Overvann, behovet som kun ekspertene fokuserer på! - LØRN.TECH
Rapporten er basert på episoe 469 med Phan Åge Haugård.
Rapporten er basert på episoe 469 med Phan Åge Haugård.

Overvann, behovet som kun ekspertene fokuserer på!

Klimaet er hele tiden i endring. Tropisk ekstremvær blir mer vanlig i Norge. På Østlandet har snøløse vintre blitt mer normalt, enn fuktige somre. Derfor er det svært viktig at både det private og det offentlige kommer sammen om å investere i en bærekraftig fremtid. For at vi skal nå målet om en mer bærekraftig fremtid, er det svært viktig at vi starter med infrastrukturen.

Overvannsskader, er et av flere store problemer som ingeniørene må løse for å kunne håndtere overvann.

For at vi skal kunne forstå hvordan vi skal håndtere dagens overvannsproblematikk, har man vært nødt til å gå tilbake til hvordan naturen har håndtert overvannet. Ifølge Phan Åge Haugård i COWI er det vi har mange områder i byene der vann kan bli trukket ned i jorden. Det derfor svært viktig at kommunen og staten kommer med restriksjoner for håndteringen av overvann til utbyggere og ingeniørene. Derfor må kommunen og staten hente inn, grønne og blå elementer inn i bybildet

«Fremtidens byer bør være mer grønn og blå, enn sort og grått» sier Haugård.

Hva er Overvann?

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra podcasten «Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering». Overvann oppstår når bebyggelse, tak, asfalt etc. hindrer vannet i å synke ned i bakken. Vannet forblir derfor på overflaten, og skaper problemer ved å ta seg inn i bla. kjellere.

Økt overvann fører til at rørsystemene som er beregnet for både kloakk og overvann blir oversvømt. I løpet av, natt til søndag den 01.September.2019, ble over 200 kjellere oversvømt i Fredrikstad regionen, som følge av ekstremt mye nedbør. Slik overvannsproblematikk koster kommunene dyrt. Phan Åge Haugård har undersøkt og kommet frem til at for hver krone kommunen investerer i overvannstiltak, sparer kommunen 25 kroner i skadekostnader.

Tiltak

Både i det private og det offentlige, har det vært mangel på tiltak mot overvannskader. Utdaterte rørsystemer, mangel på offentlige tiltak og uerfarne huseiere skaper problemer både for det offentlige og det private. Politikerne må ta grep for å forebygge økningen i overvann.

Kommunen har startet med å sette krav til konsulentselskapene og utbyggerne, når de skal utarbeide løsninger. Dette gjør at man over tid får redusert mengden med overvann. Selv om dette er en start, kommer det ikke til å strekke til i lengden for det trengs større handlingskraft.

Naturen er et av de rimeligste og beste overvanntiltakene som eksisterer. Utbyggelsen av grønne områder i byene er derfor svært viktig. Spesielt trær er en sterk ressurs i kampen mot overvann, trær har muligheten til å trekke til seg enorme mengder med vann. Det er derfor lurt at de private beholder trærne sine. Og velger å plante istedenfor å hugge ned. En annen mulighet, s for å begrense overvann er, er å ha tak med vegetasjon. Det var mer vanlig før, og er fortsatt vanlig på hytter rundt omkring i Norge.

Naturen er ofte det beste, men i de mest utsatte områdene trengs også industrielle løsninger. Et multifunksjonsanlegg er et godt eksempel på en fremtidsrettet bærekraftig løsning. Et multifunksjonsanlegg kan bli brukt som både skatepark i tørkeperioder, svømmebasseng og som et fordrøyningsbasseng. Som en «alt i en» løsning kan et multifunksjonsanlegg være perfekt for store offentlige områder, bedrifter og for private kunder.

Når det gjelder veier i sentrum, kan det være lurt å ta i bruk brostein fremfor tette veier, eks. asfalt. Selv om mange kan se på brostein som et steg tilbake i «gamle dager», har brostein en sterk fordel ved at vannet synker imellom steinene og ned i bakken. Brostein kan være med på å gi byen et større kulturhistorisk preg.

Når det gjelder husstandene er det fortsatt veldig få som prioriterer å investere i overvannstiltak. Naboer har ofte ikke egen interesse til å investere i tiltak som kan forebygge overvannsskader for naboen. Et overvannsgebyr kan være med på å løse disse problemene. Gebyret vil tilrettelegge for at kommunen kan investere i effektive og funksjonelle overvannsløsninger. Kommunens investeringer må derfor være løsningsorienterte for både det offentlige og det private markedet.

Konklusjon

For at overvannskader skal kunne begrenses i fremtiden må politikerne innse hvor lønnsomt det er å håndtere overvann, eks kontra infrastrukturprosjekter. I lengden får de en større fortjeneste ved å investere i overvannsprosjekter.

Det må bli skapt en felles bevissthet rundt overvann, slik at alle fokuserer på å holde tilbake overvannet på sin tomt. Hvis alle gjør sin del, er mulighetene store for å begrense skadeomfanget i lengden. «Det er bedre at alle gjør litt, enn få som gjør mye» sier Haugård.

Skrevet av: Østfold studenter

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution