Micrograder er fremtidens førerkort - LØRN.TECH
MICROGRAD

Micrograder er fremtidens førerkort

– Utdanning er nøkkelen til et kunnskapssamfunn, og for få søker ikke kunnskap for kunnskapens skyld, Vineet Sharma.

Livslang læring er i vinden, og ordlyden begynner å sette seg på folkemunnet. Essensen handler om at ingen av oss noensinne vil bli ferdig utlært, og mulighetene for å lære ligger for alles føtter og strekker seg langt forbi horisonten. Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot control it. We control the future but cannot know it». Fremtiden i dag var gårsdagens kunnskap, mens fremtiden i morgen vil kun komme om vi fortsetter å så frø, gro og høste ytterlige ny kunnskap.

– Utdanning og kompetansebygging fokuserer mye på “tenkning innenfor boksen” mens vi i en verden hvor teknologien utvikler seg i en voldsom fart trenger mer av det motsatte, Emma Tryti

 

For oss i Norge – forøvrig også globalt – er utdanning og læring ofte forbundet med en formell utdannelse – diverse grader som innleder et forhold mellom en utdanningsinstitusjon som fungerer som en bank av kunnskap og folket, her elevene som ønsker tilgang til denne kunnskapen. Godkjenning av denne kunnskapen belønnes med et vitnemål som baserer seg på fastsatte vekttall. Kunnskapberikelse behøver derimot ikke å være et rigid langtidsforhold. Derfor er LØRN. sin store kjærlighet til fleksibel og kunnskapsbred læring gjennom å sette søkelyset mot micro-grader!

Teori og praksis må komme sammen for å få til god læring, Emil Oliver

 

Tanken om at tradisjonell utdanning er den eneste veien å gå, for å få et liv som er rikt på kunnskap, er utdatert. Micrograder gjennom LØRN.TECH gir en en blockchain sertifisert diplom ved gjennomføring av kurs, men hva betyr egentlig med dette?

Blockchain blir oftest assosiert med kryptovalutaen Bitcoin, men Blockchain har brukermuligheter som strekker seg langt utover valuta. Blockchain er kort forklart et sikkerhetsstempel, som betyr i korte trekk at når LØRN sine diplomer fremkommer på blockchain teknologi er det derfor umulig å falsifisere en slik diplom. Et slikt kvalitetsstempel er det første av sitt slag. For microgradering er kvalitet det også. En micrograd med blockchain sertifisert diplom, som taes på en fleksibel måte, som tilpasser seg livet til eleven fremfor at livet til eleven må tilpasse seg utdanningen mener vi i LØRN er fremtiden. Gjennom casebasert læring fra ekte caser som er tidsaktuelle og lokale, holdes man oppdatert, motivert og nysgjerrig på fremtiden. Bruk dokumentasjonen som et verdig bevis på at du har studert lokal, fersk og tverrfaglig kunnskap gjennom micro-grader. Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

NYHET! 

Nå kan du melde deg på livslang læring i vårt helt unike læringsunivers, Lørn University. Melder du deg inn før 1. April får du 4 måneder gratis tilgang til våre spennende Premium-kurs, innen 35 ulike teknologitemaer. 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or keyword