#C1487
Innovasjon i ulike sektorer

AI & Samfunn med Kirsti Kierulf

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C0130
Bøker og nye utdanningsmodeller

Jørgen Tharaldsen

CEO

Megapop

#C1201
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Camilla Draugedalen

Fagspesialist

Norconsult

Carine Blyverket

Senior Advisor

Entra

#C1200
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Martin Eid

Gründer og partner

Resirqel

Per Ola Ulseth

Direktør Prosjektutvikling

Entra

#C1681

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef

Forsvaret

Elisabeth Aarsæther

Direktør

DSB

#C1259
Bærekraft og sirkularitet

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor

BI

Walter Stahel

Founder-director

Product-Life Institute