbeiderne i, på det stedet. De brukte det som svømmebasseng. Rent umiddelbart, så reagerer man på en sånn informasjon. Og det er at klart de som virksomhet, som kjøper inn denne type produkter, kan jo da sette premisser for om de ønsker å ta dette inn. Så vil kanskje varene og tjenestene bli dyrere for norske forbrukere, som følge av dette, men det er også en pris som man da politisk og ellers tenker at man får bære det for formålet.

 

Silvija: Det jeg tar med meg, er at jeg som leder for denne virksomheten må samle troppene, så må vi ha en god diskusjon på hvor våre mest reelle risikoer er, og så må vi virkelig være fremoverlente i forhold til hva vi kan gjøre for å fikse dette her. Vi kan ikke fikse alt, men vi kan være litt lure og finne gode mekanismer som forbedrer de største risikoene vi her. Da har vi vært aktsomme, og vi har vært handlingsdyktige og gjort det vi skulle?

 

Bente: Ja. Så hvis en bedrift eller en virksomhet bare tar innover seg at du skal ha på plass at du alltid skal foreta disse aktsomhetsvurderingene, og at du skal rigge virksomheten sånn at du kan ta imot og svare på informasjonskrav, og at du skal komme med en redegjørelse nå innen 30. juli, så har man på en måte møtt de kravene som er. Og så er det en sånn fjerde plikt, hvis vi spør om å få informasjon så er man pliktig til å gi det ut, men det tenker jeg blir litt på siden av dette da.

 

Silvija: Ja. Så vi er litt forbi den der don’t ask, don’t tell tiden. Og, så tenker jeg at dette her ikke er så ulikt all den der compliance regulativet arbeidet som kom i kjølvannet av hvitvasking eller finansiell kriminalitet, eller alt hvor man egentlig inviteres til å fikse det som tidligere var akseptert praksis, men er absolutt ugreit på alle mulige måter, også juridisk. Og, når man har fikset det, så er det store utviklingsmuligheter. Jeg husker at når jeg flyttet til Norge, så var jeg egentlig litt sånn sjokkert over at veldig få røyker, alle bruker bilbelte, alle betaler skatt, men det er langsiktig regulatorisk og utviklingsarbeid på linje med det vi snakker om her.

 

Bente: Absolutt. Og det er den beskyttelsen for de gruppene som trenger det, og da vil jo Norge måtte gå foran som et land som kan håndtere dette. Tradisjonelt, så er Norge ganske i forkant på denne type beskyttelsesregler da. Vi ser det også på forbrukervernsfeltet eller, vi har alltid ligget i forkant når det gjelder å beskytte den svake part. Her tar man det enda et steg og ønsker at Norge skal gå foran.

 

Nadia: Knowing and showing. Man går vekk fra don’t show, don’t tell, men nå er denne Knowing and showing som bør være utgangspunktet.

 

Silvija: Det er fin oppsummering. Tusen takk for en lærerik serie med samtaler om den nye åpenhetsloven. 

 

Nadia. Takk.  

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her