PODCAST BY PARTNER: ONS

Tema: ENERGY.TECH

#245: AI for olje og gass.
Bjørn-Erik Dale
Fra Solution Seeker
Tema: ENERGY.TECH

#244: Hybridteknologi
Kathrine K Ryenge
Fra ZEG Power
Tema: ENERGY.TECH

#243: Skipsfart løsninger med nullutslipp.
Jan-Olaf Willums
Fra ZEM
Tema: ENERGY.TECH

#242: Smart ladning av El biler
Anders Thingbø
Fra Zaptec
Tema: ENERGY.TECH

#241: Samarbeid for innovasjon
Ragnhild Ulvik
Fra Equinor
Tema: HEALTH.TECH

#240: Velferdsteknologi
Håkon Dahle
Fra Dignio
Tema: ENERGY.TECH

#168: Data Liberation
Karl Johnny Hersvik
Fra Aker BP
Tema: CLEAN.TECH

#167: Total Energy Efficiency
Frode Hvattum
Fra Ruter & WWF
Tema: ENERGY.TECH

#166: Dare to Change
Ragni Rørtveit
Fra Equinor
Tema: ENERGY.TECH

#165: «Greening of gas»
Liv Hovem
Fra DNV GL Oil & Gas